vehicle - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

vehicle

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"vehicle" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 29 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
vehicle i. araç
vehicle i. taşıt
vehicle i. vasıta
General
vehicle i. taşıt aracı
vehicle i. yolcuların veya malların taşınmasına yönelik tasarlanmış her türlü araç
vehicle i. araba
vehicle i. taşıt
vehicle i. araç
vehicle i. taşıma aracı
vehicle i. boya esası
vehicle i. nakil vasıtası
Trade/Economic
vehicle taşıma aracı
vehicle kara taşıt aracı
Technical
vehicle motor
vehicle motorlu taşıt aracı
vehicle araç
vehicle nakil vasıtası
vehicle taşıt
vehicle vasıta
Automotive
vehicle araç yol ve trafik istihbarat kurumu
vehicle taşıt
vehicle araç
vehicle bağlayıcı
Aeronautic
vehicle ortam
Medical
vehicle taşıyıcı
vehicle vehikül
vehicle vehlkül
Chemistry
vehicle araç
Linguistics
vehicle taşıyıcı

"vehicle" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
go by a vehicle f. vasıta ile gitmek
overtake a vehicle f. sollamak
lift a vehicle f. araç kaldırmak
wave a vehicle down f. el sallayarak bir taşıtı durdurmak
rent a vehicle f. araç kiralamak
throw a vehicle into gear f. arabanın motorunu vitese almak
allocate a vehicle f. araç tahsis etmek
take the vehicle to service f. aracı bakıma almak
hit a vehicle coming in the opposite direction f. karşı yönden seyreden araca çarpmak
hit a vehicle coming in the opposite direction f. karşı yönden gelen araca çarpmak
lose control of (the vehicle) f. aracın kontrolünü kaybetmek
inspect the vehicle f. arabayı incelemek
check the vehicle f. aracı incelemek
check the vehicle f. arabayı incelemek
inspect the vehicle f. aracı incelemek
get on the shuttle vehicle f. servise binmek
steal a vehicle f. bir araç/araba çalmak
drive a motor vehicle f. motorlu araç kullanmak
drive a motor vehicle f. motorlu taşıt kullanmak
get off the vehicle f. taşıttan inmek
public transportation vehicle i. umumi vasıta
recreational vehicle i. aslen amerikalıların kamp taşıtı
all terrain vehicle i. arazi vasıtası
military motor vehicle i. askeri motorlu araç
vehicle licence i. araç ruhsatı
wheeled vehicle i. tekerlekli araç
transportation vehicle i. ulaşım aracı
air cushion vehicle i. aeroglisör
vehicle licence i. ruhsat (araba)
utility vehicle i. pikap
vehicle warning placard i. araç ikaz levhası
vehicle licence i. araba ruhsatı
waste collection vehicle i. çöp toplama aracı
emergency response vehicle i. acil durum müdahale aracı
motor vehicle tax i. motorlu taşıt vergisi
transport vehicle i. nakil vasıtası
waste collection vehicle i. çöp kamyonu
snow vehicle i. kar taşıtı
public service vehicle i. toplu taşıma aracı
space vehicle i. uzay aracı
gross vehicle weight i. dolu ağırlık
commercial motor vehicle i. ağır ticari vasıta
vehicle identification number i. araç şase numarası
remote operating vehicle i. uzaktan kumandalı araç
heavy vehicle i. ağır araç
reconnaissance vehicle i. keşif aracı
service vehicle i. servis taşıtı
refuse collection vehicle i. çöp kamyonu
vehicle thievery i. oto hırsızlığı
amphibian vehicle i. amfibi vasıta
vehicle industry i. araç endüstrisi
vehicle traffic i. araç trafiği
vehicle inspection i. araç muayanesi
public service vehicle i. otobüs gibi kamunun ihtiyaçlarına yönelik işletilen araç
vehicle licence i. taşıt ruhsatı
recreational vehicle i. dinlence taşıtı
waste collection vehicle i. çöp toplama kamyonu
licence to operate a motor vehicle i. araba ruhsatı
motor vehicle fleets i. motorlu taşıt filoları
end of life vehicle i. hurda
long vehicle i. uzun araç
test instrument vehicle i. test aletleri aracı
vehicle crew i. taşıt ekibi
refuse collection vehicle i. çöp toplama aracı
vehicle distance i. araçlar arası mesafe
vehicle operators i. araç kullanıcıları
vehicle density i. araç yoğunluğu
