hacim - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "hacim" in English Turkish Dictionary : 21 result(s)

Turkish English
Common Usage
hacim volume n.
General
hacim bulk n.
hacim body n.
hacim volume n.
hacim content n.
hacim capacity n.
hacim mass n.
hacim size n.
hacim gauge n.
hacim dimension n.
Trade/Economic
hacim scale
hacim size
Technical
hacim bulk
hacim volume decrease
hacim cubing
hacim volume
hacim cubage
Medical
hacim volume
Food Engineering
hacim volume
Math
hacim volume
hacim cubage

Meanings of "hacim" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
hacim kazanmak (vücut geliştirme) gain muscle v.
hacim küçültmek shrink volume v.
belirli hacim known volume n.
genişletilmiş hacim expanded volume n.
hacim büyümesi volume enlargement n.
hacim değişmesi change in volume n.
hacim küçültme concentration n.
hacim ölçüsü birimi (0,009 metre küp) peck n.
ingiliz hacim birimi british capacity unit n.
ölü hacim clearance n.
özgül hacim specific volume n.
sabit hacim constant volume n.
teknik hacim technical volume n.
temiz hacim clean space n.
hacim ölçme ile ilgili volumetric adj.
hacim ölçmeye yarayan volumetric adj.
hacim ölçümüyle ilgili volumetric adj.
Advertising
hacim indirimi volume discount
Technical
ağırlık/hacim (hacimdeki ağırlık) w/v
aktif hacim active capacity
bant yüzeyinde enine ve boyuna paralel hacim dayanımı longitudinal and transverse volume resistance parallel to belt plane
basınç-hacim diyagramı pressure-volume diagram
beton karışımı tasarımında hacim yöntemi volume method of concrete mix design
birim hacim ağırlığı bulk density
birim hacim ağırlığı apparent specific gravity
birim hacim ağırlığı specific bulk gravity
birim hacim ağırlığı specific bulk density
birim hacim ağırlığı density
birim hacim ağırlık weight per unit of volume
boş hacim void
boşluksuz hacim solid volume
boşluksuz hacim absolute volume
civalı hacim ölçer mercury volumetric meter
çamur hacim indeksi sludge volume index
çamur hacim oranı sludge volume proportion
çeyrek galonluk hacim ve sıvı ölçü birimi quart
çok pistonlu hacim ayarlı pompa multi-piston volumetric pump
değişmez hacim düzenleyicisi constant volume governor
düşük hacim çekme low volume lifting
elektronik hacim düzeltici electronic volume corrector
eş hacim co-volume
eş hacim co-volume
görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesi apparent relative density and bulk density
gözenek hacim dağılımı pore volume distribution
gram moleküler hacim gram-molecular volume
güç-hacim oranı power-volume ratio
hacim artımı volume increment
hacim artması bulking
hacim azalması volume decrease
hacim birimi unit of volume
hacim birimi capacity unit
hacim büyümesi increase in volume
hacim değişmesi volume change
hacim dilatometresi dilatometer volume
hacim düzeltme volume correction
hacim düzeltmesi volume correction
hacim içerik tablosu volume table of contents
hacim ihtiyacı space requirement
hacim kaplama volume rendering
hacim kararlılığı volume stability
hacim kaybı volume loss
hacim kesirleri volume fractions
hacim kesri aralığı range of volume fractions
hacim kontrol supabı volume control valve
hacim merkezli body centred
hacim merkezli birim göze body centred unit-cell
hacim merkezli kare prizmalı body centred tetragonal
hacim merkezli kare prizmalı yapı body centred tetragonal structure
hacim merkezli kübik body centered cubic (bcc)
hacim merkezli kübik kristal body-centred cubic crystal
hacim merkezli küp body centered cube
hacim merkezli küplü body centred cubic
hacim merkezli küplü metal body centred cubic metal
hacim merkezli yapı body centred structure
hacim oranı volume rate
hacim ölçeği volumetry
hacim ölçer volumeter
hacim ölçer volumetric meter
hacim ölçme sistemlerinin istatistiksel kontrolü statistical control of volumetric metering systems
hacim ölçümü stereometry
hacim ölçüsü capacity measure
hacim tablosu volume table
hacim testi volume testing
hacim yoğunluğu volume density
hacim-ağırlıklı volume-weighed
hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespiti making-up by weight or by volume of certain prepackaged products
hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespiti making-up by volume of certain prepackaged liquids
ıslak hacim wet area
kapalı hacim enclosed volume
katı hacim solid volume
katıların hacim ve boyutlarını saptama stereometry
kritik hacim critical volume
kuru birim hacim ağırlığı dry unit weight
kuru birim hacim kütlesi dry bulk density
kuru hacim ölçüsü dry measure
kuru maddeler hacim ölçeği dry measure
kütle ve hacim mass and volume
kütle ve hacim değişikliği tayini determination of change in mass and volume
moleküler hacim molecular volume
net hacim net register tonnage
ölü hacim dead space
ölü hacim dead storage
ölü hacim clearance
ölü hacim kapasitesi dead storage capacity
ölü hacim seviyesi dead storage level
özel hacim private volume
özgül hacim specific volume
özgül hacim specific volume
pistonlu hacim ölçme cihazı piston-operated volumetric apparatus
referans hacim reference volume
sabit hacim isochor
sabit hacim çevrimi constant volume cycle
serbest hacim free volume
sıkıştırılmış hacim tamped volume
sıkıştırılmış hacim compacted volume
sıkıştırma işleminden sonraki sıkıştırılmış hacim ve görünür yoğunluk tamped volume and apparent density after tamping
son hacim final volume
standard hacim standard volume
standart hacim standard volume
standart hacim göstergeleri standard volume indicators
standart hacim göstericileri standard volume indicators
su altında birim hacim ağırlığı buoyant unit weight
temiz hacim clean space
toplam hacim büzülmesi overall volume shrinkage
yararlı hacim active capacity
yararlı hacim working volume
yaş birim hacim ağırlığı wet unit weight
yedek hacim residual volume
yüzey alanı-hacim oranı surface-area-to-volume ratio
Computer
altindis sınırlı hacim integrali volume integral with subscript limit
altyazı sınırlı hacim integrali volume integral with underscript limit
hacim içerik tablosu volume table of contents
hacim testi volume testing
ölü hacim dead storage
özel hacim private volume
sınırsız hacim integrali volume integral with no limits
Electric
hacim direnci volume resistivity
hacim özdirenci volume resistivity
Traffic
trafik hacim haritası traffic volume map
Pathology
hacim kaybı volume depletion
Physics
hacim ağırlığı bulk density
hacim birimi cubic content unit
hacim değişmesi change in volume
hacim iyonizasyonu volume ionization
Biology
hacim sondası volume probe
Geology
dane birim hacim ağırlığı density of particles
hacim değişimi dilatation
hacim mineralleri bulk minerals
hacim yoğunluk bulk density
kütle birim hacim ağırlığı bulk unit weight