drain - Turkish English Dictionary
History

drain

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "drain" in Turkish English Dictionary : 97 result(s)

English Turkish
Common Usage
drain v. tahliye etmek
drain v. suyunu boşaltmak
drain v. suyunu çekmek
drain v. akıtmak
drain n. pis su borusu
General
drain v. suyunu çekmek
drain v. yarayı temizlemek
drain v. dikmek
drain v. süzmek
drain v. drenaj yapmak
drain v. pansuman yapmak
drain v. akmak
drain v. kurutmak
drain v. süzülmek
drain v. drene etmek
drain v. bitirmek
drain v. tüketmek
drain v. boşaltmak
drain v. akıtmak
drain v. tefcir etmek
drain v. akaçlamak
drain v. yarasını temizlemek
drain v. kurumak
drain v. zaafa uğratmak
drain v. güçten düşürmek
drain v. güçsüzleştirmek
drain n. pissu borusu
drain n. dışa boşalma
drain n. atık
drain n. suyunu çekme
drain n. dışa akma
drain n. akıt
drain n. kanal
drain n. akıtaç
drain n. lağım
drain n. hendek
drain n. pis su borusu
drain n. mecra
drain n. dren
drain n. boru
drain n. keriz
drain n. suyunu akıtma
drain n. kanalizasyon
drain n. masraf
drain n. yük
drain n. su yolu
drain n. akaç
drain n. oluk
drain n. tahliye etme
drain n. suyolu
drain n. boşaltma
drain n. gider
Trade/Economic
drain suyunu tamamen çekmek
drain tükenmek
drain kurumak
drain güçsüzleşmek
drain suyu süzülmek
drain boşuna zaman ve para harcatan şey
drain akak
drain içip bitirmek
drain lağım veya hendekle suyu akıtmak
drain bataklığı kurutmak
drain güçsüzleştirmek
Technical
drain filtre etmek (motor)
drain yavaş yavaş egzoz etmek (sıvı)
drain boşaltma
drain sıvı tahliyesi
drain tahliye etme
drain sıvı boşaltmek
drain yavaş yavaş boşaltmak
drain suyunu boşaltmak
drain tahliye etmek
drain pis su borusu
drain boşaltma borusu
drain pissu borusu
drain atık su borusu
Computer
drain akaç
drain boşalt
Automotive
drain deşarj
drain boşaltmak
drain boşalım
drain boşaltma borusu
Aeronautic
drain sıvıyo boşaltmak
drain ark
Marine
drain suyu atmak
Medical
drain yaradan iltihabı çekmek
Food Engineering
drain sızmak
drain süzmek
drain akıtmak
Gastronomy
drain gider
drain suyunu akıtmak
drain süzgeçten geçirmek
Agriculture
drain ark
drain dren
Tobacco
drain tahrik makarası
Basketball
drain orta mesafeli şutu gömmek
Ottoman Turkish
drain mecra

Meanings of "drain" with other terms in English Turkish Dictionary : 344 result(s)

English Turkish
General
drain away v. tükenmek
drain off v. boşalmak
drain off v. akıtmak
drain off v. akmak
drain out v. kulağı akmak
pour down the drain v. çarçur etmek
drain off v. boşaltmak
drain away v. akmak
drain away v. akıtmak
go down the drain v. ziyan olmak
go down the drain v. boşa gitmek
drain down v. boşaltmak
drain away v. boşaltmak
drain out v. suyunu boşaltmak (kayık vb'nin)
drain somebody v. birini tüketmek
drain away v. boşalmak
efforts to go down the drain v. emekleri boşa gitmek
drain the pasta v. makarna süzmek
drain the pasta v. makarnayı süzmek
laugh like a drain v. kahkahalarla gülmek
drain the reservoir v. rezervuarı boşaltmak
drain the reservoir v. rezervuarın suyunu çekmek
drain someone's energy v. birinin enerjisini düşürmek
drain swamp v. bataklık kurutmak
gully drain n. çukur
pipe drain n. künk
a drain on the resources n. bütçeye yük olan şey
drain pipe n. akaç
drain valve n. boşaltma musluğu
drain water n. atık su
storm drain n. rögar
drain pipe n. pis su borusu