vehicle park i. araç parkı
vehicle misuse i. hatalı araç kullanma
vehicle park i. motorlu araç parkı
road vehicle i. karayolu aracı
goods vehicle i. yük taşıtı
heavy vehicle i. ağır vasıta
vehicle fleet i. araç filosu
vehicle tracking system i. araç takip sistemi
the vehicle carrying military personnel i. askeri personel taşıyan araç
vehicle purchase i. araç alımı
vehicle buying i. araç alımı
service vehicle i. servis aracı
vehicle cabin i. araç kabini
vehicle renting i. vasıta kiralama
vehicle mechanic i. taşıt motor onarımcısı
vehicle traffic i. taşıt trafiği
vehicle load i. taşıt yükü
vehicle underframe i. taşıt şasisi
land vehicle i. kara taşıtı
motor vehicle i. motorlu araç
motor vehicle sector i. otomobil sektörü
motor vehicle industry i. otomobil sektörü
stolen vehicle i. çalıntı araç
vehicle identification system i. araç tanıma sistemi
terrain vehicle i. arazi aracı
land vehicle i. arazi aracı
motor vehicle i. motorlu ulaşım aracı
vehicle fuel oil i. araç yakıtı
motorless vehicle i. motorsuz araç
aqueous vehicle i. sulu madde
commercial vehicle i. ticari taşıt
commercial vehicle i. ticari araç
commercial vehicle i. yük taşıtı
large vehicle i. geniş araç
all-terrain vehicle i. her tür arazide kullanılan araç
horse-drawn vehicle i. at arabası
off-road vehicle i. arazi aracı
vehicle-mounted equipment i. araca bağlı ekipman
re-entry vehicle inspection i. giriş aracı denetimi
non-motorized vehicle i. motorsuz araç
haulage vehicle i. nakil aracı
haulage vehicle i. taşıma aracı
motor vehicle registration certificate i. motorlu araç tescil belgesi
pushing vehicle i. itici araç
pushing vehicle i. itici makine
motor vehicle i. motorlu taşıt
land transport vehicle i. kara nakil aracı
land transport vehicle i. kara nakil vasıtası
land freight vehicle i. kara nakil aracı
road freight vehicle i. kara nakil aracı
road transport vehicle i. kara nakil aracı
public transportation vehicle i. toplu taşıma aracı
road transport vehicle i. kara nakil vasıtası
vehicle tracking and security system i. araç takip ve güvenlik sistemleri
guest vehicle i. misafir araç
land freight vehicle i. kara nakil vasıtası
visitor vehicle i. misafir araç
road freight vehicle i. kara nakil vasıtası
purpose built vehicle i. özel üretim araç
purpose built vehicle i. özel bir amaç için üretilmiş araç
funeral vehicle i. cenaze aracı
light commercial vehicle i. hafif ticari araç
light commercial vehicle i. hafif ticari taşıt
bomb-laden vehicle i. bomba yüklü araç
rough terrain vehicle i. çetin arazi (şartları) aracı
rough terrain vehicle i. engebeli arazi aracı
the type of the vehicle i. taşıtın cinsi
the type of the vehicle i. aracın cinsi
vehicle of the year i. senenin aracı
vehicle of the year i. yılın aracı
armoured vehicle i. zırhlı araç
a vehicle with foreign license plates i. yabancı plakalı araç
vehicle modification i. taşıt tadilatı
bomb vehicle i. bombalı araç
recreational vehicle i. karavan
shuttle vehicle i. servis aracı
vehicle removal truck i. çekici
first responder vehicle i. ilk müdahale aracı
emergency guide vehicle i. imdat klavuz aracı (itfaiyede)
first responder vehicle i. yangına ilk müdahale aracı
stuck-inside vehicle accident i. sıkışmalı araç kazası
stuck-inside vehicle accident i. sıkışmalı trafik kazası
stuck-inside vehicle accident i. sıkışmalı kaza
parked vehicle fire i. park halindeki araç yangını
parked vehicle i. park edilmiş araç
parked vehicle i. park halindeki araç
vehicle designer i. araç tasarımcısı
riot control vehicle i. toplumsal olaylara müdahale aracı (toma)
diesel-powered vehicle i. dizel araç
gasoline-powered vehicle i. benzinli araç
scout vehicle i. keşif aracı
solar vehicle i. güneş arabası
vehicle gauge i. araç göstergesi
police incident intervention vehicle i. poma
(anti-riot) water cannon vehicle i. toma
private vehicle i. özel araç
