value - Turkish English Dictionary
History

value

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "value" in Turkish English Dictionary : 56 result(s)

English Turkish
Common Usage
value v. değer vermek
value v. paha biçmek
value v. değer biçmek
value n. kıymet
value n. değer
General
value v. paha biçmek
value v. değerini bilmek
value v. değerlendirmek
value v. kıymetini bilmek
value v. keşide etmek
value v. değer biçmek
value v. önem vermek
value v. saymak
value v. gözardı etmemek
value v. göz ardı etmemek
value v. kıymet takdir etmek
value n. paha
value n. itibar
value n. kadir
value n. önem
value n. değim
value n. bedel
value n. ehemmiyet
value n. mal
value n. gerçek anlam
value n. fayda
value n. değer
value n. özdeğer
value n. kıymet
value n. fiyat
Trade/Economic
value kıymet
value değer
value bedel
value paha
value keşfini yapmak
value değerlendirmek
value kıymet koymak
value iktisadi kıymet
value değer itibar
value bir şeyin parayla ifade edilen değeri
value ekonomik değer
Technical
value pazar fiyatı
value değer
Computer
value değeri
value sayıyaçevir
value sonuç hücre
Construction
value değer
value kıymet
Medical
value valü
value valör
Math
value değer
Linguistics
value değerlik
value değer
Military
value kodun açık karşılığı
Wagering
value yapılacak bahise en yüksek oranı almak
Music
value değer süre

Meanings of "value" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
sentimental value n. manevi değer
General
raise the value of v. değerini yükseltmek
increase in value v. değeri artmak
increase in value v. değerlenmek
fall in value v. devalüe olmak
know the value of v. kıymetini bilmek
know the value of v. kadrini bilmek
value time v. zamanı değerlendirmek
increase the value of v. kıymetlendirmek
go down in value v. değeri düşmek
gain value v. kıymetlenmek
be of value v. değerli olmak
rise in value v. kıymetlenmek
be of value v. kıymetli olmak
calculate below the real value v. eksik hesaplamak
lose its value v. değerden düşmek
be of great value v. çok değerli olmak
set a high value on v. çok kıymet vermek
add value v. değer katmak
carry value v. değer taşımak
provide value v. değer sağlamak
appreciate the value of v. değerini anlamak
not to find its value v. değerini bulmamak
add value v. değer kazandırmak
find one's value v. değer bulmak
see value v. değer görmek
not to recognize the value of (someone/something) v. değerini anlamamak
decrease one's value v. değerini düşürmek
attribute value to v. değer atfetmek
lose value v. değer yitirmek
understand the value of v. değerini anlamak
not to recognize the value of (someone/something) v. değer anlamamak
not to recognize the value of (someone/something) v. değerini bilmemek
create value v. değer yaratmak
increase the value v. değerini arttırmak
appreciate the value of v. değer bilmek
not to recognize the value of (someone/something) v. değer bilmemek
increase the value of (something) v. değerlendirmek
assess the value of the damage v. hasar tespiti yapmak
not to value v. değer vermemek
lose one's value v. değerini yitirmek
lose in value v. değerinden kaybetmek
add value v. katma değer sağlamak
provide added value v. katma değer sağlamak
lose in value v. değerini kaybetmek
decrease in value v. değerini kaybetmek
decrease in value v. değer kaybetmek
lose in value v. değer kaybetmek
value above v. herşeyin üstünde tutmak
value someone or something above someone or something v. herkesten üstün tutmak
value above v. herkesten üstün tutmak
increase in value v. değer kazanmak
raise in value v. değer kazanmak
rise in value v. değer kazanmak
gain value v. değer kazanmak
know someone's value v. değerini bilmek
know someone's value v. kıymetini bilmek
value someone's words/opinion v. sözüne değer vermek
understand one’s value v. birinin değerini anlamak
value something greatly v. bir şeye çok değer vermek
lose value v. değer kaybetmek
value one’s partnership v. ortaklığına önem vermek
have little value in itself v. fazla bir değeri olmamak
know somebody’s value v. kıymet bilmek
know somebody’s value v. değerini bilmek
know somebody’s value v. kıymetini bilmek
assign a value to a variable v. değişkene bir değer atamak
assign value to a variable v. değişkene değer atamak
take matters at face value v. konuyu olduğu gibi değil göründüğü gibi ele almak
rise in value v. değeri artmak
value the vase at one million dollars v. vazoya bir milyon dolar değer biçmek
