regulator - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

regulator

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"regulator" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
regulator i. regülatör
General
regulator i. akım düzenleyici
regulator i. dalış tüplerinin yüksek basıncını dalgıçların nefes alabilecekleri makul basınca düşüren bir supap
regulator i. düzengeç
regulator i. ayarlayıcı
regulator i. (saatte) düzengeç
regulator i. saat rakkası
regulator i. nizama sokan kimse
Trade/Economic
regulator i. düzenleyici
Technical
regulator i. bağlama
regulator i. düzenleyici
regulator i. düzengeç
regulator i. nazım
Telecom
regulator i. düzenleyici
Automotive
regulator i. regülatör
regulator i. regülatör
Biology
regulator i. düzenleyici gen
regulator i. düzenleyici kalıt
Biochemistry
regulator i. biyokimyasal reaksiyonun ilerlemesini veya ürün miktarını düzenleyen madde
Marine Biology
regulator i. düzenleyici kalıt

"regulator" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 288 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gas regulator i. gaz regülatörü
growth regulator i. gelişme düzenleyicisi
energy regulator i. enerji düzenleyici
excitation regulator i. saha nazımı
Trade/Economic
pension regulator i. emeklilik düzenleyicisi
Politics
national regulator i. ulusal düzenleyici
Insurance
pension regulator i. emeklilik düzenleyicisi
Technical
regulator cover i. regülatör kapağı
charge regulator i. şarj regülatörü
primary regulator valve i. primer regülatör valfi
regulator filter i. regülatör filtresi
brake regulator i. fren ayar tertibatı
level regulator i. seviye regülatörü
regulator gear i. regülatör dişlisi
charge regulator i. konjektör
centrifugal regulator i. santrifüjlü regülatör
automatic voltage regulator i. otomatik gerilim regülatörü
shunt regulator i. şönt regülatör
electronic voltage regulator i. elektronik gerilim regülatörü
regulator arm i. regülatör kolu
power regulator i. güç regülatörü
regulator problem i. düzenleyici problemi
regulator casing i. regülatör muhafazası
window regulator i. cam kaldırma / indirme
pressure regulator i. basınç düzenleyici
regulator spring i. regülatör yayı
regulator center i. regülatör merkezi
fuel pressure regulator circuit i. yakıt basıncı regülatör devresi
pressure regulator i. basınç regülatörü
window regulator i. cam kaldırma/indirme
main head regulator i. ana kanal prizi
crankcase depression regulator valve i. karter basınç düşürme düzenleme valfi
voltage regulator i. gerilim düzengeci
fuel press regulator i. yakıt basınç göstergesi
regulator cam i. regülatör kamı
regulator cable i. regülatör kablosu
exhaust regulator i. egzoz regülatörü
regulator control i. regülatör kontrolü
automatic voltage regulator i. otomatik gerilim düzenleyicisi
detent regulator i. kilit regülatörü
regulator valve i. regülatör valf
exhaust pressure regulator i. egzoz baısnç regülatörü
secondary regulator valve i. sekonder regülatör valfi
system pressure regulator i. sistem basınç regülatörü
aerofoil type offtake regulator i. aerodinamik ters jetli piriz
regulator kit i. regülatör kiti
automatic voltage regulator i. otomatik gerilim ayarlayıcısı
head regulator i. ana priz
egr vacuum regulator i. egr vakum regülatörü
charge pressure regulator i. turbo basıncı regülatörü
voltage regulator i. voltaj regülatörü
electronic regulator i. elektronik regülatör
voltage regulator i. gerilim düzenleyici
level regulator i. seviye düzenleyicisi
fuel regulator i. yakıt regülatörü
regulator weight kit i. regülatör ağırlığı kiti
injector pressure regulator i. enjektör basınç regülatörü
head regulator i. regülatör
vacuum regulator i. vakum regülatörü
evaporator pressure regulator i. buharlaştırıcı basınç regülatörü