private vehicle i. hususi araç
vehicle enthusiast i. araba meraklısı
vehicle make i. araç markası
vehicle title i. araç ruhsatı
vehicle title i. araba ruhsatı
vehicle mechanic i. araç tamircisi
vehicle mechanic i. araba tamircisi
vehicle mechanic i. oto tamircisi
backup vehicle i. yedek araba
on-vehicle s. araç üzeri
vehicle specific s. araca özel
Phrasals
get into (a vehicle) (araba vb'ye) atlamak
get into (a vehicle) (araba vb'ye) girmek
get into (a vehicle) (araba vb'ye) binmek
Colloquial
vehicle needs to be serviced aracın servisi gelmiş
vehicle needs to be serviced aracın servise gitmesi lazım
Speaking
step out of the vehicle araçtan inin
they were spotted on a security camera three days ago stealing a vehicle üç gün önce bir araç çalarken güvenlik kamerasına yakalanmışlar
step out of the vehicle araçtan çıkın
Trade/Economic
vehicle population kullanılan araç sayısı
vehicle purchase tax taşıt alım vergisi
vehicle loan taşıt kredisi
vehicle tax taşıt vergisi
motor vehicle tax motorlu araçlar vergisi
vehicle survival rate kullanımda kalma oranı
commercial vehicle ticari taşıt
commercial vehicle ticari araç
public service vehicle kamu ulaşım aracı
motor vehicle motorlu taşıt
motor vehicle tax motorlu taşıt vergisi
motor-vehicle towing-devices motorlu araçların çekme tertibatları
commercial vehicle sınai taşıt
special purpose vehicle özel amaçlı kurum
special purpose vehicle özel maksatlı kurum
vehicle allocation araç tahsisi
land vehicle arazi taşıtı
insured vehicle sigorta edilen araç
motor vehicle manufacturer motorlu taşıt imalatçısı
motor vehicle manufacturer motorlu taşıt üreticisi
structured investment vehicle (siv) yapılandırılmış yatırım aracı (yya)
replacement car/vehicle ikame araç
spv (special purpose vehicle) özel maksatlı şirket
domestic vehicle yerli araç
domestic vehicle yerli taşıt
on-vehicle advertising araç üzeri reklam
on-vehicle advertising araç giydirme reklam
vehicle currency aracı para birimi
vehicle currency araç para birimi
vehicle currency bir para biriminin diğer para birimi ile karşılaştırılırken başka bir para biriminin kullanılması
motor vehicle tax motorlu taşıtlar vergisi
Law
pledge of vehicle taşıt rehni
vehicle pawn taşıt rehni
vehicle pledge taşıt rehni
vehicle pledge araç rehni
vehicle buying tax taşıt alım vergisi
violation of vehicle law taşıt kanununun ihlali
motor vehicle tax motorlu taşıtlar vergisi
motor vehicle theft araç hırsızlığı
vehicle recovery araç çıkarma (arama/kurtarma)
Politics
adapted vehicle dönüştürülmüş taşıt
vehicle and container screening system araç ve konteyner tarama sistemi
consulate vehicle konsolosluk aracı
armed unmanned aerial vehicle (drone) silahlı insansız hava aracı
Institutes
dedicated road infrastructure for vehicle safety in europe avrupa’da trafik emniyeti için yol altyapısı
driver and vehicle licensing agency sürücü ve araç tescil kurumu
international organization of motor vehicle manufacturers (oica) uluslararası otomobil üreticileri birliği
Insurance
commercial vehicle ticari araç
motor vehicle passenger insurance motorlu taşıt aracı yolcu sigortası
motor vehicle motorlu araç
comprehensive motor vehicle insurance kapsamlı motorlu taşıt sigortası
commercial vehicle loan ticari taşıt kredisi
vehicle insurance premium araç sigorta primi
new vehicle security assessment (nvsa) yeni araç güvenlik değerlendirmesi
Advertising
on-vehicle araç üzeri
Technical
outside broadcast vehicle dışarıda yayın arabası
vehicle speed sensor taşıt hız sensörü
outside broadcast vehicle yayın arabası
traction vehicle çekme aracı
vehicle path taşıt izi
vehicle identification number araç tanıtım numarası
vehicle theft security system taşıt hırsız güvenlik sistemi
public service vehicle umumi vasıta
zero emission vehicle sıfır emisyonlu taşıt
outside broadcast vehicle naklen yayın arabası
light duty vehicle hafif hizmet taşıtı
