intermediate - Turkish English Dictionary
History

intermediate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "intermediate" in Turkish English Dictionary : 34 result(s)

English Turkish
Common Usage
intermediate adj. orta seviye
intermediate adj. orta derece
General
intermediate n. arada meydana gelen madde
intermediate n. meyancı
intermediate n. orta
intermediate n. mutavassıt
intermediate n. ara mallar
intermediate n. aracı
intermediate n. ortaç
intermediate n. orta dereceli şey
intermediate n. vasıta
intermediate adj. nötür
intermediate adj. aradaki
intermediate adj. iki aynı şey arasına yerleşmiş
intermediate adj. seyir esnasında oluşan
intermediate adj. orta düzeyli
intermediate adj. ara
intermediate adj. ortadaki
intermediate adj. arada bulunan
intermediate adj. arada olan
Trade/Economic
intermediate ara
Law
intermediate tavassutta bulunmak
intermediate aracılık yapmak
Technical
intermediate arada bulunan
intermediate ortadaki
intermediate arasal
intermediate ortada
Medical
intermediate iki şey arasında bulunan
intermediate ara
Chemistry
intermediate araürün
intermediate kimyasal reaksiyoni esnasında oluşan madde
intermediate ara madde
Marine Biology
intermediate araözdek
Education
intermediate orta düzey

Meanings of "intermediate" with other terms in English Turkish Dictionary : 331 result(s)

English Turkish
General
intermediate trade n. aracılık
intermediate level n. arakat
intermediate wet n. ara ıslatımlı
intermediate control n. ara kontrol
the intermediate realm n. kabir alemi
the intermediate realm n. berzah alemi
intermediate precision n. ara kesinlik
intermediate move n. (satrançta) ara hamle
intermediate factor n. ara faktör
intermediate form n. ara form
intermediate distance n. ara mesafe
intermediate step n. ara basamak
intermediate step n. ara adım
upper intermediate adj. ortanın üstü
Trade/Economic
intermediate product ara ürün
higher rate intermediate points yüksek fiyatlı ara noktalar
intermediate use ara kullanım
intermediate goods ara malları
intermediate product aramamul
intermediate goods aramal
intermediate range ara bölge
intermediate goods ara malı
intermediate good ara mal
intermediate product ara mamul
intermediate financing ara finansman
intermediate technology ara teknoloji
intermediate buyers aracı satın alan
intermediate goods ara mallar
intermediate credit ara kredi
intermediate port ara liman
intermediate product yarı mamul
intermediate trade komisyonculuk
intermediate targets ara hedefler
intermediate product ara-mamül
intermediate goods aracı malları
intermediate goods aracı emtia
intermediate goods ara emtia
intermediate trade aracılık
intermediate staff ara eleman
intermediate input ara girdi
intermediate consumption ara tüketim
intermediate goods ara mallar
intermediate technology ara teknoloji
Law
intermediate courts of appeal istinaf mahkemeleri
intermediate process ara tebligat
intermediate process dava sırasında yapılan tebligat
Technical
intermediate arm kit ara kol kiti
intermediate circuit ara devre
intermediate arm ara kol
intermediate frequency rejection ara frekansın sıklığın bastırımı
intermediate shaft kit ara mili kiti
intermediate arm levye
intermediate magnitude orta büyüklük
intermediate sleeve ara manşon
intermediate bearing ara yatak
intermediate neutrons orta şiddette nötronlar
intermediate principal stress orta asal gerilme
intermediate formation ara formasyon
intermediate frequency stage ara yinelenim katı
intermediate frequency stage ara frekans katı
intermediate pillar ara direk
intermediate stringer orta boylama
intermediate survey ara inceleme
intermediate superheater ara kızdırıcı
intermediate payment ara ödemeler
intermediate section ara bölüm
intermediate cycle ara çevrim
intermediate gear ara dişli
intermediate guard ara koruma
intermediate waves ara dalgalar
