liquid - Turkish English Dictionary
History

liquid

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "liquid" in Turkish English Dictionary : 29 result(s)

English Turkish
Common Usage
liquid n. sıvı
General
liquid n. saydam
liquid n. mayi
liquid n. akışkan
liquid n. sıvı madde
liquid n. seviye
liquid adj. şeffaf
liquid adj. berrak
liquid adj. ıslak
liquid adj. likit
liquid adj. hemen paraya çevrilebilir
liquid adj. akıcı
liquid adj. sıvı
liquid adj. kıt
Trade/Economic
liquid derhal para çevrilebilir
liquid ükid
liquid akıcı
liquid kolayca elde edile bilen veya elden çıkartılabilen
liquid likid
liquid seyyal
liquid likit
liquid kolayca paraya mala çevrilebilir
liquid kolaylıkla paraya çevrilebilen
Technical
liquid sıvı madde
liquid sıvı
Construction
liquid sıvı
Automotive
liquid sıvı
Linguistics
liquid akıcı
liquid sızıcı

Meanings of "liquid" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
blow out liquid from one's mouth v. püskürmek
become liquid v. akışkanlaşmak
(for food or liquid) go down the wrong way v. genzine kaçmak
(for food or liquid) go down the wrong way v. genze kaçmak
(for food or liquid) go down the nasal passage v. genzine kaçmak
(for food or liquid) go down the nasal passage v. genze kaçmak
plunge into a liquid v. bir sıvıya daldırmak
liquid petrolatum n. sıvı vazelin
liquid chromatography n. sıvı kromatografisi
liquid measure n. sıvı ölçüsü
liquid sugar n. sıvı şeker
liquid measure n. sıvı oylum ölçüsü
liquid waste n. sıvı atık
liquid air n. sıvı hava
liquid flow counter n. akışkan sıvı sayacı
liquid gas n. sıvı gaz
liquid phase n. sıvı hal
liquid quart n. abd 0,946 litre
liquid oil n. sıvıyağ
liquid quart n. ingiliz 1,136 litre
liquid body substance n. vücut sıvısı
liquid nitriding n. sıvı nitrürleme
liquid carburizing n. sıvı karbonlama
liquid unit n. sıvı birimi
liquid in glass thermometer n. cam hazneli sıvılı termometre
liquid spring suspension n. hidrolik yaylı süspansiyon
liquid limit n. likit limit
liquid metal reactor n. sıvı metal reaktörü
liquid spring n. hidrolik yay
liquid crystal n. likit kristal
liquid manure n. sıvı gübre
liquid nitrogen n. sıvı azot
liquid state n. sıvı durum
liquid in metal thermometer n. metal hazneli sıvılı termometre
liquid cooled reactor n. sıvı soğutmalı reaktör
liquid hydrogen n. sıvı hidrojen
liquid level indicator n. sıvı düzey göstergesi
liquid liquid extraction n. sıvı sıvı ayırması
liquid pressure n. sıvı basıncı
saturated liquid n. doygun sıvı
liquid measure n. sıvı ölçeği
liquid counter n. sıvı sayacı
liquid laser n. sıvı lazer
liquid fuel rocket n. sıvı yakıtlı roket
liquid pressure nitriding n. basınçlı sıvıda nitrürleme
liquid soap n. sıvı sabun
liquid state n. sıvı hal
liquid level n. sıvı düzeyi
liquid foods n. sulu gıdalar
liquid metals n. sıvı metaller
liquid helium n. sıvı helyum
liquid crystals n. sıvı kristalleri
liquid soap n. akabilir sıvı sabun
liquid diet n. sulu gıda
liquid food n. sulu gıda
liquid-liquid equilibrium n. sıvı-sıvı dengesi
washing-up liquid n. sıvı bulaşık deterjanı
immiscible liquid n. karışmaz sıvı
protecting liquid n. koruyucu sıvı
washing liquid n. bulaşık deterjanı
liquid hand soap n. sıvı el sabunu
liquid level indicating device n. sıvı seviyesini gösteren cihaz
liquid water content n. sıvı su içeriği
dishwashing liquid n. bulaşık deterjanı
washing-up liquid (uk) n. bulaşık sabunu
washing-up liquid (uk) n. bulaşık deterjanı
dishwashing liquid n. bulaşık sabunu
vital liquid n. yaşamsal sıvı
liquid mouthwash n. sıvı gargara
magic liquid n. sihirli sıvı
liquid cooled adj. sıvı soğutmalı
non-flammable liquid spraying material alev almaz sıvı püskürtme malzemesi
Idioms
liquid courage alkolün verdiği cesaret
