independence - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

independence

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "independence" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 21 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
independence n. bağımsızlık
independence n. özgürlük
General
independence n. dışa bağımsızlık
independence n. serbestlik
independence n. hürriyet
independence n. istiklal
Trade/Economic
independence bağımsızlık
Law
independence bağımsızlık
Statistics
independence bağımsızlık
Places
independence new york eyaletinde yerleşim yeri
independence louisiana eyaletinde yerleşim yeri
independence missouri eyaletinde şehir
independence teksas eyaletinde şehir
independence kentucky eyaletinde şehir
independence wisconsin eyaletinde şehir
independence kansas eyaletinde şehir
independence minnesota eyaletinde şehir
independence virginia eyaletinde yerleşim yeri
independence ohio eyaletinde şehir
independence iowa eyaletinde şehir
independence new jersey eyaletinde yerleşim yeri

Bedeutungen, die der Begriff "independence" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 108 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
achieve its independence v. bağımsızlığını kazanmak
achieve one's independence v. bağımsızlığını kazanmak
declare one's independence v. bağımsızlığını ilan etmek
gain independence v. bağımsızlaşmak
gain its independence v. bağımsızlığını kazanmak
gain one's independence v. bağımsızlığını kazanmak
gain one's independence v. bağımsızlığına kavuşmak
autonomy and independence movement n. özerklik ve bagımsızlık hareketi
conditional independence n. koşullu bağımsızlık
economic independence n. ekonomik bağımsızlık
energy independence n. enerjide dışa bağımsızlık
full independence n. tam bağımsızlık
independence day n. abd bağımsızlık günü 4 temmuz
independence day n. bağımsızlık günü
independence holiday n. egemenlik bayramı
independence march n. istiklal marşı
independence of judiciary n. yargı bağımsızlığı
national independence war n. milli kurtuluş savaşı
the declaration of independence n. abd bağımsızlık beyannamesi
the fight for independence n. bağımsızlık mücadelesi
the struggle for independence n. bağımsızlık mücadelesi
war of independence museum n. kurtuluş savaşı müzesi
Phrases
your first duty is forever to preserve and to defend the turkish independence and the turkish republic birinci vazifen, türk istiklalini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir
Proverb
full independence is possible only through economic independence tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür
Speaking
how long did the independence war last? kurtuluş savaşı ne kadar sürdü?
how long did the war of independence last? kurtuluş savaşı ne kadar sürdü?
Trade/Economic
declaration of independence bağımsızlık bildirgesi
economic independence ekonomik bağımsızlık
economic independence iktisadi bağımsızlık
Law
declaration of independence bağımsızlık ilanı
independence court istiklal mahkemesi
independence courts istiklal mahkemeleri
independence of courts mahkemelerin bağımsızlığı
independence of judiciary yargının bağımsızlığı
independence of trial yargının bağımsızlığı
independence tribunal istiklal mahkemesi
independence tribunals istiklal mahkemeleri
judicial independence yargı bağımsızlığı
judicial independence yargı bağımsızlığı
Politics
american declaration of independence amerikan bağımsızlık bildirgesi
autonomy and independence movements özerklik ve bağımsızlık hareketleri
declaration of independence bağımsızlık bildirgesi
declaration of independence bağımsızlık ilanı
declare independence bağımsızlık ilan etmek
declare one's independence bağımsızlığını ilan etmek
even in such circumstances it is your duty to save the turkish independence and republic işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır
full independence can be achieved only through economic independence tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür
gain independence bağımsızlığını kazanmak
gain independence bağımsızlık kazanmak
if some day you are compelled to defend your independence and your republic, you must not tarry to weigh the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!
independence commission bağımsızlık komisyonu
independence day bağımsızlık günü
independence of the judiciary yargı bağımsızlığı
judicial independence yargı bağımsızlığı
national independence ulusal bağımsızlık
national independence milli istiklal
operational independence operasyonel bağımsızlık
political independence siyasi bağımsızlık
pre-independence bağımsızlık öncesi
proclaim independence bağımsızlık ilan etmek
proclaim one's independence bağımsızlığını ilan etmek
recognize one's independence bağımsızlığını tanımak
right of independence egemenlik hakkı
the enemies conspiring against your independence and your republic, may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler
total independence tam bağımsızlık
war of independence bağımsızlık savaşı
war of independence milli mücadele
Technical
data independence veri bağımsızlığı
device independence aygıt bağımsızlığı
linear independence lineer bağımsızlık
linear independence doğrusal bağımsızlık
physical data independence fiziksel veri bağımsızlığı
range independence değer aralığı bağımsızlığı
range independence menzil bağımsızlığı
Computer
data independence veri bağımsızlığı
device independence aygıt bağımsızlığı
device independence aygıttan bağımsız olma
linear independence doğrusal bağımsızlık
physical data independence fiziksel veri bağımsızlığı
range independence değer aralığı bağımsızlığı
range independence menzil bağımsızlığı
Informatics
data independence veri bağımsızlığı
Telecom
bit-sequence independence bit dizisinden bağımsız
data independence veri bağımsızlığı
Medical
activity independence aktivite bağımsızlık
Psychology
defensive independence savunmacı bağımsızlık
field independence alan bağımsızlığı
Mental Health
field independence-dependence n. alan bağımsızlığı-bağımlılığı
Math
linear independence doğrusal bağımsızlık
Statistics
blum-kiefer-rosenblatt independence test blum-kiefer-rosenblatt bağımsızlık sınaması
epsilon independence epsilon bağımsızlığı
hoeffding's independence test hoeffding bağımsızlık sınaması
independence frequency bağımsızlık sıklığı
pairwise independence ikili bağımsızlık
quasi-independence yarı-bağımsız
statistical independence istatistiksel bağımsızlık
Linguistics
item independence bağımsız madde
local independence yerel bağımsızlık
local independence bölgesel bağımsızlık
History
turkish war of independence kurtuluş savaşı
turkish war of independence istiklal savaşı
war of independence istiklal savaşı
war of independence kurtuluş savaşı
Military
independence war bağımsızlık savaşı
independence war kurtuluş savaşı
unilateral declaration of independence tek taraflı bağımsızlık ilanı
war of independence bağımsızlık savaşı
war of independence medal istiklal madalyası