rasgele - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

rasgeleBedeutungen von dem Begriff "rasgele" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
rasgele indiscriminate adj.
rasgele hit or miss adj.
rasgele desultory adj.
rasgele casual adj.
rasgele desultorious adj.
rasgele promiscuous adj.
rasgele stray adj.
rasgele giddy-paced adj.
rasgele haphazard adj.
rasgele occasional adj.
rasgele random adj.
rasgele stochastic adj.
rasgele randomly adv.
rasgele by chance adv.
rasgele aimlessly adv.
rasgele at a venture adv.
rasgele at all hazards adv.
rasgele at random adv.
rasgele offhand adv.
rasgele haphazardly adv.
rasgele back-and-forth adv.
rasgele for no reason adv.
rasgele arbitrarily adv.
rasgele illogically adv.
rasgele irrelevantly adv.
rasgele at haphazard adv.
rasgele apropos of nothing prep.
rasgele good luck! interj.
Idioms
rasgele hit and miss
Technical
rasgele stochastic
rasgele random
rasgele haphazard
Informatics
rasgele stochastic event
Food Engineering
rasgele random
Statistics
rasgele random
Marine Biology
rasgele good luck

Bedeutungen, die der Begriff "rasgele" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 219 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
fırlatmak (yavaşça/rasgele) toss v.
her tarafa rasgele ateş etmek shoot up v.
saçmak (yavaşça/rasgele) toss v.
atmak (yavaşça/rasgele) toss v.
rasgele hale getirmek randomize v.
rasgele kontrolde bulunmak spot-check v.
rasgele kontrol etmek spot-check v.
rasgele hale getirmek randomise v.
rasgele oluş randomness n.
rasgele hale getirme randomization n.
rasgele ateş random shot n.
ateşli silahla yapılan rasgele vuruş potshot n.
rasgele yürüyüşler random walks n.
rasgele cinsel ilişkide bulunma promiscuity n.
rasgele söz obiter dictum n.
rasgele vuruş potshot n.
rasgele olma randomness n.
rasgele seçim random selection n.
rasgele oyun stochastic game n.
rasgele dizge stochastic system n.
rasgele bağımlılık stochastic dependence n.
rasgele model stochastic model n.
rasgele soru random question n.
rasgele hale getirme randomisation n.
rasgele vuruş pot-shot n.
ateşli silahla yapılan rasgele vuruş pot-shot n.
rasgele olmayan nonrandom adj.
rasgele cinsel ilişkide bulunan promiscuous adj.
rasgele yapılmış offhand adj.
rasgele hale getirilmiş randomized adj.
rasgele olmayan non-random adj.
rasgele hale getirilmiş randomised adj.
rasgele bir şekilde indiscriminatingly adv.
neye mal olursa olsun rasgele at all hazards adv.
Idioms
rasgele çalışarak by fits and starts
rasgele sallamak chuck around
Trade/Economic
rasgele değişme random walk
rasgele alma ve tutma stratejisi naive buy-and-hold strategy
rasgele numune probability sample
sınırsız rasgele sondaj unrestricted random sampling
rasgele örnek random sample
rasgele telefon arayıcısı predictive dialer
Technical
rasgele erişim random access
rasgele sayı üreteci random number generator
rasgele düzgün sayı uniform random number
rasgele deney random experiment
geniş bantlı rasgele titreşim broad band random vibration
rasgele birbiçimli sayı uniform random number
durağan rasgele gürültü stationary random noise
rasgele süreç random process
rasgele dolgu random fill
Markov rasgele alanı Markov random field
rasgele alan random field
sözde rasgele sayı pseudo random number
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
rasgele değişken random variable
rasgele olmayan deterministic
rasgele birbiçimli sayılar random uniform number
rasgele özür accidental imperfection
rasgele değişkenler random variables
rasgele hata accidental error
rasgele erişimli bellek random-access memory
durağan olmayan rasgele süreç non-stationary random process
rasgele hata random error
rasgele örneklem random sample
rasgele çıkar random out
rasgele sıralama randomization
rasgele erişimli bellek random access memory
rasgele bağımlılık stochastic dependence
rasgele çizgi random line
rasgele örnek random sample
rasgele taş random stone
rasgele birbiçimli sayı random uniform number
rasgele seçmek randomize
rasgele örnek alma random sampling
rasgele alınan numune sample taken at random
geniş bantlı rasgele titreşim wide-band random vibration
rasgele seçim random selection
rasgele dizilimli eşçoğuz random copolymer
rasgele oluşan eğilme yükü arbitrary bending loads
rasgele eşlenmiş konektörler randomly mated connectors
rasgele titreşim random vibration
rasgele titreşimle sıcaklık çevrimi temperature cycle with random vibration
rasgele eşleştirilmiş bağlayıcılar random-mated connectors
düşey rasgele titreşim deneyi vertical random vibration test
rasgele seçmek randomise
rasgele sıralama randomisation
rasgele sayı tabloları random number tables
sistematik tekdüze rasgele örnekleme systematic uniform random sampling
Computer
rasgele sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
rasgele sayı üreteci rng
rasgele veri organizasyonu random data organization
rasgele arıza random failure
rasgele konumlama random positioning
rasgele sayı organizasyonu random number organization
rasgele erişim random access
yalancı rasgele kodlar pseudorandom codes
yalancı rasgele dizi pseudorandom sequence
rasgele işlem random processing
rasgele prob random probe
