error - Turkish English Dictionary
History

error

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "error" in Turkish English Dictionary : 26 result(s)

English Turkish
Common Usage
error n. yanlışlık
error n. hata
error n. yanılgı
error n. yanlış
General
error n. günah
error n. falso
error n. dalalet
error n. suç
error n. hata
error n. yanlış
error n. kabahat
Law
error n. hukuki hata
Technical
error n. hata
error n. yanlış
Computer
error n. hata
error n. sorun
error n. sorun hata
Medical
error n. erör
Printing
error n. baskı hatası
Food Engineering
error n. hata
Math
error n. hata
Statistics
error n. hata
Linguistics
error n. yanılgı
Philosophy
error n. yanılma
Meteorology
error n. hata
Baseball
error n. savunma oyuncusunun bir rakip oyuncuyu dışarı çıkarabilecekken yaptığı hata

Meanings of "error" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
make an error v. hata yapmak
lead into error v. yanıltmak
fall into error v. hataya düşmek
learn by trial and error v. deneme yanılmayla öğrenmek
commit an error v. hata işlemek
commit an error v. hata yapmak
contain error v. hata içermek
correct the error v. hatayı gidermek
rectify the error v. hatayı gidermek
encounter an error v. hatayla karşılaşmak
fall into error v. yanılgıya düşmek
make an error in calculation v. hesap yanlışlığı yapmak
make an error in calculation v. yanlış hesaplamak
see one's error v. hatasını görmek
see one's error v. hatasını kabul etmek
make an error v. bir hata yapmak
receive an application error v. uygulama hatası almak
overlook an error v. hatayı görmezden gelmek
make a spelling error v. imla hatası yapmak
literal error n. dizgi hatası
trial and error n. sınama ve yanılma
trial and error n. çeşitli yolları deneme
judicial error n. yargı hataları
standard error n. standart yanılma
typographic error n. baskı hatası
error of closure n. kapanma hatası
probable error n. olası hata
trial and error n. deneme ve yanılma
error sum of squares n. karesel yanılgı toplamı
error rate n. hata oranı
compensation for judicial error n. adli hatanın tazminatı
typographical error n. dizgi yanlışı
error detection n. hata bulma
printer's error n. baskı hatası
trial and error n. deneme yanılma yöntemi
error message n. hata mesajı
error percentage n. hata yüzdesi
colour error n. renk hatası
margin of error n. yanılgı payı
logical error n. mantıksal hata
random error n. rastgele hata
writ of error n. hata listesi
literal error n. baskı hatası
lexical error n. sözlüksel hata
typographical error n. matbaa hatası
keying error rate n. tuşlama hata oranı
grammatical error n. gramer hatası
communication line error discipline n. iletişim çizgisi hata düzeni
pilot's error n. pilot hatası
typographical error n. baskı hatası
accidental error n. arızi hata
compensation for judicial error n. yargı hatalarında tazminat
literal error n. dizgi yanlışı
error of observation n. gözlem hatası
system error n. sistem hatası
judicial error n. hukuki hata
detected error n. yakalanan hata
legal error n. adli hata
limit of error n. hata sınırı
error function n. yanılgı işlemcisi
probable error n. muhtemel hata
trial and error learning n. deneme yanılma öğrenmesi
compass error n. pusula hatası
scrivener's error n. daktilo hatası
clerical error n. yazı hatası
margin of error n. yanılma payı
systematic error n. sistemli hata
sampling error n. örnekleme hatası
gain error n. kazanç hatası
provider error n. sağlayıcı hatası
user error n. kullanıcı hatası
second error n. ikinci hata
calculating error n. hesap yanlışı
clerical error n. kayıt hatası
punctuation error n. noktalama hatası
error of design n. tasarım hatası
error of construction n. yapım hatası
zero error n. sıfır hata
trial-and-error n. deneme-yanılma
trial and error n. deneme-yanılma
index error n. gösterge hatası
margin of error n. yanılma marjı
error on subject n. yükümlüde hata
trial and error method n. sınama ve yanılma yöntemi
error of law n. hukuki hata
miss error n. ikinci tür hata
miss error n. ıskalama hatası
non recoverable error n. ölümcül hata
