apparent - Turkish English Dictionary
History

apparent

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "apparent" in Turkish English Dictionary : 31 result(s)

English Turkish
Common Usage
apparent adj. aşikar
apparent adj. ortada
apparent adj. belirgin
apparent adj. bariz
apparent adj. görünür
apparent adj. belli
General
apparent adj. besbelli
apparent adj. kolay anlaşılır
apparent adj. belli
apparent adj. anlaşılır
apparent adj. celi
apparent adj. göze çarpan
apparent adj. açık
apparent adj. görünen
apparent adj. zahiri
apparent adj. vazıh
apparent adj. görünürdeki
apparent adj. bedihi
apparent adj. gözle görünen
apparent adj. görünüşte olan
apparent adj. görünür
apparent adj. görünüşte
apparent adj. aşikar
Trade/Economic
apparent açık
apparent anlaşılır
apparent zahiri
apparent görünür
Technical
apparent görülebilir
apparent meydanda olan
Biochemistry
apparent görünür
Ottoman Turkish
apparent zahir

Meanings of "apparent" with other terms in English Turkish Dictionary : 183 result(s)

English Turkish
General
become apparent v. netleşmek
become apparent v. belirmek
become apparent v. belirgin hale gelmek
become apparent v. belirmeye başlamak
make itself apparent v. kendini hissettirmek
become apparent v. görünürlük kazanmak
make something apparent v. görünür hale getirmek
become apparent v. önemi açığa çıkmak
recover or restore from apparent death v. yaşama döndürmek
recover or restore from apparent death v. hayata döndürmek
bear no apparent relationship to v. ile açık/bilinen/görünen bir ilişkisi/akrabalığı olmamak
heir apparent n. veliaht
apparent crater n. görünür krater
apparent area n. belirgin alan
apparent area n. görünür alan
local apparent noon n. mahalli öğle vakti
the apparent truth n. görünen gerçek
the apparent truth n. zahiri gerçek
the apparent truth n. görünür gerçek
self-apparent adj. besbelli
self-apparent adj. aşikar
Phrases
it is quite apparent oldukça açıktır ki
it is apparent that belli ki
Colloquial
for no apparent reason ortada hiçbir neden yokken
for no apparent reason sebep yokken
no apparent reason boner (narb) sebepsiz yere gerçekleşen ereksiyon
Speaking
it is quite apparent oldukça açık
Trade/Economic
apparent maturity bono veya poliçenin vadesinin dolduğu gün
apparent damage gözle görülen hasar
apparent damage belirgin hasar
apparent maturity vade dolum günü
apparent title görünür unvan
apparent danger görünür tehlike
apparent danger belirgin tehlike
apparent title belirgin unvan
Law
heir apparent meşru mirasçı
apparent good order and condition görünüşteki düzen ve durum
apparent condition görünen şart
apparent condition zahiri şart
apparent condition bariz şart
apparent defect belirgin kusur
apparent error belirgin hata
apparent easement belirgin irtifak hakkı
apparent error görünür hata
apparent defect belirgin noksanlık
apparent authority görünürdeki yetki
apparent easement açıkça görünen irtifak hakkı
apparent defect görünüşte kusur
apparent authority görünür otorite
apparent defect görünüşteki noksanlık
apparent authority bilerek müsaade edilen yetki
apparent authority görünür yetki
apparent heir kesin mirasçı
Technical
apparent porosity görünen gözeneklilik
apparent angle of friction görünen sürtünme açısı
apparent noon gerçek öğle
apparent elastic limit görünen elastik limit
apparent porosity görünen porozite
apparent temperature zahiri sıcaklık
angle of apparent internal friction görünen içsel sürtünme açısı
apparent specific gravity birim oylum ağırlığı
apparent porosity görünür porozite
apparent candle power görünür mum gücü
apparent conductivity görünür iletkenlik
apparent brightness görünür parlaklık
apparent weight görünen ağırlık
apparent solar time gerçek güneş zamanı
apparent solar day gerçek güneş günü
apparent orbit görünürdeki yörünge
apparent specific gravity birim ağırlık
apparent solid density görünür katı yoğunluk
apparent magnitude görünürdeki parlaklık
apparent specific gravity birim hacim ağırlığı
apparent cohesion görünen koheziyon
apparent viscosity görünür viskozite
apparent depth görünür derinlik
apparent density görünen yoğunluk
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent density görünür yoğunluk
apparent specific weight görünen özgül ağırlık
apparent cohesion görünür kohezyon
apparent sideral time gerçek yıldız zamanı
apparent density görünen kesafet
apparent image görünür görüntü
apparent specific gravity zahiri özgül ağırlık
angle of apparent internal friction görünen iç sürtünme açısı
apparent diameter görünür çap
apparent time zahiri zaman
apparent motion görünürdeki hareket
