sil - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sil"sil" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 10 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sil dele i.
Computer
sil remove
sil clean up a document
sil clear
sil delete
sil delete of
sil delete it
sil del
sil erase
Food Engineering
sil cilia

"sil" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 229 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sil baştan yapmak start over f.
sil baştan yapmak start all over again f.
sil baştan all over again zf.
sil baştan over again zf.
Idioms
neredeyse sil baştan yapmak alter beyond (all) recognition f.
neredeyse sil baştan yapmak change beyond (all) recognition f.
neredeyse sil baştan yapmak alter beyond (all) recognition f.
neredeyse sil baştan yapmak change out of (all) recognition f.
neredeyse sil baştan yapmak alter out of (all) recognition f.
sil baştan back to the drawing board
sil baştan back to square one
sil baştan yapmak start with a clean slate
sil baştan başlamak turn over a new leaf
sil baştan başlamak go back to the drawing board
sil baştan yapmak wipe the slate clean
Chat Usage
sil beni delete me
Law
sil baştan de novo
Technical
geriye doğru sil tuşu backspace key i.
temizleyici sil delete cleaner
sür-sil yönemi wipe on-wipe off method
sil ve gerisar erase and rewind
Computer
acct sil acct delete expr.
açıklama ekle/sil add/remove rem expr.
açıklama sil delete comment expr.
açıklamayı sil delete comment expr.
açıldıktan sonra sıkıştırılmış dosyayı sil delete compressed file after decompressing expr.
ads ağacı sil ads delete tree expr.
ağaç sil delete tree expr.
alan adı sil remove field name expr.
alan sil delete field expr.
albümü sil delete album expr.
alt ağacı sil delete subtree expr.
alt belge sil remove subdocument expr.
alt öğe sil delete children expr.
altlıkları sil remove footers expr.
ana bilgisayar sil delete host expr.
aralığı sil erase range expr.
aramayı sil delete search expr.
asıl başlığı sil delete title master expr.
asıl'ı sil delete master expr.
aslı sil delete master expr.
aşağı sil wipe down expr.
atlıkları sil remove footers expr.
bunu sil delete this one expr.
bölüt sil delete segment expr.
belgeyi sil clean up a document expr.
bağlantı noktası sil delete port expr.
başlıkları sil remove headers expr.
bu klasördeki tüm resimleri sil delete all images in this folder expr.
bağlantı çubuğunu sil delete link bar expr.
bağ noktası sil delete port expr.
dizin sil index delete expr.
düzeni sil delete scheme expr.
düzenle sil edit delete expr.
dosya sil delete files expr.
dosya sil erase file expr.
disk günlüğünü sil clear disk log expr.
dosyaları sil delete files expr.
ds dn'lerini sil delete ds dns expr.
dosya sil file delete expr.
dizin sil delete index expr.
dipnotu sil delete footnote expr.
çerçeve sil delete frame expr.
görünüm sil view delete expr.
görevi sil delete task expr.
hücre sil delete cells expr.
girdiyi sil delete entry expr.
formları sil clear forms expr.
hücreleri sil delete cells expr.
harekete geçirici sil delete trigger expr.
gözcü sil delete watch expr.
etkilenen tüm dosyaları sil delete all affected files expr.
etiket sil delete label expr.
geçmişi sil clear history expr.
grup sil delete group expr.
harita şablonu sil delete map template expr.
ekrandaki çizimleri sil erase drawing on screen expr.
geçerli konumdan öncesini sil delete before current position expr.
herşeyi sil erase everything expr.
grubu sil remove group expr.
göstergeyi sil delete legend expr.
grafik sil delete chart expr.
geçerli konumdan sonrasını sil delete after current position expr.
geçerli sekmeyi sil delete current tab expr.
girdi sil delete entry expr.
grubu sil delete group expr.
grubu sil delete scheme expr.
iletiyi sil delete it expr.
ilgili kayıtları art arda sil cascade delete related records expr.
işaretçiyi sil delete marker expr.
ilkeyi sil delete policy expr.
iş sil delete job expr.
iş sil delete a job expr.
