çözümleme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çözümlemeBedeutungen von dem Begriff "çözümleme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çözümleme analysis n.
General
çözümleme assay n.
çözümleme settlement n.
çözümleme resolution n.
çözümleme test n.
Trade/Economic
çözümleme analysis
Technical
çözümleme solve
çözümleme decipherment
Computer
çözümleme parse
çözümleme decipher
Math
çözümleme solution
Chemistry
çözümleme analysis
Linguistics
çözümleme analysis
çözümleme decoding
çözümleme parsing

Bedeutungen, die der Begriff "çözümleme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 204 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
elektrikle çözümleme electrolyzing n.
elektrikle çözümleme electrolysing n.
normatif çözümleme normative analysis n.
pozitif çözümleme positive analysis n.
Trade/Economic
nitel çözümleme qualitative analysis
yatay çözümleme horizontal analysis
Technical
ağırlıksal çözümleme gravimetricanalysis
alansal çözümleme areal analysis
aygıtsal çözümleme instrumental analysis
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis
ayrımlı ısıl çözümleme differential thermal analysis
bileşimsel çözümleme compositional analysis
bilgisayar destekli çözümleme computer-aided analysis
boyutsal çözümleme dimensional analysis
çok değişkenli çözümleme multivariate analysis
çözümleme çizgisi analysis line
çözümleme hunisi analytical funnel
dalga çözümleme wave analysis
dizge çözümleme systems analysis
dizge çözümleme system analysis
doğrusal çözümleme linear analysis
duman çözümleme smoke analysis
eğilim çözümleme trend analysis
elek çözümleme eğrisi sieve analysis curve
elektron sondalı hassas çözümleme electron probe microanalysis
gaz çözümleme atmolysis
gazları çözümleme ve ölçmede kullanılan aygıt eudiometer
görünge çözümleme spectral analysis
görüngeçizimsel çözümleme spectrographic analysis
görüngeölçümsel çözümleme spectrometric analysis
görüngesel çözümleme spectral analysis
görüntü çözümleme image analysis
görüntü çözümleme dizgesi image-analysis system
hacimsel çözümleme volume assaying
hassas çözümleme microanalysis
ısıl ağırlık ölçümsel çözümleme thermogravimetric analysis
ısıl çözümleme thermal analysis
ısılmekanik çözümleme thermomechanical analysis
ısılmıknatıssal çözümleme thermomagnetic analysis
ısıölçümsel çözümleme calorimetric analysis
ıslak çözümleme wet analysis
içyapısal çözümleme microstructural analysis
iletkenlik ölçümsel çözümleme conductimetric analysis
iletkenlikölçümlü çözümleme conductimetric analysis
istatistiksel çözümleme statistical analysis
işlevsel çözümleme functional analysis
kaba çözümleme coarse analysis
kimyasal çözümleme chemical analysis
kristal çözümleme crystal analysis
kristalografik çözümleme crystallographic analysis
kuru çözümleme dry analysis
mıknatıslı çözümleme incelemesi magnetic-analysis inspection
nesne yönelimli çözümleme object-oriented analysis
nesneye dayalı çözümleme object oriented analysis
nicel çözümleme quantitative analysis
nitel çözümleme qualitative analysis
oylumsal çözümleme volumetric analysis
ögesel çözümleme elemental analysis
öğesel çözümleme elementary analysis
renkle çözümleme colorimetric analysis
renkölçümsel çözümleme colorimetric analysis
sayısal çözümleme numerical analysis
sayısal görüntü çözümleme digital image analysis
seramik çözümleme ceramics analysis
sesüstü çözümleme ultrasonic analysis
sinyal çözümleme signal analysis
sistem çözümleme systems analysis
son çözümleme ultimate analysis
sonlu ögeli çözümleme finite element analysis
söz çözümleme speech analysis
sözdizimsel çözümleme syntactic analysis
sözlüksel çözümleme lexical analysis
tam oranlı çözümleme stoichiometric analysis
tane ölçümsel çözümleme granulametric analysis
toplu çözümleme meta-analysis
türevsel ayrımlı ısıl çözümleme derivative differential thermal analysis
uyumlu çözümleme harmonic analysis
x-ışınları fotoelektron çözümleme yöntemi x-ray photoelectron analysis technique
yapısal çözümleme structured analysis
yaş çözümleme wet analysis
yeniden çözümleme noktası reparse point
yıkımsız çözümleme nondestructive analysis
yöneysel çözümleme vector analysis
Computer
adres çözümleme address resolution
adres çözümleme protokolü address resolution protocol
adres çözümleme protokolü arp
aksaklık çözümleme troubleshooting
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis
ayrım çözümleme gap analysis
bir çok-değişkenli çözümleme multivariate analysis
boyutsal çözümleme dimensional analysis
çok-değişkenli çözümleme multivariate analysis
çözümleme hatası error analyzing
çözümleme hatası parse error
çözümleme menüsü analysis menu
