bağlayıcı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bağlayıcı"bağlayıcı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 41 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bağlayıcı fastener i.
bağlayıcı subordinative conjuction i.
bağlayıcı binder i.
bağlayıcı cement i.
bağlayıcı lacer i.
bağlayıcı fixer i.
bağlayıcı coiler i.
bağlayıcı connector i.
bağlayıcı pleasing s.
bağlayıcı connective s.
bağlayıcı connecting s.
bağlayıcı linking s.
bağlayıcı stringent s.
bağlayıcı syndetic s.
bağlayıcı bounding s.
bağlayıcı obligatory s.
Trade/Economic
bağlayıcı binding
bağlayıcı regressor
Law
bağlayıcı obligatory
bağlayıcı binding
Technical
bağlayıcı lastener
bağlayıcı binder
bağlayıcı binding
bağlayıcı anchor
bağlayıcı binding agent
bağlayıcı agglomerant
bağlayıcı splicer
bağlayıcı connecting
Computer
bağlayıcı coupler
bağlayıcı connector
bağlayıcı linker
bağlayıcı linkage editor
bağlayıcı bindery
Informatics
bağlayıcı linker
Telecom
bağlayıcı linker
bağlayıcı connector
Food Engineering
bağlayıcı binder
Linguistics
bağlayıcı conjunctive
bağlayıcı connective
bağlayıcı junctive
bağlayıcı connector

"bağlayıcı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 288 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bağlayıcı olmak be binding f.
bağlayıcı olmamak not to be binding f.
bağlayıcı olmamak be non-binding f.
bağlayıcı anlaşma obligatory agreement i.
bağlayıcı anlaşma binding deal i.
bağlayıcı çekim linking shot i.
bağlayıcı çizelge binding schedule i.
bağlayıcı güç binding force i.
bağlayıcı kıyafet tarzı dress code i.
bağlayıcı madde binder i.
bağlayıcı madde binding agent i.
bağlayıcı malzeme bonder i.
bağlayıcı olmama irritancy i.
bağlayıcı şey fastener i.
bağlayıcı yasa binding law i.
hürriyeti bağlayıcı ceza liberty binding punishment i.
hürriyeti bağlayıcı ceza punishment restricting freedom i.
kablo bağlayıcı hook-and-loop fastener i.
kablo bağlayıcı loop fastener i.
bağlayıcı değil non-binding s.
bağlayıcı değil no-strings-attached s.
bağlayıcı olmayan nonconnective s.
bağlayıcı olmayan non bonding s.
bağlayıcı olmayan null and void s.
bağlayıcı olmayan nonbinding s.
bağlayıcı olmayan disjunctive s.
karbon bağlayıcı carbon bonding s.
bağlayıcı bir şekilde stringently zf.
bağlayıcı bir şekilde connectively zf.
bağlayıcı bir şekilde boundingly zf.
Trade/Economic
bağlayıcı anlaşma binding sale agreement
bağlayıcı anlaşma obligatory agreement
bağlayıcı fiyat teklifi firm quotas
bağlayıcı güç binding force
bağlayıcı hüküm binding clause
bağlayıcı hüküm binding provision
bağlayıcı ipotek taahhüdü firm commitment
bağlayıcı kural binding rule
bağlayıcı satış anlaşması binding sale agreement
bağlayıcı sözleşme firm contract
bağlayıcı tarife binding tariff
bağlayıcı tarife bilgisi binding tariff information
bağlayıcı ve geçerli binding and valid
bağlayıcı yasa binding law
bağlayıcı yetki binding authority
işçi işveren anlaşmazlığı durumlarında tanıklık yapan ve bağlayıcı kararlar alan özel kurul peer review panel
yasal açıdan bağlayıcı bir yazı legally binding writing
yasal açıdan bağlayıcı karar vermek üzere tarafsız kişilerden oluşan bir kurula götürme arbitration
Law
bağlayıcı akit obligatory agreement
bağlayıcı akit binding contract
bağlayıcı anlaşma binding agreement
bağlayıcı bir yükümlülük getiren husus negative covenant
bağlayıcı emir binding instruction
bağlayıcı emsal karar binding prejudication precedent
bağlayıcı hukuk hard law
bağlayıcı hükümleri olmayan yasa directory statute
