History
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "s" in Turkish English Dictionary : 4 result(s)

English Turkish
General
n. s ingiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi
Technical
s sülfürün simgesi
s s saniyenin simgesi
s entropinin simgesi

Meanings of "s" in English Turkish Dictionary : 3 result(s)

Turkish English
Computer
s hr
s hs
s hrs

Meanings of "s" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

English Turkish
General
v. (for one´s life) to last long enough ömrü vefa etmek
v. (for one´s life) to last long enough ömrü yetmek
v. acquire ownership right(s) mülkiyet hakkı kazanmak
v. be imprinted on one's brain(s) beyinlere kazınmak
v. catch one´s eye dikkatini çekmek
v. change one's eating habit(s) beslenme düzenini değiştirmek
v. divide into pair(s) çiftlere bölmek
v. get/accept/receive application(s) başvuru almak
v. log z´s uyumak
v. lose one´s life yaşamını yitirmek
v. pull out the nail(s) çivi sökmek
v. pull up the nail(s) çivi sökmek
v. raise individual(s) birey yetiştirmek
v. sap one´s strength kuvvetini azaltmak
v. see someone in one´s dream rüyasında birisini görmek
v. see someone in one´s dream rüyasında birini görmek
v. take out the nail(s) çivi sökmek
v. undergo repair(s) onarımdan geçmek
v. undergo repair(s) tamir görmek
v. undergo repair(s) onarım görmek
v. undergo repair(s) tamirat görmek
v. uproot the nail(s) çivi sökmek
n. a person´s good qualities bir kimsenin iyi özellikleri
n. arousing (someone´s) suspicions işkillendirme
n. b/s bilanço
n. baked product(s) unlu mamül
n. carpenter´s shop marangozhane
n. carpenter´s workbench marangoz tezgahı
n. chip(s) patates tava
n. direction(s) adres tarifi
n. excavation(s) hafriyat
n. forward s cover kur sigortası
n. governor´s office valilik binası
n. lack of a devotion to one´s country or family hamiyetsizlik
n. officer´s mess zabitan odası
n. s.o.s signal imdat işareti
n. the cat´s fur kedinin tüyleri
n. the point(s) to be considered üzerinde durulması gereken (nokta/husus vb.)
n. the women´s liberation movement kadınların özgürlüğü hareketi
n. traveler´s check seyahat çeki
n. u.s army abd ordusu
n. visiting hour(s) ziyaret saati
n. women' s rights kadın hakları
n. women' s studies kadın çalışmaları
adj. u.s-led abd kaynaklı
adj. u.s-led abd tarafından yönetilen
adv. in our time(s) bu günlerde
adv. under any circumstance(s) whatsoever her ne koşul altında olursa olsun
adv. under any circumstance(s) whatsoever ne şart altında olursa olsun
adv. under any circumstance(s) whatsoever her ne şart altında olursa olsun
adv. under any circumstance(s) whatsoever ne koşul altında olursa olsun
interj. that´s that vesselam
Idioms
(s)he thinks (s)he is the be-all and end-all kendini bulunmaz hint kumaşı sanmak
(s)he thinks (s)he is the bee's knees kendini bulunmaz hint kumaşı sanmak
(s)he thinks (s)he is the cat's whiskers kendini bulunmaz hint kumaşı sanmak
fruits of one's labor(s) emeklerinin meyvesi
leave it to the expert(s) işi erbabına bırakmak
make somebody putty in one´s hands muma döndürmek
make somebody putty in one´s hands muma çevirmek
make somebody putty in one´s hands mum etmek
make/raise a stink (u.s) olay çıkarmak
Speaking
all´s well her şey yolunda
all´s well asayiş berkemal
do what´s right! doğru olanı yap!
it´s a sure thing kesin bir şey
it´s your round sıra sende