vehicle electronic control unit araç elektronik kontrol ünitesi
vehicle emission control information label taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi
motor vehicle motorlu araç
vehicle length tam boy
forestry vehicle orman taşıtı
cross country vehicle arazi taşıtı
vehicle identification number taşıt kimlik numarası
low emission vehicle düşük emisyonlu taşıt
outside broadcast vehicle canlı yayın aracı
vehicle modification taşıt tadilatı
vehicle supported araç takozda
vehicle combination römorklu araç
vehicle combination katar
vehicle traffic taşıt trafiği
air pollution measurement vehicle hava kirliliği ölçüm aracı
accumulator vehicle akülü taşıt
gross vehicle weight azami yüklü ağırlık
towing vehicle çekici araç
vehicle width tam en
rescue vehicle kurtarma aracı
electronic vehicle orifice elektronik taşıt orifisi
vehicle antitheft system taşıt hırsız önleme sistemi
integrated vehicle speed control entegre taşıt hızı kontrolü
articulated vehicle mafsallı araç
vehicle control module taşıt kontrol modülü
ground vehicle kara vasıtası
ultra low emission vehicle çok düşük emisyonlu taşıt
vehicle power taşıt gücü
vehicle combination type donanım türü
vehicle extension period taşıt uzatma süresi
gross vehicle weight rating yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi
light commercial vehicle hafif ticari taşıt
transitional low emission vehicle geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı
air cushion vehicle hava yastıklı taşıt
electronic vehicle information center elektronik taşıt danışma merkezi
half track vehicle yarı tırtıllı taşıt
motor vehicle technology motorlu araç teknolojisi
air cushion vehicle aeroglisör
amphibian vehicle amfibi vasıta
amphibian vehicle yüzergezer
air cushion vehicle hoverkraft
armoured vehicle zırhlı araç
afv -alternative fuelled vehicle alternatif yakıtlı taşıt
heavy-duty vehicle operator ağır hizmet taşıtı operatörü
heavy-duty vehicle ağır hizmet aracı
half-track vehicle yarıtırtıllı taşıt
centre-line of the vehicle aracın orta hattı
heavy-duty vehicle ağır yük kamyonu
full-track vehicle tam tırtıllı taşıt
vehicle actuated traffic-signal trafik uyarmalı sinyal
x-experimental vehicle deneysel taşıt
vehicle theft alarm taşıt hırsız alarmı
lacquer vehicle cila maddesi
lacquer vehicle vernik maddesi
nonvolatile vehicle uçucu olmayan madde
vehicle load taşıt yükü
vehicle mechanic taşıt motor onarımcısı
refrigerated vehicle soğutma tertibatlı nakil vasıtası
wheeled vehicle tekerlekli araç
half-track vehicle yarı tırtıllı araç
half-truck vehicle yarı tırtıllı araç
net vehicle weight net araç ağırlığı
standard vehicle standart araç
thrust effective vehicle çekiş etkili araç
re-entry vehicle atmosfere dönüş bölmesi
fuel consuming motor vehicle akaryakıt kullanan motorlu araç
fuel tanker (vehicle) akaryakıt aracı
wheeled vehicle lastik tekerlekli araç
fuel vehicle akaryakıt aracı
maintenance vehicle bakım aracı
wheeled tactical vehicle tekerlekli taktik aracı
water-supply vehicle su ikmal aracı
refuse collection vehicle çöp toplama aracı
rear-end loaded vehicle arkadan yüklemeli araç
transport vehicle taşıt
light-duty vehicle hafif hizmet aracı
four-wheel drive vehicle dört teker çekişli araç
automatic air vehicle otomatik hava aracı
motor vehicle motorlu taşıt
snow plough vehicle kar küreme aracı
automatic vehicle identification otomatik araç tanıma
human-powered vehicle insan gücüyle çalışan araç
federal motor vehicle safety standards federal motorlu taşıt güvenlik standartları
motor vehicle drivers motorlu taşıt sürücüleri
catering vehicle yiyecek arabası
catering vehicle yemek aracı
acetylene battery vehicle asetilen bataryalı taşıt
manned space vehicle insanlı uzay aracı
electric vehicle charging station elektrikli taşıt şarj istasyonu
compressed natural gas vehicle operation sıkıştırılmış doğal gazlı taşıtların işletimi