bağlayıcı karar binding decision
bağlayıcı kontrat tying contract
bağlayıcı mukavele binding contract
bağlayıcı mukavele obligatory agreement
bağlayıcı mukavelename tying contract
bağlayıcı olmayan hukuk soft law
bağlayıcı olmayan hususlar non-binding issues
bağlayıcı program binding schedule
bağlayıcı sözleşme binding contract
bağlayıcı sözleşme tying contract
bağlayıcı sözleşme obligatory agreement
bağlayıcı şart tying clause
bağlayıcı tahkim/hakem binding arbitration
bağlayıcı yükümlülük getiren kloz onerous clause
borçlanma araçları bağlayıcı sözleşme yasası (abd) trust indenture act
hürriyeti bağlayıcı ceza imprisonment
hürriyeti bağlayıcı ceza custodial sentence
iki tarafı da bağlayıcı hükümlerle taahhüt altına sokan sözleşme synallagmatic contract
muvakkat şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza temporary punishment restricting personal freedom
yasal olarak bağlayıcı legally-binding
yasal yönden bağlayıcı legally-binding
Politics
bağlayıcı gücü olmak have a binding force
bağlayıcı yargı compulsory jurisdiction
Institutes
avrupa bağlayıcı tarife bilgisi european binding tariff information
Technical
2.54 mm kontak aralıklı uç soketli bağlayıcı edge-socket connector with 2.54 mm contact spacing
akustik bağlayıcı acoustic coupler
anten bağlayıcı antenna coupler
artık bağlayıcı içeriği residual binder content
bağlayıcı ailesi connector family
bağlayıcı astar bond coat
bağlayıcı conta bonded seal
bağlayıcı distribütör binder distributor
bağlayıcı distribütörü binder distributor
bağlayıcı doku connective tissue
bağlayıcı fonksiyon spline function
bağlayıcı grupları ve arabağlantı bileşenleri connector sets and interconnect components
bağlayıcı güç binding power
bağlayıcı kuvvet adhesion force
bağlayıcı macun adhesive putty
bağlayıcı madde bonding agent
bağlayıcı madde binding material
bağlayıcı madde binding agent
bağlayıcı maddeler binder materials
bağlayıcı malzeme fixing agent
bağlayıcı miktarı binder content
bağlayıcı özütlemesi binder extraction
bağlayıcı serilmesi binder spreading
bağlayıcı serisinin bağlantı mekanizması coupling mechanism of a connector set
bağlayıcı seti connector set
bağlayıcı tabaka binder course
bağlayıcı tabaka bonding layer
bağlayıcı zemin soil binder
baskılı devre bağlayıcı printed board connector
beyaz bağlayıcı white coloring
bir çekirdekteki proton, nötron veya alfa partikülünün bağlayıcı enerjisi separation energy
bitümlü bağlayıcı bituminous cement
bitümlü bağlayıcı bituminous binder
çapraz bağlayıcı crosslinker
çapraz bağlayıcı cross-linker
çok kutuplu bağlayıcı multipole connector
çoklu bağlayıcı multiple connector
daire bağlayıcı circular connector
daire şeklinde bağlayıcı circular connector
dairesel bağlayıcı circular connector
dairevi bağlayıcı circular connector
değişken bağlayıcı variable connector
dış bağlayıcı out-connector
dış elektriksel bağlayıcı external electrical connector
dijital bağlayıcı digital coupler
dikdörtgen bağlayıcı rectangular connector
dikdörtgensel bağlayıcı rectangular connector
dişli bağlayıcı threaded fastener
dübel tipi bağlayıcı dowel type fastener
ekranlanmış serbest ve sabit bağlayıcı shielded free and fixed connector
elektriksel bağlayıcı sistemler electrical connector systems
elektriksel bağlayıcı sistemlerinin boyutları dimensions of electrical connector systems
eş merkezli bağlayıcı concentric connector
eşeksenli bağlayıcı coaxial connector
eşeksenli namlu tipi bağlayıcı coaxial barrel connector
evrensel bağlayıcı universal binder