liquid courage içkinin verdiği cesaret
liquid refreshment (alkollü) içki
have a liquid lunch öğle yemeğini içkiyle geçiştirmek
have a liquid lunch öğle yemeğinde yemek yemeden sadece içki içmek
Slang
liquid laugh kusmak
liquid-bowel cırcır olmak
liquid shit motoru bozmak
liquid-bowel amel olmak
liquid-bowel motoru bozmak
liquid shit amel olmak
liquid shit ishal olmak
liquid shit cırcır olmak
liquid-bowel ishal olmak
liquid lunch mid-day günün ortasında içilen içki
liquid lunch mid-day gün ortası içki molası
Trade/Economic
other liquid assets diğer hazır değerler
liquid assets hazır değerler
liquid market likit piyasa
liquid assets likit varlıklar
net liquid assets net likit aktif
liquid funds likit fonlar
liquid assets kolaylıkla paraya çevrilebilen varlıklar
liquid asset kolayca paraya dönüştürülebilen varlık
liquid asset likit varlık
net liquid assets nakde çevrilmesi kolay olan menkul kıymetler
liquid assets dönen varlıklar
liquid assets likid varlıklar
liquid petroleum gas akışkan petrol gaz
liquid assets disponibilite
liquid ratio likidite oranı
liquid position likidite durumu
semi-liquid yarı likit
liquid ratio akışkanlık oranı
liquid asset likit değer
liquid asset emre hazır değer
liquid capital döner sermaye
liquid fund likit fon
liquid assets turnover hazır değerler devir hızı
liquid asset likit varlık
liquid funds likit fon
Politics
liquid assets likid varlıklar
Insurance
composite liquid pmf para piyasası likit karma eyf
liquid funds likit fonlar
Technical
liquid crystal screen sıvı kristal ekran
fire extinguishing foam liquid yangın söndürücü köpük sıvısı
liquid phase sıvı faz
liquid flow measurement sıvı akımı ölçümü
liquid propellants roket makineleri ve jet motorlarını çalıştırmak için kullanılan oksitleyici yakıtlar
viscous liquid viskoz sıvı
make liquid akışkan hale getirmek
flammable liquid kolay tutuşabilen sıvı
liquid state likit durum
liquid gas carrier sıvılaştırılmış gaz taşıyıcı
compressed liquid basınçlı sıvı
liquid limit apparatus sıvılığa geçiş aygıtı
liquid stage yükleme kademesi
liquid contaminant kirletici sıvı
liquid tight sheating system sıvı geçirmez kılıf sistemi
liquid cylinder sıvı silindiri
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımı ölçümü
liquid limit test sıvılığa geçiş deneyi
liquid indicator sıvı göstergesi
liquid crystal display sıvı kristal görüntü
subcooled liquid sıkıştırılmış ve soğutulmuş sıvı
liquid limit apparatus likit limit aleti
liquid rheostat sıvılı reosta
anisotropic liquid anizotrop sıvı
polar liquid kutupsal sıvı
liquid air sıvılaştırılmış hava
liquid propellants sıvı yakıtlar ve oksitleyiciler
liquid penetrant test sıvı girinim muayenesi
viscous liquid akışmaz sıvı
liquid indicator sıvı seviyesi göstergesi
liquid limit test akma başlangıcı deneyi
liquid oxygen sıvı oksijen
fuel, liquid akaryakıt
liquid limit sıvılığa geçiş
newtonian liquid newton sıvısı
industrial liquid lubricant endüstriyel sıvı yağlayıcı
liquid ethylene sıvı etilen
compressed liquid sıkıştırılmış sıvı
liquid viscosity sıvı viskozitesi
fuel, liquid sıvı yakıt
liquid asphaltic materials sıvı asfaltik malzemeler
liquid air soğutucu olarak kullanılan sıvı hava
liquid state sıvı hal
liquid propellants sıvı oksijen ve sıvı hidrojen
plate liquid cooler plaka tipinde sıvı soğutucu
liquid cooling sıvı soğutmalı
liquid cooled sıvı ile soğutulan
liquid separator sıvı ayırıcı
liquid filled pressure gauge sıvı doldurulmuş basınç göstergesi
liquid drop sıvı damlası
liquid level sıvı seviyesi
liquid limit test apparatus of casagrande casagrande likit limit testi aleti
gas liquid gaz yağı
liquid piston sıvı pistonu
liquid limit akma başlangıcı
mixed liquid karışık sıvı