combustion regulator i. yanma regülatörü
compressor regulator i. kompresör regülatörü
dynamic regulator i. dinamik regülatör
frequency regulator i. frekans regülatörü
series regulator i. seri regülatör
regulator weight i. regülatör ağırlığı
regulator housing i. regülatör hücresi
back pressure regulator i. karşı basınç düzenleyicisi
turbine regulator i. türbin regülatörü
voltage regulator i. konjektör
automatic current regulator i. otomatik akım regülatörü
current regulator i. akım regülatörü
robot regulator i. şamandıralı besi suyu düzenleyicisi
capacity regulator i. kapasite regülatörü
regulator hub i. regülatör göbeği
voltage regulator tube i. gerilim ayarlayıcı tüp
regulator valve i. ayar valfi
air regulator i. hava regülatörü
direct action regulator i. direkt etkili regülatör
damper regulator i. ateş düzenleyici
acidity regulator i. asitlik düzenleyici
air pressure regulator i. hava basınç regülatörü
automatic brake regulator i. fren regülatörü
automatic regulator control i. fren regülatörü kumandası
back pressure regulator i. geri basınç düzenleyicisi
regulator screw i. fren vidası
regulator pipe i. nazım borusu
regulator operating rod i. fren regülatörü bağlantı çubuğu
regulator cover i. muhafaza borusu
regulator coil i. nazım bobini
carbon pile voltage regulator box i. kömür sütunlu voltaj regülatörü
centrifugal regulator i. merkezkaçlı düzenleyici
compartment regulator (under the window) i. kompartıman pencere önü ayar kolu
compartment regulator (on the wall) i. kompartıman duvar ayar tertibatı
constant pressure regulator i. değişmez basınç düzenleyicisi
gas regulator i. gaz kelebeği
gas regulator i. gaz regülatörü
thermostatic regulator i. termostatik düzenleyici
thermo regulator i. ısıldüzenleyici
thermo regulator i. termoregülatör
phase regulator i. faz regülatörü
thermoelectric regulator i. termoelektrik röle
thermo regulator i. ısıl düzenleyici
pressure regulator i. basınç düzenleyicisi
pressure regulator i. buhar basınç şalteri
dynamo regulator box i. dinamo regülatör kutusu
draft regulator i. çekiş düzenleyicisi
dynamo excitation regulator i. dinamo ikaz regülatörü
regulator throw-over catch i. devirme manivelası
lighting voltage regulator i. lamba voltaj nazımı
feed regulator i. besleme regülatörü
back pressure regulator i. karşı basınç regülatörü
capacity regulator i. kapasite ayarlayıcısı
valve regulator for outgoing air i. çıkış havası regülatörü
water-pressure regulator i. su basıncı regülatörü
main regulator i. ana ayar tertibatı
manually-operated heating regulator i. kompartıman ayar tertibatı
neon voltage regulator i. neon gerilim regülatörü
steam pressure regulator i. buhar basıncı regülatörü
quick acting regulator i. seri regülatör
voltage regulator diode i. voltaj regülatör diyodu
voltage regulator i. voltaj düzenleme rölesi
voltage regulator i. gerilim düzenleci
top of the regulator arm i. el fren mili kafası
heat regulator i. ısı ayarlayıcı
oxygen regulator i. oksijen regülatörü
speed regulator i. sürat ayarlayıcı
regulator diode i. düzenleyici diyot
acid regulator i. asit düzenleyici
flow rate regulator i. debi regülatörü
single or two-stage pressure regulator i. tek veya iki kademeli basınç regülatör
energy regulator i. enerji regülatörü
pressure regulator i. basınç ayar regülatörü
constant current regulator i. sabit akım regülatörü
heat regulator i. ısı düzenleci
screwdown position regulator i. vidalama ayarlayıcı
electrode-regulator i. elektrot düzenleci
pressure regulator i. basınç düzenleci
gas regulator i. gaz düzenleci
gas regulator i. gaz düzenleyici
furnace atmosphere regulator i. fırın atmosferi düzenleci
arc regulator i. ark düzenleci
line pressure regulator i. hat basınç regülatörü
