paha - Turkish English Dictionary
History

pahaMeanings of "paha" in English Turkish Dictionary : 12 result(s)

Turkish English
General
paha rate n.
paha value n.
paha cost n.
paha expense n.
paha charge n.
paha costliness n.
paha price n.
Trade/Economic
paha amount
paha mise
paha price
paha value
paha esteem

Meanings of "paha" with other terms in English Turkish Dictionary : 45 result(s)

Turkish English
Common Usage
paha biçmek value v.
paha biçilmez invaluable adj.
paha biçilmez priceless adj.
General
gerçek değerinin altında paha biçmek underestimate v.
paha biçmek price out v.
paha biçmek prize v.
paha biçmek value v.
paha biçmek estimate v.
paha biçmek estimate a price v.
paha biçmek estimate the price v.
paha biçmek price v.
paha biçmek evaluate v.
gerçek değerinin altında paha biçme underreckoning n.
gerçek değerinin altında paha biçme underestimate n.
gerçek değerinin altında paha biçme lowball n.
paha biçilmezlik invaluableness n.
paha biçme estimation n.
paha biçme appreciation n.
paha biçme evaluation n.
paha biçebilen estimative adj.
paha biçilebilen estimative adj.
paha biçilemeyen priceless adj.
paha biçilemez priceless adj.
paha biçilemez invaluable adj.
paha biçilemez inestimable adj.
paha biçilmez without price adj.
paha biçilmez invaluable adj.
paha biçilmez beyond price adj.
paha biçilmez inestimable adj.
paha biçilemez bir şekilde pricelessly adv.
paha biçilmez bir şekilde invaluably adv.
Colloquial
paha biçilemez beyond price
Idioms
armağana paha biçilmez must not look a gift-horse in the mouth
fiyat/paha biçmek put a price tag on something
fiyat/paha biçmek put a price on something
Trade/Economic
bir şeye fiyat/paha/değer biçen valuer
paha biçen appraiser
paha biçilebilir appraisable
paha biçme valuation
paha biçme appraisal
paha biçmek appraise
paha biçmek valorize
paha biçmek valorise
paha biçmek rate
paha biçmek esteem