fiber optik bağlayıcı arayüzleri fibre optic connector interfaces
flanş bağlayıcı flange connector
fosfat bağlayıcı phosphate- bonding agent
foto bağlayıcı photocoupler
hassas bağlayıcı precision connector
hidrolik bağlayıcı hydraulic binder
hidrolik bağlayıcı ile işleme tabi tutulmuş zemin soil treated by hydraulic binder
hiyerarşik veri bağlayıcı denetimi hierarchical data link control
ışınsal bağlayıcı optocoupler
iç bağlayıcı inconnector
iki bölümlü bağlayıcı birimler two-part connector modules
iki bölümlü bağlayıcı modülleri two-part connector modules
iki iğneli bağlayıcı two-pin connector
iki parça bağlayıcı two-part connector
iki parçalı bağlayıcı two-part connector
itmeli çekmeli bağlayıcı push-pull connector
kablodan levhaya bağlayıcı cable-to-board connector
kalitesi değerlendirilmiş dairesel bağlayıcı circular connector with assessed quality
kanat bağlayıcı wing joiner
kanca bağlayıcı hook tier
kavelalı bağlayıcı dowel-type fastener
kaynak kabloları için bağlayıcı çifti düzenleri coupling devices for welding cables
kil bağlayıcı coldbond
kobalt bağlayıcı cobalt binder
kompozit bağlayıcı composite binder
kömür katranı esaslı bağlayıcı coal tar-based binder
kum bağlayıcı ve sıvı karıştırma mulling and tempering
kum kalıbının hazırlanmasında bağlayıcı madde olarak kullanılmak be used as bonding agent in the preparation of sand molding
kuru bağlayıcı dry binder
levhaya monte bağlayıcı board-mounted connector
lsa tipi bağlayıcı ailesi type lsa connector family
maça bağlayıcı core binder
mineral bağlayıcı mineral binder
mini bağlayıcı mini-coupler
optik bağlayıcı optocoupler
optik lifler ve kablolar için bağlayıcı setler connector sets for optical fibres and cables
organik bağlayıcı organic binder
oynamaz bağlayıcı rigid connector
radyo frekans bağlayıcı radio-frequency connector
radyo frekans bağlayıcı radio frequency connector
sabit bağlayıcı fixed connector
seramik bağlayıcı ceramic binder
serbest bağlayıcı free connector
sıvı bağlayıcı liquid binder
soğukta sertleşen bağlayıcı cold setting binders
standart bağlayıcı standard fastener
su-bağlayıcı oranı water-binder ratio
tek modda sonlandırılmış fiber optik bağlayıcı fibre optic connector terminated on single-mode
toz bağlayıcı powder binder
uç soketli bağlayıcı edge-socket connector
veri bağlayıcı data link
vida kilitli bağlayıcı connector with screw lock
yağ-oksijen bağlayıcı oil-oxygen binder
yük taşıyan vida dişli bağlayıcı screw-threaded weight-bearing connector
yüksek doğruluklu bağlayıcı precision connector
zift bağlayıcı pitch binder
Computer
akustik bağlayıcı acoustic coupler
alan bağlayıcı field linker
bağlayıcı aracı connector tool
bağlayıcı ayraç braces
bağlayıcı bağlaç connector
bağlayıcı stili connector style
bağlayıcı sürümü linker version
bağlayıcı türü connector type
bnc bağlayıcı bnc connector
çoklu bağlayıcı multiple connector
değişken bağlayıcı variable connector
dirsekli bağlayıcı elbow connector
hiyerarşik veri bağlayıcı denetimi hierarchical data link control
iç bağlayıcı inconnector
nesne bağlayıcı linker
tak çevir bağlayıcı bnc connector
usb bağlayıcı usb connector
veri bağlayıcı data link
video bağlayıcı video connector
yankılanımlı bağlayıcı acoustic coupler
Informatics
yankılanımlı bağlayıcı acoustic coupler
Telecom
akustik bağlayıcı acoustic coupler
akustik bağlayıcı modem acoustic coupler modem
bağlayıcı güncelleme binding update
erkek uçlu bağlayıcı male connector
N bağlayıcı N connector