personal error n. kişisel hata
human error n. insan hatası
usage error n. kullanım hatası
personal error n. şahsi küçük hata
margin of error n. hata payı
error margin n. hata payı
concept error n. kavram hatası
concept error n. kavram yanlışı
concept error n. kavram yanılgısı
obvious error n. bariz/belirgin hata
exceptional error n. istisnai hata
bank error n. banka hatası
free of error n. doğru
clerical error n. yazım hatası
clerical error n. görevlinin yaptığı hata
known error n. bilinen hata
label error n. etiket hatası
communication line error discipline n. iletişim hattı hata disiplini
a clerical error n. yazı hatası
a clerical error n. yazım hatası
a clerical error n. belgeyi hazırlarken yapılan hata
instrumental error n. alet hatası
error-prone adj. hata yapabilen
error-free adj. yanlışsız
error-free adj. hatasız
free of error adj. hatasız
error-prone adj. hata yapmaya meyilli
by trial and error adv. deneme yanılma yoluyla
by error adv. yanlışlıkla
in error adv. yanlışlıkla
by trial and error adv. deneme yanılma yolu ile
Idioms
see the error of one's ways v. hatasını kabul etmek
see the error of one's ways v. hatasını anlamak
see the error of its ways v. hatasını anlamak
see the error of its ways v. hatasını kabul etmek
see the error of one's ways v. yanlış yaptığını anlamak/kabul etmek
see the error of its ways v. yanlış yaptığını anlamak/kabul etmek
rounding error n. ufak para
Speaking
there is no room for error expr. hataya yer yok
I wish I could find the discovery of truth as easy as the exposure of error expr. keşke neyin doğru olduğunu da yanlışı farkettiğim kadar kolay bulabilsem
Trade/Economic
judicial error n. adli hata
legal error n. adli hata
printer’s error n. baskı hatası
clerical error n. belgeyi hazırlarken yapılan hata
relative error n. bağıl hata
type i error n. birinci tip hata
offsetting error n. denkleştirme hesabı
typist error n. daktilo hatası
offsetting error n. denkleştirici hata
compensating error n. dengeleyici hata
trial and error n. deneme yanılma
billing error probability n. faturalandırma yanılgı olasılığı
billing error n. faturalama hatası
root-mean-square error n. hataların ortalama kare kökü
error in calculation n. hesap yanlışlığı
margin of error n. hata payı
error term n. hata terimi
permissible error n. izin verilen hata
type ii error n. ikinci tip hata
processing error n. imalat hatası
clerical error n. kasıtsız yazı hatası
clerical error n. kayıt hatası
estimation error n. kestirim hatası
clerical error n. kopya hatası
copying error n. kopya hatası
logic error n. mantıki hata
error in fact n. maddi hata
error of fact n. maddi hata
maximum margin of error n. maksimum hata payı
clerical error n. memur hatası
absolute measuring error n. mutlak hata
final prediction error n. nihai öngörü hatası
measuring error n. ölçme hatası
error limit for a measuring instrument n. ölçme cihazının hata sınırı
sampling error n. örnekleme hatası
nonsampling error n. örnekleme hatası dışındaki hata
systematic error in a measuring instrument n. ölçme cihazında sistematik hata
error (for a measuring instrument) largest permissible n. ölçme cihazının izin verilen en büyük hatası
prior period error n. önceki dönem hatası
random error n. rastgele hata
systematic error n. sistematik hata
final prediction error n. son tahmin hata kriteri
standard error of estimate n. standart tahmin hatası
standard error n. standart hata
random error n. tesadüfi hata
clerical error n. yazı hatası
copying error n. yazı hatası
prejudicial error n. zarar verici hata
in the absence of manifest error expr. açık bir hata bulunmadığı sürece
Law
judicial error n. adli hata
fundamental error n. asli hata
judicial error n. adli hata
error in law n. adli hata
legal error n. adli hata
supreme court of error of connecticut n. abd connecticut eyaleti temyiz mahkemesi
apparent error n. belirgin hata
substantial error n. bozulma nedeni oluşturan hata
writ of error n. ceza hükmünde işlenen adli yanlışlara dayanan itiraz
fundamental error n. esas hata
fundamental error n. esaslı hata