drain cock n. boşaltma musluğu
drain on the purse n. masraf
gully drain n. oluk
drain elbow n. tahliye dirseği
drain pipe n. boşaltma borusu
gully drain n. suyolu
storm drain n. yağmur ana mecrası
brain drain n. beyin göçü
gully drain n. su yolu
gully drain n. kanalizasyon
drain cleaner n. lavabo aç
drain opener n. lavabo aç
drain opener n. lavabo açacağı
drain cleaner n. lavabo açacağı
drain hose n. su boşaltma hortumu
time drain n. zaman kaybı
time drain n. zaman alan (faaliyet)
drain opener n. lavabo açıcı
kitchen drain n. mutfak gideri
drain pipe n. gider borusu
the drain is blocked expr. su gideri tıkanmış
Phrasals
drain from something bir şeyden akmak
drain out akarak boşalmak
Colloquial
a brain drain beyin göçü
Idioms
down the drain boşa giden
down the drain heba olan
go down the drain güme gitmek
go down the drain heba olmak
brain drain beyin göçü
laugh like a drain kahkahalarla gülmek
pour money down the drain rathole parayı sokağa atmak
throw money down the drain parasını sokağa atmak
pour down the drain dibine darı ekmek
pour money down the drain parasını sokağa atmak
laugh like a drain makaraları koyuvermek
the brain drain beyin göçü
a brain drain beyin göçü
go down the drain boşa gitmek
go down the drain başarısızlığa uğramak
pour money down the drain parayı heba etmek/boşa harcamak
circle the drain kaçınılmaz sona adım adım yaklaşmak
circle the drain adım adım tükenmek
Slang
drain the lizard işemek
Trade/Economic
brain drain beyin göçü
gold drain altın rezervinin erimesi
brain drain tax beyin göçü vergisi
brain drain beyin göçü
Law
brain drain beyin göçü
Technical
trap-and-drain auger n. sondaj cihazı
lateral drain toplayıcı dren
drain cock hava boşaltma musluğu
drain tube tahliye borusu
trench drain hendek dreni
drain valve boşaltma vanası
conducting drain ana dren
drain cock drenaj musluğu
investigation preliminary intercepted drain kuşaklama dreni
drain screw tahliye vidası
drain back geri akış
drain pipe drenaj borusu
vertical sand drain kum kazığı
drain pan boşaltma tavası
subsurface drain yeraltı akacı
seepage drain sızma dreni
vertical sand drain düşey kum dreni
subsurface drain yeraltı dreni
drain hose tahliye hortumu
blind drain kuru dren
drain floor dren tabanı
drain cock tahliye musluğu
drain pipe boşlatma borusu
collecting drain toplayıcı kanal
drain plug boşaltma deliği tapası
french drain fransız dreni
drain hole atık su borusu ağzı
chimney drain baca dreni
perforated drain pipe perfore drenaj borusu
drain down gider
gravel drain çakıl diren
drain valve tahliye valfi
curtain drain kuşaklama dreni
drain down boşaltma yeri
vertical drain düşey dren
drain system boşaltma sistemi
drain gravel dren çakılı
covered drain kapalı dren
drain pan dreanaj tavası
collector drain kolektör dren
oil drain pump yağ tahliye pompası
drain spacing dren aralığı
collecting drain toplayıcı dren
main drain ana akaç
buried drain kapalı dren
main drain ana dren
oil drain yağ drenajı
air drain cock hava boşaltma musluğu
closed drain kapalı dren
lateral drain yan dren
drain tank boşaltma tankı
head of a drain dren başı
boat drain lavra deliği
long drain field uzun ömürlü yağ
toe drain topuk dreni
field drain pipe tarla dren borusu
drain plug tahliye tapası
drain valve boşaltma valfi
air drain hava musluğu
house drain pis su anaborusu
floor drain döşeme süzgeci