ileti sil delete message expr.
ilişki sil delete relationship expr.
istemci sil delete client expr.
yazımı sil spelling delete
madde imi/numara sil remove bullets/numbers
metin sil text delete
kaydı sil unregister
kaydını sil unregister
kayıt sil unregister
sola sil wipe left
yukarı sil wipe up
sağa sil wipe right
yeniden sil redo clear
sam kullanıcı sil sam delete user
senaryo sil scenario delete
tümünü sil clear all
sil açık clear
metni sil cleartext
listeyi sil clear list
ssl durumunu sil clear ssl state
parolaları sil clear passwords
sil'i tıklatın click delete
sil tuşu clear key
veri sil data delete
kopyayı sil delete copy
veri sil delete data
yardımcı grafiği sil delete overlay
sil biçim delete format
sorgu sil delete query
sil damgası delete character
sil tuşu delete key
sil araç delete tool
sonraki sözcüğü sil delete next word
kümeyi sil delete cluster
sayfayı sil delete page
veriyi sil delete data
satır sil delete row
tanımlama bilgisi sil delete cookies
rapor sil delete report
sözcük sil delete word
kataloğu sil delete catalog
öğe sil delete items
slayt sil delete slide
yolu sil delete route
metni sil delete text
yol sil delete route
şimdi tümünü sil delete all now
sil çubuk delete bar
öğe sil delete item
metin sil delete text
tetik sil delete trigger
zarf sil delete envelope
sil ad delete name
yinelenen sözcükleri sil delete repeated word
yazıtipini sil delete font
posta sil delete mail
sütun sil delete columns
seçimi sil ve pano'ya kopyala delete selection and copy to the clipboard
makro sil delete macro
sütunları sil delete columns
oku sil delete arrow
satırları sil delete rows
sil komut delete command
nesneyi sil delete object
kullanıcıyı sil delete user
tablo sil delete table
sil not delete note
stili sil delete style
özel dağılım haritası sil delete custom pin map
sil araç çubuğu delete toolbar
şekli sil delete shape
yönetici'yi sil delete master
tüm sütunu sil delete entire column
sayfaları sil delete pages
yanıtı sil delete response
kuyruk sürücüsünü sil delete queue driver
sonnot sil delete endnote
ospf'yi sil delete ospf
sütun sil delete column
resim sil deletepicture
sahip sil delete owner
kural sil delete rule
sekme sil delete tab
sayfayı sil delete sheet
sayfa sil delete page
sil ok delete arrow
tabloyu sil delete table
tüm etkilenen dosyaları sil delete all affected files
yazıcı sürücüsünü sil delete printer driver
web'i sil delete web
önceki sözcüğü sil delete previous word
sekmeyi sil delete tab
posta göndericisini sil delete mailer
stil sil delete style
tüm satırı sil delete entire row
paylaşımı sil delete share
özellik sil delete property
klasör sil delete folder
nesne sil delete object
kullanıcı sil delete user
kaydı sil delete record
üstbilgi sil delete header
kayıt sil delete record
yöntem sil delete method
öğeyi sil delete item
tcb'yi sil delete tcb
sil menü delete menu
nokta sil delete point
satır sil delete rows
tümünü sil delete all
sil stil delete style
sil tuşu del key
kısayolu sil delete shortcut
sınıf sil delete class
resimleri sil erase pictures
tümünü sil erase all
teyp sil erase tape
ortamı sil erase media
kalemle çizilenleri sil erase pen
ortamı sil erase the media
seçileni sil erase selection
kalemle çizileni sil erase pen
tümünü sil remove all
konu sil/mesaj içeriğini sil delete thread
seçilen alıcıları sil delete selected recipients
seçili alıcıları sil delete selected recipients
kişiyi sil delete contact
kalıcı olarak sil delete permanently
Informatics
sil tuşu delete key
sil karakteri delete character
Education
ekle-sil haftası add-drop week i.
ekle-sil add-drop i.
ekle sil add-drop i.
Geology
basit sil simple sill i.
bileşik sil composite sill i.
farklılaşmış sil differentiated sill i.