increase in value v. değer olarak artmak
create added value v. katma değer yaratmak
have a sentimental value (to) v. (birine) manevi bir değeri olmak
have a sentimental value v. (birine) manevi bir değeri olmak
have a sentimental value (to) v. (birine) manevi değeri olmak
have a sentimental value v. (birine) manevi değeri olmak
not know somebody’s value v. kıymet bilmemek
value someone or something above someone or something v. her şeyin üstünde tutmak
increase the value of (something) v. değerini arttırmak
increase the value of (something) v. değerini arttırmak
value segment n. değer segmenti
religious value n. dinsel değer
usage value n. kullanım değeri
value theories n. değer teorileri
value proposition n. değer önermesi
added value n. ekonomik ve toplumsal katma değer
sale value n. satış kıymeti
total value n. toplam değer
decrease in value n. değer kaybı
boundary value problems n. sınır değer problemleri
extreme value theory n. uç değer teorisi
limit value n. sınır değer
characteristic value n. gizdeğer
local value n. yer değeri
cultural value n. kültürel değer
traditional value n. geleneksel değer
maximum value n. en yüksek değer
cash value n. nakdi kıymet
current value n. rayiç
tenth value thickness n. ondabirlik malzeme kalınlığı
value added tax n. kıymet artış vergisi
real value n. gerçek değer
perceived value n. algılanan değer
special value n. hasiyet
nominal value n. itibari kıymet
value added tax n. kdv
face value n. ön değer
current value n. rayiç bedel
market value n. rayiç
market value n. piyasa fiyatı
mean square value n. ortalama kareler değeri
saving value n. tasarruf değeri
minimal value n. en küçük değer
relgious value n. dinsel değer
current value accounting n. cari değerler muhasebesi
threshold limit value n. zehirlilik sınır değeri
rental value policy n. kira sigortası
latent value n. karakteristik değer
tenth value layer n. ondabirlik malzeme kalınlığı
mean value theorem n. ortalama değer teoremi
survival value n. hayatta kalma değeri
exchange value n. değişim değeri
monetary value n. para değeri
value system n. değerlendirme sistemi
local maximum value n. yerel en büyük değer
increase in value n. kıymet artışı
philosophical value n. felsefi değer
calorific value n. ısıldeğer
book value n. maliyet
plus value n. artı değer
subjective value n. sübjektif değer
present value n. şimdiki değer
value added n. katma değer
value engineering n. değer mühendisliği
future value n. gelecek değer
constant value n. sabit değer
each value n. her bir değer
percent value n. yüzde değer
additional value n. ek değer
land value taxation n. arazi vergilendirmesi
social value n. toplumsal değer
absolute value n. salt değer
bruckner value n. brükner değeri
basic value n. temel değer
value assumption n. değer tahmini
zero value n. sıfır değer
added value n. artı değer
net value n. net değer
net value n. gerçek değer
low value n. düşük değer
budget value n. bütçe değeri
national value n. milli değer
land value n. arsa değeri
agreed value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
agreed value n. mutabakatlı bedel
settled value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
the value agreed upon n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
face value n. görünür değer
face value n. dış görünüşe göre değer
face value n. üzerinde yazılı değer
allowable value n. kabul edilebilir değer
average value n. ortalama değer
nominal value n. nominal değer
touristic value n. turistik değer
technical value n. teknik değer
decision value n. karar değeri
desired value n. istek değeri
agreed-upon value n. üzerinde anlaşmaya varılmış değer
added-value n. katma değer
added-value n. ek değer
half-value layer n. yarı değer kalınlığı
half-value thickness n. yarı değer kalınlığı
face-value n. itibari kıymet
labour theory of value n. emek-değer kuramı
value-added n. katma değer
value-for-money audit n. paranın karşılığı denetimi
value-added tax n. katma değer vergisi
p-value n. p-değeri
extreme value n. sınır değer
extreme value n. uç değer
ideal value n. düşüncel değer
appraisal value n. nitelik hesaplanarak saptanan değer
nutritive value n. besleme değeri
proper value n. karakteristik değer
proper value n. gizdeğer
threshold limit value n. eşik sınır değeri
digit value n. basamak değeri
subjective value n. öznel değer
true value of a quantity n. bir büyüklüğün gerçek değeri