liquid state likit hal
liquid constituents of soil zeminin sıvı bileşenleri
liquid pressure akışkan basıncı
saturated liquid doymuş sıvı
liquid mixture sıvı karışımı
surrounding liquid etrafını çeviren sıvı
liquid petroleum gas sıvı petrol gazı
viscosity of liquid sıvı viskozitesi
injection liquid enjeksiyon sıvısı
liquid stage yük kademesi
liquid fuels sıvı yakıtlar
liquid crystal display sıvı kristal gösterge
insulating liquid circuit yalıtkan sıvı devre
liquid level indicator sıvı seviyesi göstergesi
high pressure liquid yüksek basınçlı sıvı
liquid indicator soğutma devrelerinin sıvı depolarındaki soğutucu düzeyini gösteren gösterge
liquid penetrant examination sıvı girinim muayenesi
thermometric liquid termometre sıvısı
cooling liquid soğutma sıvısı
subcooled liquid soğutulmuş sıvı
liquid stage yük aşaması
liquid cargo system sıvı yük sistemi veya devresi
liquid limit test likit limit testi
liquid injection sıvı enjekte etmek
corrosive liquid aşındırıcı sıvı
liquid asphalt sıvı asfalt
liquid columns sıvı sütunları
liquid refrigerant sıvı soğutucu
liquid gas carrier lpg tankeri
liquid gas carrier sıvılaştırılmış gaz taşıyan gemi
liquid limit akmaya geçiş
compressed liquid sıkıştırılmış ve alt soğutulmuş sıvı
resistance to cold liquid soğuk sıvılara karşı dayanıklılık
volatile liquid uçucu sıvı
liquid pressure sıvı basıncı
subcooled liquid sıkıştırılmış ve alt soğutulmuş sıvı
efficiency requirements for new hotwater boilers fired with liquid or gaseous fuels sıvı ya da gazlı yakıtlarla ateşlenen yeni sıcak su ısıtıcıları için verimlilik gereksinimleri
corrosive liquid yiyici sıvı
corrosive liquid korozif sıvı
heavy liquid ağır sıvı
hydrocarbon liquid hidrokarbon sıvısı
liquid carbonitriding sıvı karbonlu nitrürleme
liquid carburizing sıvı karbonlama
fill liquid iletim sıvısı
quenching liquid suverme sıvısı
frictionless liquid sürtünmesiz sıvı
flammable liquid parlayıcı sıvı
flammable liquid tutuşucu sıvı
anti-vapor liquid buhar önleyici sıvı
liquid-cooled sıvı ile soğutulan
vapor-liquid equilibrium buhar-sıvı dengesi
inflammable liquid yanıcı sıvı
incompressible liquid sıkışmaz sıvı
inflammable liquid parlayabilir sıvı
liquid gasket sıvı gasket
liquid phase sıvı hal
liquid chromatography sıvı kromatografisi
liquid washer sıvı conta
liquid in glass thermometer sıvılı sıcaklıkölçer
liquid fuel akaryakıt
liquid-cooled reactor sıvı soğutmalı reaktör
liquid state sıvı durum
liquid nitriding sıvı nitrürleme
liquid limit likit limit
liquid fuel sıvı yakıt
liquid oil sıvıyağ
liquid crystal sıvı kristal
liquid pressure nitriding basınçlı sıvıda nitrürleme
liquid gas sıvı gaz
liquid phase sıvı evre
liquid level indicator akışkan düzey göstergesi
liquid manure sıvı gübre
liquid spring hidrolik yay
liquid seal sıvı conta
liquid limit akma limiti
liquid level sıvı düzeyi
liquid measure sıvı ölçüsü
liquid level indicator sıvı düzey göstergesi
liquid waste sıvı atık
liquid nitrogen sıvı azot
liquid hydrogen sıvı hidrojen
liquid seal sıvı sızdırmazlık gereci
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
liquid manometer sivili basınçölçer
liquid limit sıvılık sınırı
liquid sealed bell sızdırmaz sıvılı çan
liquid-cooled sıvı soğutmalı
liquid limit likit limiti
miscible liquid karışır sıvı
miscible liquid karışabilir sıvı
nematic liquid crystals nematik sıvı kristaller
preservative liquid koruyucu sıvı
uninflammable liquid tutuşmaz sıvı
liquid unit sıvı ölçü birimi
liquid measure sıvı ölçü birimi
windshield washer liquid ön cam yıkama suyu
low-boiling liquid düşük kaynama noktalı sıvı
organic liquid organik sıvı
impregnated with liquid lubricant sıvı yağ emdirilmiş
liquid displacement procedure sıvı yer değiştirme işlemi
