independence - Turkish English Dictionary
History

independence

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "independence" in Turkish English Dictionary : 21 result(s)

English Turkish
Common Usage
independence n. özgürlük
independence n. bağımsızlık
General
independence n. serbestlik
independence n. hürriyet
independence n. istiklal
independence n. dışa bağımsızlık
Trade/Economic
independence bağımsızlık
Law
independence bağımsızlık
Statistics
independence bağımsızlık
Places
independence wisconsin eyaletinde şehir
independence minnesota eyaletinde şehir
independence ohio eyaletinde şehir
independence teksas eyaletinde şehir
independence missouri eyaletinde şehir
independence new jersey eyaletinde yerleşim yeri
independence virginia eyaletinde yerleşim yeri
independence kansas eyaletinde şehir
independence kentucky eyaletinde şehir
independence new york eyaletinde yerleşim yeri
independence louisiana eyaletinde yerleşim yeri
independence iowa eyaletinde şehir

Meanings of "independence" with other terms in English Turkish Dictionary : 108 result(s)

English Turkish
General
gain one's independence v. bağımsızlığına kavuşmak
gain independence v. bağımsızlaşmak
declare one's independence v. bağımsızlığını ilan etmek
gain one's independence v. bağımsızlığını kazanmak
achieve its independence v. bağımsızlığını kazanmak
achieve one's independence v. bağımsızlığını kazanmak
gain its independence v. bağımsızlığını kazanmak
the declaration of independence n. abd bağımsızlık beyannamesi
full independence n. tam bağımsızlık
autonomy and independence movement n. özerklik ve bagımsızlık hareketi
national independence war n. milli kurtuluş savaşı
independence day n. abd bağımsızlık günü 4 temmuz
conditional independence n. koşullu bağımsızlık
economic independence n. ekonomik bağımsızlık
independence march n. istiklal marşı
independence of judiciary n. yargı bağımsızlığı
independence holiday n. egemenlik bayramı
independence day n. bağımsızlık günü
energy independence n. enerjide dışa bağımsızlık
war of independence museum n. kurtuluş savaşı müzesi
the fight for independence n. bağımsızlık mücadelesi
the struggle for independence n. bağımsızlık mücadelesi
Phrases
your first duty is forever to preserve and to defend the turkish independence and the turkish republic birinci vazifen, türk istiklalini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir
Proverb
full independence is possible only through economic independence tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür
Speaking
how long did the independence war last? kurtuluş savaşı ne kadar sürdü?
how long did the war of independence last? kurtuluş savaşı ne kadar sürdü?
Trade/Economic
economic independence iktisadi bağımsızlık
economic independence ekonomik bağımsızlık
declaration of independence bağımsızlık bildirgesi
Law
independence of judiciary yargının bağımsızlığı
independence of trial yargının bağımsızlığı
judicial independence yargı bağımsızlığı
independence of courts mahkemelerin bağımsızlığı
independence tribunals istiklal mahkemeleri
independence courts istiklal mahkemeleri
independence tribunal istiklal mahkemesi
independence court istiklal mahkemesi
declaration of independence bağımsızlık ilanı
judicial independence yargı bağımsızlığı
Politics
gain independence bağımsızlığını kazanmak
war of independence milli mücadele
independence of the judiciary yargı bağımsızlığı
gain independence bağımsızlık kazanmak
war of independence bağımsızlık savaşı
american declaration of independence amerikan bağımsızlık bildirgesi
declaration of independence bağımsızlık bildirgesi
full independence can be achieved only through economic independence tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür
declare independence bağımsızlık ilan etmek
recognize one's independence bağımsızlığını tanımak
proclaim one's independence bağımsızlığını ilan etmek
declare one's independence bağımsızlığını ilan etmek
proclaim independence bağımsızlık ilan etmek
judicial independence yargı bağımsızlığı
the enemies conspiring against your independence and your republic, may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler
if some day you are compelled to defend your independence and your republic, you must not tarry to weigh the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!
even in such circumstances it is your duty to save the turkish independence and republic işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır
national independence ulusal bağımsızlık
national independence milli istiklal
independence day bağımsızlık günü
declaration of independence bağımsızlık ilanı
right of independence egemenlik hakkı
total independence tam bağımsızlık
pre-independence bağımsızlık öncesi
autonomy and independence movements özerklik ve bağımsızlık hareketleri
independence commission bağımsızlık komisyonu
political independence siyasi bağımsızlık
operational independence operasyonel bağımsızlık
Technical
device independence aygıt bağımsızlığı
data independence veri bağımsızlığı
range independence değer aralığı bağımsızlığı
physical data independence fiziksel veri bağımsızlığı
range independence menzil bağımsızlığı
linear independence doğrusal bağımsızlık
linear independence lineer bağımsızlık
Computer
device independence aygıttan bağımsız olma
linear independence doğrusal bağımsızlık
physical data independence fiziksel veri bağımsızlığı
data independence veri bağımsızlığı
device independence aygıt bağımsızlığı
range independence menzil bağımsızlığı
range independence değer aralığı bağımsızlığı
Informatics
data independence veri bağımsızlığı
Telecom
bit-sequence independence bit dizisinden bağımsız
data independence veri bağımsızlığı
Medical
activity independence aktivite bağımsızlık
Psychology
field independence alan bağımsızlığı
defensive independence savunmacı bağımsızlık
Mental Health
field independence-dependence n. alan bağımsızlığı-bağımlılığı
Math
linear independence doğrusal bağımsızlık
Statistics
statistical independence istatistiksel bağımsızlık
independence frequency bağımsızlık sıklığı
blum-kiefer-rosenblatt independence test blum-kiefer-rosenblatt bağımsızlık sınaması
pairwise independence ikili bağımsızlık
epsilon independence epsilon bağımsızlığı
hoeffding's independence test hoeffding bağımsızlık sınaması
quasi-independence yarı-bağımsız
Linguistics
local independence bölgesel bağımsızlık
local independence yerel bağımsızlık
item independence bağımsız madde
History
war of independence kurtuluş savaşı
war of independence istiklal savaşı
turkish war of independence istiklal savaşı
turkish war of independence kurtuluş savaşı
Military
unilateral declaration of independence tek taraflı bağımsızlık ilanı
war of independence medal istiklal madalyası
independence war kurtuluş savaşı
independence war bağımsızlık savaşı
war of independence bağımsızlık savaşı