underground - Turco Inglés Diccionario
Historia

underground

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "underground" en diccionario turco inglés : 37 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
underground n. yeraltı
General
underground n. toprakaltı
underground n. yeraltı geçidi
underground n. yeraltı dünyası
underground n. metropoliten
underground n. gizli örgüt
underground n. alt geçit
underground n. metro
underground n. toprak altı
underground n. yeraltı
underground n. altulaşım
underground n. yeraltı geçidi
underground n. gizli örgüt
underground n. yeraltı tüneli
underground n. iktidardaki hükümeti devirmeye çalışan veya düşmanca planlar kuran, genellikle milliyetçi olan gizli örgüt
underground n. hükümeti veya işgalci güçleri devirmeye çalışan harekat
underground adj. gizli
underground adj. toprak altındaki
underground adj. zemin altı
underground adj. yeraltı
underground adj. yeraltında olan
underground adj. yeraltında bulunan
underground adv. yerin altında
underground adv. gizli olarak
underground adv. yeraltında
underground adv. toprak altında
Colloquial
underground adj. gizli kapaklı
Technical
underground n. alt tabaka
underground n. alt temel
underground n. metro
underground n. temel zemini
underground n. yer altı toprak altı metro
underground adj. toprak altı
underground adj. yeraltı
Aeronautic
underground n. yer altı
Military
underground adj. gizli
underground adj. yer altında olan

Significados de "underground" con otros términos en diccionario inglés turco: 175 resultado(s)

