target - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

target

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "target" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 19 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
target n. erek
target n. hedef
General
target v. hedef almak
target v. hedef göstermek
target v. amaçlamak
target v. hedeflemek
target n. nişan
target n. amaç
target n. hedef
target n. nişangah
target n. hedef tahtası
target n. maksat
target n. gaye
target n. ülkü
target n. kurban
Telecom
target hedef
Military
target hedef
target hedeflemek
Sport
target hedef

Bedeutungen, die der Begriff "target" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be on target v. belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek (bir iş)
hit a target v. denk getirmek
hit the target v. rast gelmek
cause somebody to become the target for v. hedef göstermek
become the target v. hedef olmak
miss a target v. ıska geçmek
be on target v. doğru çıkmak (bir tahmin)
be off target v. ıskalamak
shoot at a target v. hedefe ateş etmek
miss the target v. hedefi ıskalamak
hit the target v. hedefi tutturmak (kurşun vb)
overshoot the target v. hedefi ıskalamak
aim at the target v. hedefe nişan almak
reach the target v. hedefi tutturmak (kurşun vb)
reach the target v. hedefi tutturmak
achieve the target v. hedefi tutturmak
become a target v. hedef haline gelmek
hit target v. hedefi vurmak
portray something/someone as a target v. hedefe koymak
reach the stated/specified aim/target/goal v. belirtilen hedefe ulaşmak
set a target v. hedef belirlemek
turn something into a target v. hedef tahtası haline getirmek
set a target v. hedef tayin etmek
point as a target v. hedef göstermek
stay on target v. hedefe kilitlenmek
stay focused on the target v. hedefe kilitlenmek
achieve a target v. hedef gerçekleştirmek
achieve the target v. hedefi gerçekleştirmek
meet a target v. hedefi tutturmak
spot the target v. hedefi bulmak
spot the target v. hedefi belirlemek
destroy target v. hedefi yok etmek
target costing n. hedef maliyet
target system n. erek dizge
target range n. atış yeri
target range n. poligon
close range target n. kısa menzil hedefi
target area n. hedef alanı
hitting the target n. rast
target board n. hedef tahtası
target language n. erek dil
target date n. amaçlanan tarih
target population n. hedef insan topluluğu
target culture n. erek kültür
target text n. erek metin
target marketing n. hedef kitle pazarlaması
target acquisition n. hedef tespiti
missile to target n. roketten hedefe
target range n. hedef menzili
target audience n. hedef dinleyici
target heart rate range n. hedef kalp hızı oranı
target heart rate range n. hedef kalp hızı seviyesi
target heart rate range n. hedef kalp hızı aralığı
main target n. ana hedef
primary target n. ana hedef
personal target n. bireysel hedef
complex target n. karmaşık hedef
target system norms n. erek-dizge normları
target-oriented theory n. erek-odaklı kuram
target population of the study n. araştırmanın çalışma evreni
target population of the study n. araştırmanın hedef kitlesi
civilian target n. sivil hedef
ambitious target n. iddialı hedef
prime target n. asıl hedef
target date n. başlangıç tarihi
target date n. bitim tarihi
open target n. açık hedef
target hardening n. hedef sağlamlaştırma
target hardening n. hedef güçlendirme
target area n. hedef bölge
the target area n. hedef bölge
target audience n. hedef kitlesi
target range n. atış poligonu
attractive target n. çekici/cazip hedef
an achievable target n. başarılabilecek/ulaşılabilecek bir amaç/hedef
an achievable target n. ulaşılabilir (bir) hedef/amaç
human target n. canlı hedef
non-living target n. cansız hedef
missile target n. füze hedefi
target weight n. hedef kilo
hitting the target n. hedefi denk getirme/kaçırmama
target country n. hedef ülke
target man n. hedef adam
yearly target n. yıllık hedef
yearly target n. senelik hedef
annual target n. yıllık hedef
annual target n. senelik hedef
target culture n. hedef kültür
takeover target n. potansiyel alıcının gözüne kestirdiği şirket
target oriented adj. hedef odaklı
target-oriented adj. erek odaklı
off-target adj. hedef dışı
target-driven adj. hedefe dayalı
target-driven adj. hedefe yönelik
target-driven adj. hedef güdümlü
target-specific adj. hedefe yönelik
target-oriented adj. hedef odaklı
Phrases
in line with this target bu amaç doğrultusunda
in line with this target bu hedef doğrultusunda
in order to achieve our target hedefimize ulaşmak için
in order to achieve our target amacımıza ulaşmak için
target is moving hedef hareket ediyor
target is on the move hedef hareket halinde
target is on the move hedef hareket ediyor
target is moving hedef hareket halinde
Colloquial
easy target for a frame üzerine suç atılması kolay bir hedef
easy target for a frame kolay komplo hedefi
Idioms
