floating - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

floating

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "floating" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 35 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
floating n. yüzme
floating n. perdah
floating n. yüzey düzleme
floating adj. yüzer
floating adj. yüzen
floating adj. su yüzünde duran
floating adj. sabit olmayan
floating adj. dalgalanan
floating adj. gezici
floating adj. seyyar
floating adj. dalgalı
floating adj. değişen
floating adj. istikrarsız
floating adj. kayan
floating adj. yüzücü
floating adj. değişken
floating adj. yerleşik olmayan
floating adj. durağan olmayan
floating adj. asma
floating adj. ayaksız
Trade/Economic
floating dalgalanmaya bırakma
floating değişen
floating yüzen
floating belli olmayan
floating gayrisabit
floating sabit olmayan
floating dalgalı
floating kararsız
floating istikrarsız
floating kısa vadeli
Technical
floating sürgülü fren kaliperi
floating sabit olmayan
Informatics
floating kayan
Food Engineering
floating dinlendirme (şarap vb)
Basketball
floating hücum gücü zayıf olan bir oyuncuyu savunurken diğer oyunculara rahatça yardım edebilecek bir pozisyonda bulunma

Bedeutungen, die der Begriff "floating" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 393 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
floating capital n. döner sermaye
floating dock n. yüzer havuz
floating cage n. yüzer kafes
floating bridge n. dubalı köprü
floating mine n. serseri mayın
floating light n. fener dubası
floating dock n. yüzer liman
floating population n. gelip geçici nüfus
floating crane n. algarine
floating trade n. deniz ticareti
floating light n. fener gemisi
floating pier n. dubalı iskele
floating exchange rate system n. dalgalı kur sistemi
floating crane n. dubalı vinç
floating insurance policy n. abonman sigortası
floating island n. yüzer ada
floating dock n. yüzen havuz
floating voter n. oy potansiyeli yüksek seçmen grubu
floating manager n. yedek müdür
floating changeover n. kayan değişim
floating objects n. yüzer cisimler
floating market n. su üstünde kurulmuş pazar
floating candle n. yüzen mum
floating exhibition n. yüzen sergi
floating pontoon n. yüzer duba
floating cargo n. denizdeki/yüzen kargo
floating material n. yüzdürücü malzeme
floating signifier n. belirli bir anlamı olmayan terim
floating signifier n. anlamı belirlenmemiş sözcük
floating signifier n. farklı sözcüklerle farklı anlamlar kazanan terim
floating gate n. yüzer kapı
free-floating adj. oynak
free-floating adj. boşta salınan
floating dust particles adj. uçuşan toz taneleri
Idioms
be floating on air sevinçten havaya uçmak
be floating on air çok mutlu olmak
be floating on air çok sevinmek
be floating on air sevinçten bulutların üzerinde gezmek
be floating on air sevinçten uçmak
Trade/Economic
floating rate notes değişken faizli ihraçlar
floating goods transit halinde olan mallar
floating debt dalgalı borçlar
floating an issue yeni bir ihracın borsaya sürülmesi
floating rate bond değişken faizli tahvil
floating lien dalgalı haciz
floating currency yüzen para sistemi
floating exchange rate dalgalanma kuru
floating debt faiz oranı sürekli değişen borçlar
reverse floating rate note faiz oranı ile tersine değişken bono
floating assets dönen varlık
free floating market serbest dalgalı kur piyasası
floating rate dalgalı kur
floating policy flotan poliçe
floating assets dönen varlıklar
floating debt kısa vadeli borç
floating exchange rate regime dalgalı kur rejimi
floating exchange rate yüzen kur sistemi
free floating serbest kur sistemi
managed floating exchange rate yönetimli dalgalanan kur sistemi
floating policy abonman poliçesi
free floating dalgalı kur sistemi
floating lending rate yüzen borç oranı
managed floating gözetimli dalgalanma
dirty floating kirli dalgalanma
floating rate of exchange dalgalı döviz kuru
freely floating exchange rate serbest dalgalanan kur sistemi
managed floating exchange rate gözetimli dalgalan döviz kuru
floating rate bond floor dalgalı borç senetlerinin en düşük faizi
floating assets cari aktifler