let´s get moving! haydi gidelim!
s/he’s all talk sadece laf
Slang
clean the pipe(s) mastürbasyon yapmak
go out of one´s mind kafayı sıyırmak
go out of one´s mind kafayı çizmek
Trade/Economic
customer service(s) manager müşteri hizmetleri müdürü
jean(s) market kot pazarı
jean(s) market kot piyasası
money-equivalent document(s) para hükmündeki evrak
non-u.s. merger clearances abd dışı birleşme müsaadeleri
qualitative characteristic s niteliksel özellikler
real estate purchase and sale(s) emlak alım satımı
s corporation s şirketi
s e c market hisse senedi piyasası
s/t borrowing cost kısa vadeli borçlanma gideri
the organization where s/he works çalıştığı kurum
transportation expense(s) ulaşım masrafı
u.s competition law abd rekabet hukuku
u.s competition law amerikan rekabet hukuku
weekly working hour(s) haftalık çalışma süresi
Law
make one´s deposition yeminle yazılı ifade vermek
u.s court of claims abd iddia mahkemesi
u.s courts of appeals abd temyiz mahkemesi
under the influence of drug(s) uyuşturucu maddenin etkisi altında
under the influence of narcotic(s) uyuşturucu maddenin etkisi altında
Politics
exploit the poor orphan(s) tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek
the poor orphan(s) tüyü bitmemiş yetim
u.s department of health and human services abd sağlık ve insani hizmetler bakanlığı
Technical
bit/s bit/saniye
h-s loading standart h-s yüklemesi yüklemesi
kirchhoff s laws Kirşof kanunları
s-curves s-eğrileri
s-glass s-camı
s-glass fibres s-cam lifleri
s-hook s -kancası
s-hour s saati
S-interface S-arayüzü
s-n curve g-s eğrisi
s-shaped s-biçimli
s-type inclusions sicimsi kalıntılar
s-value s değeri
t-s diagram t-s diyagramı
Computer
ave bytes/s ort bayt/sn
ave frames/s ort çerçeve/sn
bytes/s bayt/sn
enable s/pdif s/pdıf etkin
frames/s çerçeve/sn
kb/s kb/sn
letter s s harfi
s curve 1 s kıvrımı 1
s/pdif in s/pdif giriş
s-video video
s-video s-video
Informatics
s-interface s-arayüzü
Textile
smaltware(s) tuhafiye
Aeronautic
mode s secondary surveillance radar mod s ikincil gözetim radarı
Marine
nuclear ship (n/s) nükleer gemi
s-n curve s-n eğrisi
Medical
deficiency of protein s protein s eksikliği
dhea-s (dehydroepiandrosterone sulphate) dehidroepiandrosteron sulfat
glutathione-s-transferase glutatyon-s-tranferaz
medical consumable(s) tıbbi sarf malzeme
plafonnemenf s crisis plafonnement kriz
protein c and s deficiency protein c ve protein s eksikliği
protein s protein s
s pleno pneumonia splenopnömoni
Psychology
s factor s faktörü
Pathology
mult s bil precerebral artery syndromes multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
Math
s-curve s eğrisi
Statistics
c.s.m test c.s.m sınaması
kendall's s score kendall puanı
s-curve s-eğrisi
s-test s-sınaması
Biochemistry
glutathione s-transferase enzyme glutatyon s-transferaz enzimi
Botanic
s.lanata kuzu kulağı
Linguistics
s-r theory uyaran-tepki kuramı
Environment
s wave velocity s dalgası hızı
Geology
epicenter (u.s) merkez üssü
n-s to ne-sw trending active transpressional strike-slip faults k-g’den kd-gb’ya değişen aktif sıkışma bileşenli doğrultu atımlı faylar
p- s waves amplitudes p-s dalga genlikleri
shallow s-wave truncation sığ s-dalgası kesitinin çıkarılması
Sport
long slow distance (l.s.d) düşük tempolu uzun mesafe
Latin
q.s gerektiği kadar
British Slang
m and s marks and sparks