creep - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

creep

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "creep" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
creep v. sürünmek
Irregular Verb
creep v. crept - crept
General
creep v. ürpermek
creep v. sessizce hareket etmek
creep v. sızmak
creep v. sürünmek
creep v. sokulmak
creep v. sürünerek ilerlemek
creep v. emeklemek
creep v. (sarmaşık vb) sarılmak
creep v. sarılarak büyümek
creep v. sarılmak
creep v. kaymak
creep v. sünmek
creep n. yayılma
creep n. kopmadan uzama
creep n. evet efendimci
creep n. alçak
creep n. sızıntı
creep n. sevilmeyen tip
creep n. ürperti
creep n. yaltakçı
creep n. toprak kayması
creep n. sürünme
creep n. yuva
creep n. sünme
creep n. tuhaf (kimse)
creep n. kayma
creep n. emekleme
creep n. garip tip
creep n. akma
creep n. ürperme
creep n. krip
creep n. sığınak
Slang
creep bir kişinin etrafında kötü niyetle dolaşmak
Technical
creep sürünme
Mechanic
creep sürünme
creep plastiğin akması
Construction
creep sünme
creep sürünme
Aeronautic
creep krip
Botanic
creep sarılarak büyümek
Hunting
creep tetik sürümesi
British Slang
creep pislik
creep aşağılık herif
creep şerefsiz
creep adi şerefsiz
creep ciğeri beş para etmez tip
creep adi

