strange - Turkish English Dictionary
History

strange

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "strange" in Turkish English Dictionary : 21 result(s)

English Turkish
Common Usage
strange adj. tuhaf
strange adj. garip
strange adj. yabancı
General
strange n. yabancılık
strange n. acayiplik
strange adj. yeni
strange adj. çekingen
strange adj. yabansı
strange adj. yad
strange adj. alelacayip
strange adj. utangaç
strange adj. tecrübesiz
strange adj. acayip
strange adj. şaşılası
strange adj. tuhaf
strange adj. görülmemiş
strange adj. acemi
strange adj. bilinmeyen
Technical
strange garip
strange tuhaf
strange yabancı

Meanings of "strange" with other terms in English Turkish Dictionary : 122 result(s)

English Turkish
General
a strange smell to emanate from the basement v. bodrumdan tuhaf bir koku gelmek
act a little strange lately v. son zamanlarda biraz garip davranmak
act strange v. garip davranmak
act strange v. tuhaf davranmak
appear bizarre/strange v. garip gözükmek
appear bizarre/strange v. tuhaf gözükmek
appear bizarre/strange v. garip görünmek
appear bizarre/strange v. tuhaf görünmek
appear strange v. tuhaf görünmek
be considered strange v. garip gelmek
be considered strange v. garipsenmek
be found strange v. garipsenmek
be found strange v. tuhaf bulunmak
be found strange v. garip bulunmak
be found strange v. garip gelmek
be regarded as strange v. garipsenmek
be regarded as strange v. garip gelmek
be strange v. tuhaf gelmek
be strange bedfellows v. birbirine zıt oldukları halde belirli bir amaç için birlikte çalışmak
become strange v. acayipleşmek
become strange v. acayip olmak
consider something strange v. garip karşılamak
consider something strange v. tuhaf karşılamak
feel strange from someone v. birinden soğumak
find (something) strange v. acayibine gitmek
find (something) strange v. garibine gitmek
find (something) strange v. tuhafına gitmek
find something strange v. garip karşılamak
find something strange v. tuhaf karşılamak
find something strange v. yadırgamak
find strange v. yabansımak
find strange v. garipsemek
find strange v. yadırgamak
hear strange noises v. garip sesler duymak
look strange v. garip görünmek
look strange v. garip gözükmek
look strange v. tuhaf gözükmek
look strange v. tuhaf görünmek
regard something as strange v. tuhaf karşılamak
regard something as strange v. garip karşılamak
seem strange v. tuhaf gelmek
seem strange v. garip kaçmak
seem strange v. acayibine gitmek
seem strange v. tuhaf kaçmak
seem strange v. acayip kaçmak
seem strange v. tuhaf görünmek
seem strange v. tuhafına gitmek
seem strange to v. acayibine gitmek
seem strange to v. garibine gitmek
sound strange v. tuhaf gelmek
sound strange v. kulağa yabancı gelmek
think something strange v. tuhaf karşılamak
think something strange v. garip karşılamak
wear a strange expression v. garip bir ifade takınmak
a strange expression n. garip bir ifade
strange creature n. tuhaf yaratık
strange creature n. garip yaratık
strange dream n. garip rüya
strange dream n. tuhaf rüya
strange expression n. garip ifade
strange fancy n. kuruntu
strange invention n. tuhaf icat
strange noise n. tuhaf ses
strange noise n. garip ses
strange noises n. garip sesler
strange noises n. tuhaf sesler
strange object n. garip cisim
strange object n. tuhaf nesne
strange object n. tuhaf cisim
strange object n. garip nesne
strange object n. tanımlanamayan nesne
strange question n. garip soru
strange question n. tuhaf soru
strange sound n. tuhaf/garip ses
strange sounds n. tuhaf sesler
strange sounds n. garip sesler
strange thing n. acibe
strange-looking adj. garip görünümlü
strange-looking adj. tuhaf görünümlü
in a strange way adv. garip tarzda
Phrases
strange to say ne garip
strange to say ne tuhaf
strange to say hayret
Proverb
politics makes strange bedfellows menfaat söz konusuysa insan düşmanıyla bile dost olur
Idioms
make strange bedfellows iki farklı görüşteki insan veya grubun bir amaç için bir araya gelmesi
Speaking
does it sound strange? kulağa tuhaf gelmiyor mu?
does it sound strange? tuhaf değil mi?
does it sound strange? garip değil mi?
does it sound strange? kulağa garip gelmiyor mu?
how strange ne kadar garip
how strange ne kadar tuhaf
how strange! hoppala
how strange! çok şey!
i am strange to the work bu işe alışık değilim
i am strange to the work bu işin acemisiyim
is it a little strange? bu biraz garip değil mi?
is it a little strange? biraz garip değil mi?
is it a little strange? biraz tuhaf değil mi?
it's kind of strange tuhaflık var
it's kind of strange gariplik var
it's kind of strange ortada bir gariplik var
it's kinda strange tuhaflık var
it's kinda strange gariplik var
it's kinda strange ortada bir gariplik var
it's strange but true tuhaf ama doğru
it's strange but true garip ama doğru
that's strange garip
that's strange tuhaf
the strange thing is garip olan şu
there's nothing strange about that bunda tuhaf bir şey yok ki
there's nothing strange about that bunda garip bir durum yok ki
there's nothing strange about that bunda garip bir şey yok ki
there's nothing strange about that bunda bir gariplik yok ki
what a strange/weird man you are sen ne acayip bir adamsın
you have a strange way of doing business garip bir ticaret anlayışın var
Slang
chasing strange karı peşinde koşma
Trade/Economic
come to a strange pass beklenmedik bir dönüm noktasına varmak
Technical
strange particles tuhaf parçacıklar
Psychology
strange situation technique yabancı ortam tekniği
strange-hand sign yabancı el işareti
Physics
strange particle acayip parçacık
Archaic
be strange to v. yabancısı olmak