rasgele sayı üreteci random number generator
yalancı rasgele sayı üreteci pseudorandom number generator
rasgele erişimli aygıt random-access device
rasgele erişim dosyaları random-access files
rasgele erişimli programlama random-access programming
rasgele erişim kütükleri random-access files
rasgele erişimli bellek random-access storage
sözde rasgele sayı pseudo random number
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
rasgele erişimli bellek random access memory
rasgele saldırı random attack
Informatics
ayrık rasgele değişken discrete random variable
dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram
rasgele süreç random process
rasgele erişimli bellek random-access memory
rasgele gürültü random noise
rasgele liste unordered list
rasgele olay stochastic event
rasgele deney random experiment
rasgele işaret random signal
rasgele ortam random medium
birörnek rasgele sayı uniform random number
rasgele sıralama randomization
sözde rasgele sayı pseudo-random number
rasgele değişken stochastic variable
rasgele örnekleme random sampling
rasgele sayı üreteci random number generator
rasgele erişim random access
rasgele sistem stochastic system
rasgele hata random error
rasgele süreç stochastic process
rasgele birörnek sayılar random uniform numbers
rasgele işlev random function
rasgele değişken random variable
rasgele tarama random scan
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory
rasgele erişimli random access
tekdüze rasgele sayı uniform random number
rasgele yürüyüş yöntemi random walk method
benzetik rasgele sayı pseudo-random number
rasgele bozulma random failure
rasgele erişimli bellek kartı ram card
rasgele model stochastic model
rasgele sıralama randomisation
Telecom
baz istasyonu rasgele değişken base station random variable
dinamik rasgele erişim hafızası dynamic random access memory
durgun rasgele erişim hafızası static random access memory
rasgele gelen işaret hassasiyeti random incidence sensitivity
kalıcı rasgele erişimli hafıza nonvolatile random access memory
rasgele erişimli ayrık adres random access discrete address
rasgele sabit erişim random fixed access
rasgele erişimli bellek random access memory
rasgele erken tespit random early detection
rasgele erişim random access
rasgele gelen işaret random incidence
rasgele erişim kanalı random access channel
veri patlamasını rasgele yapan cihaz data burst randomizer
rasgele gürültü random noise
rasgele gürültüyü düzeltme random-noise correction
senkronizasyon ağları içerisinde gezinme ve rasgele hareket denetimi control of jitter and wander within synchronization networks
Electric
rasgele parazit random noise
rasgele gürültü random noise
Automotive
rasgele erişimli bellek random access memory
Food Engineering
rasgele örnekleme random sampling
rasgele hata random error
Math
rasgele sayı dizisi random number sequence
rasgele sayılar random numbers
çarpan çizgesine eşdeğer markov rasgele alanı üstüdeki kanı yayılma algoritması the sum-product algorithm
çarpan çizgesine eşdeğer markov rasgele alanı üstüdeki kanı yayılma algoritması belief propagation
Statistics
rasgele bloklar randomized blocks
rasgele sıralı numune random ordered sample
rasgele bölükler randomized blocks
rasgele hata random error
rasgele yanılgı random error
rasgele sıralama randomization
rasgele sıralı örneklem random ordered sample
rasgele numune probability sample
sınırlı rasgele örnekleme restricted random sampling
rasgele eksen random axis
rasgele olmayan örnek non-random sample
rasgele olay random event
öz-kaçınmalı rasgele süreçler self-avoiding random walks
rasgele anlamlılık sınamaları randomized significance tests
rasgele değişken random variable
basit rasgele örnekleme simple random sampling
rasgele iki kola ayırma random bifurcation
rasgele tepki süreci random impulse process
rasgele örnek random sample
rasgele başlangıç random start
rasgele etkiler modeli random effects model
rasgele değişken aleatory variable
rasgele doğrusal çizge random linear graph
yalın rasgele süreç pure random process
rasgele dağıtım sınamaları randomisation tests
kısıtsız rasgele örnekleme unrestricted random sample
yarı-rasgele örnekleme quasi-random sampling
toplanır rasgele yürüyüş süreç additive random walk process
çoklu rasgele başlangıçlar multiple random starts
rasgele sıra random order
rasgele dağıtım randomisation
temel rasgele süreç fundamental random process
rasgele seriler random series
rasgele yürüyüş random walk
rasgele örnekleme sayıları random sampling numbers
rasgele bileşen random component
rasgele örnekleme hatası random sampling error
rasgele normal puanlar sınaması random normal scores test
rasgele denge tasarımı random balance design
rasgele dikgen dönüşüm random orthogonal transformation
rasgele dağılım random distribution
rasgele dağılım tasarımı random allocation design
rasgele parametreler incidental parameters
rasgele kesirli etkensel tasarımlar randomized fractional factorial designs
rasgele süreç random process
rasgele seçim random selection
rasgele düzenleme random tessellation
rasgele dağıtım randomization
rasgele sıralama randomisation
Biochemistry
rasgele blok düzeni randomized block design