underground - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

underground

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "underground" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 29 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
underground n. yeraltı
General
underground n. toprakaltı
underground n. yeraltı geçidi
underground n. yeraltı dünyası
underground n. metropoliten
underground n. gizli örgüt
underground n. alt geçit
underground n. metro
underground n. toprak altı
underground n. altulaşım
underground n. yeraltı
underground adj. gizli
underground adj. toprak altındaki
underground adj. zemin altı
underground adv. yerin altında
underground adv. gizli olarak
underground adv. yeraltında
underground adv. toprak altında
Colloquial
underground gizli kapaklı
Technical
underground temel zemini
underground ait temel
underground alt tabaka
underground yer altı toprak altı metro
underground yeraltı
underground toprak altı
underground metro
Aeronautic
underground yer altı
Military
underground yer altında olan
underground gizli

Bedeutungen, die der Begriff "underground" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 161 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
go underground v. yeraltına kaymak
go underground v. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak
get off the underground v. metrodan inmek
get on the underground v. metroya binmek
underground shopping area n. yeraltı alışveriş merkezi
underground parking n. yeraltı otoparkı
underground transportation n. altulaşım
underground passage n. yeraltı geçidi
underground water n. yeraltı suyu
underground sources n. yeraltı kaynakları
underground source n. yer altı kaynağı
underground treasures n. yer altı zenginlikleri
underground treasures n. yeraltı zenginlikleri
underground treasure n. yeraltı zenginliği
rich underground resources n. zengin yeraltı kaynakları
laying underground n. gömme
laying underground n. toprak altına yerleştirme
underground way n. tünel
underground railroad n. yeraltı demiryolu
underground railway n. metro
underground railway n. yeraltı demiryolu
underground railway n. yeraltı treni
underground railroad n. metro
underground railroad n. yeraltı treni
underground parking lot n. yeraltı otopark
underground car park n. yeraltı otopark
underground parking lot n. zemin altı otopark
underground car park n. zemin altı otopark
underground route n. metro hattı
underground tunnel n. yer altı tüneli
underground train n. yeraltı treni
underground mouse n. yeraltı faresi
underground art n. yeraltı sanatı
underground extension n. yeraltı uzantısı
underground wealth n. yer altı zenginlikleri
Trade/Economic
underground and overland plants yer altı ve yerüstü düzenleri
underground economy kayıtdışı ekonomi
underground economy kayıt dışı ekonomi
underground economy yeraltı ekonomisi
underground and overland plants yer altı ve yer üstü düzenleri
underground economy yeraltı ekonomisi
underground market karaborsa
Law
underground prison yeraltı hapishanesi
Technical
underground explosion yeraltı patlaması
underground railway yeraltı demiryolu
underground tank sarnıç
underground cable yeraltı kablosu
laying underground gömme
underground drainage yeraltı drenajı
underground carpark yeraltı garajı
laying underground toprak altına yerleştirme
underground erosion yeraltı erozyonu
underground water basin yeraltı suyu havzası
underground drilling yeraltı sondajı
underground drilling yeraltı delgisi
underground erosion yeraltı aşınması
underground steel pipes yeraltında kullanılan çelik borular
underground tank toprağa gömülü depo
underground steel pipeline yeraltı çelik boru hatları
underground water basin yeraltı suyu teknesi
underground drainage kapalı drenaj
underground water basin yeraltı suyu çanağı
underground tank toprakaltı tankı
underground water yeraltısuyu
underground gastification yeraltında gazlaştırma
semi-underground yarıyeraltı
underground tank toprağa gömülü tank
underground powerhouse yeraltı elektrik santralı
underground electric line yeraltı elektrik hattı
underground water taban suyu
underground water table yeraltı suyu tablası
underground survey yeraltı incelemesi
underground pipeline yeraltı boru hattı
underground water level yeraltı su düzeyi
underground water yeraltı suyu
underground services yeraltı tesisleri
underground car park yeraltı otoparkı
underground way yeraltı ekspres yol
underground parking garage yeraltı otoparkı
