kesik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kesik



"kesik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kesik cut i.
General
kesik scotch i.
kesik clipping i.
kesik incision i.
kesik kerf i.
kesik slit i.
kesik gash i.
kesik ogle i.
kesik cut i.
kesik off s.
kesik cutting s.
kesik disconnected s.
kesik broke s.
kesik out s.
kesik broken s.
kesik abrupt s.
kesik penniless s.
kesik interrupted s.
Technical
kesik slash
kesik bevelling cut
kesik truncated
kesik discontinuous
Automotive
kesik cut-out
kesik cutout
Biochemistry
kesik scission
Archaic
kesik insection

"kesik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 152 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak flick one's wrist f.
elektrik kesik olmak (power) be out f.
havlamak (ufak köpek kesik ve tiz bir sesle) yap f.
kesik atmak ogle f.
kesik kesik gülmek cackle f.
kesik kesik havlamak yelp f.
kesik kesik ve hızlı söylemek jerk out f.
kesik olmak (elektrik/su/gaz) be off f.
kesik ve acı bir sesle havlamak yelp f.
kesik ve tiz bir sesle havlamak (ufak köpek) yip f.
kesik yeri dikmek sew something up f.
sık ve kesik soluklar alıp vermek breathe hard f.
çabuk ve kesik bir el sallama a flick of the wrist i.
derin kesik laceration i.
kafası kesik ceset beheaded body i.
kafası kesik ceset headless body i.
kesik atan kimse slitter i.
kesik baş aldatmacası yapılarak fotoğraf çekilme horsemanning i.
kesik gövde frustum i.
kesik kuyruk bob i.
kesik kuyruklu cocktail i.
kesik ve acı bir havlama yelp i.
kesik ve kuvvetli staccato i.
kesik ve tiz bir havlama yap i.
kesik ve tiz bir havlama yip i.
kesilmiş/kesik (kağıt) offcut i.
kötü kesik bad cut i.
kuyruğu kesik hayvan bobtail i.
notaları hızla ve kesik çalma arpeggio i.
paçaları kesik kot cut-off jeans i.
pürüzsüz kesik clean cut i.
uzun kesik slash i.
uzun ve dar kesik slit i.
üstü kesik piramit truncated pyramid i.
kesik kesik intermittent s.
tepesi kesik truncate s.
kesik kesik interruptedly zf.
kesik kesik by jerks zf.
kesik kesik intermittently zf.
kesik kesik brokenly zf.
kesik kesik by snatches zf.
kesik kesik fitfully zf.
kesik olarak disconnectedly zf.
Idioms
başı kesik tavuk gibi like a chicken with its head cut off
başı kesik tavuk gibi etrafta dolanmak run around like a chicken with its head cut off
kulağı kesik old bird
kulağı kesik old hand
Speaking
başı kesik şekilde bulundu he was found decapitated
başı kesik şekilde bulundu she was found decapitated
başı kesik şekilde bulunmuş he was found decapitated
başı kesik şekilde bulunmuş she was found decapitated
sular kesik water supply has been cut off
Slang
kesik atmak goo-goo eye
kesik atmak goo-goo eyes
kesik atmak leer
kesik atmak the ogle
kesik atmak sheep's-eyes
kesik atmak get-the-eye
kesik atmak googly-eyes
kesik atmak give a come hither look
kesik atmak glad eye
kesik atmak the o.o
kesik atmak mash-eye
kesik atmak pash-eye
kesik atmak come-up-and-see-me-sometime-look
Technical
eğri kesik bevel cut
kesik cam chopped glass
kesik cam eşya incised glassware
kesik çizgi interrupted line
kesik çizgiler boundary lines
kesik çizgili doğru dotted line
kesik dalga testi chopped wave test
kesik dikiş tack weld
kesik elyaf chopped fibre
kesik iplik thrown off yarn
kesik kenar cut edge
kesik kesik intermittent
kesik kesik çeken makine intermittent-pull machine
kesik koni frustum
kesik koni frusto-conical
kesik koni frustum of cone
kesik koni elek conical screen
kesik lifli iplikler staple fibre yarns
kesik olma discontinuity
kesik piramit frustum-pyramid
kesik süt suyu whey
kesik şey truncation
kesik taş sawn stone
kesik taşıyıcı crop conveyor
kondisyonlandırılmış kesik tel conditioned cut wire
kondüsyonlandırılmış kesik tel conditioned cut wire
sürekli kesik dalga interrupted continuous wave
şev kesik miter cut
tepesi kesik piramit truncated pyramid
ucu kesik sawn-off
ucu kesik sawed-off
ucu kesik tuğla clip
ucu kesik tuğla end-cut brick
Computer
bağlantı kesik disconnected
kesik alt çizgi dash underline
kesik çizgi dashes
kesik çizgi dashed line
kesik çizgi stili dash style
kesik çizgi stilleri dash styles
kesik çizgiler dashes
kesik çizgili dashed
kesik çizgili dikey dashed vertical
kısa kesik çizgi short dashes
Informatics
kesik albümü scrapbook
Electric
kesik devre aşırı gerilimi cutting over voltage
sürekli kesik dalga interrupted continuous wave
Textile
eğirilmiş kesik lifli iplik spun-staple yarn
kesik aralığı vent
kesik elyaf staple
kesik elyaftan yapılmış iplik spun fiber yarn
kesik elyaftan yapılmış iplik staple fibre yarn
kesik kenarlarda hasarlanmaya karşı direnç resistance to damage at cut edges
kesik liflerden yapılmış iplik staple fibre yarn
kesik veya ilmek iplikli hava sahip tekstil yer döşemeleri textile floor coverings having a pile of cut or looped yarn
Construction
kesik alınlık broken pediment
kesik çalışma jog
Automotive
kesik yol çizgisi broken line
yatay kesilmiş kesik segman diagonal joint piston ring
Aeronautic
kesik kesik beyaz ışık intermittent white light
kesik kesik kırmızı ışık intermittent red light
kesik kesik yeşil ışık intermittent green light
kesik uçlu kanat clipped wing
Marine
yarık kesik duvar slit wall
Medical
gırtlağa kesik atılan cerrahi müdale laryngotomies
iki kesik çizgi arası hiperekoik hat hyperechoic line between two dotted line
kesik kesik nefes alma panting
küçük bir kesik açmak make a small incision
Math
kesik çatma truncated pyramid
kesik çatma frustum of a pyramid
kesik kesik çizgi dashed line
kesik koni sectional plane
kesik koni frustum of a cone
kesik koni truncated cone
kesik piramit truncated pyramid
kesik piramit frustum of a pyramid
kesik silindir ungula
tepesi kesik truncated
Zoology
buğday kesik sineği mayetiola destructor
buğday kesik sineği hessian fly
buğday kesik sineği barley midge
Agriculture
kesik süt peyniri green cheese
Military
kesik hat pecked line
kesik hat interrupted line
kesik kesik çalışan jet motor pulse jet engine
Music
kesik durgu interrupted cadence
kesik kesik staccato
kesik tempolu caz müziği ragtime