floating currency dalgalanmaya bırakılan para
limits of floating dalgalanma sınırları
floating debt dalgalı borç
floating policy dalgalı sigorta poliçesi
floating money dalgalı para
floating capital döner sermaye
floating rate note değişken faiz oranlı tahvil
floating trade deniz ticareti
floating assets döner sermaye
floating mortgage gayri muayyen ipotek
floating capital işletme sermayesi
floating vote kararsız seçmen
floating liability kısa vadeli borç
free floating serbest (kur sistemi)
floating exchange rate yüzen döviz kuru
floating rate regime dalgalı kur rejimi
floating rate policy dalgalı kur politikası
floating trade deniz ticareti
floating-rate note değişken faizli bono
floating-rate preferred tercihli yüzen faiz
free-floating serbest (kur)
joint floating ortak dalgalanmaya bırakma
floating policy serbest poliçe
floating capital değişen sermaye
floating capital dalgalı sermaye
floating debts dalgalı borçlar
floating debts vadeli borçlar
floating asset mütedavil değer
floating charge değişken gayrimenkul rehni
floating capital mütedavil sermaye
floating asset döner varlık
floating liability düzensiz borç
floating liability dalgalı borç
floating debt düzensiz borç
floating charge değişken masraf
floating debt gayri muntazam borç
floating liability değişken borç
floating debt değişken borç
floating stock spekülatif menkul değerler
floating charges on business assets iş varlıkları üzerindeki sınırsız yükümlülük
capped floating-rate note tavan limitli değişken faiz oranlı senet
floating-rate notes değişken-faizli senetler
floating cargo yoldaki yük
floating exchange rate dalgalı döviz kuru
floating rate dalgalı kur
floating rate notes değişken faizli ihraçlar
floating rate regime dalgalı kur rejimi
free floating currency rate serbest döviz kuru
Law
floating intention to return çıkılan eve yeniden dönme niyeti
Politics
floating rates dalgalı kurlar
floating voter yüzer gezer oy
floating voter kararsız seçmenler
floating votes yüzen oylar
floating votes kararsızların oyu
floating exchange rates dalgalı döviz kurları
variable/floating interest rates değişken faiz
Insurance
floating policy flotan poliçe
floating policy dalgalı sigorta poliçesi
floating policy dalgalı poliçe
floating insurance policy flotan-abonman poliçe
floating policy abonman poliçesi
floating policy flotant sigorta poliçesi
floating policy serbest poliçe
Tourism
floating hotel yüzer otel
floating restaurant yüzer lokanta
floating establishment yüzer tesis
Advertising
floating ad kayan reklam
Technical
floating roller yüzer merdane
floating load yüzen yük
full floating bushing piston pin burcu
floating derrick yüzer vinç
floating action sarkaç hareketi
full floating pin tam salınımlı pin
floating control şamandıra kontrolu
floating debris yüzen maddeler
floating grid boş ızgara
floating gear planet dişli
floating address gezer adres
floating pile sürtünme kazığı
floating point kayan nokta
floating symbolic address gezen simgesel adres
floating point gezer nokta
floating point package gezer nokta paketi
floating pile yüzen kazık
floating point routine gezer nokta yordamı
floating light fener dubası
floating spring kayar yay
floating point base kayan ayrım tabanı
floating crane yüzer vinç
floating piston yüzer piston
floating point representation kayan ayrımlı gösterim
floating zero kayan sıfır
floating point arithmetic gezer nokta aritmetiği
floating point radix gezer nokta tabanı
floating point number gezer noktalı sayı
floating matter yüzer madde
floating point radix kayan ayrım tabanı
floating network topraksız devre
floating point representation gezer nokta gösterimi
floating crane dubalı vinç
floating dredge dubalı tarak
floating point base gezer nokta tabanı
floating point form kayan nokta biçimi
floating crane macuna
floating point representation kayan noktalı gösterim
floating pile-driving plant yüzer kazık çakma tesisi
floating-carrier wave kayan taşıyıcılı dalga
floating knife havada rakle
floating point unit kayan nokta birimi
floating point format ondalıklı gösterim biçimi
floating plug yüzer malafa
floating matter arrester yüzer madde tutucu
