graphic - Turkish English Dictionary
History

graphic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "graphic" in Turkish English Dictionary : 18 result(s)

English Turkish
Common Usage
graphic adj. grafik
General
graphic n. grafik
graphic n. çizge
graphic adj. çarpıcı
graphic adj. grafikle gösterilen
graphic adj. grafikle ilgili
graphic adj. grafik ile ilgili
graphic adj. şekli
graphic adj. canlı ve net
graphic adj. tüm ayrıntıları gösteren
graphic adj. açık ve net
graphic adj. kazılmış
graphic adj. çizilmiş
graphic adj. grafik sanatlarla ilgili
graphic adj. yazılmış
graphic adj. canlı
graphic adj. canlı ve açık seçik bir şekilde yazan
graphic adj. çizgesel

Meanings of "graphic" with other terms in English Turkish Dictionary : 145 result(s)

English Turkish
General
create a graphic v. grafik çıkartmak
create a graphic v. grafik oluşturmak
the graphic arts n. grafik sanatlar
graphic designer n. grafiker
graphic artist n. grafik sanatçısı
low resolution graphic n. düşük çözünürlüklü grafik
graphic methods n. grafik metodlar
graphic arts n. grafik sanatlar
graphic design n. grafik dizayn
graphic arts n. grafik sanatı
graphic arts n. grafik sanatları
graphic toolbar n. grafik araç çubuğu
graphic logo n. grafik logo
museum of graphic arts n. grafik sanatlar müzesi
graphic novel n. çizgi roman
research on graphic perception n. grafik algılama/kavrama üzerine araştırma
graphic design n. grafik tasarım
graphic design n. görsel tasarım
graphic design training n. grafik tasarım eğitimi
graphic images n. vahşet/şiddet içeren görüntüler
graphic images n. çarpıcı görüntüler
non graphic adj. sözel
Phrases
graphic in nature rahatsız edici görüntüler içeren
Idioms
in graphic detail çok (fazlasıyla) ayrıntılı olarak
Speaking
I am a graphic designer grafik tasarımcıyım
Trade/Economic
graphic interview grafikli görüşme
graphic interview çizelgeli mülakat
Law
graphic work grafik eser
Technical
graphic terminal grafik terminal
graphic symbol çizgesel simge
graphic display çizge gösterim
graphic character çizge karakter
graphic panel çizge panel
vector graphic yöneysel grafik
vector graphic image vektör grafikli imge
enhanced graphic adaptor geliştirilmiş grafik uyarlayıcı
graphic panel grafik panel
graphic arithmetic grafik aritmetik
graphic symbol grafik sembol
color graphic renkli grafik
graphic adapter grafik bağdaştırıcı
graphic display grafik gösterim
graphic art grafik sanat
graphic accelerator grafik hızlandırıcı
graphic plan grafik plan
networked graphic production entegre grafik üretimi
graphic symbols grafik semboller
graphic intersection grafik kestirme
graphic scale grafik ölçek
graphic violence sansürlenmemiş şiddet
graphic violence tüm ayrıntısıyla ekrana yansıtılan şiddet görüntüsü
graphic tellurium gümüşlü telüryum
graphic rating scale grafik değerlendirme ölçeği
graphic screen grafik ekran
graphic technology grafik teknolojisi
graphic outputs grafik çıktıları
deviation graphic sapma grafiği
Computer
linked graphic n. bağlantılı grafik
stop merge graphic grafik birleştirmeyi durdur
text graphic metin grafiği
vector graphic vektörel grafik
wordperfect graphic wordperfect grafiği
return graphic gafiğe dön
align graphic grafiği hizala
align graphic grafiği hizla
cgm graphic metafile cgm graphic meta dosyası
choose graphic grafik seç
default graphic varsayılan grafik
enter graphic number grafik numarasını girin
extended graphic character set genişletilmiş grafik karakter takımı
graphic display device grafik ekran
graphic character grafik karakter
graphic interchange format grafik alışveriş biçimi
graphic animation grafik canlandırma
graphic newsreaders grafik tabanlı ağ haberleri okuyucuları
graphic editor grafik düzenleyici
graphic filters grafik süzgeçleri
graphic symbol grafik simge
graphic driver grafik sürücü
graphic object grafik nesnesi
graphic character grafik damga
graphic interchange format grafik değişim biçimi
graphic design grafik tasarım
graphic filter grafik süzgeci
graphic images grafiksel imgeler
graphic terminal grafik uçbirim
indent graphic grafik içerden
link to graphic grafiğe bağla
next graphic sonraki grafik
graphic panel çizge panel
graphic display grafik gösterim
graphic character çizge karakter
graphic panel grafik panel
graphic symbol grafik sembol
graphic display çizge gösterim
graphic symbol çizgesel simge
graphic terminal grafik terminal
graphic drawing grafik çizim
graphic arts grafik sanatlar
graphic solution grafik çözüm
graphic solution çizgesel çözüm
coded graphic character kodlanmış grafik karakter
graphic user interface software grafik kullanıcı arayüz yazılımı
single byte coded graphic character sets tek bayt kodlu grafik karakterler kümesi
single-byte coded graphic character set tek-bayt kodlanmış grafik karakter kümesi
coded graphic character set for text communication metin iletişimi için kodlu grafik karakter kümesi
graphic and animation grafik ve animasyon
shared graphic card paylaşımlı ekran kartı
graphic and interface design grafik ve arayüz tasarımı
Informatics
graphic display device grafik görüntü ekran
graphic card video kartı
graphic symbol grafik simge
graphic entity grafik öğe
accelerated graphic port hızlandırılmış grafik çıkış
graphic primitive temel çizimsel öğe
graphic equalizer grafik denkleştirici
graphic terminal grafik uçbirim
graphic card görüntü kartı
graphic primitive temel gösterim öğesi
graphic animation görüntü canlandırma
enhanced graphic adapter geliştirilmiş grafik kartı
graphic character görüntülü karakter
graphic tablet grafik tablet
vector graphic yöneysel grafik
vector graphic image vektörel grafikli imge
Telecom
graphic/visual organisers grafik/görsel organizatörler
graphic terminal grafik uçbirim
Textile
graphic patterns grafik desen
Automotive
graphic information module n. bilgi grafiği modülü
graphic symbol sembol işareti
graphic equalizer grafik ekolayzır
graphic display unit grafik gösterge birimi
Railway
train circulating graphic tren seyir grafiği
Aeronautic
graphic dissemination grafik yayım
automated tactical target graphic taktik hava resmi bilgi formu
Optics
graphic display grafik sunu
Education
graphic design grafik tasarım
faculty of fine arts graphic department güzel sanatlar fakültesi grafik bölümü
Linguistics
graphic substance yazım kök
Military
graphic training aid n. basılı eğitim yardımcı malzemesi
graphic aids grafik eğitim yardımcı malzemesi
graphic portfolio harita portföyü
graphic terminal grafik ekranlı terminal
graphic training aid grafik eğitim yardımcı malzemesi
department of the army graphic training aid kara kuvvetleri bakanlığı grafik eğitim yardımcı malzemesi