Inglés Turco
General
go underground v. yeraltına kaymak
go underground v. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak
get on the underground v. metroya binmek
get off the underground v. metrodan inmek
underground shopping area n. yeraltı alışveriş merkezi
underground water n. yeraltı suyu
underground parking n. yeraltı otoparkı
underground transportation n. altulaşım
underground passage n. yeraltı geçidi
underground sources n. yeraltı kaynakları
underground source n. yer altı kaynağı
underground treasures n. yer altı zenginlikleri
underground treasures n. yeraltı zenginlikleri
underground treasure n. yeraltı zenginliği
rich underground resources n. zengin yeraltı kaynakları
laying underground n. gömme
laying underground n. toprak altına yerleştirme
underground way n. tünel
underground railroad n. yeraltı treni
underground railway n. yeraltı treni
underground railroad n. metro
underground railroad n. yeraltı demiryolu
underground railway n. yeraltı demiryolu
underground railway n. metro
underground parking lot n. yeraltı otopark
underground car park n. yeraltı otopark
underground car park n. zemin altı otopark
underground parking lot n. zemin altı otopark
underground route n. metro hattı
underground tunnel n. yer altı tüneli
underground train n. yeraltı treni
underground mouse n. yeraltı faresi
underground art n. yeraltı sanatı
underground extension n. yeraltı uzantısı
underground wealth n. yer altı zenginlikleri
underground station n. metro istasyonu
underground railroad n. kaçaklara yardım ve yataklık eden gizli bir ağ
Trade/Economic
underground market n. karaborsa
underground economy n. kayıtdışı ekonomi
underground economy n. kayıt dışı ekonomi
underground and overland plants n. yer altı ve yer üstü düzenleri
underground and overland plants n. yer altı ve yerüstü düzenleri
underground economy n. yeraltı ekonomisi
underground economy n. yeraltı ekonomisi
Law
underground prison n. yeraltı hapishanesi
Politics
the underground n. bir hükümeti devirmek üzere çalışan gizli örgüt
Insurance
underground insurance n. yeraltı sigortası
underground insurance n. güvenilmez sigorta
underground insurance n. yolsuz sigorta
underground insurance n. uygunsuz sigorta
Technical
underground storage in aquifers n. akiferlerde gaz depolanması
underground main n. ana yeraltı hattı
underground drainage and sewerage systems n. basınçlı yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemleri
non-pressure underground drainage and sewerage n. basınçsız yeraltı drenaj ve pis su
non-pressure underground drainage and sewerage n. basınçsız yer altı drenaj ve pis su
laying underground n. gömme
underground drainage n. kapalı drenaj
preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks n. önceden izole edilmiş yeraltı sıcak su boru sistemleri
underground tank n. sarnıç
underground tank n. toprakaltı tankı
underground water n. taban suyu
underground drip irrigation n. toprak altı damla sulama
underground tank n. toprağa gömülü depo
underground tank n. toprağa gömülü tank
laying underground n. toprak altına yerleştirme
underground hot water networks n. yer altı sıcak su şebekeleri
underground mining machine n. yer altı maden makinesi
underground structures n. yer altı yapıları
underground gas storage in aquifer n. yer altında akifer içerisinde gaz depolama
underground drainage and sewerage system n. yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemi
underground explosion n. yeraltı patlaması
underground shelter n. yeraltı sığınağı
underground cables and pipelines n. yeraltı kablo ve boru hatları
underground railway n. yeraltı demiryolu
underground way n. yeraltı taşıt yolu
underground water n. yeraltısuyu
piping systems for underground drainage n. yeraltı drenajı için boru sistemleri
underground park n. yeraltı otoparkı
underground drainage n. yeraltı akaçlaması
underground or indoor n. yeraltı veya bina içi
underground cable n. yeraltı kablosu
underground gas mains n. yeraltı gaz boru hattı
underground survey n. yeraltı ölçümü
underground drip irrigation n. yüzey altı damla sulama
underground electric line n. yeraltı elektrik hattı
underground drainage n. yeraltı drenajı
underground water table n. yeraltı suyu yüzeyi
underground tank n. yeraltı tankı
underground gas storage n. yeraltında gaz depolama
underground erosion n. yeraltı erozyonu
underground parking garage n. yeraltı otoparkı
underground car park n. yeraltı otoparkı
underground water basin n. yeraltı suyu çanağı
underground gastification n. yeraltında gazlaştırma
underground way n. yeraltı ekspres yol
underground tanks n. yeraltı tankları
underground steel pipeline n. yeraltı çelik boru hatları
underground powerhouse n. yeraltı elektrik santralı
underground water basin n. yeraltı suyu teknesi
underground survey n. yeraltı incelemesi
underground railway n. yeraltı treni
underground drilling n. yeraltı delgisi
underground mining n. yeraltı madenciliği
underground transmission line n. yeraltı iletim hattı
underground drilling n. yeraltı sondajı
underground water basin n. yeraltı suyu havzası
underground structure n. yeraltı strüktür
underground carpark n. yeraltı garajı
underground plant n. yeraltı tesisi
underground erosion n. yeraltı aşınması
underground steel pipes n. yeraltında kullanılan çelik borular
underground water table n. yeraltı suyu tablası
underground corrosion n. yeraltı yenimi
underground pipeline n. yeraltı boru hattı
underground water level n. yeraltı su düzeyi
underground water n. yeraltı suyu
underground services n. yeraltı tesisleri
underground hydro-electric power plant n. yeraltı hidrolik santralı
semi-underground adj. yarıyeraltı
Telecom
underground cable n. yeraltı kablosu
Construction
construction of tunnels and underground structures n. tünel ve yer altı yapılarının yapımı
renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks n. yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi
conduit systems buried underground n. yer altına gömülü boru sistemleri
underground tank n. yer altı tankı
underground drainage and sewerage systems n. yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemleri
underground drainage and sewerage systems n. yeraltına gömülü drenaj ve kanalizasyon sistemleri
Traffic
underground station facilities n. yer altı istasyon tesisleri
Railway
underground railway n. güzergahının önemli bir kısmı yerin altında demiryolu
underground railway n. yer altı demiryolu
underground tunnel n. yeraltı demiryolu tüneli
Marine
underground stream n. yeraltı nehri
Petrol
natural underground trap n. doğal yeraltı kapanı
underground gas storage in oil/gas fields n. petrol/gaz rezervuarlarında depolama
underground gas storage n. yeraltında gaz depolama
Mining
underground mining n. kapalı işletme madenciliği
underground coal mine n. kapalı kömür ocağı
mobile machines working underground n. yer altında çalışan hareketli makineler
underground coal mining n. yeraltı kömür madenciliği
rubber hoses and hose assemblies for underground mining n. yeraltı madenciliği için lastik hortumlar ve hortum elemanları
underground workshop n. yeraltı atölyesi
explosion prevention and protection in underground mining n. yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma
underground mining n. yeraltı madenciliği
underground road support n. yeraltı yol tahkimatı
mobile machine working underground n. yeraltında çalışan hareketli makine
underground mining machine n. yeraltı maden makinesi
underground coal seams n. yeraltı kömür damarları
underground coal mine n. yeraltı kömür ocağı
Gastronomy
meat cooked in underground pit oven n. kuyu kebabı
Agriculture
underground water basin n. yeraltı su havzası
Literature
underground literature n. yeraltı edebiyatı
History
underground railroad n. yeraltı demiryolu
underground railroad n. amerikan iç savaşında kölelerin kullandığı kaçış ve saklanma yerleri
underground railway n. yeraltı demiryolu
underground railway n. amerikan iç savaşında kölelerin kullandığı kaçış ve saklanma yerleri
Archaeology
underground city n. yer altı şehri
underground city n. yeraltı şehri
Environment
contained underground burst n. kapalı yeraltı patlaması
nuclear underground burst n. nükleer yeraltı deneme patlaması
underground burst n. yeraltı patlaması
underground river n. yeraltı nehri
underground water n. yeraltı suyu
underground resource n. yeraltı kaynağı
underground storage tank n. yeraltı depolama tankları
Geography
underground structure n. yeraltı yapıları
Geology
underground waters n. yeraltı suları
Military
atomic underground burst n. atomik yer altı infilakı
underground guerrilla n. yer altı gerillası
underground burst n. yer altı patlaması
underground activity n. yer altı faaliyeti
underground ice n. yer altı buzu
nuclear underground burst n. yer altı nükleer infilak
Music
underground rap n. daha çok yasadışı işleri konu alan bol küfürlü ve yaratıcı sözlü rap müzik türü
Printery
underground press n. yeraltı basımı
underground press n. karşıt görüşteki veya yasaklanmış edebi eserlerin gizlice basımı ve dağıtımı
British Slang
underground chicken n. tavşan