reddetme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

reddetmeBedeutungen von dem Begriff "reddetme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
reddetme denial n.
reddetme rejection n.
reddetme refusal n.
reddetme abnegation n.
General
reddetme spurring n.
reddetme brushoff n.
reddetme refusing n.
reddetme disavowal n.
reddetme rebuff n.
reddetme nonacceptance n.
reddetme disownment n.
reddetme compunction n.
reddetme declination n.
reddetme dismissal n.
reddetme declining n.
reddetme holdout n.
reddetme repudiating n.
reddetme disapproval n.
reddetme repulse n.
reddetme non-acceptance n.
reddetme abstrusion n.
reddetme cashierment n.
reddetme refuse [dialect] n.
reddetme refutal n.
reddetme check n.
reddetme rejectment n.
reddetme reluctancy n.
reddetme reluctation [obsolete] n.
reddetme thumbs down n.
reddetme thumbs-down n.
reddetme averruncation [obsolete] n.
reddetme aversation [obsolete] n.
reddetme aversion [obsolete] n.
Colloquial
reddetme deep six n.
Idioms
reddetme back of one's hand expr.
Formal
reddetme rebutment n.
reddetme regrets n.
Law
reddetme negation n.
reddetme disaffiliation n.
reddetme abnegation n.
reddetme rejection n.
Politics
reddetme disapproval n.
Insurance
reddetme rejection n.
Technical
reddetme rejection n.
Tobacco
reddetme rejection n.
Philosophy
reddetme sublation n.
Slang
reddetme knock back n.

Bedeutungen, die der Begriff "reddetme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 68 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kabaca reddetme repulse n.
vaftizi reddetme anabaptism n.
kabul etmeme veya reddetme hakkı refusal n.
küçümseyerek reddetme spurning n.
ciddiye almayı reddetme dismissal n.
nazikçe reddetme declinature n.
şiddetle reddetme deprecation n.
uymayı reddetme nonconformity n.
anlaşmayı reddetme holdout n.
sözleşme imzalamayı reddetme holdout n.
tanrıları reddetme adevism n.
teslimatı reddetme nonsubmission n.
bir talebi reddetme naysaying n.
Colloquial
reddetme veya iğrenme ifade eden nida yech interj.
Idioms
kamuya mal olmuş figürleri ya da ünlüleri söyledikleri bağnaz sözlerden ya da yaptıkları cinsel suistimallerden ötürü ayıplama/reddetme cancel culture n.
toplumsal cinsiyet kimliklerini reddetme gender bending n.
Formal
kibarca reddetme regrets n.
Trade/Economic
borçları reddetme repudiation n.
sorumluluğu reddetme decline the responsibility n.
Law
mahkeme kararıyla reddetme abjudication n.
sözlü anlaşmanın ihlali davasında suçlamaya itiraz veya mesuliyeti reddetme non assumpsit n.
kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddetme hakkını ortadan kaldıran muafiyet testimonial immunity n.
iddiayı reddetme traverse n.
bir davayı reddetme dismissal of an action n.
davacı gelmediğinden davayı reddetme non-pros n.
duruşmada ifade vermeyi reddetme taking the fifth n.
duruşmada ifade vermeyi reddetme pleading the fifth n.
hakimi reddetme challenging n.
kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddetme hakkı privilege against self-incrimination n.
kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddetme hakkı freedom from self-incrimination n.
mahkemeye çıkmayı reddetme contumacy n.
mahkeme kararıyla reddetme abjudicating n.
muhik sebep olmadan reddetme improperly refusal n.
reddetme (davayı) dismissal n.
tüm iddiaları reddetme conjunctive denial n.
tanıklık yapmayı reddetme refusal to testify n.
yargıcı veya jüriyi reddetme challenge n.
Politics
otoriteye sadakat yemini etmeyi reddetme nonjurorism n.
reddetme politikası rejectionism n.
Tourism
yer ayırtmış bir yolcuyu taşımayı reddetme offload n.
Technical
hatalı reddetme false rejection n.
yanlış reddetme false rejection n.
Computer
reddetme hatası rejection error n.
reddetme iletisi veto message n.
Telecom
ara frekans reddetme oranı intermediate frequency rejection ratio n.
belgesiz teslimi reddetme zamanlayıcısı uncertificated delivery reject timer n.
erişim reddetme zamanı access-denial time n.
toplam teslimat reddetme zamanlayıcısı aggregate delivery reject timer n.
toplam talep reddetme zamanlayıcısı aggregate request reject timer n.
talebin reddetme zamanlayıcısının kaydı record request reject timer n.
Aeronautic
kesin reddetme final rejection n.
Marine
rec  reddetme kriteri rec rejection criterion n.
reddetme testi rejection test n.
Psychology
okulu reddetme school refusal n.
kendinden bahsetmeyi reddetme autophoby n.
egoist olmayı reddetme autophoby n.
Statistics
reddetme hızı refusal rate n.
Tobacco
mekik reddetme shuttle rejection n.
reddetme tamburu rejection drum n.
Religious
(1500'lerde) ingiliz kilisesine uymayı reddetme recusance n.
(1500'lerde) ingiliz kilisesine uymayı reddetme recusancy n.
(hristiyanlıkta) komünyonu ihmal veya reddetme noncommunion n.
bebek vaftizinin kutsal metinlerde geçtiğini reddetme antipaedobaptism n.
bebek vaftizinin kutsal metinlerde geçtiğini reddetme antipedobaptism n.
birinin sünnetini reddetme uncircumcision n.
Philosophy
aksini ispatlayarak reddetme elench n.
Latin
yalandan reddetme accismus n.
Slang
reddetme veya aşağılama ifade eden ünlem rats interj.