kireç - Turkish English Dictionary
History

kireçMeanings of "kireç" in English Turkish Dictionary : 8 result(s)

Turkish English
Common Usage
kireç lime n.
General
kireç lime n.
Technical
kireç calcitic adj.
kireç caustic lime
kireç lime
kireç de-scale
Construction
kireç lime
Chemistry
kireç lime

Meanings of "kireç" with other terms in English Turkish Dictionary : 319 result(s)

Turkish English
General
kireç serpmek lime v.
kireç sökmek (çamaşır makinesi vb) descale v.
kireç badanayla beyaza boyamak whitewash v.
kireç söndürmek slake lime v.
kireç boya sürmek distemper v.
söndürmek (kireç) slake v.
kireç haline getirmek calcify v.
kireç sıvısı lime cast n.
kireç örtme lime coating n.
kireç ışığı limelight n.
kireç kaymağı lime putty n.
kireç suyu limewater n.
kireç tuzu lime salt n.
kireç badanası limewhite n.
kireç tabakası furring n.
kireç ocakcısı lime burner n.
kireç ocağı lime kiln n.
kireç suyu lime juice n.
kireç tabakası kazan furring n.
beyaz renkli kireç badana whitewash n.
kireç boya distemper n.
kireç ocağı kiln n.
sönmemiş kireç unhydrated lime n.
kireç badanası limewash n.
kireç fırını kiln n.
kireç taşı limestone n.
kireç kuyusu lime pit n.
kireç söndürme lime slaking n.
kireç ocağı limekiln n.
kireç çözücü descaling agent n.
kireç fabrikası lime plant n.
kireç lambası limelight n.
düşük kaliteli kireç meager lime n.
kireç (çaydanlıkta/borularda oluşan) fur n.
beyaz kireç albarium n.
sönmüş kireç dead lime n.
kireç bağlama encrustation n.
boruda kireç bağlama encrustation of pipes n.
kireç çözücü anti-limestone n.
kireç çözücü anti-scale n.
kireç çözücü anti-limescale n.
kireç çözücü anti-lime n.
ince kireç meager lime n.
kireç sütü milk of lime n.
kireç kanseri popping n.
kireç kalıntısı limescale n.
kireç tortusu lime scale n.
kireç birikintisi limescale n.
kireç kalıntısı lime scale n.
kireç birikintisi lime scale n.
kireç tortusu limescale n.
kireç tozu lime dust n.
kireç gibi very white adj.
kireç çözücü descaling adj.
kireç gibi deathly pale adj.
sönmüş (kireç) slaked adj.
kireç veren calciferous adj.
kireç badanalı whitewashed adj.
kireç yönünden zengin lime-rich adj.
krem rengi kireç taşı caen stone
Idioms
kireç gibi deathly pale
Technical
kalker veya kireç şeklinde calciform adj.
kireç için kullanılan önek calc- pref.
hidrolik kireç hydraulic tine
sert kireç taşı hard limestone
kireç kaynağı bleaching powder
kireç ihtiyacı lime requirement
kireç tortusu lime deposit
kireç çukuru lime pit
sönmüş kireç dead lime
kireç kaymağı chlorinated lime
sönmemiş kireç caustic lime
sönmemiş kireç quicklime
kireç söndürme çukuru lime pit
sönmemiş kireç burnt lime
toz kireç pulverized lime
yağlı kireç stone lime
yağlı kireç white lime
toz kireç whiting
sönmüş kireç slaked lime
kireç fırını lime kiln
serbest kireç free line
kalsiyum veya kireç ihtiva eden calcic
kireç uygulamak lime
topraklı kireç lump lime
kireç muhtevası lime content
kireç söndürme lime hydrating
kireç yapmak amacıyla kireçtaşını yakan kimse lime burner
kireç ocağı calcining furnace
yanmış kireç burnt lime
toz kireç air slaked lime
sönmüş kireç caustic lime
sönmemiş kireç unslaked quicklime
yağlı kireç fat lime
kireç sütü limewash
kireç sıva lime finish
söndürülmemiş kireç quick lime
kireç kaymağı bleaching powder
kireç torbası lime bag
kireç lambası drummond light
yağlı kireç rich lime
söndürülmüş kireç hydralime
sönmemiş kireç unslaked lime
kireç sıva lime plaster
sönmüş kireç slacked lime
kireç kaymağı chloride of lime
klorlu kireç chlorinated lime
kireç kaymağı lime paste
