creep - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

creep

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "creep" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 50 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
creep v. sürünmek
Irregular Verb
creep v. crept - crept
General
creep v. ürpermek
creep v. sessizce hareket etmek
creep v. sızmak
creep v. sürünmek
creep v. sokulmak
creep v. sürünerek ilerlemek
creep v. emeklemek
creep v. sarılarak büyümek
creep v. sarılmak
creep v. sünmek
creep v. kaymak
creep v. (sarmaşık vb) sarılmak
creep n. toprak kayması
creep n. yuva
creep n. yaltakçı
creep n. kayma
creep n. emekleme
creep n. akma
creep n. ürperme
creep n. evet efendimci
creep n. sızıntı
creep n. sığınak
creep n. yayılma
creep n. ürperti
creep n. kopmadan uzama
creep n. krip
creep n. sürünme
creep n. sünme
creep n. tuhaf (kimse)
creep n. garip tip
creep n. alçak
creep n. sevilmeyen tip
Slang
creep bir kişinin etrafında kötü niyetle dolaşmak
Technical
creep sürünme
Mechanic
creep plastiğin akması
creep sürünme
Construction
creep sürünme
creep sünme
Automotive
creep sünmek
Aeronautic
creep krip
Botanic
creep sarılarak büyümek
Hunting
creep tetik sürümesi
British Slang
creep pislik
creep aşağılık herif
creep şerefsiz
creep adi şerefsiz
creep ciğeri beş para etmez tip
creep adi