intermediate water ara tabaka suyu
intermediate cooler kit ara soğutucu bagası
intermediate frequency transformer ara frekans transformatörü
intermediate range ballistic missile orta mesafeli balistik füze
intermediate shaft ara şaft veya mil
intermediate stringer orta kiriş
vision intermediate frequency resim ara frekansı
intermediate pressure cylinder orta basınç silindiri
intermediate frequency oscillator ara frekans osilatörü
intermediate member ara eleman
intermediate section uzatma parçası
intermediate frequency amplifier ara frekans sıklık yükselteci
intermediate grade steel orta sertlikte çelik
intermediate plate ara plaka
intermediate housing ara yuva
intermediate pipe ara boru
intermediate water ara katman suyu
propeller intermediate shafts ara şaft
sound intermediate frequency ses ara frekansı
intermediate value ara değer
intermediate propeller shaft ara şaft
intermediate tube ara boru
intermediate formation ara oluşum
intermediate frequency amplifier ara frekans amplifikatörü
intermediate frequency channel ara frekans kanalı
intermediate layer ara tabaka
intermediate ring ara halka
intermediate annealing ara tavlama
intermediate-pressure sprinkler orta basınçlı yağmurlayıcı
intermediate-temperature-setting adhesive orta ısıda uygulanır yapıştırıcı
intermediate switch ara anahtar
intermediate shaft ara mil
intermediate wheel ara tekerleği
intermediate point ara nokta
intermediate link çift halka menot ara parçası
intermediate longitude cer tertibatı suportu
intermediate purlin ara aşık
intermediate truss orta makas
intermediate station ara istasyon
intermediate spectrum reactor ara tayflı reaktör
intermediate rail ara başlık
intermediate stiffener ara berkitici
intermediate products ara ürünler
intermediate coupling ara bağlantı
intermediate result ara sonuç
intermediate rafter orta mertek
intermediate support ara mesnet
intermediate oxide ara oksit
intermediate gear-case ara flanş
intermediate pier ara ayak
intermediate phase ara faz
intermediate level representation ara düzey gösterimi
intermediate storage site geçici depolama alanı
intermediate wheel ara dişli
intermediate roof-carline dam kemeri
intermediate colour ara renk
intermediate roll ara merdane
intermediate pressure orta basınç
the bearing auxiliary guide arm intermediate droparm dikey
intermediate anneal ara tavlama
top intermediate board iç kaplama tahtası
intermediate marker yardımcı işaret
intermediate maintenance ara bakım
intermediate precision orta hassasiyet
glass intermediate oxide cam ara oksiti
intermediate material layers ara gereç katmanları
intermediate metals ara metaller
intermediate train ara hadde
intermediate constituent ara bileşen
intermediate solid solution ara katı çözelti
intermediate rolling ara haddeleme
intermediate lens ara mercek
intermediate induction reheating ara endüklemli yeniden ısıtma
intermediate oxides ara oksitler
intermediate phase ara evre
intermediate electrode aralıklı elektrot
intermediate brickwork ara tuğla örgüsü
intermediate pressure ara basınç
intermediate sealing glass ara tutturma camı
intermediate rolling mill ara haddehane
intermediate compound ara bileşik
intermediate image ara görüntü
intermediate-voltage electron microscope orta gerilimli elektron mikroskobu
intermediate filtration method ara filtrasyon metodu
intermediate flange ara flanş
intermediate casing ara gövde
intermediate current transformer ara akım trafosu
intermediate oil tank ara yağ tankı
intermediate frequency ara frekans
intermediate tank ara tank
intermediate gear eksantrik mil dişlisi
pulverized coal intermediate bunker toz kömür ara bunkeri
intermediate bulk containers for non-dangerous goods tehlikeli olmayan malların ara işlemlerinde kullanılan dökme yük konteynerleri
intermediate-pressure section orta basınç bölümü
intermediate-pressure turbine orta basınç türbini