kireç cinsi type of lime
kireç banyosu lime bath
kireç kaymağı bulamacı slurry
hububat tanesi veya kireç kurutmak, yakmak ya da pişirmekte kullanılan fırın veya ocak kiln
beyaz kireç albarium
kireç badana badigeon
atıl kireç burned lime
kireç karbonatı carbonate of lime
kireç kusmuş beton yüzeyi chalky surface
adi kireç common lime
sönmemiş kireç common lime
normal kireç common lime
kireç veya taş tabakasını sökmek descale
susuz söndürülmüş kireç dry hydrated lime
serbest kireç free lime
havada sönmüş kireç air-slaked lime
havada sertleşmiş kireç air-hardening lime
kireç için kullanılan önek calci-
kireç alçı harcı lime-gypsum mortar
alçı kireç sıva gypsum-line plaster
alçılı kireç lime-gypsum mortar
saf kireç high-calcium lime
yağlı sönmemiş kireç high calcium quicklime
hidrolik kireç hydraulic lime
sönmüş kireç hydrated lime
kireç suyu lime water
kireç kaymağı bleaching lime
sönmemiş kireç quick lime
kireç ocağı limekiln
kireç ocağı lime kiln
kaymak kireç lime putty
kireç suyu limewater
kireç badanası limewhite
kireç ocakçısı lime burner
kireç harçlı sıva lime plaster
kireç ışığı limelight
kireç sütü lime milk
kireç beyazı lime white
kireç badana limewash
kaymak kireç lime paste
kireç örtme lime coating
kireç fırını limekiln
kireç harcı lime mortar
kireç yapım yöntemi lime process
kireç söndürme lime slaking
kireç kuyusu lime pit
donyağlı kireç badana lime-tallow wash
kireç hamuru lime paste
kireç sertliği giderilmesi lime softening
kireç badanası limewash
kireç feldispatı lime feldspar
kireç çiçeksimesi lime efflorescence
kireç söndürücü lime slaker
kireç hamuru lime putty
kireç tuzları lime salts
kireç sıvısı lime cast
kireç şerbeti lime wash
kireç rengi lime white
kireç-soda sertliği giderilmesi lime-soda softening
kelle kireç lump lime
topak kireç lump lime
saf kireç neat lime
yağlı kireç neat lime
yağsız kireç poor lime
toz kireç powdered lime
zayıf kireç poor lime
taş kireç quicklime
kireç tozu powdered lime
adi kireç quicklime
kireç randımanı yield of lime
kireç kaymağı wet lime
kaymak kireç wet lime
(kireç) sönmemiş unslaked
kireç ile muamele nixtamalization
toprak-kireç kaymağı karışımı earth-bleach mixture
toprak-kireç kaymağı usulü earth-bleach method
sıcak iklim kireç kaymağı supertropical bleach
kireç kaymağı calcium bleach
kireç sökücü lime remover
kireç önleyici yıkama topu anti-limescale ball
havalı kireç püskürtme pneumatic lime injection
havalı kireç püskürtme dizgesi pneumatic lime injection system
kalan kireç residual lime
ufalanık kireç taşı malm
sönmüş kireç lime hydrate
kalsitli kireç calcitic lime
soda kireç silika camı soda-lime-silica glass
taneli kireç taşı pisolite
sodalı kireç soda lime
üstten doldurmalı kireç ocağı shaft lime kiln
yanık kireç burnt lime
alttan oksijenle kireç üfleme süreci oxygen and lime bottom blowing process
kum-kireç tuğlası sand-lime brick
kireç-silika oranı lime-silica ratio
soda kireç camı soda-lime glass
soda kireç silikat camı soda-lime-silicate glass
oksijen kireç tozu süreci oxygen-chaux powder process
aşırı yanık kireç dead lime
dolomitli kireç dolomitic lime
kireç-demir -silika eriyikleri lime-iron-silica melts
kireç camı lime glass
kireç temelli lime-base
kireç kırma lime crushing
kireç örtü lime coating
kireç sütü kalk milk
kireç sütunu stylolite
kireç katımları lime additions
kireç fosfatı phosphate of lime
kireç püskürtme aygıtı lime-injection equipment
kireç kaynağı ile kaplama sull coating
kireç öğütücü lime grinder
kireç kalsine tesisi lime calcining plant
