utilization - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

utilization

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"utilization" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
utilization i. kullanım
General
utilization i. müstefit
utilization i. kullanma
utilization i. yararlanma
utilization i. faydalanma
Trade/Economic
utilization i. faydalanma
utilization i. istifade etme
utilization i. kullanma
utilization i. kullanım
utilization i. kullanma
utilization i. yararlanma
utilization i. yararlanma
Technical
utilization i. faydalanma
utilization i. kullanım oranı

"utilization" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 83 sonuç

İngilizce Türkçe
General
water utilization i. su kullanımı
waste utilization i. atıkları değerlendirme
utilization permit i. kullanım izni
waste utilization i. atık değerlendirme
water utilization i. su ekonomisi
water utilization i. sudan yararlanma
area of utilization i. kullanım alanı
utilization factor i. kullanım faktörü
Trade/Economic
capital utilization rate i. ekonomide mevcut sermayenin kullanılan oranı
utilization agreement i. intifa sözleşmesi
utilization variance i. kapasite sapması
capacity utilization i. kapasite kullanımı
capacity utilization rate i. kapasite kullanım oranı
capacity utilization rate i. kapasite kullanım oranı
utilization ratio i. kapasite kullanım oranı
resource utilization support fund (rusf) i. kaynak kullanım destekleme fonu (kkdf)
resource utilization support fund i. kaynak kullanımını destekleme fonu
resource utilization i. kaynak kullanımı
resource utilization and support fund i. kaynak kullanımı ve destekleme fonu
utilization and write-back i. kullanım ve yeniden giriş
utilization rate i. kullanım katsayısı
utilization of materials i. malzemelerin kullanımı
staff utilization i. personel kullanımı
capital utilization rate i. sermaye kullanım oranı
efficient utilization i. verimli şekilde işletme
efficient utilization i. verimli şekilde kullanma
assign to staff utilization f. personelin kullanımına vermek
Institutes
resource utilization support fund i. kaynak kullanımı destekleme fonu
Technical
waste heat utilization i. artık ısının değerlendirilmesi
waste utilization plant i. atık değerlendirme fabrikası
waste utilization i. atıkları değerlendirme
waste utilization plant i. çöp değerlendirme fabrikası
system utilization loggers i. dizge donatım günlükçüleri
heat utilization i. ısıdan faydalanma
heat utilization coefficient i. ısıdan yararlanma katsayısı
heat utilization i. ısıdan yararlanma
utilization time i. kullanım zamanı
coefficient of utilization i. kullanım katsayısı
utilization factor i. kullanım faktörü
utilization factor i. kullanma faktörü
utilization analysis i. kullanım analizi
machine utilization i. makineden yararlanma
machine utilization i. makine kullanımı
system utilization loggers i. sistem donatım kayıtçıları
water utilization i. sudan faydalanma
water power utilization i. su gücünden yararlanma
thermal utilization factor i. termik yararlanma faktörü
thermal utilization factor i. termik kullanım faktörü
telecommand packet utilization i. uzaktan komut paket kullanımı
utilization factor i. yararlanma faktörü
Computer
system utilization loggers i. dizge donatım günlükçüleri
utilization limit i. kullanım sınırı
system utilization loggers i. sistem donatım kayıtçıları
Informatics
utilization factor i. kullanım oranı
Telecom
capacity utilization i. kapasite kullanımı
percent utilization i. yüzde kullanım
Mechanic
machine utilization rate i. tezgah kullanma oranı
Lighting
reduced utilization factor i. kısıtlı kullanma çarpanı
utilization factor i. kullanma çarpanı
Automotive
offal utilization i. artıkların değerlendirilmesi
energy utilization index i. enerji kullanım endeksi
Marine
laws concerning national land utilization i. ulusal kara kullanımı ile ilgili kanunlar
Medical
over glucose utilization i. aşırı glükoz kullanımı
over-glucose utilization due to excessive insulin secretion i. aşırı insülin sekresyonuna bağlı aşırı glükoz kullanımı
food intake and utilization of nutrient i. besin alımı ve kullanımı
decreased glucose utilization i. glukoz kullanımının azalması
drug utilization i. ilaç kullanımı
utilization review i. kullanım değerlendirmesi
Pharmaceutics
drug utilization i. ilaç kullanımı
Food Engineering
net protein utilization i. net protein kullanımı
Physics
coefficient of utilization i. kullanma faktörü
coefficient of utilization i. kullanma katsayısı
Agriculture
fodder utilization i. yemden yararlanma
Education
measures to be taken during utilization i. kullanım esnasında alınacak tedbirler
Environment
waste material utilization i. atık malzeme kullanımı
oxygen utilization rate i. oksijen tüketim hızı
benefits arising from the utilization of genetic resources i. genetik kaynakların kullanımından doğan faydalar
Military
propellant utilization subsystem i. karışım kontrol tali sistemi
propellant utilization i. karışım kontrolü
utilization and training workshop i. kullanım ve eğitim atölyesi
personnel utilization research i. personelden faydalanma araştırması
aircraft utilization i. uçağın günlük ortalama uçuş süresi
joint facilities utilization board i. müşterek tesis kullanım kurulu