value - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

value

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "value" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 56 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
value v. değer vermek
value v. paha biçmek
value v. değer biçmek
value n. kıymet
value n. değer
General
value v. paha biçmek
value v. değerini bilmek
value v. değerlendirmek
value v. kıymetini bilmek
value v. keşide etmek
value v. değer biçmek
value v. önem vermek
value v. saymak
value v. gözardı etmemek
value v. göz ardı etmemek
value v. kıymet takdir etmek
value n. paha
value n. itibar
value n. kadir
value n. önem
value n. değim
value n. bedel
value n. ehemmiyet
value n. mal
value n. gerçek anlam
value n. fayda
value n. değer
value n. özdeğer
value n. kıymet
value n. fiyat
Trade/Economic
value kıymet
value değer
value bedel
value paha
value keşfini yapmak
value değerlendirmek
value kıymet koymak
value iktisadi kıymet
value değer itibar
value bir şeyin parayla ifade edilen değeri
value ekonomik değer
Technical
value pazar fiyatı
value değer
Computer
value değeri
value sayıyaçevir
value sonuç hücre
Construction
value değer
value kıymet
Medical
value valü
value valör
Math
value değer
Linguistics
value değerlik
value değer
Military
value kodun açık karşılığı
Wagering
value yapılacak bahise en yüksek oranı almak
Music
value değer süre

Bedeutungen, die der Begriff "value" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
sentimental value n. manevi değer
General
value time v. zamanı değerlendirmek
know the value of v. kıymetini bilmek
know the value of v. kadrini bilmek
go down in value v. değeri düşmek
fall in value v. devalüe olmak
increase in value v. değerlenmek
raise the value of v. değerini yükseltmek
increase in value v. değeri artmak
gain value v. kıymetlenmek
increase the value of v. kıymetlendirmek
rise in value v. kıymetlenmek
be of value v. değerli olmak
calculate below the real value v. eksik hesaplamak
lose its value v. değerden düşmek
be of value v. kıymetli olmak
add value v. değer katmak
set a high value on v. çok kıymet vermek
be of great value v. çok değerli olmak
carry value v. değer taşımak
find one's value v. değer bulmak
provide value v. değer sağlamak
appreciate the value of v. değerini anlamak
not to find its value v. değerini bulmamak
increase the value of (something) v. değerlendirmek
add value v. değer kazandırmak
not to recognize the value of (someone/something) v. değer bilmemek
decrease one's value v. değerini düşürmek
appreciate the value of v. değer bilmek
not to recognize the value of (someone/something) v. değerini anlamamak
see value v. değer görmek
increase the value v. değerini arttırmak
not to recognize the value of (someone/something) v. değerini bilmemek
create value v. değer yaratmak
attribute value to v. değer atfetmek
lose value v. değer yitirmek
not to recognize the value of (someone/something) v. değer anlamamak
understand the value of v. değerini anlamak
assess the value of the damage v. hasar tespiti yapmak
not to value v. değer vermemek
lose one's value v. değerini yitirmek
lose in value v. değerinden kaybetmek
add value v. katma değer sağlamak
provide added value v. katma değer sağlamak
decrease in value v. değerini kaybetmek
lose in value v. değerini kaybetmek
decrease in value v. değer kaybetmek
lose in value v. değer kaybetmek
value above v. herkesten üstün tutmak
value above v. herşeyin üstünde tutmak
value someone or something above someone or something v. herkesten üstün tutmak
value someone or something above someone or something v. herşeyin üstünde tutmak
increase in value v. değer kazanmak
rise in value v. değer kazanmak
raise in value v. değer kazanmak
gain value v. değer kazanmak
know someone's value v. değerini bilmek
know someone's value v. kıymetini bilmek
value someone's words/opinion v. sözüne değer vermek
understand one’s value v. birinin değerini anlamak
value something greatly v. bir şeye çok değer vermek
lose value v. değer kaybetmek
value one’s partnership v. ortaklığına önem vermek
have little value in itself v. fazla bir değeri olmamak
know somebody’s value v. kıymet bilmek
know somebody’s value v. değerini bilmek
know somebody’s value v. kıymetini bilmek
assign value to a variable v. değişkene değer atamak
assign a value to a variable v. değişkene bir değer atamak
take matters at face value v. konuyu olduğu gibi değil göründüğü gibi ele almak
rise in value v. değeri artmak
value the vase at one million dollars v. vazoya bir milyon dolar değer biçmek