floating matter arresters yüzer madde tutucular
floating barge yüzer duba
floating dock yüzer havuz
floating bridge yüzer ayaklı köprü
floating bridge yüzen köprü
floating drydock yüzer havuz
floating piston cylinder method yüzer pistonlu silindir yöntemi
floating roll hareketli merdane
floating zone yüzdürme bölgesi
floating roll yüzer merdane
floating zone method yüzdürme bölgeli yöntem
floating speed yüzme hızı
floating layer emulsion cleaner yüzer katmanlı sütsü temizleyici
floating rubber pipe yüzer lastik boru
floating plug gezici tıpaç
floating die gezici kalıp
impact sound insulation in floating floor applications yüzer döşeme uygulamalarında darbe ses yalıtımı
floating lever geri besleme kolu
floating bearing gezer yatak
floating matters yüzen maddeler
floating bearing hareketli yatak
floating roller method yüzer merdane yöntemi
floating roof yüzer tavan
floating connection kuru kontak
Computer
floating point number gerçel sayı
floating network topraksız devre
floating point representation kayan noktalı gösterim
floating point kayan noktalı
floating zero kayan sıfır
floating point representation kayan ayrımlı gösterim
floating currency symbol yeri değişir para birimi simgesi
floating oval yüzen oval
floating address gezer adres
floating symbolic address gezen simgesel adres
floating point package gezer nokta paketi
floating point routine gezer nokta yordamı
floating point gezer nokta
floating-point kayan noktalı
floating-point unit kayan nokta birimi
floating-point format kayan noktalı biçim
floating-point constant kayan noktalı değişmez
floating license yüzer lisans
Informatics
floating-point processor kayan noktalı işlemci
floating decimal kayan ondalık nokta
floating-point number kayan noktalı sayı
floating-point register kayan noktalı yazmaç
floating-point representation kayan noktalı gösterim
floating-point arithmetic kayan noktalı işlemler
floating ground havada toprak
floating-point kayan noktalı
floating-point unit kayan nokta işlem birimi
floating zero kayan sıfır
floating head yüzen kafa
floating head esnek kafa
floating-point data kayan noktalı veri
floating network topraksız devre
floating gate kayar nokta kapısı
floating gate transistor kayar nokta kapılı transistör
Telecom
floating-point data kayan noktalı veri
floating point operations yüzer nokta işlemleri
floating network topraksız devre
Electric
floating grid boş ızgara
Mechanic
floating plug yüzer malafa
Textile
floating knife havada rakle
Construction
floating bridge yüzer köprü
floating bridge yüzer ayaklı köprü
floating bridge yüzen köprü
floating bridge gezer köprü
floating channel yüzdürme kanalı
base coat floating kaba astar tabakası
base coat floating kaba sıva düzlenmesi
floating zone yüzer bölge
floating city yüzerkent
floating slab yüzer plak
floating beam serbest kiriş
floating breakwater yüzer dalgakıran
floating bush serbest burç
floating rule sıva mastarı
floating bush yüzer burç
floating support gezer mesnet
floating bridge dubalı köprü
floating rule mastar
floating pipeline yüzer boru hattı
floating roof yüzer çatı
floating floor yüzer döşeme
floating structure yüzer strüktür
floating crane yüzer vinç
steel offshore floating structure kıyıdan uzak yüzen çelik yapı
fixed and floating platform sabİt ve yüzer sondaj platform
floating screed yüzer şap
Woodworking
fully supported non-structural floating floor tam olarak desteklenen yapısal olmayan yüzer döşeme
Automotive
fully floating tam yüzer
fully floating axle taşıyıcı diferansiyel
floating piston pin piston ve piston kolu ayağına serbestçe takılan piston pimi
full floating bearings tam yüzer yataklar
floating caliper brake hareketli kaliperli disk fren
fully floating tam serbest
floating arm spring yüzer kol yayı
full-floating type tam-yüzer tip
full-floating axle serbest dingil
semi-floating type yan-yüzer tip
semi-floating axle yarı esnek dingil
semi-floating axle yarı gezer yüzer dingil
floating blow serbest vuruş
semi-floating axle yarı serbest (yüzer) aks
semi-floating piston pin yarı serbest piston pimi
floating axle yüzer aks
floating caliper disc brake yüzer kaliperli disk fren
full-floating tam serbest