liquid vesicant detector paint yakıcı sıvı detektör boya
liquid contaminant sıvı kirletici
liquid contaminants sıvı kirleticiler
liquid crystal display sıvı kristal ekranı
liquid fire sıvı alev
liquid petroleum products sıvı petrol ürünleri
liquid chlorine sıvı klor
light liquid petroleum hydrocarbon petrol esaslı hafif sıvı hidrokarbon
liquid flow measurement sıvı akışı ölçümü
liquid chromatographic method sıvı kromatografik yöntem
transmission rate of volatile liquid uçucu sıvının buhar geçiş hızı
non-inflammable liquid yanıcı olmayan sıvı
liquid oxygen supply equipment sıvı oksijen ikmal teçhizatı
transparent liquid saydam sıvı
liquid-in-glass thermometer sıvılı cam termometre
neutral corrosive liquid nötral korozif sıvı
mildly corrosive liquid hafif korozif sıvı
liquid penetrant sıvı penetrant
protection against liquid chemicals sıvı kimyasal maddelere karşı korunum
liquid penetrant inspection sıvı penetrant muayenesi
liquid-gas mixture sıvı-gaz karışımı
liquid fuel atomizing nozzle basınçlı sıvı yakıt püskürtme memesi
determination of resistance to penetration by a jet of liquid bir sıvı hüzmesiyle penetrasyona direncin tayini
determination of resistance to penetration by a jet of liquid bir sıvı jetiyle penetrasyona direncin tayini
liquid heater sıvı ısıtıcı
sampling of products in liquid or paste form sıvı veya pasta halindeki mamullerden numune alma
air-cooled liquid cooler hava soğutmalı sıvı soğutucu
liquid cooled refrigerant condenser sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondensatör
semi-liquid yarı sıvı
liquid solution likit solüsyon
liquid solution sıvı çözelti
high performance liquid chromatography method yüksek performans sıvı kromatografi metodu
liquid filled transformers sıvı ile doldurulmuş transformatör
enrichment in a liquid medium sıvı besiyerinde zenginleştirme
thermotropic liquid crystal ısılyönelimli sıvı kristal
initial liquid contact stage ilk sıvı değme aşaması
inflammable liquid tutuşkan sıvı
tip-liquid interface uç-sıvı arayüzeyi
liquid iron oxide sıvı demir oksit
high-pressure liquid chromatography yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
liquid-steel level control sıvı çelik düzeyi denetimi
liquid-steel productivity sıvı çelik üretkenliği
refrigerating liquid soğutucu sıvı
liquid steel capacity sıvı çelik sığası
liquid gold sıvı altın
liquid iron sıvı demir
liquid slags sıvı dışıklar
liquid-steel production sıvı çelik üretimi
liquid iron silicates sıvı demir silikatlar
liquid pressure nitriding basınçlı sıvı nitrürleme
immiscible liquid karışmaz sıvı
liquid injection moulding sıvı püskürtümlü kalıplama
liquid-metal corrosion sıvı-metal yenimi
liquid-liquid equilibrium sıvı-sıvı dengesi
liquid-metal attack sıvı metal saldırısı
liquid-crystalline polymers sıvı kristalli polimerler
liquid-phase sintering sıvı evreli sinterleme
liquid bronze gold sıvı tuncsu altın
liquid hydrocarbon sources of carbon sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı (karbonlama)
liquid steel level sıvı çelik düzeyi
liquid-penetrant test sıvı emdirme deneyi
liquid nitrogen free detector sıvı azotsuz algılayıcı
liquid-metal infiltration sıvı metal sızması
liquid contraction sıvı çekintisi
liquid-metal charge sıvı metal yüklentisi
liquid carburizer sıvı karbonlayıcı
incompressible liquid sıkıştırılamaz sıvı
liquid-crystal display sıvı örüt görüntülemesi
liquid steel sıvı çelik
liquid lubricants sıvı yağlayıcılar
liquid resin sıvı reçine
liquid-penetrant test sıvı emme deneyi
liquid core sıvı çekirdek
liquid crystal sıvı örüt
liquid covering substance sıvı örtü özdeği
liquid honing sıvılı honlama
liquid-to-solid transformation sıvı-katı dönüşümü