kireç bileşimi lime compositon
kireç katım dizgesi lime adding system
kireç harcı lime montar
kireç yakma lime burning
kireç püskürtme lime-injection
kireç felşputu lime felspar
kireç kaynatması lime boil
yüksek kalsiyumlu kireç high-calcium lime
ince öğütülmüş kireç finely ground lime
termal olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı thermally toughened soda lime silicate safety glass
temel soda kireç silikat cam ürünler basic soda lime silicate glass products
kireç taşındaki toplam organik karbon total organic carbon in limestone
kireç söndürme makinesi lime slaker
kimyasal olarak mukavemeti artırılmış soda kireç silikat cam chemically strengthened soda lime silicate glass
kostik soda-kireç yöntemi soda-lime process
kazan borularının kireç bağlaması scale formation
sıcak kireç soda işlemi hot lime soda process
kireç ile işleme tabi tutulmuş zemin soil treated by lime
kireç çözücü decalcifier
aktif kireç active lime
kireç giderici descaler
kireç çözücü descaler
yanmış kireç caustic lime
kalsine edilmiş kireç;kalsine kireç;yanmış kireç calcined lime
Construction
kireç esaslı lime based
sönmüş kireç hydrated lime
adi kireç common lime
yağlı kireç harcı thick lime mortar
serbest kireç free lime
kireç harcı lime mortar
yağlı kireç harcı rich lime mortar
kireç ocağı limestone quarry
kireç söndürmek slake lime
sönmüş kireç slacked lime
kireç sütü whitewash
sönmemiş kireç caustic lime
sönmüş kireç slack lime
kireç sıvası lime cast
sönmemiş kireç quicklime
kireç sütü limewash
ince kireç quiet lime
kireç kuyusu lime pit
kireç söndürmek extinguish the lime
yağlı kireç fat lime
hidrolik kireç hydraulic lime
siyah renkli kireç badana black wash
siyah renkli kireç badana blackwash
kireç temizleme pompası descaling pump
kireç ince sıva white coat
sönmüş kireç air-slaked lime
kireç-çimento karışımı harç cement-lime mortar
kireç ocağı lime-kiln
kireç fırını lime-kiln
kumlu kireç tuğlası sand-lime brick
kum’-kireç tuğlası sand-lime brick
püskürtme kireç pulverized lime
kireç badana whitewash
beyaz kireç badana whitewash
kireç şerbeti whitewash
söndürülmüş kireç hydrated lime
kireç sıvası lime plaster
Mining
kireç ve bitüm içeren calcareobituminous adj.
kireç ocağı limekiln
dolomitli kireç taşı dolomite limestone
Medical
kireç tozu lime salt
Pharmaceutics
kireç suyu lime water
Chemistry
kireç ya da başka tuzlar içeren calcigerous adj.
kireç sütü milk of lime
klorürlü kireç chlorinated lime
sönmüş kireç causting lime
kireç sülfür lime sulphur
kireç taşı lime stone
kireç kaymağı chloride of lime
kireç kaymağı lime putty
kireç kaymağı cream of lime
kireç kaymağı spaked lime
kireç ışığı calcium light
kireç taşı calcium oxide
kireç sertliği calcium hardness
temel soda kireç silikat cam ürünler basic soda-lime silicate glass products
azotlu kireç nitrochalk
Zoology
kireç hastalığı muscardine
Botanic
kireç yönünden zengin topraklarda yetişen bitki calcicole
Agriculture
kireç ihtiyacı lime requirement
Apiculture
kireç hastalığı chalk brood
Geology
kireç ya da kalker oluşturan calcific adj.
yüksek vasıflı kireç kaymağı high test bleach
kireç taşı mağarası limestone cave
kireç taşı tepesi downland
genelde kireç taşından oluşan ağaçsız yuvarlak tepeler downs
genelde kireç taşından oluşan ağaçsız yuvarlak tepeler downland
kireç taşı tepesi downs
Military
kireç kaymağı bleaching material
Printery
kireç çamuru lime mud
kireç sütü lime milk
kireç taşı lime stone
kireç çamuru teksiflendirici lime mud thickener
kireç söndürücü slaker
döner kireç fırını rotary lime kiln