automatic vehicle identification otomatik taşıt tanıma
waste collection vehicle çöp/atık toplama taşıtı/aracı
refuse collection vehicle çöp/atık toplama taşıtı/aracı
rear end loaded refuse collection vehicle arkadan yüklemeli çöp toplama taşıtı/aracı
petrol powered vehicle design petrol yakıtlı taşıt tasarımı
vehicle assembly building araç montaj binası
non-vehicle taşıtlar dışında
under vehicle search mirror araç altı arama aynası
platform lift mounted on a wheeled vehicle tekerlekli taşıta monte platform kaldırıcı
platform lift mounted on a wheeled vehicle tekerlekli taşıta takılan platform kaldırıcı
vehicle seat vibration taşıt koltuk titreşimi
ground vehicle installations yer aracı kurulumu
vehicle fire araç yangını
gross vehicle weight (gvw) brüt araç ağırlığı
deep-submergence vehicle derin deniz aracı
vehicle wrapping araç giydirme
Computer
vehicle controls araç denetimleri
gas leak detection vehicle gaz kaçağı algılama aracı
Telecom
launch vehicle fırlatma aracı
launch vehicle compatibility fırlatma aracı uyumluluğu
intelligent vehicle highway systems akıllı araç karayolu sistemleri
railways automatic vehicle identifying system demiryolu otomotik araç tanımlama sistemi
automatic vehicle location otomatik araç konum belirleme
model vehicle remote control device model araç uzaktan kontrol cihazı
automatic vehicle identification otomatik araç tanımlama
Television
outside broadcast vehicle yayın arabası
outside broadcast vehicle naklen yayın arabası
outside broadcast vehicle dışarıda yayın arabası
outside broadcast vehicle naklen yayın aracı
Construction
caterpillar vehicle paletli taşıt
engineering vehicle iş makinesi
cement transport vehicle dökme çimento taşıma aracı
contractor vehicle müteahhit emrine verilen askeri araç
heavy duty vehicle ağır iş makinesi
hauling vehicle taşıma aracı
pedestrian-propelled vehicle yaya tarafından kumanda edilen araç
Automotive
front of vehicle aracın önü
vehicle body movement araç gövdesinin hareketi
front of vehicle aracın ön tarafı
direction in which vehicle is driving aracın sürüldüğü yön
vehicle systems araç sistemleri
vehicle body taşıt gövdesi
vehicle speed araç hızı
vehicle inspection station araç muayene istasyonu
vehicle paintwork araç boya işi
vehicle body karoser
vehicle grade araç sınıfı
gross vehicle weight yolcular ve yükle birlikte toplam taşıt ağırlığı
vehicle floor araç tabanı
vehicle sequence number araç seri numarası
vehicle jack araç krikosu
vehicle identification number araç şaşı numarası
amphibious vehicle amfibik araç
alternative fueled vehicle alternatif yakıtlı taşıt
heavy commercial vehicle ağır ticari taşıt
vehicle maintenance monitor araç bakım monitörü
vehicle speed sensor kilometre sensörü
vehicle identification araç tanıtımı
body of vehicle karoseri
vehicle body kaporta
vehicle battery adaptor araç akü adaptörü
vehicle modification taşıt tadilat
commercial vehicle ticari vasıta
vehicle rear end aracın arka ucu
vehicle paintwork aracın boyalı kısımları
federal motor vehicle safety standards federal motorlu taşıt güvenlik standartları
vehicle motion sensor araç hareket sensörü
vehicle ride height araç sürüş yüksekliği
vehicle heater taşıt ısıtıcısı
vehicle interior aracın içi
vehicle exterior araç dış
vehicle moving araç seyir halinde
gross vehicle weight brüt araç ağırlığı
vehicle registration plate araç plakası
vehicle maintenance araç bakım
vehicle should coast smoothly araç düzgün akmalıdır
vehicle power supply araç güç kaynağı
vehicle identification plate araç tanıtım etiketi
transitional low emission vehicle geçiş süreci düşük emisyon taşıtı
vehicle owner araç sahibi
vehicle inspection araç muayenesi
vehicle speed sensor signal araç hız müşiri sinyali
commercial vehicle ticari araç
vehicle speed sensor araç hız sensörü
vehicle inspection araç muayene
