Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

hacim


Meanings of "hacim" in English : 21 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. hacim volume >
2 General n. hacim capacity >
3 General n. hacim size >
4 General n. hacim volume >
5 General n. hacim body >
6 General n. hacim bulk >
7 General n. hacim content >
8 General n. hacim dimension >
9 General n. hacim mass >
10 General n. hacim gauge >
11 Trade/Economic hacim scale >
12 Trade/Economic hacim size >
13 Technical hacim volume >
14 Technical hacim cubage >
15 Technical hacim volume decrease >
16 Technical hacim cubing >
17 Technical hacim bulk >
18 Medical hacim volume >
19 Food Engineering hacim volume >
20 Math hacim cubage >
21 Math hacim volume >

Meanings of "hacim" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General n. belirli hacim known volume >
2 General n. hacim büyümesi volume enlargement >
3 General n. hacim değişmesi change in volume >
4 General n. hacim küçültme concentration >
5 General n. hacim ölçüsü birimi (0,009 metre küp) peck >
6 General n. ingiliz hacim birimi british capacity unit >
7 General n. ölü hacim clearance >
8 General n. özgül hacim specific volume >
9 General n. sabit hacim constant volume >
10 General n. temiz hacim clean space >
11 General adj. hacim ölçme ile ilgili volumetric >
12 General adj. hacim ölçmeye yarayan volumetric >
13 General adj. hacim ölçümüyle ilgili volumetric >
14 Trade/Economic duran malın hacim ve ağırlık kaybetmesi shrink >
15 Trade/Economic hacim etkisi size effect >
16 Trade/Economic hacim farkı volume variance >
17 Trade/Economic hacim iskontosu volume discount >
18 Trade/Economic hacim sapması volume variance >
19 Trade/Economic kar hacim grafiği profit volume chart >
20 Trade/Economic maliyet hacim kar analizi cost volume-profit analysis >
21 Trade/Economic olumsuz hacim farkı negative volume variance >
22 Trade/Economic olumsuz hacim farkı unabsorbed overhead >
23 Trade/Economic ticari hacim trade volume >
24 Politics kuru hacim yoğunluğu dry bulk density >
25 Technical aktif hacim active capacity >
26 Technical basınç-hacim diyagramı pressure-volume diagram >
27 Technical bir hacim veya zamanda eşit olarak yetişmek coextend >
28 Technical bir maddenin basınç hacim ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eşitlik equation of state >
29 Technical birim hacim unit volume >
30 Technical birim hacim ağırlığı specific bulk density >
31 Technical birim hacim ağırlığı specific bulk gravity >
32 Technical birim hacim ağırlığı apparent specific gravity >
33 Technical birim hacim ağırlığı bulk density >
34 Technical birim hacim ağırlığı density >
35 Technical birim hacim ağırlık weight per unit of volume >
36 Technical birim hacim değişimi unit volume change >
37 Technical boş hacim void >
38 Technical boşluksuz hacim absolute volume >
39 Technical boşluksuz hacim solid volume >
40 Technical civalı hacim ölçer mercury volumetric meter >
41 Technical değişmez hacim düzenleyicisi constant volume governor >
42 Technical düşük hacim çekme low volume lifting >
43 Technical gram moleküler hacim gram-molecular volume >
44 Technical güç-hacim oranı power-volume ratio >
45 Technical hacim artımı volume increment >
46 Technical hacim artması bulking >
47 Technical hacim azalması volume decrease >
48 Technical hacim birimi unit of volume >
49 Technical hacim birimi capacity unit >
50 Technical hacim değişmesi volume change >
51 Technical hacim dilatometresi dilatometer volume >
52 Technical hacim genişlemesi volume expansion >
53 Technical hacim hesabı cubing >
54 Technical hacim içerik tablosu volume table of contents >
55 Technical hacim ihtiyacı space requirement >
56 Technical hacim kaplama volume rendering >
57 Technical hacim kararlılığı volume stability >
58 Technical hacim kontrol supabı volume control valve >
59 Technical hacim merkezli kübik kristal body-centred cubic crystal >
60 Technical hacim merkezli kübik metal body-centred cubic metal >
61 Technical hacim merkezli kübik yapı body-centred cubic structure >
62 Technical hacim merkezli küp body-centred cube >
63 Technical hacim ölçeği volumetry >
64 Technical hacim ölçer volumetric meter >
65 Technical hacim ölçer volumeter >
66 Technical hacim ölçü birimleri dry measure >
67 Technical hacim ölçüsü capacity measure >
68 Technical hacim sınaması saturation testing >
69 Technical hacim sınaması saturation testing >