substantial error n. esaslı hata
apparent error n. görünür hata
error in calculation n. hesap yanlışlığı
legal error n. hukuki hata
petition in error n. hatalı dilekçe
error of law n. hukuki hata
error of calculation n. hesap yanlışlığı
harmless error n. karara etki etmeyen hata
harmful error n. karara etki eden hata
judicial error n. mahkeme tarafından yapılan hata
error of fact n. maddi hata
writ of error n. tashihi karar müzekkeresi
bail in error n. tehiri icra teminatı
court of error n. temyiz mahkemesi
invited error n. taraflardan birinin lehine verilen kararda yapılan hata
writing error n. yazım hatası
prejudicial error n. zararlı hata
plaintiff in error n. temyiz eden taraf
plaintiff in error n. yüksek mahkemeye başvuran kimse
plaintiff in error n. üst mahkemeye başvuran kimse
Politics
and sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the country may be in error, misguided and may even be traitors expr. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler
Technical
trace the error v. hatayı takip etmek
trace the error v. hatayı izlemek
processor error interrupt v. işlemci hatalı kesilme
residual error rate n. artık hatası oranı
residual error n. artık hatası
instrument error n. alet hatası
nonsystematic error n. arızi hata
calibration error n. ayarlama hatası
instrumental error n. aygıtsal hata
collimation error n. ayarlama hatası
device oriented error n. aygıta yönelik hata
error message n. arıza mesajı
accidental error n. arızi hata
instrumental error n. alet hatası
angular error n. açısal hata
determinate error n. belli hata
relative error n. bağıl hata
barometric error n. barometre hatası
documentation error n. belgeleme hatası
indeterminate error n. belirsiz hata
pressure sensor error n. basınç sensörü hatası
cumulative error n. birikimsel hata
false alarm error n. birinci tür hata
accumulative error n. birikmiş yanılgı
bit error ratio n. bit hata oranı
accumulative error n. birikmiş hata
crc error n. crc hatası
overwriting error n. çiğneme hatası
multi-dimensional error n. çok boyutlu hata
resolution error n. çözme hatası
balanced error n. dengelenmiş hata
datum error n. datum hatası
balance error n. denge hatası
experimental error n. deneysel yanılgı
testing error n. deney hatası
unbalanced error n. dengesiz hata
variable error n. değişken hata
experimentwise error n. deney tipi hata
trial and error n. deneme-yanılma yöntemi
circular error probable n. dairevi hata ihtimali
static error n. duruk hata
unrecoverable error n. düzeltilemez hata
systematic error n. dizgesel yanılgı
syntactic error n. dizimsel hata
systematic error n. dizgesel hata
irrecoverable error n. düzeltilemez hata
dynamic error coefficient n. dinamik hata katsayısı
dynamic error debugging n. dinamik hata bulma ve giderme
typographical error n. dizgi hatası
parity error n. eşlik yanılgısı
tendency error n. eğilim hatası
span error n. erim hatası
transient error n. geçici hata
soft error n. geçici hata
billing error probability n. faturalandırma yanılgı olasılığı
gaussian error function n. gauss hata işlevi
a catastrophic error n. feci/felaket bir hata
frequency error n. frekans hatası
observation error n. gözlem yanılgısı
compensating error n. giderilebilir hata
relative error n. göreli hata
calculation error n. hesap hatası
error interrupts n. hata yüzünden kesilmeler
error tape n. hata şeridi
percentage error n. hata yüzdesi
error distribution n. hata dağılımı
error-correcting code n. hata düzeltme kodu
percentage error n. hata yüzdeleri
error-detecting code n. hata bulma kodu
error character n. hata karakteri
error propagation n. hata yayılımı
error handling n. hata işleme
error burst n. hata grubu
error band n. hata bandı
error detection n. hata tespiti
type of error n. hata türü
error log n. hata günlemesi
error file n. hata kütüğü
error recovery n. hata düzeltme
coefficient of error n. hata katsayısı
error identification n. hata tanımlama
error log n. hata kaydı
error report n. hata raporu
error routine n. hata yordamı
error recognition n. hata tanıma