underground structure yeraltı strüktür
underground park yeraltı otoparkı
underground shelter yeraltı sığınağı
underground way yeraltı taşıt yolu
underground tank yeraltı tankı
underground water table yeraltı suyu yüzeyi
underground plant yeraltı tesisi
underground survey yeraltı ölçümü
underground main ana yeraltı hattı
underground gas mains yeraltı gaz boru hattı
preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks önceden izole edilmiş yeraltı sıcak su boru sistemleri
underground drainage and sewerage systems basınçlı yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemleri
underground gas storage in aquifer yer altında akifer içerisinde gaz depolama
underground gas storage yeraltında gaz depolama
underground tanks yeraltı tankları
underground railway yeraltı treni
underground corrosion yeraltı yenimi
underground mining yeraltı madenciliği
underground drainage yeraltı akaçlaması
underground or indoor yeraltı veya bina içi
underground storage in aquifers akiferlerde gaz depolanması
underground cables and pipelines yeraltı kablo ve boru hatları
non-pressure underground drainage and sewerage basınçsız yeraltı drenaj ve pis su
piping systems for underground drainage yeraltı drenajı için boru sistemleri
underground drainage and sewerage system yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemi
underground mining machine yer altı maden makinesi
underground hot water networks yer altı sıcak su şebekeleri
non-pressure underground drainage and sewerage basınçsız yer altı drenaj ve pis su
underground transmission line yeraltı iletim hattı
underground hydro-electric power plant yeraltı hidrolik santralı
underground structures yer altı yapıları
underground drip irrigation yüzey altı damla sulama
underground drip irrigation toprak altı damla sulama
Telecom
underground cable yeraltı kablosu
Construction
underground tank yer altı tankı
underground drainage and sewerage systems yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemleri
underground drainage and sewerage systems yeraltına gömülü drenaj ve kanalizasyon sistemleri
conduit systems buried underground yer altına gömülü boru sistemleri
construction of tunnels and underground structures tünel ve yer altı yapılarının yapımı
renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi
Traffic
underground station facilities yer altı istasyon tesisleri
Railway
underground railway güzergahının önemli bir kısmı yerin altında demiryolu
underground railway yer altı demiryolu
underground tunnel yeraltı demiryolu tüneli
Marine
underground stream yeraltı nehri
Petrol
underground gas storage yeraltında gaz depolama
underground gas storage in oil/gas fields petrol/gaz rezervuarlarında depolama
natural underground trap doğal yeraltı kapanı
Mining
underground road support yeraltı yol tahkimatı
underground mining yeraltı madenciliği
underground workshop yeraltı atölyesi
underground coal mining yeraltı kömür madenciliği
underground coal mine yeraltı kömür ocağı
underground coal mine kapalı kömür ocağı
rubber hoses and hose assemblies for underground mining yeraltı madenciliği için lastik hortumlar ve hortum elemanları
underground mining machine yeraltı maden makinesi
mobile machine working underground yeraltında çalışan hareketli makine
explosion prevention and protection in underground mining yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma
mobile machines working underground yer altında çalışan hareketli makineler
underground mining kapalı işletme madenciliği
underground coal seams yeraltı kömür damarları
Gastronomy
meat cooked in underground pit oven kuyu kebabı
Agriculture
underground water basin yeraltı su havzası
Literature
underground literature yeraltı edebiyatı
Archaeology
underground city yer altı şehri
underground city yeraltı şehri
Environment
underground resource yeraltı kaynağı
nuclear underground burst nükleer yeraltı deneme patlaması
contained underground burst kapalı yeraltı patlaması
underground river yeraltı nehri
underground burst yeraltı patlaması
underground storage tank yeraltı depolama tankları
underground water yeraltı suyu
Geography
underground structure yeraltı yapıları
Geology
underground waters yeraltı suları
Military
nuclear underground burst yer altı nükleer infilak
underground ice yer altı buzu
underground activity yer altı faaliyeti
underground burst yer altı patlaması
underground guerrilla yer altı gerillası
atomic underground burst atomik yer altı infilakı
British Slang
underground chicken tavşan