liquid solid reactions sıvı-katı tepkimeleri
liquid crystal polymers sıvı örüt çoğuzları
liquid burnish gold sıvı parlatma altını
liquid impregnation sıvı emdirimi
liquid-metal ion source sıvı metal yükün kaynağı
liquid covering sıvı örtü
liquid-metal embrittlement sıvı metal gevrekleşmesi
liquid-crystalline polymers sıvı örütlü çoğuzlar
liquid bright gold sıvı parlak altın
liquid-penetrant inspection sıvı emdirme incelemesi
liquid bright gold sıvı parlatma altını
liquid miscibility gap sıvı karışırlık aralığı
liquid cavitation sıvı oyuklaştırması
liquid shrinkage sıvı çekintisi
liquid erosion sıvısal taşınım
liquid-to-solid transition sivik su sıvıdan katıya geçiş
liquid light guide sıvı ışık kılavuzu
liquid pig iron sıvı pik demiri
liquid phase treatment thermoprocessing equipment sıvı faz ısıl işlem teçhizatı
partial transient liquid-phase brazing kısmi geçici sıvı evreli sert lehimleme (seramik)
interdendritic liquid dallantılararası sıvı
liquid chromate sıvı kromat
corrosive liquid yenimli sıvı
spray liquid püskürtme sıvısı
resins in the liquid state or as emulsions or dispersions sıvı veya emülsiyon veya dispers halde reçineler
coloured liquid renkli sıvı
optically clear liquid optik olarak berrak sıvı
insulating liquid yalıtım sıvısı
liquid-in glass enclosed-scale thermometer sıvılı boru mahfazalı termometre
liquid in glass solid-stem thermometer sıvılı cam çubuk termometre
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımının ölçülmesi
liquid flow sıvı akımı
high performance liquid chromatography yüksek performanslı sıvı kromatografisi
fractional liquid extraction ayrımlı sıvı özütleme
supercooled liquid aşırı soğutulmuş sıvı
supercooled liquid aşırı soğutuk sıvı
overcooled liquid aşırı soğutulmuş sıvı
overcooled liquid aşırı soğumuş sıvı
supercooled liquid aşırı soğumuş sıvı
low-temperature liquid carburizing düşük sıcaklıkta sıvı karbonlama
eutectic liquid ötektik sıvı
liquid hydrocarbon sıvı hidrokarbon
liquid impingement sıvı çarpması
active-matrix liquid crystal display etkin anayapılı sıvı örüt gösterimi
liquid slags sıvı curuflar
liquid-phase casting sıvı evre dökümü
transient liquid-phase bonding geçici sıvı evreli bağlama
liquid glass sıvı cam
transient liquid-phase processing geçici sıvı evreli üretim
liquid-phase sintering sıvı evreli topaklaştırma
liquid air sıvı hava
liquid silver sıvı gümüş
determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini
flushing liquid boru hattı yıkama suyu
parting liquid ayırma sıvısı
extracellular liquid volume ekstrasellüler sıvı hacmi
liquid petrolatum madeni yağ
liquid pumps sıvı pompaları
gas-liquid metal reactions gaz-sıvı metal tepkimeleri
flushing liquid çalkalama sıvısı
liquid hydrocarbons sıvı hidrokarbonlar
liquid flow measurement in open channels açık kanallarda sıvı akışı ölçümü
refrigerant cooled liquid cooler soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucu
spraying of liquid chemicals sıvı kimyasal maddelerin püskürtülmesi
protection against liquid chemicals sıvı kimyasal maddelere karşı koruma
pot-life of liquid systems sıvı sistemlerin pota ömrü
industrial liquid lubricants endüstriyel sıvı yağlayıcılar
thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop basınç düşmesi dahil camlı sıvı ısıtma kollektörlerinin ısıl performansı
glazed liquid heating solar collector camlı sıvı ısıtma güneş kollektörü
liquid crystal display modules and cells sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katıhal gösterme cihazları
liquid chilling unit sıvı soğutma ünitesi
glazed liquid heating collector camlı sıvı ısıtma kollektörü
liquid metal sıvı metal
sampling in the liquid phase sıvı fazdan numune alma
