moment - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

moment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"moment" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 19 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
moment i. an
General
moment i. önem
moment i. cevher
moment i. uğrak
moment i. dem
moment i. aralık
moment i. nüfuz
moment i. an
moment i. ehemmiyet
moment i. esna
moment i. lahza
moment i. kuvvet
Technical
moment çok kısa zaman
moment döngü
Construction
moment moment
moment moment
Statistics
moment moment
Biochemistry
moment kolcuk
Philosophy
moment açı

"moment" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Technical
moment torque
moment momentum
Construction
moment moment
moment moment
Statistics
moment moment
Physics
moment momentum

"moment" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be in the moment f. anı yaşamak
call for a moment of silence f. saygı duruşuna davet etmek
get a migraine at the last moment f. son anda migreni tutmak
live the moment f. anı yaşamak
spur of the moment f. düşünmeden karar vermek
decisive moment i. dönüm noktası
eureka moment i. aniden problemin çözümünü bulma anı
fashion of the moment i. günün modası
first moment i. ilk an
moment curve i. moment eğrisi
psychologic moment i. uygun zaman
psychological moment i. uygun zaman
such a moment i. böyle bir an
the moment of birth i. doğum anı
urgent moment i. dar vakit
any moment zf. her an
as of this moment zf. şu andan itibaren
at any moment zf. her an
at the last moment zf. son anda
at the moment zf. şimdilik
at the moment zf. şimdi
at this moment zf. şu aralar
just at that moment zf. derken
moment to moment zf. anbean
on the spur of the moment zf. evvelden hazırlık yapmadan
the moment zf. derhal
this moment zf. hemen şimdi
this very moment zf. daha demin
with every moment zf. anbean
just a moment! ünl. bir saniye
Phrases
as of this moment an itibarıyla
let's say for a moment Şimdi ... varsayalım
Colloquial
a moment to remember hatırlanacak bir an
at the moment şimdi
every moment counts geçen her dakika önemli
from the moment we are born dünyaya geldiğimiz andan itibaren
from this moment on şu andan itibaren
in just a moment az sonra
in the heat of the moment olayın heyecanına kapılarak
just a moment please biraz bekleyin lütfen
unforgettable moment unutulmaz an
wait a moment please biraz bekleyin lütfen
Idioms
bask in the moment o anın tadını/zevkini çıkarmak
big moment herkesin beklediği an
live for the moment anı yaşamak
never a dull moment sıkıcı değil
not a moment to spare vakit kaybetmeden
not a moment too soon çok geç olmadan
of little moment ehemmiyetsiz
of the moment şimdilerde/bugünlerde
senior moment yaşlılıktan kaynaklanan unutkanlık (genelde şaka yollu söylenir)
there is never a dull moment bir an/dakika bile sıkıcı geçmez
without a moment to spare vakit kaybetmeden
Speaking
he said it in an unguarded moment boş bulunup ağzından kaçırdı
hold on a moment please biraz bekleyin lütfen
let's share this moment together bu anı beraber yaşayalım
savor the moment anın tadını çıkar
the man of the moment günün adamı
the moment everyone has been waiting for herkesin beklediği an
the moment the sun comes up güneş doğar doğmaz
the moment you step foot off this house bu evden dışarı adımını attığın anda
the most important moment of her life hayatının en önemli anı
the most unforgettable moment of my life hayatımın en unutulmaz anı
will you excuse us for a moment? bize biraz müsaade eder misiniz?
you gotta live in the moment anı yaşamalısın
Slang
blonde moment aptal sarışınlık yapmak
Trade/Economic
the person you have called can not be reached at the moment please try again later aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Technical
axial moment eksenel moment
balancing moment dengeleme momenti
bending moment bükme döngüsü
central sample moment merkezi örnek moment
design moment dizayn momenti
dipole moment ikiucaylı döngüsü
dipole moment dipol momenti
flexural strength of natural stone under constant moment doğal taşın sabit moment altında eğilme dayanımı
geometrical moment of inertia geometrik atalet momenti
hogging moment negatif moment
kinetic moment kinetik moment
magnetic dipole moment mıknatıssal ikiucaylı döngüsü
magnetic dipole moment manyetik dipol momenti
magnetic moment mıknatıssal döngü
maximum moment maksimum moment
measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu
moment diagram moment diyagramı
moment diagram an diyagramı
moment diagram area moment diyagramı alanı
moment distribution moment dağıtımı
moment equilibrium moment dengesi
moment influence line moment etki çizgisi
moment of a couple ikiz kuvvet momenti
moment of flexion eğilme momenti
moment of resistance dayanım momenti
moment of rupture kırılma momenti
moment of span açıklık döndürürlüğü
moment-distribution method moment dağıtım yöntemi
polar moment of inertia polar eylemsizlik momenti
polar moment of inertia polar atalet momenti
positive bending moment pozitif eğilme momenti
positive moment pozitif moment
resultant moment bileşke moment
righting moment düzeltme momenti
shell moment kabuk momenti
startup moment kalkış momenti
static moment statik moment
support moment mesnet momenti
three moment equation üç moment denklemi
torsional moment burulma momenti
turning moment döndürme momenti
twisting moment torsiyon momenti
twisting moment burulma momenti
ultimate moment nihai moment
ultimate moment kırılma momenti
zero moment sıfır moment
Computer
fractional moment kesirli moment
product moment çarpım momenti
Electric
dipole moment dipol moment
electric dipole moment elektrik ikiucaylı momenti
magnetic moment of a magnet bir mıknatısın manyetik momenti
Mechanic
tilting moment devirme momenti
Construction
negative moment negatif moment
negative moment negatif moment
positive moment pozitif moment
Automotive
braking moment frenleme momenti
Aeronautic
hinge moment menteşe momenti
pitching moment yunuslama momenti
Medical
polar moment of inertia kutupsal atalet momenti
Statistics
central moment merkezi moment
factorial moment çarpınım momenti
incomplete moment tamamlanmamış moment
moment estimator moment tahmin edicisi
moment generating function moment üreten işlev
moment ratio moment oranı
power moment güç moment
sample moment örnek momenti
sampling moment örnekleme momenti
Physics
atomic moment atom momenti
bending moment eğilme momenti
bending moment bükücü moment
inertia moment eylemsizlik momenti
nuclear magnetic moment nükleer manyetik moment
restoring moment tutucu moment
Chemistry
spin moment spin momenti
Environment
moment tensor moment tensör
seismic moment sismik moment
torsional moment burulma momenti
Geology
driving moment deviren moment
moment magnitude moment büyüklüğü
Football
the last moment of the ball having played topun son oynandığı an
British Slang
blonde moment bir an mala/aptala bağlama
brown trouser moment son derece heyecanlı/korku verici bir an