super ultra low emission vehicle süper ötesi düşük emisyonlu taşıt
experimental vehicle deneysel taşıt
motor vehicle motorlu taşıt
vehicle tare araç darası
vehicle interface adaptor araç ara birim adaptörü
vehicle power supply akü
towing vehicle çekici taşıt
sport utility vehicle yolda veya arazide gitmek icin dizayn edilmiş hafif ve kıvrak araç
restrictions on vehicle operation araç işletme kısıtlamaları
vehicle attitude taşıt pozisyonu
vehicle stability and handling taşıt dengesi ve direksiyon hakimiyeti
vehicle electronics diagnostics taşıt elektronik diagnostiği
vehicle electrical mechanical nvh taşıt elektrikli ve mekanik nvh
vehicle emergency message (vems) subsystem araç acil mesaj (vem) tali sistemi
vehicle safety cae araç güvenliği (bilgisayar tabanlı)
vehicle attitude/headlamp level indicator subsystem taşıt pozisyonu/far seviyesi gösterge tali sistemi
vehicle road nvh araç sürüş (ses, titreşim, sertlik)
vehicle transportation aids subsystem taşıt nakliye materyalleri ve aletler
vehicle performance araç performansı
vehicle route guidance/navigation subsystem taşıt yol yönlendirme/navigasyon tali sistemi
vehicle cooling taşıt soğutma
vehicle weights and dimensions taşıt ağırlıkları ve boyutları
total vehicle requirements toplam araç gereksinimleri
vehicle systems cae taşıt sistemleri (bilgisayar tabanlı)
vehicle powertrain nvh araç güç aktarma mekanizması (ses, titreşim, sertlik)
vehicle electrical/electronic subsystem taşıt elektrik/elektronik tali sistemi
keyless vehicle subsystem (keyless) anahtarsız araç tali sistemi
complete vehicle system tamamlanmış araç sistemi
automatic vehicle speed control subsystem (spdctl) otomatik araç hız kontrol tali sistemi
complete vehicle subsystem tamamlanmış araç tali sistemi
vehicle speed sensor hız sensörü
vehicle identification number araç tanıtım numarası
accumulator vehicle akülü taşıt
vehicle registration number araç ruhsat numarası
tow away the vehicle aracı çekmek
military vehicle askeri araç
drive a vehicle araç kullanmak
vehicle body araç kasası
police vehicle polis aracı
field of vision of motor vehicle drivers motorlu araçların sürücülerinin ön görüş alanı
draw (a vehicle) araç çekme
vehicle rent contract araç kira sözleşmesi
tow away a vehicle araç çekmek
parked vehicle park halindeki araç
impound the vehicle aracı çekmek
draw a vehicle araç çekmek
hit a parked vehicle park halindeki araca çarpmak
articulated vehicle oynaklı taşıt
articulated vehicle mafsallı araç
vehicle body vagon sandığı
heavy goods vehicle ağır yük kamyonu
heavy vehicle engine ağır taşıt motoru
tracked vehicle paletli taşıt
vehicle test stand taşıt deney standi
frameless vehicle şasisiz taşıt
multipurpose vehicle çok maksatlı taşıt
gross vehicle weight gros ağırlık
vehicle body taşıt karoseri
gross vehicle weight dolu ağırlık
frameless vehicle çatkısız taşıt
fourwheel drive vehicle dört tekerleği motris taşıt
vehicle lift taşıt asansörü
caterpillar vehicle paletli taşıt
caterpillar vehicle tırtıllı araç
rescue vehicle kurtarma aracı
all-terrain vehicle arazi vasıtası
anchorages for motor-vehicle safety belts motorlu araçların emniyet kemerleri için bağlantı parçaları
hand-drawn vehicle elle çekilen araç
in-vehicle entertainment system araç içi eğlence sistemi
in-vehicle radio communications araç içi telsiz iletimi
fire-fighting vehicle yangına müdahale aracı
motor-vehicle headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps motorlu araçların uzun hüzme ve/veya kısa huzme olarak çalışan farları ve motorlu araçlar ve römorklarının onaylanmış lamba ünitelerinde kullanılan ışık kaynakları
power-driven vehicle güç kaynağı ile çalışan araç
multi-purpose vehicle çok amaçlı araç
vehicle deceleration fuel shut-off araç hız azaltma yakıt kesme
vehicle anti-theft system taşıt hırsız önleme sistemi
off-road vehicle karayolu dışı taşıt