apparent circumferential pitch görünen dairesel hatve
apparent power zahiri güç
apparent surface görünür yüzey
apparent porosity görünür gözeneklilik
apparent efficiency görünür verimlilik
apparent depth görünen derinlik
apparent motion göreli devinim
apparent size görünür büyüklük
apparent motion görünürdeki devim
apparent surface açık yüzey
apparent power görünür güç
apparent relative density görünür bağıl yoğunluk
apparent hardness görünür sertlik
apparent vapor pressure görünür buhar basıncı
apparent viscosity görünür vizkozite
apparent sheet density görünür tabaka yoğunluğu
apparent bulk density görünür hacimsel yoğunluk
apparent interlaminar shear strength laminatlar arası görünür kesme mukavemeti
apparent resin content of material in the unmolded state kalıplanmamış malzemenin görünür reçine muhtevası
apparent density of agglomerated cork agromeralı mantarın görünür yoğunluğu
apparent core density görünür göbek yoğunluğu
determination of apparent density of powder and granule adhesives toz ve granül haldeki yapıştırıcıların görünür yoğunluğuklarının tayini
apparent diffusivity görünen yayınırlık
apparent expansion görünen genleşme
apparent volume görünen oylum
apparent initial circumferential tensile strength başlangıçta görünür çember çekme mukavemeti
apparent relative porosity görünür bağıl gözeneklilik
apparent relative density and bulk density görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesi
apparent bulk density görünür yığın yoğunluğu
tamped volume and apparent density after tamping sıkıştırma işleminden sonraki sıkıştırılmış hacim ve görünür yoğunluk
real density and apparent density gerçek yoğunluk ve görünür yoğunluk
apparent interlaminar shear strength katmanlararası görünür kesme dayanımı
determination of apparent density görünür yoğunluk tayini
apparent overall density görünür toplam yoğunluk
apparent reserve görünür rezerv
apparent interlaminar shear strength tabakalararası görünür kesme dayanımı
apparent interlaminar shear strength katlararası görünür kesme dayanımı
determination of apparent density görünür yoğunluğunun belirlenmesi
Computer
apparent power görünür güç
apparent motion göreli devinim
Electric
apparent power of an alternative current alternatif akımın zahiri gücü
Textile
apparent effective thickness of the backing taban kaplamasının görünür etkin kalınlığı
Construction
apparent low bidder görünürdeki en düşük teklifin sahibi
Lighting
apparent magnitude görünür büyüklük
Aeronautic
apparent mass belli kütle
apparent horizon görünen ufuk
apparent thrust şaft trastı
apparent thrust mil itmesi
apparent precession görünür presesyon
apparent altitude belli irtifa
apparent specific weight zahiri özgül ağırlık
Marine
apparent reflection coefficient görünür yansıma katsayısı
apparent fixity depth görünür sabitleme derinliği
Petrol
determination of apparent viscosity görünür viskozite tayini
Mining
apparent porosity görünür porozite
Medical
apparent density serbest yoğunluk
apparent color görünür renk
apparent efficiency kolon verimi
apparent viscosity görünen vizkozite
apparent discomfort belirgin rahatsızlık
Psychology
apparent motion zahiri hareket
Optics
effective apparent field of view etkin görünür bakış alanı
Food Engineering
apparent coefficient görünür katsayı
Geometry
apparent diameter görünür çap
apparent diameter zahiri çap
Physics
coefficient of apparent expansion görünür genleşme katsayısı
Chemistry
no apparent public health hazard belirsiz toplum sağlığı tehlikesi
Marine Biology
apparent digestibility coefficient görünen sindirim katsayısı
Astronomy
apparent noon gerçek öğle
apparent solar day gerçek güneş günü
apparent orbit görünürdeki yörünge
apparent solar time gerçek güneş zamanı
apparent brightness görünür parlaklık
apparent sidereal time gerçek yıldız zamanı
apparent magnitude görünürdeki parlaklık
Environment
apparent velocity görünür hız
apparent crater zahiri krater
apparent losses görünen kayıplar
Meteorology
apparent air temperature hissedilen hava sıcaklığı
apparent temperature hissedilen sıcaklık
Geology
apparent dip görünür dalım
apparent age görünür yaş
apparent dip görünür eğim
apparent resistivity data görünür özdirenç verileri
apparent resistivity modelling görünür özdirenç modellemesi
Military
apparent speed zahiri hız
apparent elevation zahiri yükseklik açısı
apparent azimuth zahiri istikamet açısı
apparent sun zahiri güneş
apparent position zahiri mevki
apparent wander görünen sapma
apparent horizon görünen ufuk
apparent precession görünen sapma
Photography
apparent field of view görünür bakış alanı