gas pressure regulator i. gaz basıncı regülatörü
glass regulator i. cam regülatörü
two-stage pressure regulator i. iki kademeli basınç regülatör
single-stage pressure regulator i. tek kademeli basınç regülatör
pressure regulator integrated with cylinder valve i. tüp vanasıyla bütünleştirilmiş basınç regülatörü
feedwater regulator i. besleme suyu regülatörü
pressure regulator valve i. basınç reglaj valfi
differential-pressure regulator i. fark basınç regülatörü
output regulator i. güç regülatörü
voltage regulator i. gerilim regülatörü
load regulator i. yük regülatörü
speed regulator i. hız regülatörü
turbine by-pass pressure differential regulator i. türbin baypas hattı basınç farkı regülatörü
generator voltage regulator i. jeneratör gerilim regülatörü
engaging of back-pressure regulator i. karşı basınç regülatörünü devreye alma
throttle-pressure regulator i. kısma basıncı regülatörü
magnetic regulator i. manyetik regülatör
steam seal regulator i. labirent buharı regülatörü
backpressure regulator i. karşı basınç regülatörü
initial pressure regulator i. ön basınç regülatörü
regulator part i. reglaj elemanı
automatic regulator i. otomatik regülatör
temperature regulator i. sıcaklık regülatörü
regulator drive i. regülatör tahrik sistemi
regulator booster i. reglaj amplifikatörü
regulator cubicle i. reglaj dolabı
steam seal regulator i. sızdırmazlık buharı basınç regülatörü
limiting regulator i. sınır regülatörü
integrated flowmeter regulator i. birleşik debimetre regülatörü
monitor regulator i. monitor regülatör
backpressure regulator i. geri basınç regülatörü
zero/proportional regulator i. sıfır/eşit basınç regülatörü
pressure regulator i. basınç düşürme valfi
Computer
regulator problem i. düzengeç sorunu
Informatics
voltage regulator i. gerilim düzenleyici
series regulator i. seri düzenleyici
Telecom
battery charge regulator i. akü şarj düzenleyici
powerful regulator i. yetkili düzenleyici
Electric
voltage regulator i. voltaj regülatör
voltage regulator i. voltaj ayarlayıcı
automatic voltage regulator i. otomatik gerilim düzenleyicisi
automatic current regulator i. otomatik akım regülatörü
automatic voltage regulator i. otomatik gerilim regülatörü
voltage regulator tube i. gerilim ayarlayıcı tüp
current regulator i. akım regülatörü
dynamic regulator i. dinamik regülatör
electronic regulator i. elektronik regülatör
electronic voltage regulator i. elektronik gerilim regülatörü
frequency regulator i. frekans regülatörü
voltage-regulator diode i. gerilim düzenleyici diyot
automatic voltage regulator i. otomatik voltaj regülatörü
Textile
pressure adjustment regulator i. basınç ayarlama regülatörü
feed regulator button i. çekiş regülatörü butonu
main regulator i. ana regülatör
feed regulator dial i. çekiş regülatörü göstergesi
oil flow regulator i. yağlama regülatörü
regulator screw i. ayar vidası
tension regulator i. gerginlik düzenleyicisi
viscosity regulator i. vizkosite düzenleyici
Automotive
electric window regulator i. elektrikli cam krikosu
regulator bracket i. regülatör braketi
voltage regulator i. gerilim regülatörü
primary regulator valve plunger i. birincil basınç ayar valf planceri
brake regulator i. fren regülatörü
electric window regulator i. otomatik cam krikosu
regulator valve body i. regülatör valf gövdesi
fuel pressure regulator i. yakıt basınç regülatörü
brake regulator control rod i. fren regülatör çubuğu
regulator vacuum hose i. regülatör emme borusu
window regulator handle i. cam açma kolu
vacuum regulator solenoid i. vakum regülatörü selenoidi
generator regulator i. konjektör
temperature regulator i. sıcaklık düzenleyicisi
transistor regulator i. transistorlu regülatör
fuel pressure regulator solenoid i. yakıt basınç regülatör selenoidi