full-floating piston pin tam serbest piston pimi
full-floating axle tam serbest tip aks
fully floating tam yüzer
floating cam fren kamı
three-quarter floating axle üç çeyrek yüzer (serbest) aks
Railway
floating ring askılı halka
floating crane yüzer vinç
Aeronautic
floating aileron serbest hareketli kanatçık
floating plane yüzer uçak
floating aileron dengeli kanatçık
floating aileron dengeli eleron
Marine
floating jetty yüzer iskele
floating dredge yüzer tarak gemisi
floating crane maçuna
floating type wave power convertor yüzer tip dalga enerjisi
floating trush yüzer çöp
sheet type floating breakwater levha biçimli yüzer dalgakıran
floating chain yüzer zincir
floating pier yüzer iskele
floating body yüzer cisim
floating artificial reef yüzer yapay resif
floating crane yüzer vinç
floating type offshore structure yüzer tip açıkdeniz yapıları
oscillation of floating structure yüzer yapıların salınımı
floating pipeline yüzer boru hattı
polygonal floating structure çokgen yüzer yapılar
floating jetty yüzer rıhtım
floating barrier yüzer bariyer
floating quay yüzer rıhtım
floating wharf with legs ayaklı yüzer rıhtım
floating breakwater yüzer dalgakıran
single point moored floating sign tek noktada demirli yüzer işaret
floating type wharf yüzer tip rıhtım
floating line su kesimi çizgisi
floating derrick yüzer derik
floating derrick macuna
floating derrick gezer macuna
floating wharf dubalı iskele
floating dock yüzer havuz
floating anchor yüzer çapa
floating line yüzme çizgisi
floating light fener gemisi
floating island yüzer ada
floating control şamandıra kontrolü
floating light fener dubası
floating pier dubalı iskele
free-floating-type structure serbest yüzer tip yapı
floating wave-absorbing breakwater yüzer dalga emici dalgakıran
floating-type tide gage yüzer tip gelgit ölçer
floating breakwater yüzen dalgakıran
floating bridge dubalı köprü
floating bridge yüzer köprü
floating crane yüzer maçuna
floating derrick yüzer vinç
floating dock yüzen havuz
floating debris yüzen gemi enkazı
floating landing stage yüzer karaya çıkma iskelesi
stationary or floating marine structures durağan veya yüzen deniz yapıları
Medical
floating specks sinek uçuşması
floating or wandering kidney yüzen veya gezen böbrek
floating-harbor syndrome floating-harbor sendromu
floating hip and knee yüzen kalça ve diz
Anatomy
floating rib göğüs kemiğine erişemeyen kaburga kemiği
Psychology
free floating anxiety serbest yüzen anksiyete
free-floating anxiety yüzer-gezer kaygı
Food Engineering
floating control action yüzer etkili denetim
Statistics
floating insurance policy dalgalı poliçe
floating insurance policy abonman sigorta poliçesi
floating policy abonman sigorta poliçesi
floating policy dalgalı sigorta poliçesi
floating policy dalgalı poliçe
floating insurance policy dalgalı sigorta poliçesi
Physics
law of floating yüzme kanunu
Marine Biology
floating agent çöktürücü
floating trawl yüzer trol
floating gill net yüzer solungaç ağı
Botanic
floating aquatic plant yüzücü sucul bitki
Fishery
floating log yüzer parakete
Linguistics
floating element artık öge
floating signifier boş imleyen
Environment
floating foundation yüzer temel
floating structure yüzer yapı
Geography
floating booms yüzer setler
Geology
floating caisson yüzen keson
Military
floating target yüzer hedef
floating base-support yüzer üs desteği
floating smoke pot yüzücü sis kutusu
aluminum floating footbridge yüzücü alüminyum iz köprü
floating mine yüzer mayın
floating bridge tombaz köprü
floating equipment ordu deniz vasıtaları
pneumatic type floating bridge pnömatik tip yüzücü köprü
pneumatic type floating bridge şişme yüzer köprü
floating bridge dubalı köprü
floating lines gezer çizgiler
floating mark gezer işaret
floating dot gezer nokta
department of the army forward floating depot kara kuvvetleri bakanlığı ileri hat seyyar deposu
floating reserve amfibi ihtiyat kıtaları
Hunting
floating firing pin boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış iğne
Volleyball
balanced floating serve balans uçan servis
Wagering
floating casino yüzen kumarhane
Printery
floating top yüzer üst