optik bağlayıcı optical coupler
T bağlayıcı t-connector
tek modda sonlandırılmış fiber optik bağlayıcı fibre optic connector terminated on single-mode
tek modlu bağlayıcı/kablo birleşimi single-mode connector/cable assembly
uçbirim bağlayıcı terminal connector
uçbirim çoklu bağlayıcı terminal multiconnector
veri bağlayıcı data binding
Electric
çift kurup ara bağlayıcı two-pole interconnection coupler
çok kontaklı bağlayıcı multicontact connector
daire şeklindeki bağlayıcı circular connector
iki sıra kademeli kontaklı bağlayıcı connector with two rows of staggered contact
kenar soketli bağlayıcı edge socket connector
nötr bağlayıcı neutral coupler
soketli bağlayıcı mating connector
Mechanic
adaptör bağlayıcı adapter coupling
bağlayıcı metal binding metal
Radio
bitüm emülsiyonlarında damıtma ile ayrılan bağlayıcı ve damıtık yakıt recovered binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation
Textile
bağlayıcı olarak kullanılan bazı reçinelerin bıraktığı kanserojen madde formaldehyde
Construction
alçı bağlayıcı gypsum binder
bağlayıcı gereç cementing material
bağlayıcı levha connector plate
bağlayıcı madde binder
bağlayıcı malzeme binding material
bitüm bağlayıcı asphaltic binder
esnek bağlayıcı flexible connector
su-bağlayıcı oranı water to binder ratio
toplam bağlayıcı miktarı total binder content
Lighting
lamba bağlayıcı lamp connector
Mining
karbon bağlayıcı zift carbon binder pitch
mineral bağlayıcı mineral binder
Medical
bağlayıcı çözelti fixing solution
bağlayıcı peptit connecting peptide
bağlayıcı protein binding protein
bağlayıcı sinir internuncial
bağlayıcı solüsyon fixing solution
demir bağlayıcı ilaç iron-chelating medicine
insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ekspresyonu insulin-like growth factor binding protein-3 expression
kalsiyum-bağlayıcı proteinler calcium-binding proteins
kortikosteroid bağlayıcı protein corticosteroid binding protein
kreb-bağlayıcı protein geni creb-binding protein gene
mannoz bağlayıcı lektin-2 gen polimorfizmi mannose-binding lectin-2 gene polymorphism
murin folat bağlayıcı protein murine folate binding protein
penisilin bağlayıcı protein penicillin binding protein
safra asidi bağlayıcı reçine bile acid binding resin
seks hormon bağlayıcı protein konsantrasyonu sex hormone binding globulin concentration
seks hormonu bağlayıcı globulin sex hormone binding globuline
seks hormonu bağlayıcı globulin sex hormone-binding globulin (shbg)
tiroksin bağlayıcı globulin thyroxin binding globulin
tiroksin bağlayıcı prealbümin thyroxin binding prealbumin
Psychology
retorik bağlayıcı işaretler rhetorical cohesion signals
Optics
göz kapağı bağlayıcı dokusu tarsus
Food Engineering
bağlayıcı katman tie layer
metal bağlayıcı sequesterant
Chemistry
çözünür bağlayıcı muhtevası soluble binder content
inorganik bağlayıcı inorganic binder
metakrilat bağlayıcı methacrylate coupling agent
organik-perester çapraz bağlayıcı organic perester crosslinking agent
Biology
iyon kanalı bağlayıcı toksini ion-channel-binding toxin
tek zincirli dna bağlayıcı protein single stranded binding protein
Linguistics
bağlayıcı biçimbirim linking morpheme
bağlayıcı eylem linking verb
bağlayıcı eylem copula verb
bağlayıcı terim syncategoremata
bağlayıcı terim syncategorematic term
Environment
bağlayıcı enerji binding energy
toprak bağlayıcı bitkiler soil-binding plants
Cinema
bağlayıcı çekim bridging shot
bağlayıcı çekim linking shot
bağlayıcı çekim cut-in scene
Printery
bağlayıcı maddeler binding agents