window regulator i. cam krikosu
window regulator relay i. cam krikosu rölesi
window regulator motor i. cam krikosu motoru
window regulator mechanism i. cam krikosu mekanizması
generator regulator i. regülatör
regulator spring cap i. regülatör yay başlığı
pressure regulator valve i. basınç düzenleyici valf
exhaust pressure regulator i. egzoz basınç regülatörü
regulator bracket i. regülatör bağlantı parçası
vacuum regulator valve i. vakum regülatör valfi
secondary regulator valve i. ikincil basınç ayar valfi
primary regulator valve i. birincil basınç ayar valfi
vacuum regulator solenoid valve i. vakum regülatör selenoid valfi
crankcase depression regulator valve i. kartel basınç düşürme düzenleme valfi
instrument panel voltage regulator i. gösterge paneli voltaj regülatörü
generator/alternator and regulator subsystem i. jeneratör/alternatör ve regülatör tali sistemi
pressure regulator control solenoid valve i. basınç ayralayıcı kontrol supabı
electronic vacuum regulator i. elektronik vakum regulatörü
mixture regulator i. karışım regülatörü
brake regulator control rod i. fren düzenleyici kontrol çubuğu
fuel pressure regulator valve i. yakıt basıncı ayar valfı
fuel pressure regulator i. yakıt basınç regülatörü
fuel system pressure regulator i. yakıt düzeni basınç regülatörü
current regulator i. akım regülatörü
lpg low pressure regulator i. lpg buharlaştırıcı regülatör
warm up regulator i. ısınma regülatörü
switching regulator i. anahtarlamalı regulator
low dropout regulator i. doğrusal düşürücü regülatör
linear regulator i. doğrusal regülatör
buck-boost regulator i. yön çeviren regülatör
acetylene regulator i. asetilen regülatörü
height regulator i. yükseklik ayarı
boost regulator i. yükseltici regülatör
buck regulator i. düşürücü regülatör
oxygen regulator i. oksijen regülatörü
system pressure regulator i. düzen basınç regülatörü
egr vacuum regulator solenoid valve i. egr vakum regülatör solenoyit valfı
exhaust pressure regulator i. egzoz basınç regülatörü
shunt regulator i. şönt regülatör
automatic voltage regulator i. otomatik voltaj regülatörü
pressure regulator i. basınç regülatörü
electronic vacuum regulator valve i. elektronik vakum regülatör valfı
electronic voltage regulator i. elektronik voltaj regülatörü
crankcase depression regulator i. karter vakum regülatörü
solid state regulator i. katı halli regülatör
evaporator temperature regulator valve i. evaporatör sıcaklık regülatör valfı
integral alternator/regulator i. tümleşik alternatör-regülatör
injection pressure regulator i. püskürtme basıncı regülatörü
voltage regulator i. konjektör
control pressure regulator i. kontrol basıncı regülatörü
constant voltage regulator i. sabit voltaj regülatörü
Railway
ballast regulator i. balast regülatörü
Aeronautic
demand oxygen regulator i. oksijen regülatörü
elevation indicator regulator i. yükseliş tanzim kadranı
Psychology
sleep regulator i. uyku düzenleyici
Food Engineering
acidity regulator i. asitlik düzenleyici
acidity regulator i. asitliği düzenleyici
Biology
t cell regulator i. t hücresi düzenleyici
regulator gene i. düzenleyici gen
Biochemistry
regulator gene i. düzenleyici kalıt
Botanic
growth regulator i. hormon gibi davranan bitki
Agriculture
plant growth regulator i. bitki büyüme düzenleyici
Environment
emiralem regulator i. emiralem regülatörü
Military
indicator regulator i. tanzim kadranı
medical regulator i. tıbbi tanzim subayı
azimuth indicator-regulator i. yan tanzim kadranı
Hunting
gaz regulator i. gaz düzenleyicisi
gaz regulator i. gaz regülatörü
Abbreviation
cftr (cystic fibrosis transport regulator) i. kistik fibrozda mutasyona uğrayan gen
Star Wars
regulator x-q2 system patrol cruiser i. regülatör x-q2 sistem devriye krüvazörü