increase in value v. değer olarak artmak
create added value v. katma değer yaratmak
have a sentimental value (to) v. (birine) manevi bir değeri olmak
have a sentimental value (to) v. (birine) manevi değeri olmak
have a sentimental value v. (birine) manevi değeri olmak
have a sentimental value v. (birine) manevi bir değeri olmak
not know somebody’s value v. kıymet bilmemek
value segment n. değer segmenti
religious value n. dinsel değer
decrease in value n. değer kaybı
sale value n. satış kıymeti
total value n. toplam değer
extreme value theory n. uç değer teorisi
limit value n. sınır değer
boundary value problems n. sınır değer problemleri
added value n. ekonomik ve toplumsal katma değer
value added tax n. kıymet artış vergisi
traditional value n. geleneksel değer
mean square value n. ortalama kareler değeri
cultural value n. kültürel değer
local value n. yer değeri
face value n. ön değer
real value n. gerçek değer
perceived value n. algılanan değer
current value accounting n. cari değerler muhasebesi
threshold limit value n. zehirlilik sınır değeri
cash value n. nakdi kıymet
nominal value n. itibari kıymet
value added tax n. kdv
special value n. hasiyet
characteristic value n. gizdeğer
usage value n. kullanım değeri
value theories n. değer teorileri
value proposition n. değer önermesi
survival value n. hayatta kalma değeri
latent value n. karakteristik değer
plus value n. artı değer
exchange value n. değişim değeri
tenth value layer n. ondabirlik malzeme kalınlığı
mean value theorem n. ortalama değer teoremi
minimal value n. en küçük değer
book value n. maliyet
relgious value n. dinsel değer
calorific value n. ısıldeğer
philosophical value n. felsefi değer
rental value policy n. kira sigortası
monetary value n. para değeri
value system n. değerlendirme sistemi
local maximum value n. yerel en büyük değer
increase in value n. kıymet artışı
market value n. piyasa fiyatı
market value n. rayiç
tenth value thickness n. ondabirlik malzeme kalınlığı
current value n. rayiç
saving value n. tasarruf değeri
current value n. rayiç bedel
maximum value n. en yüksek değer
subjective value n. sübjektif değer
present value n. şimdiki değer
value added n. katma değer
value engineering n. değer mühendisliği
future value n. gelecek değer
constant value n. sabit değer
each value n. her bir değer
percent value n. yüzde değer
additional value n. ek değer
land value taxation n. arazi vergilendirmesi
social value n. toplumsal değer
absolute value n. salt değer
bruckner value n. brükner değeri
basic value n. temel değer
value assumption n. değer tahmini
zero value n. sıfır değer
added value n. artı değer
net value n. net değer
net value n. gerçek değer
low value n. düşük değer
budget value n. bütçe değeri
national value n. milli değer
land value n. arsa değeri
agreed value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
agreed value n. mutabakatlı bedel
settled value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
the value agreed upon n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
face value n. görünür değer
face value n. dış görünüşe göre değer
face value n. üzerinde yazılı değer
allowable value n. kabul edilebilir değer
average value n. ortalama değer
nominal value n. nominal değer
touristic value n. turistik değer
technical value n. teknik değer
decision value n. karar değeri
desired value n. istek değeri
agreed-upon value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
added-value n. katma değer
added-value n. ek değer
face-value n. itibari kıymet
labour theory of value n. emek-değer kuramı
half-value thickness n. yarı değer kalınlığı
half-value layer n. yarı değer kalınlığı
value-added tax n. katma değer vergisi
value-added n. katma değer
p-value n. p-değeri
value-for-money audit n. paranın karşılığı denetimi
extreme value n. uç değer
extreme value n. sınır değer
ideal value n. düşüncel değer
appraisal value n. nitelik hesaplanarak saptanan değer
nutritive value n. besleme değeri
proper value n. karakteristik değer
proper value n. gizdeğer
threshold limit value n. eşik sınır değeri
digit value n. basamak değeri
subjective value n. öznel değer
true value of a quantity n. bir büyüklüğün gerçek değeri
one's value before someone else n. birisinin (birinin) gözündeki değeri
acquisition value n. devralma değeri
takeover value n. devralma değeri
daily value n. günlük değer
building value n. bina değeri
artistic value n. sanatsal değer
value chain n. değer zinciri
ethical value n. etik değer
ethic value n. etik değer
value of infinite life n. sonsuz ömür değeri