intermediate-pressure stage orta basınç kademesi
intermediate-pressure casing orta basınç gövdesi
intermediate-pressure by-pass orta basınç baypas hattı
intermediate-pressure cylinder orta basınç silindiri
intermediate-scale fire test orta ölçekli yangın deneyi
intermediate distribution frame ara dağıtım merkezi
intermediate distribution frame ara dağıtım çerçevesi
intermediate proofer ara dinlendirme makinesi
intermediate risk zone orta dereceli risk bölgesi
intermediate speed ara hız
Computer
intermediate frequency amplifier ara frekans yükselteci
intermediate error ortadaki hata
intermediate frequency amplifier ara sıklık yükselteci
intermediate level representation ara düzey gösterimi
intermediate frequency rejection ara frekansın bastırımı
intermediate frequency ara frekans
intermediate frequency rejection ara sıklığın bastırımı
intermediate frequency ara sıklık
intermediate file ara kütük
intermediate storage ara bellek
intermediate user orta seviyede kullanıcı
intermediate cycle ara çevrim
Informatics
audio intermediate frequency ses ara frekansı
intermediate frequency ara frekans
intermediate equipment ara donatım
intermediate system ara sistem
Telecom
quarter common intermediate format çeyrek ortak ara biçim
intermediate frequency rejection ratio ara frekans reddetme oranı
intermediate node ara düğüm
intermediate frequency ara frekans
intermediate circular orbit ara dairesel yörünge
intermediate targets ara hedefler
common intermediate format genel ara biçim
intermediate country aracı ülke
Electric
intermediate frequency range ara frekans aralığı
intermediate records ara kayıtlar
intermediate circuit ara devre
intermediate frequency ara sıklık
intermediate frequency stage ara yinelenim katı
intermediate frequency channel ara frekans kanalı
intermediate frequency stage ara frekans katı
intermediate frequency ara frekans
intermediate frequency amplifier ara frekans amplifikatörü
intermediate frequency transformer ara frekans transformatörü
intermediate frequency amplifier ara frekans yükselteci
intermediate waves ara dalgalar
intermediate frequency oscillator ara frekans osilatörü
Mechanic
intermediate anneal ara tavlama
Television
vision intermediate frequency resim ara frekansı
Radio
intermediate frequency orta frekans
Textile
intermediate presser ara ütücü
intermediate size orta ölçü
intermediate presser ara ütü
Construction
intermediate oxide ara oksit
intermediate ding ara sahanlık
intermediate lens ara mercek
intermediate landing merdiven ara sahanlığı
intermediate cuttings ara kesimleri
intermediate cross-member en kirişi en bağlantısı
intermediate side-pillar yan duvar dikmesi
Automotive
intermediate shaft holder bearing ara mil tutucu pimleri
intermediate gear ara vites
intermediate housing ara muhafaza
intermediate plunger ara piston
intermediate lever ara kol
intermediate gear birinci ve en yüksek vites arasındaki vitesler
intermediate shaft dust seal orta şaft toz keçesi
intermediate shaft orta şaft
intermediate plunger ara plancer
intermediate washer ara pul
differential side gear intermediate shaft diferansiyel aks dişlisi ara mili
intermediate shaft ara şaft
intermediate housing ara gövde
intermediate lever ara levye
intermediate shaft ara mil
center differential intermediate case merkez diferansiyel ara kutusu
steering intermediate shaft direksiyon ara mili
steering intermediate shaft dash boot direksiyon ara mili pabucu
intermediate shaft tube ara mili borusu
intermediate coat ara kat
intermediate tire ara lastik
intermediate shaft ara mil
intermediate gear ara vites
intermediate rim taper tek damağı 5° eğimli jant
Railway
intermediate station ara istasyon
Aeronautic
intermediate base struts ara taban dikmeleri
intermediate gearbox ara dişli kutusu
intermediate approach segment orta yaklaşma bölümü
