breakdown - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

breakdown

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "breakdown" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 59 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
breakdown n. bozulma
breakdown n. arıza
General
breakdown n. çöküntü
breakdown n. tutukluk
breakdown n. sinir bozukluğu
breakdown n. sağlığın bozulması
breakdown n. analiz
breakdown n. bozukluk
breakdown n. ayrıntılı hesap
breakdown n. tahlil
breakdown n. döküm
breakdown n. durma
breakdown n. işletme arızası
breakdown n. arıza
breakdown n. delinme
breakdown n. çalışma arızası
breakdown n. çökme
Trade/Economic
breakdown müfredat
breakdown dağılım
breakdown analiz
breakdown hesap dökümü
breakdown sınıflara ayrılma
breakdown alt kırılım
breakdown kırınım
Law
breakdown analiz
Politics
breakdown yapı
Technical
breakdown işletme arızası
breakdown arıza
breakdown üretime ara verilmesi
breakdown üretimin kesilmesi
breakdown parçalanmak
breakdown gaz delinmesi
breakdown makine bozulma
breakdown çürümek
breakdown durma
breakdown delinme
breakdown çalışmama
breakdown kırılım
breakdown kaba ezme
breakdown bozulma
Computer
breakdown çökme
breakdown aksaklık
breakdown delinme gaz
breakdown bozulma
breakdown duraksatma
Informatics
breakdown aksaklık
breakdown bozulma
breakdown duraksatma
Construction
breakdown atlama
breakdown çökme
Automotive
breakdown yalıtkanlık kaybı
breakdown arızalanma
Aeronautic
breakdown kesilme
breakdown arızalanma
Psychology
breakdown ruh halinin bozulması
Food Engineering
breakdown bozulma
breakdown kırılma
Chemistry
breakdown tahlil
breakdown analiz