one's value before someone else n. birisinin (birinin) gözündeki değeri
acquisition value n. devralma değeri
takeover value n. devralma değeri
daily value n. günlük değer
building value n. bina değeri
artistic value n. sanatsal değer
value chain n. değer zinciri
ethical value n. etik değer
ethic value n. etik değer
value of infinite life n. sonsuz ömür değeri
negative/minus value n. eksi değer
lowest value n. en alt/düşük değer
article of value n. değerli eşya
value of family n. ailenin değeri
moral value n. ahlaki değer
stored value card n. değer yüklemeli kart
stored value card n. değeri yüklü kart
universal value n. evrensel değer
the true value of the land n. arazinin gerçek değeri
most repeated value n. en çok tekrarlanan değer
historical value n. tarihi değer
light in weight but heavy in value n. yükte hafif pahada ağır
sentimental value n. duygusal değer
high nutritional value foods n. besin değerleri yüksek olan gıdalar
foods with high nutritional value n. besin değerleri yüksek olan gıdalar
foods with high nutritional value n. besin değeri yüksek olan gıdalar
foods with high nutritional value n. yüksek besin değerli gıdalar
high nutritional value foods n. yüksek besin değerli gıdalar
high nutritional value foods n. besin değeri yüksek olan gıdalar
food with high nutritional value n. besin değeri yüksek olan gıda
high nutritional value food n. yüksek besin değerli gıda
high nutritional value food n. besin değeri yüksek olan gıda
food with high nutritional value n. besin değeri yüksek gıda
food with high nutritional value n. yüksek besin değerli gıda
high nutritional value food n. besin değeri yüksek gıda
cargo value n. kargo değeri
assigned value n. atanmış değer
thing of value n. değerli eşya
tag value n. etiket değeri
a commonly shared value n. yaygın şekilde paylaşılan ortak bir değer
shared value n. ortak değer
shock value n. şok etme potansiyeli
shock value n. şok etme değeri
fitted value n. uyumlu değer
personal value n. kişisel değer
resource value n. kaynak değer
the concept of intrinsic value n. içsel değer kavramı
article of value n. kıymetli eşya
best value n. en iyi değer
street value n. sokaktaki değeri
nutritive value n. besin değeri
value of sharing n. paylaşmanın önemi
missing value n. kayıp değer
value from innovation n. yenilikten gelen değer
adaptive threshold value n. uyarlanmış eşik değeri
production value n. üretim değeri
deformation value n. deformasyon değeri
composite value n. bileşik değer
value of a product n. bir ürünün değeri
average basket value n. ortalama sepet değeri
literary value n. edebi değer
food value n. besin değeri
value driven adj. değer odaklı
value driven adj. değer yaratmayı esas alan
having the value (of) adj. bedelli
value-driven adj. değer yaratmayı esas alan
value-substantive adj. değere dayalı
value-substantive adj. değer esaslı
value-driven adj. değere odaklanmış
value-focused adj. değer odaklı
value-driven adj. değer odaklı
value-wise adj. değer
value-laden adj. değer yüklü
non-value adding adj. değer katmayan
value-free adj. değerden bağımsız
value-free adj. değer yargılarıyla hareket etmeyen
value-free adj. değer yargısız
difficult to value adj. değerlemesi zor
at value adv. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş
for its scrap value adv. hurda fiyatına
at face value adv. göründüğü gibi
Proverb
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten iyidir
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten evladır
Colloquial
one's value in someone's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in someone else's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in somebody's eyes birisinin (birinin) gözündeki değeri
one's value in the sight of someone birisinin (birinin) gözündeki değeri
Idioms
face value ilk bakışta bırakılan izlenim
face value (işin) görünen yüzü
face value dış görünüş
face value dış görünüm
take something at face value göründüğü gibi kabul etmek
take someone at face value göründüğü gibi kabul etmek
take at face value (bir şeyi) dış görünümüne göre / görüntüsüne bakarak/yüzeysel olarak değerlendirmek/ doğru kabul etmek
Speaking
he gives you good value for your money ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir
you get good value for your money there orada ödediğin para karşılığında iyi mal alırsın
i value you sana değer veriyorum
i value you size değer veriyorum