drain valve boşaltma musluğu
vertical sand drain dikey kum dreni
bathtub drain küvet gideri
catch drain su toplama hendeği
blind drain taş dolgu dren
area drain alan drenajı
box drain kutu dren
collector drain cock depo boşaltma musluğu
collecting drain kolektör
crankcase drain plug karter boşaltma tapası
magnetic drain plug manyetik boşaltma tapası
drain silting drenaj siltlenmesi
drain trap süzme sifonu
drain cock boşaltma musluğu
drain water drenaj suyu
drain trench dren hendeği
drain stopper boşaltma tapası
drain pan drenaj tavası
drain plug boşaltma tapası
drain trunk dren anaborusu
drain plug boşaltma tıkacı
drain siphon dren sifonu
drain pipe akıntı borusu
drain trap boşaltma sifonu
drain depth drenaj derinliği
drain trap lağım sifonu
drain valve tahliye ventili
drain tile lağım tuğlası
drain valve su çantası
drain water dren suyu
drain plug temizleme tapası
drain trap sifon boşaltma tapası
drain rod pissu kanalı açma çubuğu
drain shaft drenaj kuyusu
drain pipe boşaltma borusu
drain sump drenaj çukuru
drain well basınç azaltma kuyusu
pipe drain büz dren
pipe drain süzdürme künkü
pipe drain künk
drain-valve ball tahliye tertibatı bilyesi
condensed-water drain cock kondense suyu boşaltma musluğu
hand-operated drain valve elle çalışan dren vanası
drain-valve rod tahliye ventili itme çubuğu
herringbone drain balıkkılçığı dren
indirect drain pipe dolaylı dren boru
cock drain boşaltma musluğu
drain outlet boşaltma hattı çıkışı
drain condenser boşaltma kondenseri
radiator drain cock radyatör boşaltma musluğu
water drain su boşaltma
main drain ana toplayıcı kanal
overflow drain taşma kanalı
mole drain köstebek dren
mole drain mol dren
well drain kuyu dren
drain apparatus tahliye cihazı
catch drain toplama hendeği
drain valve süzme vanası
drain pipe su boşaltma borusu
brain drain beyin göçü
drain bar çekme çubuğu
drain glass çekme cam
drain casting akıtma döküm
drain line akma çizgisi (seramik)
drain tile akaç tuğlası
drain casting akaç dökümü
drain time akma süresi
drain pipe akaç borusu
hydraulically pressurized drain hidrolik olarak basınçlandırılmış drenaj borusu
piping drain boru hattı drenajı
drain water atık su
oil drain valve yağ drenaj valfi
oil drain filter yağ drenaj filtresi
start-up drain yol verme drenajı
oil drain yağın boşaltılması
turbine casing drain türbin gövde drenajı
drain oil pump drenaj yağı pompası
drain valve drenaj valfi
heating steam drain ısıtma buharı drenajı
drain tank drenaj tankı
drain pipe drenaj hattı
turbine drain türbin drenajı
drain ditch drenaj kanalı
vacuum preheater with drain cooler kondensat soğutmalı vakumlu ön ısıtıcı
drain cooler kondensat soğutucusu
condenser drain pipe kondenser drenaj borusu
boiler drain kazan drenajı
superheater drain valve kızdırıcı drenaj valfi
moisture separator drain pump nem separatörü drenaj pompası
water drain piping su drenaj borusu
moisture separator drain tank nem separatörü drenaj tankı
cooling water drain valve soğutma suyu drenaj valfi
water drain su drenajı
front wall drain ön duvar drenajı
drain line drenaj hattı
lavatory drain pipe kuburluk borusu
drain tray drenaj tavası
toe drain topuk dreni
drain hose drenaj hortumu
ball valve with drain kosva vana
drain valve tahliye vanası
Telecom
lateral overflow drain yanal taşma kanalı
vertical overflow drain düşey taşma kanalı
drain wire atık kablo