negative/minus value n. eksi değer
lowest value n. en alt/düşük değer
article of value n. değerli eşya
value of family n. ailenin değeri
moral value n. ahlaki değer
stored value card n. değer yüklemeli kart
stored value card n. değeri yüklü kart
universal value n. evrensel değer
the true value of the land n. arazinin gerçek değeri
most repeated value n. en çok tekrarlanan değer
historical value n. tarihi değer
light in weight but heavy in value n. yükte hafif pahada ağır
sentimental value n. duygusal değer
foods with high nutritional value n. yüksek besin değerli gıdalar
foods with high nutritional value n. besin değeri yüksek olan gıdalar
high nutritional value foods n. yüksek besin değerli gıdalar
high nutritional value foods n. besin değeri yüksek olan gıdalar
foods with high nutritional value n. besin değerleri yüksek olan gıdalar
high nutritional value foods n. besin değerleri yüksek olan gıdalar
food with high nutritional value n. besin değeri yüksek olan gıda
high nutritional value food n. yüksek besin değerli gıda
food with high nutritional value n. besin değeri yüksek gıda
high nutritional value food n. besin değeri yüksek olan gıda
high nutritional value food n. besin değeri yüksek gıda
food with high nutritional value n. yüksek besin değerli gıda
cargo value n. kargo değeri
assigned value n. atanmış değer
thing of value n. değerli eşya
tag value n. etiket değeri
a commonly shared value n. yaygın şekilde paylaşılan ortak bir değer
shared value n. ortak değer
shock value n. şok etme potansiyeli
shock value n. şok etme değeri
fitted value n. uyumlu değer
personal value n. kişisel değer
resource value n. kaynak değer
the concept of intrinsic value n. içsel değer kavramı
article of value n. kıymetli eşya
best value n. en iyi değer
street value n. sokaktaki değeri
nutritive value n. besin değeri
value of sharing n. paylaşmanın önemi
missing value n. kayıp değer
value from innovation n. yenilikten gelen değer
adaptive threshold value n. uyarlanmış eşik değeri
production value n. üretim değeri
deformation value n. deformasyon değeri
composite value n. bileşik değer
value of a product n. bir ürünün değeri
average basket value n. ortalama sepet değeri
literary value n. edebi değer
value driven adj. değer odaklı
having the value (of) adj. bedelli
value driven adj. değer yaratmayı esas alan
value-substantive adj. değere dayalı
value-driven adj. değere odaklanmış
value-driven adj. değer yaratmayı esas alan
value-focused adj. değer odaklı
value-substantive adj. değer esaslı
value-driven adj. değer odaklı
value-wise adj. değer
value-laden adj. değer yüklü
non-value adding adj. değer katmayan
value-free adj. değerden bağımsız
value-free adj. değer yargısız
value-free adj. değer yargılarıyla hareket etmeyen
difficult to value adj. değerlemesi zor
at face value adv. göründüğü gibi
for its scrap value adv. hurda fiyatına
at value adv. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş
Proverb
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten iyidir
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten evladır
Colloquial
one's value in the sight of someone birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in somebody's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in someone's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in someone else's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
Idioms
face value dış görünüm
face value dış görünüş
face value (işin) görünen yüzü
face value ilk bakışta bırakılan izlenim
take something at face value göründüğü gibi kabul etmek
take someone at face value göründüğü gibi kabul etmek
take at face value (bir şeyi) dış görünümüne göre / görüntüsüne bakarak/yüzeysel olarak değerlendirmek/ doğru kabul etmek
Speaking
you get good value for your money there orada ödediğin para karşılığında iyi mal alırsın
he gives you good value for your money ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir
i value you sana değer veriyorum
i value you size değer veriyorum
you don't value me/take me seriously bana değer vermiyorsun
teach the value of sharing paylaşmanın önemini öğretmek
Trade/Economic
liquidation value işletmenin tasfiyesinden sağlanan para
use value kullanım değeri
increased value artan değer
decrease in value of subsidiaries shares bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
liquidating value tasfiye değeri
decrease in value of other financial fixed assets diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşlığı
market value piyasa değeri
no commercial value ticari değeri olmayan