on target hedefte
sitting target boy hedefi
sitting target kolay lokma
right on target tam isabet
right on target onikiden vurma
on target tam olarak doğru
Speaking
you are the target now şu anda hedef sensin
Trade/Economic
target interest rate hedef faiz oranı
target variables hedef değişkenleri
target return hedeflenen gelir oranı
target audience hedef izleyiciler
target market hedef pazar
target zones hedef bölgeler
target return goal hedef karlılık oranı
target market hedef piyasa
target pricing hedef fiyat belirleme
target market hedef kitle
target schedule hedef program
target group hedef grup
target debt ratio hedef borç rasyosu
target audience hedef kitle
target cost standart maliyet
target value hedef değer
target payout ratio hedef ödeme rasyosu
target group hedef kitlesi
target customer hedef müşteri
target dilemma hedef çelişkisi
target price hedef fiyat
target group hedef kitle
target closing date hedef kapanış tarihi
target range hedef sınırı
target costing hedef maliyet
non-target hedeflenmeyen
non-target hedef dışı
target cost hedef maliyet
target cost planlanan maliyet
reach the target audience hedef kitleye ulaşmak
target inflation hedef enflasyon
growth target büyüme hedefi
achieve primary surplus target faiz dışı hedefini tutturmak
achieve primary surplus target faiz dışı fazla hedefini tutturmak
sales target satış hedefi
turnover target ciro hedefi
target cost management hedef maliyet yönetimi
achieve the export target ihracat hedefine ulaşmak
target value hedeflenen değer
target balancing hedef bakiyeli havuz sistemi
target budget hedeflenen bütçe
target budget hedef bütçe
annual export target yıllık ihracat hedefi
target marketing odaklanmış pazarlama
attractive target market çekici/cazip hedef pazar
budget target bütçe hedefi
year-end target yıl sonu hedefi
stretch target zorlayıcı hedef
Politics
target program hedeflenen program
target analysis hedef analizi
target group hedef kitle
target tree hedef ağacı
strategic target stratejik hedef
political target dava
political purpose/target/secret agenda dava
Insurance
target risk hedef riziko büyük tehlikeli sigorta
Technical
compound target bileşik hedef
target machine amaç makine
target height hedef yükseklik
target configuration hedef konfigürasyon
target language hedeflenen lisan
target language amaç dil
target company hedeflenen şirket
target phase hedef fazı
target computer hedef bilgisayar
target acquisition system hedefleme sistemi
target phase amaç evresi
target address hedef adresi
target capacitance hedef kapasitesi
target program amaç program
target program hedef program
target configuration hedef görünüm
target tracking radar hedef izleyen radar
energy value target enerji değeri sayısı
target identification hedef tanılama
moving-target indicator (radar) hareketli hedef göstergesi
planar target düzlemsel hedef
target tracking hedef izleme
flatness target yassılık hedefi
monopulse target tracking radar tek darbe hedef izleme radarı
target range hedef aralık
lazer target designator lazer hedef işaretleyici
lazer target designator lazer hedef işaretle cihazı
target detector hedef algılayıcı
target detector hedef dedektör
radar target radar hedef ekosu
radar target yansıtıcı bir yüzeyin konumunu gösterecek şekilde görüntülenen bir radar yankısı
Computer
site of target hedefin sitesi
target type hedef tür
target axis hedef akslar
target monitor hedef monitör
target file hedef dosya
target diagram hedef diyagram
target browsers hedef tarayıcılar
target disk hedef disk
target frame hedef çerçeve
target location hedef konumu
target id hedef kimliği
target setting hedef ayarı
target language hedef dil
target url hedef url
target product hedef ürün
target id hedef kimlik no
target name hedef adı
taskpad target görev defteri hedefi
target directory hedef dizin
target type hedef türü
target practice hedef talimi
target filename hedef dosya adı
target path hedef yol
save target as hedefi farklı kaydet
scsi target id scsi hedef kimliği
current target geçerli hedef
complex target karmaşık hedef
default target varsayılan hedef
find target hedef bul
invalid target geçersiz hedef
move target hedefi taşı
new target yeni hedef
print target hedef yazdır
planar target düzlemsel hedef
print target hedefi yazdır
target configuration hedef görünüm
target language amaç dil
target phase amaç evresi
target phase hedef fazı
target program amaç program
target machine amaç makine
target index hedef dizin
target computer hedef bilgisayar
target program hedef program
target configuration hedef konfigürasyon
target code hedef kod
do not turn off target (bir android güncelleme hatası) hedefi kapama
Informatics
ghost target hayalet hedef
distributed target dağınık hedef
target disk hedef disk
target directory hedef dizin
target document hedef belge
target recognition hedef tanıma
target language amaç dil
