hilekar - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

hilekarBedeutungen von dem Begriff "hilekar" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 65 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
hilekar trickster n.
General
hilekar chicaner v.
hilekar dodger n.
hilekar knave n.
hilekar con man n.
hilekar con n.
hilekar cardsharper n.
hilekar double n.
hilekar cheater n.
hilekar double tongue n.
hilekar intrigant n.
hilekar fraud n.
hilekar twister n.
hilekar cardsharp n.
hilekar deceiver n.
hilekar rogue n.
hilekar defrauder n.
hilekar cheat n.
hilekar hempy [scotland] n.
hilekar humbugger [obsolete] n.
hilekar losenger n.
hilekar gadgety adj.
hilekar guileful adj.
hilekar wily adj.
hilekar faithless adj.
hilekar foul adj.
hilekar subtle adj.
hilekar crafty adj.
hilekar tricky adj.
hilekar insidious adj.
hilekar shifty adj.
hilekar slippery adj.
hilekar knavish adj.
hilekar cross adj.
hilekar fraudulent adj.
hilekar devious adj.
hilekar slick adj.
hilekar trickish adj.
hilekar hard-boiled adj.
hilekar double-tongued adj.
hilekar crooked adj.
hilekar deceitful adj.
hilekar duplicitous adj.
hilekar jesuit adj.
hilekar janus-faced adj.
hilekar vafrous adj.
hilekar versute adj.
hilekar wileful adj.
hilekar witty [obsolete] adj.
Colloquial
hilekar four-flusher n.
Idioms
hilekar two-tongued adj.
Law
hilekar adulterator n.
hilekar defrauder n.
hilekar rogue n.
hilekar knavish adj.
Archaic
hilekar rascal adj.
hilekar unjust adj.
Slang
hilekar hoaxer n.
hilekar trickster n.
hilekar prankster n.
hilekar cut-up n.
hilekar tricker n.
hilekar crock (of shit) n.
hilekar rip-off merchant n.
British Slang
hilekar bent as a bottle of chips expr.

Bedeutungen, die der Begriff "hilekar" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 19 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
hilekar tip intriguer n.
hilekar kumarbaz blackleg n.
hilekar kimse knave n.
hilekar kimse juggler n.
hilekar kadın delilah n.
hilekar kimse lad [obsolete] n.
hilekar kimse artificer n.
hilekar kimse jeremy diddler n.
hilekar kadın knavess n.
hilekar kimse manuary [obsolete] n.
hilekar kimse harlot [obsolete] n.
sinsi ve hilekar machiavellian adj.
hilekar olmayan unguarded adj.
hilekar olmayan unslick adj.
hilekar bir şekilde shiftily adv.
hilekar bir şekilde trickily adv.
hilekar bir şekilde knavishly adv.
Idioms
hilekar bir tip a sly dog n.
Archaic
hilekar kimse mocker n.