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
protection of the value of turkish currency türk parasının değerini koruma
capitalized value bugünkü değer
face value itibari değer
insurable value sigorta değeri
net book value net defter değeri
time value zaman değeri
cost value maliyet bedeli
adjusted present value düzeltilmiş şimdiki değer
fair value borsa rayici
value analysis  değer analizi 
capital value sermaye değeri
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçümü
current market value rayiç bedeli
salvage value hurda fiyat
value in use kullanım değeri
contributory value katılım değeri
withdrawal value alacaklı bakiye
value difference of securities issued menkul kıymetler ihraç farkı
value of equal emsal değeri
asset value aktif değer
book value net defter değeri
nuisance value çekilen sıkıntıların karşılığı olan para
asset value varlık değeri
current value rayiç değeri
market value accounting piyasa değeriyle muhasebeleştirme
value added tax katma değer vergisi
recovery value sabit tesisin hurda değeri
securities increment value fund menkul değerler değer artış fonu
bond value of convertible securities değiştirilebilir senetlerin tahvil değeri
expected value of perfect information tam bilginin beklenen değeri
threshold value eşik değer
residual value kalıntı değer
augmentation of value değer artışı
allowance for the decline in the value of the share capital subscription to participations iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
increment value değer artışı
appraised value muhammen değer
protection of the value of turkish currency türk parasının kıymetini koruma
time value of money paranın zaman değeri
book value defter değeri
declared value nominal değer
international value of the dollar doların uluslararası değeri
net present value method net şimdiki değer yöntemi
par value $ usd nominal değeri haiz
maturity value vade sonundaki değer
going value iktisadi koşullarda önemli değişme olmamak koşuluyla bir mal veya girişimin tahmini değeri
gross book value brüt defter değeri
residual value bir sabit varlığın maliyet bedelinden o güne kadar biriken amortismanlar çıkartıldıktan sonra geri kalan değer
replacement value ikame değeri
value variance fiyat sapması
conditional value şarta bağlı değer
face value tahvilin veya borç senedinin üzerinde yazılı değer
adjusted present value düzeltilmiş bugünkü değer
junk value hurda değeri
present value cari değer
fair value birim üretim maliyeti
cash value bir mal veya menkul kıymetin nakit değeri
decrease in value of stocks stok değer düşüklüğü karşılığı
value for money paranın karşılığı
cadastral value kadastro değeri
realisable value gerçekleşebilir değer
unit fund value birim pay değeri
decrease in value of securities menkul kıymetler karşılığı
customer value müşteri değeri
sound value sağlam değer
terminal value vade değeri
fair value gerçeğe uygun değer
annual value yıllık değer
depreciable value amortismana tabi değer
par value of a currency ulusal bir paranın altın cinsinden değeri ımf
nominal value itibari değer
settlement value ödeme değeri
unit value birim değer
allowance for market decline in stock value of subsidiaries bağlı ortak ser pay değ düşük
salvage value hurda değer
depreciation value amortisman bedeli
intrinsic value gerçek ya da esas değer
balance sheet value net defter değeri
net book value kayıtlı net değer
conversion value dönüştürme değeri
denominational value itibari değer
per share value beher hissenin değeri
insurance value sigorta değeri
future value gelecekteki değeri
value chain değer zinciri
exchange value mübadele değeri
subjective value sübjektif değer
nuisance value fazla ödenen prim
open position value açılan pozisyon değeri
par value başabaş değer
forced sale value zorunlu satış değeri
value in account mukayyet değer
cash surrender value nakit tazminat değeri
cash value peşin değeri
value in cash nakdi değer
present value of defined benefit obligation kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü bugünkü değeri
sales value bir varlığın satılabileceği fiyat
capitalization value kapitalizasyon değeri
present value of a defined benefit obligation tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
premium over bond value tahvil değeri üstündeki prim
par value of a currency paranın par değeri
salvage value hurda değeri
intrinsic value içsel değer
tick value tick değeri
value adjustments in respect of financial assets and of investments held as current assets finansal varlıklar ve dönen varlıklar olarak elde tutulan menkul kıymetlere ilişkin değer düzeltmeleri