error diagnostics n. hata tanıma
error-checking code n. hata sınama kodu
error message n. hata mesajı
error isolation n. hata izolasyonu
error limit n. hata sınırı
error correction n. hata düzeltme
error resilience n. hata esnekliği
error recovery routine n. hata kurtarma yordamı
error list n. hata listesi
limit of error n. hata sınırı
error burst n. hata patlaması
error sources n. hata kaynakları
error detection routine n. hata bulma yordamı
error file n. hata dosyası
error burst n. hata zinciri
error-correction rule n. hata düzeltme kuralı
error list n. hata dizelgesi
error range n. hata menzili
error condition n. hata koşulu
error injection test n. hata yerleştirme testi
error-correction routine n. hata düzeltme yordamı
error isolation n. hata yalıtımı
error recovery n. hata giderme
miss error n. ikinci tür hata
operating error n. işletme hatası
maximum permissible error limit n. izin verilenen büyük hata sınırı
limit of maximum permissible error n. izin verilenen büyük hata sınırı
tracking error n. izleme hatası
transaction error n. işlem hatası
processing error n. işleme hatası
deflection error probable n. ihtimali yan sapması hatası
deflection probable error n. ihtimali yan sapması
soft error n. ikinci kez yinelenmeyen hata
error of the second kind n. ıskalama hatası
throughput and capacity error n. iş yapma ve kapasite hatası
operative error n. işletme hatası
acceleration error n. ivme hatası
index error n. indeks hatası
gross error n. kaba hata
steady state position error n. kalıcı konum hatası
solid error n. kalıcı hata
residual error rate n. kalan hata oranı
calibration error n. kalibrasyon hatası
steady state acceleration error n. kalıcı ivme hatası
static acceleration error coefficient n. kalıcı ivme hata katsayısı
static velocity error coefficient n. kalıcı hız hata katsayısı
acceptable error limit n. kabul edilebilir hata sınırı
residual error n. kalan hatası
error of closure n. kapanma hatası
static state acceleration error n. kalıcı ivme hatası
static state position error n. kalıcı konum hatası
inherited error n. kalıtımsal hata
residual error rate n. kalıntı hata oranı
truncation error n. kırpma hatası
truncation error n. kesme hatası
personal error n. kişisel hata
bearing error n. kerteriz hatası
a catastrophic error n. katastrofik hata
code error n. kod hatası
collimation error n. kolimasyon hatası
polarization error n. kutuplaşma hatası
recovery error n. kurtarma hatası
machine error n. makine hatası
logic error n. mantık hatası
logical error n. mantık hatası
centering error n. merkezleme hatası
absolute error n. mutlak hata
probable error n. muhtemel hata
probable error n. muhtemel değer
absolute error of measurement n. mutlak ölçüm hatası
reading error n. okuma hatası
probable error n. olası hata
relative error n. nispi hata
possible cause of error n. olası hata nedeni
irrecoverable error n. onulmaz hata
average error n. ortalama yanılgı
quantization error n. nicemleme gürültüsü
normal error curve n. normal hata eğrisi
mean error n. ortalama hata
probable error n. olası yanılgı
fatal error n. onarılmaz hata
irrecoverable error n. onarılmaz hata
read-out error n. okuma hatası
hard error n. onulmaz hata
mean square error n. ortalama karesel yanılgı
sampling error n. numune alma hatası
possible cause of error n. olası hata sebebi
mean square error n. ortalama karekök hatası
average error n. ortalama hata
probable error deflection n. olası sapma hatası
zero error of a measuring instrument n. ölçme aygıtının sıfır hatası
automatic error correction n. otomatik hata düzeltme
calibration error n. ölçüleme yanılgısı
tracking error of a measuring instrument n. ölçme aygıtının izleme hatası
measuring error n. ölçüm hatası
bias error of a measuring instrument n. ölçme aygıtının yanlılık hatası
automatic error correction n. otomatik yanlış düzeltme
measurement error n. ölçüm/ölçme hatası
recoverable error n. önemsiz hata
prediction error n. öngörü hatası
limits of error of a measuring instrument n. ölçme aygıtının hata sınırları