çözümleme notları analysis notes
çözümleme raporu analysis report
çözümleme satırı parse line
dizge çözümleme system analysis
dizge çözümleme systems analysis
isim çözümleme name resolution
işaret çözümleme signal analysis
işlevsel çözümleme functional analysis
metin çözümleme analyzing a text
metin çözümleme analyzing text
nesneye dayalı çözümleme object oriented analysis
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis
sayısal çözümleme numerical analysis
sistem çözümleme systems analysis
sistem çözümleme system analysis
sözdizimsel çözümleme syntactic analysis
sözlüksel çözümleme lexical analysis
tersine adres çözümleme protokolü rarp
tersine adres çözümleme protokolü reverse address resolution protocol
Informatics
adres çözümleme address resolution
adres çözümleme protokolü address resolution protocol
ayrım çözümleme gap analysis
bilgi çözümleme merkezi information analysis center
birleşimsel çözümleme combinatorial analysis
boyutsal çözümleme dimensional analysis
bozukluk çözümleme fault analysis
çekişme çözümleme arbitration
çok değişkenli çözümleme multivariate analysis
dinamik çözümleme dynamic analysis
durağan çözümleme static analysis
hata çözümleme error analysis
işaret çözümleme signal analysis
katışımsal çözümleme combinatorial analysis
kestirimsel çözümleme predictive analysis
konuşma çözümleme speech analysis
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis
sahne çözümleme analizi scene analysis
sayısal çözümleme numerical analysis
sistem çözümleme system analysis
sistem çözümleme systems analysis
şifre çözümleme code breaking
ters adres çözümleme protokolü reverse address resolution protocol
topak çözümleme cluster analysis
yapısal çözümleme structured analysis
yukarıdan aşağı çözümleme top-down analysis
Telecom
adres çözümleme address resolution
durağan çözümleme static analysis
uyuşmazlığı çözümleme dispute settlement
veri çözümleme data analysis
Construction
ayrımlı ısıl çözümleme differential thermal analysis
ayrımsal ısıl çözümleme differential thermal analysis
strüktürel çözümleme yöntemi structural analysis method
yapısal çözümleme structured analysis
Automotive
yarışmalı boyutsal çözümleme competitive dimensional analysis
Mining
cevherde metal çözümleme işlemi assaying
yaş çözümleme wet analysis
Medical
bakteri ölçümsel çözümleme nephelometric analysis
Psychology
bağıntısal çözümleme relational analysis
ruh çözümleme psychoanalysis
Optics
çözümleme keskinliği resolution acuity
Food Engineering
boyutsal çözümleme dimesional analysis
boyutsal çözümleme dimensional analysis
Math
matematik çözümleme mathematical analysis
matematiksel çözümleme mathematical analysis
sayısal çözümleme numerical analysis
sistem çözümleme systems analysis
yöneysel çözümleme vector analysis
Logic
analitik çözümleme yeteneğine sahip discursive
Statistics
ardışık çözümleme sequential analysis
ayırıcı çözümleme discriminatory analysis
çokdeğişkenli çözümleme multivariate analysis
ikinci sıradan çözümleme second-order analysis
ridit çözümleme ridit analysis
Physics
mıknatıssal çözümleme magnetic analysis
Chemistry
ağırlıksal çözümleme gravimetric analysis
amin çözümleme aminolysis
aygıtla çözümleme instrumental analysis
çözümleme ayıracı analytical reagent
elektrikli çözümleme electroanalysis
hacimsel çözümleme volumetric analysis
ısıl çözümleme thermal analysis
kimyasal çözümleme chemical analysis
kimyasal çözümleme için elektron spektrokopisi/görünge gözlemi electron spectroscopy for chemical analysis
oylumsal çözümleme volumetric analysis
öğesel çözümleme ultimate analysis
sayısal çözümleme numeric analysis
Biology
doku çözümleme yöntemleri tissue analysis techniques
Biochemistry
izgesel çözümleme spectral analysis
Marine Biology
bütünleşik çözümleme integrated analysis
görüngel çözümleme spectral analysis
uçsal çözümleme end-group-analysis
Linguistics
ayrımsal çözümleme differential analysis
biçimbirimsel çözümleme morphemic analysis
bürünsel çözümleme prosodic analysis
çok boyutlu düzgün doğrusal çözümleme multiple-regression analysis
dağılımsal çözümleme distributional analysis
dilbilgisel çözümleme grammatical analysis
dilbilimsel çözümleme linguistic analysis
düzgün doğrusal çözümleme regression analysis
geleneksel çözümleme classical analysis
karşıtsal çözümleme contrastive analysis
kök çözümleme lemmatization
kurucu çözümleme constituent analysis
parçacıl çözümleme segmental analysis
sayısal çözümleme regression analysis
sesbilimsel çözümleme phonometrics
Philosophy
ruhsal çözümleme psychoanalysis
Geology
geriye dönük çözümleme back analysis
geriye dönük çözümleme analiz back analysis