operating value işletme değeri
value as in original policy kıymet
value meals kombo mönü
retail value perakende değeri
input value girdi değeri
denominational value nominal değer
premium over conversion value değişim değeri üstündeki prim
standard of value para değeri standardı
appraised value takdir edilmiş değer
book value per share hisse başına defter değeri
intrinsic value asli değer
net present value net bugünkü değer
insurable value sigorta edilebilir değer
loan value yapılan sigorta poliçesi gereğince sigortadan alınabilecek para miktarı
decrease in value of long term marketable securities bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
tangible value maddi değerlerin toplamı
value judgement değer yargısı
net realisable value net gerçekleşebilir değer
net asset value net varlık değeri
customs value gümrük değeri
defined benefit obligation based on present value belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri
protection of the value of turkish currency türk parasının korunması
decrease in value of participations' shares iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
sound value makul değer
declaration of value kıymet beyanı
settlement value mahsup değeri
surrender value sigorta poliçesinin iptalinde sigortalıya verilen meblağ
adjusted book value net aktif değeri
accretion value eklenmiş değer
total net asset value of fund fon büyüklüğü
residual value kalan değer
residual value artan değer
objective value objektif değer
value differences of securities issued menkul kıymetler ihraç farkı
earned value analysis kazanılan değer analizi
earning value kazanç değeri
depreciated book value amortismanlı kayıtlı değer
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
fair value makul değer
book value of a stock hisse senedinin kayıtlı değeri
equivalence value eş değerlik
fair value adil değer
allowance for market decline in the value of long term security investments bağlı menk kıy değer düş karş
stock value hisse senedi değeri
value at risk riske maruz değer
value at market risk piyasa riskine maruz tutar
appraisement value ekspertiz değeri
net present value method net bugünkü değer yöntemi
conversion value değişim değeri
sound value sabit değerlerin tahmin edilen şimdiki değeri
issue value ihraç değeri
limit value orders limit değerli emirler
present value net bugünkü değer
real value reel değer
carrying value net defter değeri
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçüsü
discounted present value ıskonto edilmiş bugünkü değer
decrease in value of other financial assets diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
written down value net aktif değer
threshold value sınır değeri
perceived value pricing verilen değere göre fiyatlandırma
fair cash value malın hakça değeri
residual value kalıntı
par value of a currency başa baş değer
equivalence value emsal değer
customs value gümrük kıymeti
net equity value net öz sermaye değeri
value added statement katma değer tablosu
value for money auditing paranın karşılığı denetimi
paradox of value değer çelişkisi
guaranteed residual value finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş hurda değeri
accretion value katma değer
par value of common stock adi hisse senedinin nominal değeri
depreciation on replacement value yerine koyma değeri üzerinden amortisman ayırma
actual value fiili değer
cash surrender value sözleşme feshinde ödenecek nakdi ceza
store of value değer biriktirme aracı
earned value kazanılan değer
cash surrender value bir hayat sigortası poliçesinin tasarruf kısmı
per share value beher hisse değeri
appraisal value tahmin edilmiş değer
par value hisse senedi veya başka bir borç senedinin yüzünde kayıtlı değer
cash surrender value nakit teslim değeri
liquidation value likiditasyon değeri
scrap value hurda değeri
maturity value vade sonu değeri
allowance for the decline in the value of the share capital subscriptions to the share capital subscriptions to affiliated companies bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
expected value tahmini değer
fair value accounting gerçek değer muhasebesi
redemption value geri ödeme değeri
positive net present value project pozitif net bugünkü değerli proje
par value yazılı değer
traded value işlem hacmi
preparations value ihzarat bedeli
allowance for the decline in the value of inventories stok değer düşüklüğü karşılığı
increment value tax değer artışı vergisi
objective value tarafsız değer
value received elde edilen para
give value for karşılığını vermek
residual value artık değer