simple target noktasal hedef
target intelligence hedef istihbaratı
target identification system hedef tanılama sistemi
target acquisition hedef yakalama
target language hedef dil
target diskette hedef disket
target machine hedef bilgisayar
target diskette alıcı disket
target computer hedef bilgisayar
target drive hedef sürücü
target code hedef kod
point target noktasal hedef
Telecom
distributed target dağıtık hedef
late target channel keyup gecikmiş hedef kanal anahtarlaması
execute target yürütme hedefi
ghost target yapay hedef
Electric
target capacitance hedef kapasitesi
Construction
target completion date hedef tamamlama tarihi
target start date hedef başlangıç tarihi
Automotive
target current hedef akım
target control speed hedef kontrol hızı
Railway
target levelling rod jalon
target levelling rod mira
Aeronautic
aircraft to target uçaktan hedefe
target selection hedef seçimi
automated tactical target graphic taktik hava resmi bilgi formu
target catalogue hedef katoloğu
object target hedef cisim
target pictures hedef resimleri
airborne target hava hedefi
target analysis hedef analizi
aerial target hava hedefi
target approach scheme hedefe yaklaşma şeması
air breathing target hava soluyan hedef
low-cost aerial target (locat) düşük maliyetli hava hedefi
Marine
target angle mevki açısı
Medical
target organ of toxicity toksisistenin hedef organı
planning target volume radyoterapide ışınlanan hedef volüm
target indication hedef indikasyon
target organ hedef organ
target audience description hedef kitle tanımı
target organ damage hedef organ hasarı
target population hedef nüfus
target treatment hedefe yönelik/odaklı tedavi
mammalian target of rapamycin (mTOR) rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi
Psychology
target behavior hedef davranış
target response hedef tepki
target cell hedef hücre
target stimulus hedef uyaran
Pharmaceutics
therapeutic target terapötik hedef
Biology
target gene hedef gen
target cell hedef hücre
Biochemistry
target cell erek hücre
target organ erek organ
target theory erek kuram
Marine Biology
target organ erekörgen
target cell erek göze
target population hedef populasyon
target theory erekkuram
target cell erekgöze
target fishing capacity hedeflenen balıkçılık kapasitesi
non-target species hedefdışı tür
Education
target sectors hedef sektörler
Linguistics
target language hedef dil
target test population hedef sınav kitlesi
target language erek dil
Environment
target organ dose hedef organ dozu
hardened target takviye edilmiş hedef
nuclear target response nükleer hedef tepkisi
stockpile to target sequence depo-hedef sıralaması
Military
secondary target area tali hedef bölgesi
supplementary target tali hedef
radio controlled miniature aerial target telsizle kontrol edilen minyatür hava hedefi
secondary target tali hedef
mark target vuruş yerini işaretle! komutu
combustible target yanabilir hedef
direct-climbing target tırmanan rotada hedef
gun-target line top hedef hattı
nonoverhead target üstten geçmeyen hedef
floating target yüzer hedef
target information centre yer ölçme haber merkezi
sleeve target tulum hedefi
towed sleeve target tulum hedefi
battery-target method top-hedef hattı usulü
auxiliary target yardımcı hedef
high value target yüksek değerli hedef
approaching target yaklaşan hedef
stockpile to target sequence yedek stoktan hedefe geçiş sırası
overhead target üstten geçen hedef
target drone yerden kontrollü minyatür hedef uçağı
surface target yer üstü hedefi
direct-climbing target uzaklaşan rotada hedef
target of opportunity tesadüfi hedef
artillery target topçu hedefi
fresh target yeni hedef
crossing target yandan geçen hedef
point target nokta hedefi
moving target müteharrik hedef
nuclear target response nükleer hedef tepki derecesi
field target muharebe ders atış hedefi
joint surveillance and target attack radar system müşterek gözetim ve hedef saldırı radar sistemi
bow-on target prova gösteren hedef
weapon-target line silah-hedef hattı
automatic target acquisition otomatik hedef tespiti
parachute target paraşüt hedefi
portable target system portatif hedef sistemi
priority target öncelikli hedef
last resort target safra hedefi
fixed target sabit hedef
surface target satıh hedefi
rocket target roket hedefi
planned target planlanmış hedef
target-observer-gun-method paralel kılma yöntemi
on-call target program dışı planlanmış hedef
weapon target line silah hedef hattı
restricted target sınırlı hedef
medium-range unmanned aerial surveillance and target acquisition system orta menzilli insansız hava gözetleme ve hedef yoklama
ride the target önlemesiz hedef takip etmek
reserved demolition target özel tahrip hedefi
automatic target tracing otomatik hedef izleyicisi
silhouette target siluet hedef
strategic target plan stratejik hedef planı
surface target su üstü hedefi
prewithdrawal demolition target çekilme öncesi tahrip hedefi