sampling error n. örnekleme yanılgısı
automatic error detection n. otomatik hata sezimi
sampling error n. örnekleme hatası
automatically corrected error n. otomatik düzeltilen hata
automatic error correction n. otomatik hata düzeltimi
intrinsic error of a measuring instrument n. ölçme aygıtının yapısal hatası
measuring error n. ölçme hatası
measurement error n. ölçme hatası
program-sensitive error n. program algılamalı hata
fatal error n. programın çalışmasını engelleyen önemli hata
parity error n. parite hatası
closing error n. poligon kapama hatası
polarization error n. polarizasyon hatası
recoverable error n. programı durdurmayan hata
colour error n. renk hatası
radial error of closure n. radyal kapama hatası
compass error n. pusula hatası
random error n. rasgele hata
constant error n. sabit hata
accidental error n. rasgele hata
observation error n. rasat hatası
false error n. sahte hata
constant observation error n. sabit gözetim hatası
sequence error n. sıralanım hatası
undetected error rate n. sezilmemiş hata oranı
random error n. seçkisiz yanılgı
systematic error n. sistematik hata
index error n. skala hatası
zero error n. sıfır hatası
irregular error n. sistematik olmayan hata
zero error n. sıfır hata
spectral mismatch error n. spektruma ait uyumsuzluk hatası
drift error n. sürüklenme hatası
standard error n. standart hata
permanent error n. sürekli hata
syntax error n. sözdizimi hatası
syntax error n. sözdizim hatası
standard error of estimation n. standart tahmin hatası
inherited error n. süregelen hata
static error n. statik hata
syntactic error n. sözdizimi hatası
spectral mismatch error n. spektral uyumsuzluk hatası
intolerable error n. tolere edilmez hata
accidental error n. tesadüfi hata
error of estimation n. tahmin hatası
random error n. tesadüfi hata
overflow error n. taşma hatası
accumulative error n. toplam yanılgı
ranging error n. telemetre hatası
accumulative error n. toplam hata
systematic error n. toplanan hata
generated error n. üretilmiş yanılgı
approximation error n. yaklaşma hatası
generated error n. üretilmiş hata
polarization error n. ucaylanma hatası
excitation error n. uyarım hatası
false alarm error n. yanlış alarm hatası
error message n. yanlışlık iletisi
error of the first kind n. yanlış alarm hatası
error function n. yanlışlık işlevi
approximation error n. yaklaştırma yanılgısı
deflection error n. yan hatası
error correction n. yanılgı düzeltimi
deflection probable error n. yanına olasılı sapma
horizontal error n. yatay hata
error detection n. yanılgı bulma
error function n. yanılgı işlevi
error limit n. yanılgı kısıtı
error message n. yanılgı iletisi
propagation error n. yayılım hatası
timing error n. zamanlama hatası
percentage error n. yüzde hata
lead angle error input n. yönlendirici açı hata girdisi
collimation error n. yönlendirme hatası
percentage error n. yüzde hataları
percentage error n. yüzde yanılgı
soft error n. yumuşak hata
saturation error n. doyum hatası
azimuthal error n. azimut hatası
error of closure n. kapama hatası
error proofing adj. hata önleyici
Computer
give error v. hata vermek
receive an error code v. hata kodu almak
error recovery v. hatadan kurtulmak
receive an internal server error v. iç sunucu hatası almak
algorithm error n. yanlış algoritma seçiminden kaynaklanan hata
error connecting network registry n. ağ kayıdına bağlanma hatası
network error n. ağ hatası
native error n. ana hata
gateway error n. ağ geçidi hatası
seek error n. arama hatası
network permission error n. ağ izni hatası
aviedit error n. avıedit hatası
error writing to device n. aygıta yazma hatası
error renaming key n. anahtarı yeniden adlandırma hatası
reserved error n. ayrılmış hata
reception error n. alım hatası
residual error n. artık hatası
error creating unique tmp file n. ayrı tmp dosyası yaratma hatası
residual error rate n. artık hatası oranı
angular error n. açısal hata
device oriented error n. aygıta yönelik hata
error deleting key n. anahtar silme hatası
device error n. aygıt hatası
open directory error n. açık dizin hatası