you don't value me/take me seriously bana değer vermiyorsun
teach the value of sharing paylaşmanın önemini öğretmek
Trade/Economic
book value of a stock hisse senedinin kayıtlı değeri
equivalence value eş değerlik
fair value adil değer
allowance for market decline in the value of long term security investments bağlı menk kıy değer düş karş
net present value method net bugünkü değer yöntemi
stock value hisse senedi değeri
carrying value net defter değeri
intrinsic value asli değer
net present value net bugünkü değer
value at market risk piyasa riskine maruz tutar
appraisement value ekspertiz değeri
value at risk riske maruz değer
allowance for the decline in the value of the share capital subscription to participations iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
increment value değer artışı
appraised value muhammen değer
bond value of convertible securities değiştirilebilir senetlerin tahvil değeri
fair value makul değer
depreciated book value amortismanlı kayıtlı değer
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
input value girdi değeri
insurable value sigorta edilebilir değer
loan value yapılan sigorta poliçesi gereğince sigortadan alınabilecek para miktarı
denominational value nominal değer
book value per share hisse başına defter değeri
premium over conversion value değişim değeri üstündeki prim
appraised value takdir edilmiş değer
standard of value para değeri standardı
value meals kombo mönü
retail value perakende değeri
operating value işletme değeri
value as in original policy kıymet
value adjustments in respect of financial assets and of investments held as current assets finansal varlıklar ve dönen varlıklar olarak elde tutulan menkul kıymetlere ilişkin değer düzeltmeleri
tick value tick değeri
intrinsic value içsel değer
salvage value hurda değeri
exchange value mübadele değeri
value chain değer zinciri
nuisance value fazla ödenen prim
open position value açılan pozisyon değeri
par value başabaş değer
subjective value sübjektif değer
salvage value hurda değer
depreciation value amortisman bedeli
allowance for market decline in stock value of subsidiaries bağlı ortak ser pay değ düşük
intrinsic value gerçek ya da esas değer
conversion value dönüştürme değeri
unit value birim değer
future value gelecekteki değeri
denominational value itibari değer
insurance value sigorta değeri
per share value beher hissenin değeri
balance sheet value net defter değeri
net book value kayıtlı net değer
forced sale value zorunlu satış değeri
cash value peşin değeri
present value of defined benefit obligation kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü bugünkü değeri
value in cash nakdi değer
value in account mukayyet değer
cash surrender value nakit tazminat değeri
capitalization value kapitalizasyon değeri
sales value bir varlığın satılabileceği fiyat
premium over bond value tahvil değeri üstündeki prim
par value of a currency paranın par değeri
present value of a defined benefit obligation tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
fair value gerçeğe uygun değer
sound value sağlam değer
terminal value vade değeri
unit fund value birim pay değeri
conditional value şarta bağlı değer
junk value hurda değeri
face value tahvilin veya borç senedinin üzerinde yazılı değer
customer value müşteri değeri
annual value yıllık değer
decrease in value of securities menkul kıymetler karşılığı
depreciable value amortismana tabi değer
par value of a currency ulusal bir paranın altın cinsinden değeri ımf
nominal value itibari değer
settlement value ödeme değeri
decrease in value of stocks stok değer düşüklüğü karşılığı
present value cari değer
fair value birim üretim maliyeti
replacement value ikame değeri
cash value bir mal veya menkul kıymetin nakit değeri
value variance fiyat sapması
adjusted present value düzeltilmiş bugünkü değer
realisable value gerçekleşebilir değer
value for money paranın karşılığı
cadastral value kadastro değeri
par value $ usd nominal değeri haiz
value added tax katma değer vergisi
recovery value sabit tesisin hurda değeri
book value net defter değeri
nuisance value çekilen sıkıntıların karşılığı olan para
asset value aktif değer
asset value varlık değeri
market value accounting piyasa değeriyle muhasebeleştirme
value difference of securities issued menkul kıymetler ihraç farkı
withdrawal value alacaklı bakiye
current value rayiç değeri
base value temel fiyat