towed flag target çekme bayrak hedefi
direct-diving target doğrudan dalış yapan hedef
flag target çekme bayrak hedefi
charged demolition target tahrip hakkı yerleştirilmiş tahrip hedefi
bow-on target cephe gösteren hedef
transient target süratli hedef
fleeting target süratle geçen hedef
target practice ders atış
destructible target tahrip edilebilir hedef
demolition target tahrip hedefi
tow target çekilen hedef
electronic target sensor elektronik hedef tespit cihazı
vertical target el bombası pencere hedefi
actual target esas hedef
primary target area esas hedef bölgesi
battery-target line esas top-hedef hattı
registration target düzeltme tanzim hedefi
high-value target düşmanın öncelikli hedefi
target head trainer eğitim cihazı
opportunity target fırsat hedefi
target audience analysis work sheet hedef kitle analiz formu
primary target line ilk hedef hattı
target locating instrument hedef kestirme cihazı
observer-target distance gözcü-hedef mesafesi
target information centre hedef haber toplama merkezi
target butt hedef çukuru koruma duvarı
target plotter hedef işaretleyicisi
air target mosaic hava hedefi mozaiği
target description hedef tarifi
target approach point hedef yaklaşma noktası
target selector hedef seçici
target course line hedef rota hattı
criticality of target hedefin önemi
moving target hareketli hedef
target location hedef mevkii
target evaluation hedef kıymetlendirmesi
target course hedef rotası
target designation hedef tarifi
target drone hedef uçağı
target area of interest hedef ilgi alanı
target acquisition battery hedef tespit bataryası
target designation hedef tespiti
target discrimination hedef ayırma yeteneği
target reference point hedef referans noktası
target analysis officer hedef analiz subayı
surveillance and target acquisition gözetleme ve hedef tespiti
target tracing hedef izleme
time over target hedef üzerinde olma zamanı
target area grid hedef bölgesi şebekesi
target acquisition hedef tespiti
target population hedeflenen belirli araştırma
target tray of tape hedef bandı
target system component hedef sistemi ana unsuru
target area base-line hedef bölgesi baz hattı
target acquisition hedef tesbiti
drop dead time for target hedefte olma zamanı
off-target attack hedef harici saldırı
target priority hedef önceliği
target area base iki nokta ile ilerden kestirme
target complex hedef kümeleri
target detail post hedef postası
security and target acquisition güvenlik ve hedef tespiti
target materials hedef istihbarat malzemesi
target bearing hedef kerterizi
preliminary demolition target hazırlanmış tahrip hedefi
moving target indication hareket halinde hedef belirtisi
target designating system hedef tanıtma sistemi
target pit hedef çukuru
target identification hedef tanımlama
target sheet hedef kağıdı
outline staff target harekat yetenek hedefi
target response hedef tepki derecesi
description of target hedef tanımı
observer-target line gözcü-hedef hattı
disappearing target görünür kaybolur hedef
on-target attack hedefe doğrudan saldırı
moving target indicator hareketli hedef göstergesi
target offset hedef açısı
target concentration hedef topluluğu
target pattern hedef rotası
moving target indicator hareketli hedef göstericisi
target information sheet hedefin kısa tarifi
target practice projectile hedefli atış eğitimi mermisi
actions on target hedefteki harekat tarzı
target chart hedef haritası
disappearing target görünür-kaybolur hedef
target practice hedefli atış eğitimi
target area survey base hedef bölge araştırma üssü
target number hedef numarası
mobile target simulator hareketli hedef simülatörü
target system hedef sistemi
air target chart hava hedef planı
target data hedef bilgileri
target assessment hedef değerlendirmesi
target types hedef türleri
target tracking radar hedef takip radarı
target practice ammunition hedefli atış eğitimi mühimmatı
target array hedef düzen şeması
target description hedef tanımı
target combat air patrol hedef muharebe hava karakolu
target acquisition radar hedef tespit radarı
target classification hedef sınıflandırması
target complex hedef manzumesi
target length hedef boyu
target information sheet hedef bilgi kağıdı
target illustration print hedef açıklama kopyası
target status board hedef durum levhası
target audience analysis hedef kitle analizi
description of target hedef tarifi
target list hedef listesi
moving target hareket halinde hedef
surveillance target and attack radar system hedef gözetim ve saldırı radar sistemi
target production map hedef bulma haritası
air target materials programme hava hedefi malzeme programı
target data hedef esasları
acquisition of target hedef tespiti
target dossiers hedef dosyaları
target concentration hedef kümesi
target head trainer hedef baş eğitimcisi
target information center hedef haber toplama merkezi
record as target hedef kaydına geç! komutu