Bedeutungen, die der Begriff "creep" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 184 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
creep away v. süzülmek
creep up on v. -e hissettirmeden yaklaşmak
make one's flesh creep v. birinin tüylerini ürpertmek
make one's flesh creep v. tüylerini ürpertmek
creep curve n. sünme eğrisi
creep trench n. sığ hendek
soil creep n. yer kayması
Phrasals
creep along (something) yavaşça bir şeyin üzerinde/yanında hareket etmek/sürünmek
creep along (something) yavaşça sürünmek
creep away gizlice sıvışmak
creep away gizlice kaçmak
creep by (zaman) geçmek
creep in yavaşça içeri girmek
creep in gölge gibi içeri süzülmek
creep in gölge gibi süzülmek
creep in yavaşça içeri süzülmek
creep in (to something) gizlice girmek/sızmak
creep into something bir yere sürünerek girmek
creep out sıvışmak
creep out (of something) gizlice çıkmak/sıvışmak
creep out of some place furtively bir yerden sinsice çıkmak
creep out on sürekli aynı şeyi yapmak
creep over (karanlık/toz bulutu vb) çökmek
creep up yavaş yavaş karanlık çökmek
creep up on çaktırmadan yanaşmak
creep up on farkına varmadan gelmek
creep up on hissettirmeden yakınlaşmak
creep up on sürünerek yaklaşmak
creep up on sezdirmeden sokulmak
creep up on farkına varmadan yaklaşmak
creep up on sessizce yaklaşmak
Colloquial
make someone's flesh creep kanını dondurmak
make someone's flesh creep tüylerini ürpertmek
make someone's flesh creep birini korkutmak
weight creep kilo verememe
Idioms
make one's flesh creep tüylerini ürpertmek
make somebody's flesh crawl/creep tüylerini diken diken etmek
make somebody's flesh crawl/creep tüylerini ürpertmek
make somebody's flesh creep tüylerini diken diken etmek
make somebody's flesh creep tüylerini ürpertmek
Speaking
he's a creep o bir pislik
it makes my flesh creep tüylerimi ürpertiyor
Trade/Economic
bracket creep enflasyonun etkisi ile yükümlülerin gelir vergisi açısından daha yüksek gelir dilimlerine girmeleri
bracket creep gelir dilimleri ilerlemesi
bracket creep gelir dilimleri sürünmesi
feature creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
focus creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
function creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
requirement creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
scope creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
Politics
mission creep görev genişlemesi
mission creep görevin asıl amacından sapması
mission creep görev sapması
Technical
accelerated creep test hızlandırılmış sürünme deneyi
andrade creep law andrade sürünme yasası
compressive creep sıkıştırma sünmesi
creep behaviour sürünme davranımı
creep crack sünme çatlağı
creep curve sürünme eğrisi
creep curve sünme eğrisi
creep deformation akma deformasyonu
creep deformation sürünme bozunumu
creep factor under wet conditions ıslak şartlar altında sünme faktörü
creep factors sünme faktörleri
creep failure sürünme işgörmezliği
creep flow yavaş akış
creep in compression basınç altında sünme
creep length akma boyu
creep life sürünme ömrü
creep limit sürünme kısıtı
creep line akma hattı
creep line sünme çizgisi
creep line sızıntı yolu
creep line akma çizgisi
creep mechanisms sürünme mekanizmaları
creep mechanisms sürünme oluşbiçimleri
creep modulus sürünme çarpanı
creep phenomenon sürünme olgusu
creep pressure krip basıncı
creep pressure sünme basıncı
creep property sürünme özelliği
creep rate akma oranı
creep rate sürünme hızı
creep rate diagram sürünme hızı çizelgesi
creep ratio sünme oranı
creep ratio akma oranı
creep recovery sürünme toparlanması
creep resistance sürünme direnci
creep resistant sürünme dirençli
creep resistant alloys sürünme dirençli alaşımlar
creep resistant stainless steels sürünme dirençli paslanmaz çelikler
creep resistant steels sürünme dirençli çelikler
creep resisting steel sürünme dayanımlı çelik
creep rupture sürünme kopması
creep rupture strength sürünme kopması dayancı
creep rupture test sürünme kopması deneyi
creep speed kaplumbağa hızı
creep strain sürünme gerinimi
creep strength metallerin direnme gücü
creep strength sürünme dayancı
creep strength sürünme dayanımı
creep strength sürünme dayanımı
creep strength sürünme mukavemeti
creep stress sürünme gerilimi
creep test akma deneyi
creep test sünme deneyi
creep test akma testi
creep test machine sürünme test cihazı
creep testing sürünme denemesi
creep tests sürünme deneyleri
creep-resisting sürünme dayanımlı
creep-resisting sürünme dirençli
creep-resisting steel sürünme dayanımlı çelik
creep-resisting steel sürünme dirençli çelik
determination of compressive creep basınç altında sünme tayini
determination of creep behavior sünme özelliğinin tayini
determination of creep ratio sünme oranın tayini
determination of creep ratio sünme oranın tayını
diffusion creep yayınımlı sürünme
diffusional creep yayınımlı sürünme
dynamic creep devingen sürünme
flexural creep stiffness eğilme-sünme rijitliği
isochronous creep curves eş süreli sürünme eğrileri
limiting creep stress kısıtlayıcı sürünme gerilimi
line of creep akma hattı
line of creep akma çizgisi
logarithmic creep logaritmik sürünme
logarithmic creep tersüstel sürünme
low-temperature creep düşük sıcaklık sürünmesi
nabarro-herring creep nabarro-herring sürünmesi
nabarro-herring creep mechanism nabarro-herring sürünme işleyimi
nabarro-herring diffusion creep nabarro-herring yayınımlı sürünmesi
non-interrupted creep test kesintisiz büzülme deneyi
primary creep birincil sürünme
rate of creep krip hızı
rate of creep akma hızı
scribe-creep çizme-sürünme
secondary creep ikincil sürünme
soil creep zemin sünmesi
steady-rate creep değişmez hızlı sürünme
steady-state creep yatışkın durum sürünmesi
talus creep etek yığışımı
tensile creep çekme akması
tensile creep deformation çekme sünme şekil bozukluğu
tensile creep test çekme sünmesi deneyi
tensile creep test perpendicular to the weld kaynağa dik yönde yapılan çekme sünmesi deneyi
tension creep testing machine gerilme sürünmesi deney makinesi
tertiary creep üçüncül sürünme
vertical creep düşey akma
viscoelastic creep ağdalı esnek sürünme
weighted creep ratio dengeli krip oranı
weighted creep value dengeli krip değeri
Mechanic
creep strength plastik akma dayanıklığı
Construction
basic creep basit sünme
basic creep temel sünme
concrete creep betonun akması
creep buckling sünme burkulması
creep in compression basınç altında sünme
creep of concrete in compression betonun basınç altında sünme tayini
creep stiffness sünme rijitliği
creep strain under compression basınç altında sünme
creep strains under compression basınç altında sünme
creep test apparatus büzülme ve sünme test cihazı
drying creep kuruma sünmesi
isochronous creep curves eş zamanlı sünme eğrileri
Railway
anti-creep device şöminman takozu
rail creep ray sürünmesi
Aeronautic
creep at elevated temperature yüksek sıcaklıkta deformasyon
creep at elevated temperature yüksek sıcaklıkta krip
creep buckling aşınma bükülmesi
creep limit krip sınırı
creep strength krip dayanımı
drag creep engelleme kuvvetinde artma
Physics
vacancy creep atom boşluklu sürünme
Marine Biology
technological creep teknolojik ilerleme
Environment
creep of snow cover kar örtüsü sürüklenmesi
creep type landslide sürüklenme heyelanı
soil creep zemin sürüklenmesi
steady creep düzenli sürüklenme
talus creep yığıntı sürüklenmesi
Meteorology
snow creep kar yürümesi
Geology
creep mechanism akma mekanizması
glacier creep buz kayması
primary creep birincil akma