sludge - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sludge

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"sludge" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 29 sonuç

İngilizce Türkçe
General
sludge i. çöp
sludge i. tortulaşmış yağ (motorda oluşan)
sludge i. çamur (kuyu açarken çıkarılan)
sludge i. yapış yapış çamur
sludge i. şlam
sludge i. deniz yatağındaki tortu
sludge i. sulu çamur
sludge i. lagım pisliği
sludge i. vıcık vıcık çamur
sludge i. atık
sludge i. akarsu yatağındaki tortu
sludge i. kirli motor yağı
sludge i. tortul atık (su/pis su arıtma işleminde oluşan)
sludge i. tortu
Technical
sludge çamur
sludge çam ur
sludge batak toprak
sludge yapışkan ya da sulu çamurlu
sludge yapışkan ya da sulu çamur
sludge pis su çamuru
sludge (motorda) tortulaşmış yağ
sludge tortu
sludge kirli yağ birikimi
Automotive
sludge yağ ve su karışımı siyah çamurumsu artıklar
sludge çamur motorun içinde biriken toz
sludge tortu
Mining
sludge tortu
Medical
sludge fango
Food Engineering
sludge çamur (atık)

"sludge" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 123 sonuç

İngilizce Türkçe
General
sewage sludge i. lağım pisliği
seed sludge i. ekim çamuru
seed sludge i. thomu çamuru
Technical
sludge sampling çamur numunesi
sludge pump çamur pompası
sludge tank çamur tankı
sludge thickening tank çamur koyulaştırma havuzu
sludge formation çamur oluşumu
sludge drying bed çamur kurutma yatağı
sludge asphalt tortu asfalt
sludge test çamur testi
sludge collector ince kum
activated sludge aktiflenmiş çamur
activated sludge process aktif çamur yöntemi
sludge digestion çamur çürütme
mixed sludge karışık çamur
sludge removal çamuru alma
sludge bit çamur çukuru
sludge removal atma
boiler sludge kazan çamuru
sludge filter çamur filtresi
sludge dewatering çamur katmanı
sludge digester çamur çürütücü
sludge formation çamur formasyon
sludge collector balçık toplayıcı
activated sludge etkin çamur
activated sludge aktif çamur
sludge removal uzaklaştırma
return sludge pumping station geri devir pompa istasyonu
activated sludge process etken çamur yöntemi
raw sludge ham lağım çamuru
digested sludge olgunlaştırılmış lağım çamuru
dewatered sludge suyu alınmış lağım çamuru
dried sludge kurutulmuş lağım çamuru
sewage-sludge gas kanalizasyon gazı
acid sludge asit çamuru
oil sludge yağ tortusu
sludge improvement methods çamur ıslah metotları
waste activated sludge ham etkin lağım çamuru
sludge dewatering çamur susuzlaştırma
sludge volume proportion çamur hacim oranı
sludge volume index çamur hacim indeksi
sludge thickening unit çamur koyulaştırma ünitesi
sludge removal çamur giderme
sludge sampling çamur numunesi alma
sludge separator çamur ayırıcı
sludge pans çamur tavası
return activated sludge geri devir çamuru
sludge and sediment samples çamur ve tortu numuneleri
activated sludge process aktif çamur işlemi
gypsum sludge alçı taşı çamuru
gypsum sludge tank alçı taşı çamuru tankı
sludge door tortu kapağı
sludge gate tortu kapağı
sludge oil pump kirli yağ pompası
sludge door şlam kapağı
sludge gate şlam kapağı
sludge valve şlam ventili
sludge pump şlam pompası
sludge settling pond şlam çökeltme havuzu
sludge strainer pislik süzgeci
activated sludge plants aktif çamur tesisleri
sludge settling pond çamur çökeltme havuzu
digested sludge dewatering susuz çamur çürütme
feed sludge besleme çamuru
iron sludge demir çamuru
Automotive
lead sludge kurşun tortu deposu
oil sludge yağ tortusu
sludge merit tortu miktarı
oil sludge yağ tortusu
Marine
sludge dredger sulu çamur tarayıcısı
Mining
sludge formation tortu oluşumu
sludge removal tortu giderme
Medical
biliary sludge safra çamuru
gallbladder sludge safra çamuru
Food Engineering
active sludge aktif çamur
Chemistry
acid sludge asit çamuru
inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by chemicals and waste water aktif çamur mikroorganizmalarının nitrifikasyonunun kimyasallar ve atık sular ile engellenmesi
Marine Biology
sludge worm tubifeks
purification sludge arıtma çamuru
activated sludge process aktif çamur süreci
active sludge aktif çamur
Agriculture
sludge cake çamur keki
Environment
sludge digestion çamur sindirimi
sludge incineration çamurun yakılması
dewatered sludge susuzlaştırılmış çamur
sludge disposal çamur tasfiyesi
upflow anaerobic sludge blanket reactors yukarı yatay akışlı anaerobik çamur yataklı reaktörler
sludge thickening çamur yoğunlaştırma
activated sludge simulation test aktif çamur benzetme deneyi
activated sludge simulation test aktif çamur simülasyon deneyi
semi-continuous activated sludge method yarı sürekli aktif çamur yöntemi
nitrifying bacteria in activated sludge aktif çamurdaki nitrifikasyon bakterileri
test for the inhibition of oxygen consumption by activated sludge aktif çamur oksijen tüketimi engelleme deneyi
sludge treatment and storage çamur arıtılması ve depolanması
growth of activated sludge microorganisms aktif çamur mikroorganizmalarının büyümesi
total organic carbon in sludge and sediments çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon
activated sludge aktif çamur
bulking sludge şişkin çamur
extended aeration activated sludge uzun havalandırmalı aktif çamur
extended aeration activated sludge system uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi
extended aeration activated sludge plant uzun havalandırmalı aktif çamur tesisi
activated sludge process aktif çamur işlemi
sewage sludge arıtma çamuru
treatment sludge arıtma çamuru
chemical sludge kimyasal arıtma atık çamuru
biological sludge biyolojik arıtma atık çamuru
sludge supernatant çamur üstsuyu
activated sludge inhibition experiment aktif çamur inhibisyon deneyi
modified activated sludge model modifiye edilmiş aktif çamur modeli
wastewater sewage sludge atıksu arıtma çamuru
conventional activated sludge system konvansiyonel aktif çamur arıtma sistemi
activated sludge process aktif çamur prosesi
treated sludge arıtılmış çamur
usage of the sludge çamur kullanımına
sewage sludge atıksu arıtma çamuru
sludge disposal çamur bertarafı
sludge produced elde edilen çamur
sludge produced oluşan çamur
sludge thickener çamur yoğunlaştırıcı
sludge to be generated üretilecek çamur
sludge treatment and disposal çamur arıtımı ve bertarafı
Printery
causticizing sludge reburning plant kostifikasyon çamurunu yakma tesisi