net asset value per share hisse başına net varlık değeri
residual value net defter değeri
declared value itibari kıymet
residual value bakiye değer
par value saymaca değer
value pricing değer fiyatlama
imputed value tahmin değeri
market value rayiç değeri
fair cash value piyasa değeri
nuisance value hava parası
guaranteed residual value finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalan değeri
current market value cari piyasa fiyatı
abandonment value terketme değeri
unguaranteed residual value garanti edilmemiş kalıntı değer
par value nominal değer
written down value artık değer
accretion value katkı
face value hisse senedi
book value defter değeri
declared value nominal değer
international value of the dollar doların uluslararası değeri
expected value of perfect information tam bilginin beklenen değeri
augmentation of value değer artışı
securities increment value fund menkul değerler değer artış fonu
threshold value eşik değer
residual value kalıntı değer
net present value method net şimdiki değer yöntemi
residual value bir sabit varlığın maliyet bedelinden o güne kadar biriken amortismanlar çıkartıldıktan sonra geri kalan değer
maturity value vade sonundaki değer
going value iktisadi koşullarda önemli değişme olmamak koşuluyla bir mal veya girişimin tahmini değeri
gross book value brüt defter değeri
protection of the value of turkish currency türk parasının kıymetini koruma
time value of money paranın zaman değeri
sound value sabit değerlerin tahmin edilen şimdiki değeri
issue value ihraç değeri
limit value orders limit değerli emirler
real value reel değer
present value net bugünkü değer
discounted present value ıskonto edilmiş bugünkü değer
conversion value değişim değeri
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçüsü
epected value beklenen değer
target value hedef değer
earning capacity value sermayenin gelir sağlayabilme rolü
net asset value net aktif değeri
replacement value yerine koyma değeri
loan value poliçe değeri
written down value indirilmiş değer
transaction value method satış bedeli yöntemi
future value gelecekteki değer
fair value rayiç değer
sales value satış değeri
scrap value hurda fiyat
preparations value ihzarat bedeli
allowance for the decline in the value of inventories stok değer düşüklüğü karşılığı
traded value işlem hacmi
increment value tax değer artışı vergisi
objective value tarafsız değer
value received elde edilen para
redemption value geri ödeme değeri
positive net present value project pozitif net bugünkü değerli proje
stable value loan indekse bağlanmış tahvil
value added tax to be transferred devreden kdv
converted value dönüştürülmüş değer
sale value satış değeri
value date valör
value drivers değer yaratan etkenler
increment value lax değer artış vergisi
expected monetary value beklenen parasal değer
value date satış tarihi
decrease in value of stocks stok karşılığı
par value yazılı değer
give value for karşılığını vermek
residual value artık değer
declaration of value kıymet beyanı
settlement value mahsup değeri
sound value makul değer
capitalized value bugünkü değer
protection of the value of turkish currency türk parasının değerini koruma
no commercial value ticari değeri olmayan
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
insurable value sigorta değeri
net book value net defter değeri
cost value maliyet bedeli
time value zaman değeri
current market value rayiç bedeli
fair value borsa rayici
adjusted present value düzeltilmiş şimdiki değer
face value itibari değer
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçümü
capital value sermaye değeri
increased value artan değer
value analysis  değer analizi 
decrease in value of subsidiaries shares bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of other financial fixed assets diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşlığı
liquidating value tasfiye değeri
market value piyasa değeri
use value kullanım değeri
liquidation value işletmenin tasfiyesinden sağlanan para
salvage value hurda fiyat
value in use kullanım değeri
allowance for decrease in value of inventories stok değer düşüklüğü karşılığı
value of equal emsal değeri
contributory value katılım değeri
nominal value parasal değer
disposal value elden çıkarma değeri
firm value firma değeri
per share value beher hisse değeri
value added statement katma değer tablosu
cash surrender value nakit teslim değeri