Bedeutungen, die der Begriff "breakdown" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 167 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have a nervous breakdown v. sürmenaj olmak
have a nervous breakdown v. evhamlanmak
repair a breakdown v. arıza gidermek
lead to a breakdown v. arızaya neden olmak
(breakdown) to occur v. arıza oluşmak
cause a breakdown v. arızaya neden olmak
bring someone to the verge of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
bring someone to the brink of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
bring someone to the edge of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
end up having a nervous breakdown v. sonunda sinir krizi geçirmek
lead to a nervous breakdown v. sinir krizine yol açmak
nervous breakdown n. sinir argınlığı
breakdown van n. çekici
breakdown lorry n. kurtarıcı
breakdown truck n. çekici
engine breakdown n. motor arızası
breakdown lorry n. arıza kamyonu
nervous breakdown n. sinirsel yıkım
breakdown voltage n. çöküm gerilimi
electric breakdown n. elektriksel delinme
electric breakdown n. elektriksel çöküm
emotional breakdown n. duygusal çöküş
breakdown cover n. yol yardım hizmetleri
breakdown support n. arıza destek
motor breakdown n. motor arızası
breakdown report form n. arıza bildirim formu
breakdown by gender n. toplumsal cinsiyete göre analiz
moral breakdown n. ahlaki bozulma
moral breakdown n. ahlaki çöküntü
breakdown reporting n. arıza bildirimi
irremediable breakdown of the marriage n. evlilik birliğinin tamiri olanaksız bir şekilde ortadan kalkması
breakdown of marriage n. evliliğin bitmesi
irremediable breakdown of the marriage n. evlilik birliğinin tamiri olanaksız bir şekilde yıkılması
breakdown of marriage n. evlilik birliğinin sarsılması
breakdown of solidarity n. dayanışmanın bozulması
breakdown of marriage n. evliliğin sarsılması
service breakdown n. hizmet kesintisi
car breakdown n. araba arızalanması
car breakdown n. araba bozulması
car breakdown n. araba arızası
Slang
breakdown lane emniyet şeridi
Trade/Economic
machine breakdown time makine bozulma zamanı
organizational breakdown structure örgütsel ayrışım yapısı
cost breakdown maliyet dağılımı
breakdown method bütünü parçalarına ayırarak inceleme
work breakdown structure iş ayrışım yapısı
breakdown method ayrıntılı inceleme yöntemi
work breakdown structure iş kırılım yapısı
sectoral breakdown sektörel dağılım
cost breakdown maliyet dökümü
budget breakdown bütçe dökümü
sales breakdown satış dökümü
breakdown of expenses masraf dökümü
detailed breakdown ayrıntılı döküm
insurance against breakdown of machinery makinelerin zarar görmesine ilişkin sigorta
price breakdown fiyat dökümü
breakdown of price fiyat dökümü
breakdown of the lump-sum price götürü bedel fiyat dökümü
Law
breakdown clause gemi arızasına dair kloz
breakdown clause bozulma klozu
marital breakdown evliliğin sonlanması
marital breakdown evliliğin bitmesi
Politics
breakdown of negotiations görüşmelerin kesilmesi
breakdown and regime change rejimin çökmesi ve değişmesi
breakdown by type of accommodation kalacak yerin türüne göre analiz
Insurance
machinery breakdown makine bozulması
machinery breakdown insurance makine kırılması sigortası
breakdown clause bozulma klozu
Technical
breakdown lorry tamir kamyonu
breakdown voltage bozunma gerilimi
breakdown truck tamir kamyonu
electrical breakdown elektriksel çöküm
electric breakdown aşırı yüklenme sonucu kaçağa neden olan akım kanalı
electrical breakdown iletkenlik yitimi
breakdown voltage dayanma gerilimi
avalanche breakdown çığ tipi belverme
breakdown region belverme bölgesi
breakdown crane kurtarıcı vinç
transistor breakdown voltage transistör çöküm gerilimi
work breakdown structure iş dökümü yapısı
breakdown voltage parlama gerilimi
breakdown truck arıza kamyonu
breakdown lorry arıza kamyonu
breakdown voltage hasar verici yüksek gerilim
breakdown crane kurtarıcı vinci
breakdown test kırma deneyi
engine breakdown motor arızası
machinery breakdown makine bozulması
engine breakdown motorun bozulması
engine breakdown motor bozulması
motor breakdown motor hasarı
breakdown frequency arıza sıklığı
optical breakdown ışıksal bozulma
dielectric breakdown içyükül çökümü
breakdown roll kaba ezme merdanesi
breakdown mill kaba ezme haddesi
breakdown passes kaba ezme geçileri
breakdown passes kaba ezme pasoları
dielectric breakdown dielektrik çökümü
surface breakdown yüzey bozulumu
zener breakdown zener çöküşü
breakdown voltage at power frequency güç frekansında delinme gerilimi
breakdown voltage çakma gerilimi
breakdown rolling passes ezme haddelemesi geçileri
breakdown rolling ezme haddelemesi
breakdown diode devre kesici diyot
specimen breakdown numune kopması
avalanche breakdown diodes çığ etkisiyle kırılma diyotları
system breakdown şebeke arızası
insulation breakdown yalıtım kesilmesi
breakdown maintenance arızi bakım
breakdown maintenance arıza olduğu zaman bakım
breakdown point bozulma noktası
Informatics
work breakdown structure iş dökümü yapısı
Telecom
electric breakdown elektrik sistem arızası
electric breakdown elektriksel delinme
breakdown service arıza servisi
Electric
anode breakdown voltage anot delinme gerilimi
electrical breakdown iletkenlik yitimi
electrical breakdown elektriksel çöküm
electric breakdown elektriksel çöküm
transistor breakdown voltage transistor çöküm gerilimi
breakdown voltage kırılma gerilimi
Mechanic
tool breakdown takımın kırılması
Construction
electrical breakdown elektriksel göçme
breakdown strength atlama dayanımı
thermal breakdown ısıl sürüklenme
breakdown thermal ısıl yıkılma
insulation breakdown yalıtım bozulması
breakdown gang yıkma ekibi
Automotive
breakdown insurance arıza sigortası
breakdown voltage kırılma voltajı
breakdown truck kurtarıcı
Traffic
breakdown car çekme aracı
breakdown lorry çekici araç
breakdown truck çekici araç
breakdown truck çekici
breakdown lorry çekici
Marine
breakdown clause bozulma klozu
breakdown clause arıza klozu
Medical
nervous breakdown nevrasteni
nervous breakdown sinir bozukluğu
nervous breakdown nevrosteni
nervous breakdown sinir krizi
skin breakdown cilt bozukluğu
breakdown product yıkım ürünü
breakdown of autoregulation mechanism otoregülasyon mekanizmasının yıkılması
muscle breakdown kas yıkımı
protein breakdown protein yıkımı
laser induced breakdown spectroscopy lazer oluşturmalı plazma spektroskopi
Psychology
nervous breakdown sinir krizi
psychological breakdown psikolojik çöküntü
psychological breakdown ruhsal çöküntü
mental breakdown ağır sinir bozukluğu
nervous breakdown or snapping ağır sinir bozukluğu
nervous breakdown or snapping sinirsel çöküntü
mental breakdown sinirsel çöküntü
nervous breakdown or snapping sinir krizi
mental breakdown sinir krizi
Food Engineering
separation or breakdown of fat due to lipolysis lipolizden dolayı yağın ayrılması veya bozulması
Statistics
breakdown bound bozulma sınırı
Tobacco
electrical breakdown elektrik arıza
mechanical breakdown mekanik arıza
Social Sciences
relationship breakdown ilişkinin kopması
relationship breakdown ilişkinin bozulması
Environment
cost breakdown maliyet dökümü
Military
ration breakdown chart rasyon hesabı döküm çizelgesi