intermediate approach ara yaklaşma
intermediate radial strut ara yıldız dikme
intermediate rating motorun en yüksek gücü
intermediate fix orta fiks
intermediate transverse frame ara geçiş çerçevesi
intermediate longitudinal ara boylama kirişi
intermediate stage canopy orta kademe kanopisi
boundary intermediate system sinir ara sistemi
intermediate landing ara sahanlık
intermediate airport ara hava meydanı
intermediate landing ara iniş
intermediate rib ara sinir
boundary intermediate system sınır ara sistemi
intermediate holding position ara bekleme pozisyonu
intermediate approach segment ara yaklaşma bölümü
Marine
higher rate intermediate points genelde havayolculukları için kullanılsa da her türlü ulaşım için de geçerli bir terim
intermediate port ara liman
intermediate destination ara liman
Mining
intermediate level arakat
Medical
intermediate density ara yoğunluklu lipoprotein
intermediate hote arakonakçı
intermediate standard preparation ara standart hazırlaması
intermediate syndrome intermediyat sendrom
intermediate circuit ara devre
intermediate product ara ürün
low/intermediate/high risk patients düşük/orta/yüksek olasılıklı hastalar
Anatomy
maxilary intermediate bone üstçene ara kemiği
Pathology
intermediate lesions of pinta pinta ara dönem lezyonları
Food Engineering
intermediate culture ara kültür
intermediate bulk container ara yığın taşıyıcı
intermediate moisture food orta nemli gıdalar
Math
intermediate variables ara değişkenler
intermediate value theorem ara değer teoremi
intermediate base orta taban
groups of intermediate growth büyüme fonksiyonu ara büyüklüğe sahip olan gruplar
Physics
intermediate neutron ara nötron
intermediate reactor ara reaktör
Chemistry
low and intermediate density polyethylene düşük ve orta yoğunluklu polietilen
Biology
intermediate product ara ürün
Marine Biology
intermediate port ara liman
intermediate host arakonak
Botanic
intermediate wheatgrass (agropyron intermedium) n. mavi ayrık
intermediate wheatgrass (agropyron intermedium) n. elymus hispidus
Education
intermediate secondary school orta seviye orta okul
pre-intermediate orta seviye öncesi
pre-intermediate alt orta seviye
upper intermediate ortanın üstü
Linguistics
intermediate vowel ara ünlü
intermediate structure ara yapı
Environment
intermediate duration exposure orta vadeli maruz kalma
intermediate disturbance hypothesis orta dereceli müdahale hipotezi
Geography
intermediate rock ortaç kayaç
Military
longer-range intermediate nuclear force missile uzun menzilli orta nükleer güçlü füze
intermediate section menzil ara bölgesi
intermediate depot menzil ara bölge deposu
intermediate-range ballistic missile orta menzilli balistik füze
intermediate-range nuclear forces orta menzilli nükleer kuvvetler
intermediate range ballistic missile orta menzilli balistik füze
intermediate goals orta düzeydeki amaçlar
intermediate range nuclear forces orta menzilli nükleer kuvvetler
intermediate scale map orta ölçekli harita
intermediate range bomber aircraft orta menzilli bombardıman uçağı
intermediate-range nuclear forces treaty orta menzilli nükleer güç antlaşması
shorter-range intermediate nuclear forces missile kısa menzilli orta güçte nükleer füze
shorter range intermediate nuclear forces kısa-orta menzilli nükleer kuvvetler
intermediate care ward ara bakım koğuşu
intermediate position ara mevzii
intermediate line ara hat
intermediate trench ara tahkimatı
intermediate contour line ara eş yükselti çizgisi
intermediate objective ara hedef
intermediate area illumination ara bölge aydınlatması
intermediate cipher text ara şifreli metin
intermediate force planning level ara kuvvet planlama seviyesi
intermediate range ballistic missile ara menzilli balistik füze
intermediate approach ara yaklaşma
Cinema
intermediate negative ara negatifi
intermediate positive ara pozitifi