70 Technical hacim tablosu volume table >
71 Technical hacim testi volume testing >
72 Technical hacim tümlevi volume integral >
73 Technical hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespiti making-up by weight or by volume of certain prepackaged products >
74 Technical hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespiti making-up by volume of certain prepackaged liquids >
75 Technical indirgenmiş hacim reduced volume >
76 Technical kapalı hacim enclosed volume >
77 Technical katı hacim solid volume >
78 Technical kritik hacim critical volume >
79 Technical kuru birim hacim ağırlığı dry unit weight >
80 Technical kuru maddeler hacim ölçeği dry measure >
81 Technical mimari hacim architectural volume >
82 Technical moleküler hacim molecular volume >
83 Technical ölü hacim dead space >
84 Technical ölü hacim dead storage >
85 Technical ölü hacim kapasitesi dead storage capacity >
86 Technical ölü hacim seviyesi dead storage level >
87 Technical özel hacim private volume >
88 Technical sabit hacim isochor >
89 Technical sabit hacim çevrimi constant volume cycle >
90 Technical sabit hacim işlemi constant volume process >
91 Technical sıkıştırılmış hacim compacted volume >
92 Technical sıkıştırılmış hacim tamped volume >
93 Technical son hacim final volume >
94 Technical standard hacim standard volume >
95 Technical standart hacim standard volume >
96 Technical su altında birim hacim ağırlığı buoyant unit weight >
97 Technical temiz hacim clean space >
98 Technical yararlı hacim active capacity >
99 Technical yaş birim hacim ağırlığı wet unit weight >
100 Computer altindis sınırlı hacim integrali volume integral with subscript limit >
101 Computer altyazı sınırlı hacim integrali volume integral with underscript limit >
102 Computer hacim içerik tablosu volume table of contents >
103 Computer hacim testi volume testing >
104 Computer ölü hacim dead storage >
105 Computer özel hacim private volume >
106 Computer sınırsız hacim integrali volume integral with no limits >
107 Architecture mimari hacim architectural volume >
108 Construction hacim değişimi volume change >
109 Construction hacim değişimini ölçme kontrol cihazı volume change test device >
110 Construction hacim esasına göre harmanlamak volume batching >
111 Construction hacim merkezli body centered >
112 Construction hacim modülü bulk modulus >
113 Construction mol hacim molar volume >
114 Construction mutlak hacim absolute volume >
115 Construction otomatik hacim değişim cihazı automatic volume changing test device >
116 Construction su hacim test cihazı water content test device >
117 Automotive enjeksiyon hacim kontrolü injection volume control >
118 Automotive hacim gücü liter output >
119 Automotive ölü hacim clearance volume >
120 Automotive yakıt püskürtme hacim kontrolü fuel injection volume control >
121 Aeronautic cam hacim yüzdesi glass percent by volume >
122 Aeronautic sabit hacim türbini constant volume turbine >
123 Marine hacim kapasitesi gross registered tonnage >
124 Marine net hacim net register ton >
125 Marine net hacim net register tonage >
126 Marine sonlu hacim yöntemi finite volume method >
127 Medical boş hacim void volume >
128 Medical zorlu ekspiratuvar hacim force expiratory volume >
129 Food Engineering denetlenen hacim control volume >
130 Food Engineering hacim artırıcı bulking agent >
131 Food Engineering hacim artışı overrun >
132 Food Engineering hacim arttırıcı bulking agent >
133 Food Engineering nemli hacim humid volume >
134 Food Engineering özgül hacim specific volume >
135 Math hacim hesabı cubage >
136 Physics hacim ağırlığı bulk density >
137 Physics hacim birimi cubic content unit >
138 Physics hacim değişmesi change in volume >
139 Physics hacim iyonizasyonu volume ionization >
140 Chemistry atomik hacim atomic volume >
141 Chemistry hacim merkezli küp body-centered cube >
142 Chemistry serbest hacim free volume >
143 Chemistry sıkıştırılmaz hacim incompressible volume >
144 Environment kapasite hacim oranı capacity volume ratio >
145 Meteorology özgül hacim specific volume >
146 Geology dane birim hacim ağırlığı density of particles >
147 Geology hacim değişimi dilatation >
148 Geology hacim mineralleri bulk minerals >
149 Geology hacim yoğunluk bulk density >
150 Geology kütle birim hacim ağırlığı bulk unit weight >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221