Bedeutungen, die der Begriff "creep" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 186 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
creep away v. süzülmek
make one's flesh creep v. birinin tüylerini ürpertmek
make one's flesh creep v. tüylerini ürpertmek
creep up on v. -e hissettirmeden yaklaşmak
soil creep n. yer kayması
creep curve n. sünme eğrisi
creep trench n. sığ hendek
Phrasals
creep in yavaşça içeri girmek
creep up on farkına varmadan yaklaşmak
creep up on sessizce yaklaşmak
creep up on sezdirmeden sokulmak
creep in yavaşça içeri süzülmek
creep in gölge gibi içeri süzülmek
creep up on çaktırmadan yanaşmak
creep up on hissettirmeden yakınlaşmak
creep up on sürünerek yaklaşmak
creep in gölge gibi süzülmek
creep up on farkına varmadan gelmek
creep out sıvışmak
creep out on sürekli aynı şeyi yapmak
creep away gizlice sıvışmak
creep away gizlice kaçmak
creep in (to something) gizlice girmek/sızmak
creep by (zaman) geçmek
creep over (karanlık/toz bulutu vb) çökmek
creep out (of something) gizlice çıkmak/sıvışmak
creep up yavaş yavaş karanlık çökmek
creep into something bir yere sürünerek girmek
creep out of some place furtively bir yerden sinsice çıkmak
creep along (something) yavaşça bir şeyin üzerinde/yanında hareket etmek/sürünmek
creep along (something) yavaşça sürünmek
creep back into geri sürünmek/çekilmek
Colloquial
make someone's flesh creep kanını dondurmak
make someone's flesh creep tüylerini ürpertmek
make someone's flesh creep birini korkutmak
weight creep kilo verememe
Idioms
make one's flesh creep tüylerini ürpertmek
make somebody's flesh creep tüylerini ürpertmek
make somebody's flesh creep tüylerini diken diken etmek
make somebody's flesh crawl/creep tüylerini ürpertmek
make somebody's flesh crawl/creep tüylerini diken diken etmek
Speaking
it makes my flesh creep tüylerimi ürpertiyor
he's a creep o bir pislik
Trade/Economic
bracket creep gelir dilimleri ilerlemesi
bracket creep enflasyonun etkisi ile yükümlülerin gelir vergisi açısından daha yüksek gelir dilimlerine girmeleri
bracket creep gelir dilimleri sürünmesi
requirement creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
focus creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
scope creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
function creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
feature creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
Politics
mission creep görevin asıl amacından sapması
mission creep görev sapması
mission creep görev genişlemesi
Technical
line of creep akma hattı
creep flow yavaş akış
creep line sızıntı yolu
creep test sünme deneyi
creep ratio sünme oranı
creep rate akma oranı
weighted creep ratio dengeli krip oranı
creep pressure sünme basıncı
rate of creep akma hızı
weighted creep value dengeli krip değeri
vertical creep düşey akma
tensile creep çekme akması
creep ratio akma oranı
creep line akma hattı
line of creep akma çizgisi
talus creep etek yığışımı
creep length akma boyu
creep line akma çizgisi
rate of creep krip hızı
soil creep zemin sünmesi
creep crack sünme çatlağı
creep strength metallerin direnme gücü
creep line sünme çizgisi
creep test akma testi
creep curve sünme eğrisi
creep deformation akma deformasyonu
creep pressure krip basıncı
creep test akma deneyi
creep-resisting sürünme dayanımlı
creep-resisting steel sürünme dirençli çelik
creep-resisting sürünme dirençli
creep factor under wet conditions ıslak şartlar altında sünme faktörü
determination of creep ratio sünme oranın tayini
determination of creep ratio sünme oranın tayını
determination of compressive creep basınç altında sünme tayini
accelerated creep test hızlandırılmış sürünme deneyi
secondary creep ikincil sürünme
logarithmic creep tersüstel sürünme
steady-state creep yatışkın durum sürünmesi
primary creep birincil sürünme
creep failure sürünme işgörmezliği
creep rupture test sürünme kopması deneyi
creep life sürünme ömrü
creep resistant steels sürünme dirençli çelikler
creep deformation sürünme bozunumu
creep curve sürünme eğrisi
creep tests sürünme deneyleri
creep limit sürünme kısıtı
creep stress sürünme gerilimi
creep resistant alloys sürünme dirençli alaşımlar
creep property sürünme özelliği
creep testing sürünme denemesi
creep rupture sürünme kopması
creep strain sürünme gerinimi
creep recovery sürünme toparlanması
creep modulus sürünme çarpanı
creep rupture strength sürünme kopması dayancı
creep strength sürünme dayancı
creep mechanisms sürünme oluşbiçimleri
creep resistant stainless steels sürünme dirençli paslanmaz çelikler
creep behaviour sürünme davranımı
creep rate diagram sürünme hızı çizelgesi
creep mechanisms sürünme mekanizmaları
creep resistance sürünme direnci
creep phenomenon sürünme olgusu
creep rate sürünme hızı
creep resistant sürünme dirençli
isochronous creep curves eş süreli sürünme eğrileri
steady-rate creep değişmez hızlı sürünme
diffusion creep yayınımlı sürünme
diffusional creep yayınımlı sürünme
andrade creep law andrade sürünme yasası
low-temperature creep düşük sıcaklık sürünmesi
viscoelastic creep ağdalı esnek sürünme
tertiary creep üçüncül sürünme
logarithmic creep logaritmik sürünme
nabarro-herring diffusion creep nabarro-herring yayınımlı sürünmesi
nabarro-herring creep nabarro-herring sürünmesi
nabarro-herring creep mechanism nabarro-herring sürünme işleyimi
creep in compression basınç altında sünme
limiting creep stress kısıtlayıcı sürünme gerilimi
dynamic creep devingen sürünme
tension creep testing machine gerilme sürünmesi deney makinesi
tensile creep deformation çekme sünme şekil bozukluğu
non-interrupted creep test kesintisiz büzülme deneyi
creep resisting steel sürünme dayanımlı çelik
tensile creep test perpendicular to the weld kaynağa dik yönde yapılan çekme sünmesi deneyi
tensile creep test çekme sünmesi deneyi
determination of creep behavior sünme özelliğinin tayini
creep-resisting steel sürünme dayanımlı çelik
flexural creep stiffness eğilme-sünme rijitliği
compressive creep sıkıştırma sünmesi
creep factors sünme faktörleri
creep test machine sürünme test cihazı
scribe-creep çizme-sürünme
creep speed kaplumbağa hızı
creep strength sürünme dayanımı
creep strength sürünme dayanımı
creep strength sürünme mukavemeti
Mechanic
creep strength plastik akma dayanıklığı
Construction
creep test apparatus büzülme ve sünme test cihazı
creep of concrete in compression betonun basınç altında sünme tayini
drying creep kuruma sünmesi
basic creep basit sünme
concrete creep betonun akması
creep strain under compression basınç altında sünme
creep strains under compression basınç altında sünme
creep in compression basınç altında sünme
creep stiffness sünme rijitliği
creep buckling sünme burkulması
isochronous creep curves eş zamanlı sünme eğrileri
basic creep temel sünme
Automotive
boost creep aşırı basınç artışı
Railway
anti-creep device şöminman takozu
rail creep ray sürünmesi
Aeronautic
creep at elevated temperature yüksek sıcaklıkta deformasyon
drag creep engelleme kuvvetinde artma
creep buckling aşınma bükülmesi
creep strength krip dayanımı
creep limit krip sınırı
creep at elevated temperature yüksek sıcaklıkta krip
Physics
vacancy creep atom boşluklu sürünme
Marine Biology
technological creep teknolojik ilerleme
Environment
creep type landslide sürüklenme heyelanı
talus creep yığıntı sürüklenmesi
creep of snow cover kar örtüsü sürüklenmesi
steady creep düzenli sürüklenme
soil creep zemin sürüklenmesi
Meteorology
snow creep kar yürümesi
Geology
primary creep birincil akma
creep mechanism akma mekanizması
glacier creep buz kayması