Construction
catchwater drain n. drenaj kanalı
casting drain boşaltmalı döküm
clay drain tiles kil drenaj künkleri
interception drain kuşaklama dreni
select drain gravel material seçme dren çakılı malzemesi
building drain bina mecrası
perforated drain delikli dren
field drain pipe arazi dren borusu
field drain alan drenajı
floor drain döşeme süzgeci
toe-drain topuk drenajı
tile drain künklü drenaj
tile drain künklü su yolu
sewage drain atıksu gideri
sewage drain pissu gideri
perforated drain pipe delikli drenaj borusu
wick drain fitil drenajı
drain trunk ana gider hattı
drain trunk ana tahliye borusu
Automotive
carburettor drain cock karbüratör boşaltma musluğu
tailgate drain channel bagaj kapağı su tahliye kanalı
oil drain pipe yağ boşaltma borusu
crankcase drain plug karter boşaltma tapası
drain plug yağ boşaltma tapası
water drain tap su boşaltma musluğu
filter drain filtre boşaltma
drain valve tahliye musluğu
drain tap boşaltma musluğu
radiator drain cock radyatör boşaltma musluğu
radiator drain plug radyatör boşaltma musluğu
drain tap boşaltma rakoru
radiator drain plug radyatör boşaltma tapası
oil drain equipment yağ boşaltma aleti
oil drain equipment yağ boşaltma ekipmanı
oil drain plug yağ boşaltma tapası
fuel drain tank yakıt boşaltma deposu
differential oil drain plug diferansiyel yağ boşaltma tapası
oil drain cock yağ boşaltma musluğu
oil drain valve yağ boşaltma supabı
oilpan drain cock karter yağ boşaltma musluğu
oilpan drain karter boşaltma
oilpan drain yağ boşaltma
oil drain plug yağ tahliye tapası
rating drain derecelendirme boşaltımı
magnetic drain plug manyetik tahliye tapası
light drain yavaş boşalım
heavy drain aşırı yük çekilmesi
average drain ortalama akım
initial drain başlangıç boşalımı
drain hole boşaltma deliği
drain hose boşaltma hortumu
drain plug boşaltma tapası
drain plug key boşaltma tapası anahtarı
piston oil drain holes piston yağ dönüş delikleri
radiator drain cock radyatör boşaltma musluğu
radiator drain plug radyatör boşaltma tapası
moderate drain hafif boşalım
Railway
drain cock boşaltma supabı
drain channel su boşaltma kanalı
Marine
deck drain piping güverte boşaltma boru devresi
vertical drain method düşey dren yöntemi
drain plug tahliye tapası
drain plug tahliye kapağı
Medical
subcutaneous vacuum drain deri altı vakum dren
chest drain göğüs tüpü
intercostal drain göğüs tüpü
Food Engineering
drain weight süzme ağırlığı
Marine Biology
drain box savak
reproductive drain antagonist büyüme
Agriculture
tile-drain v. künklü drenaj ile tahliye etmek
top-drain v. (toprakta) drenaj yapmak
field drain tarla drenaj büzü
drain spacing dren aralığı
agricultured drain tarla drenaj büzü
drain diameter dren çapı
surface drain yüzey dreni
french drain kör dren
french drain fransız dreni
intercepting drain kuşaklama dreni
covered drain kapalı dren
open drain açık dren
interception drain kuşaklama dreni
blind drain taş dolgu dren
curtain drain kuşaklama dreni
closed drain kapalı dren
blind drain kuru dren
buried drain yeraltı dreni
mole drain mol dren
trench drain hendek dreni
relief drain boşaltıcı dren
closed drain toprakaltı dreni
mole drain köstebek dren
drain-furrow ark
furrow-drain su arkı
Environment
card board drain kanalizasyon borusu
catch drain su tutma akacı
Meteorology
storm drain yağmur ana mecrası
British Slang
drain the main vein işemek