liquid pumps and pump units sıvı pompaları ve pompa üniteleri
liquid crystal display panel sıvı kristal göstergeli panel
liquid-filled transformer sıvı doldurulmuş transformatör
liquid or gaseous phase sıvı veya gaz fazı
synthetic liquid resin sentetik sıvı reçine
liquid penetrant testing of seamless and welded steel tubes dikişsiz ve kaynaklı boruların sıvı penetrant muayenesi
refrigerated liquid hydrocarbon soğutulmuş sıvı hidrokarbon
unglazed liquid heating solar collector camsız sıvı ısıtma güneş kollektörü
unglazed liquid heating collector camsız sıvı ısıtma kollektörü
high-performance liquid chromatography yüksek performanslı sıvı kromatografisi
liquid-cooled refrigerant condenser sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenseri
liquid displacement pyknometer sıvı yer değiştirme piknometresi
silicone liquid silikon sıvısı
high-performance liquid chromatography yüksek performanslı likit kromatografi
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları
active matrix monochrome liquid crystal display modules aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal display modules sıvı kristal gösterge modülleri
passive matrix color liquid crystal display modules pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
passive matrix monochrome liquid crystal display modules pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
active matrix color liquid crystal display modules aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
static liquid crystal display modules statik sıvı kristal gösterge modülleri
segment type liquid crystal display modules parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal and solid-state display device sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı
unused hydrocarbon-based insulating liquid kullanılmamış hidrokarbon esaslı yalıtım yağı
determination of liquid strike-through time sıvının bir yüzeyden diğer yüze geçme süresinin belirlenmesi
liquid fuel heating system sıvı yakıtlı ısıtma sistemi
water-immiscible liquid suyla karışmayan sıvı
liquid and solid chemicals sıvı ve katı kimyasal maddeler
flammable liquid spraying material alev alabilir sıvıları püskürtme malzemesi
liquid scintillation counting technique sıvı parıldama sayım tekniği
flammable liquid alev alabilir sıvı
liquid scintillation counting sıvı sintilasyon sayımı
liquid-immersed transformer sıvıya daldırılan transformatör
protective clothing against liquid and gaseous chemicals sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruyucu giysi
non-flammable liquid spraying material alevlenmez sıvı püskürtme malzemesi
liquid coating materials sıvı kaplama malzemeleri
reverse-phase high performance liquid chromatography method ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi
measurement of conductive liquid flow iletken sıvı akışının ölçülmesi
elastic behaviour of liquid adhesives sıvı yapıştırıcıların elastikliği
liquid penetration sıvı penetrasyonu
mono-component elastomeric liquid adhesive tek bileşenli sıvı elastomerik yapıştırıcı
spraying flammable liquid yanıcı sıvı püskürtülmesi
liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine
tendency of liquid epoxy resins to crystallize sıvı epoksi reçinelerin kristallenme eğilimi
assessment of the liquid water permeability sıvı geçirgenliğinin değerlendirilmesi
liquid phenolic resins sıvı fenolik reçineler
heat-conveying liquid ısı taşıyıcı sıvı
liquid flow in open channel açık kanaldaki sıvı akışı
liquid level control akışkan seviye kontrolü
liquid-level monitor akışkan seviye monitörü
liquid level safety device sıvı seviyesi emniyet cihazı
liquid flow measurement in open channel açık kanalda sıvı akış ölçümü
determination of potential hydrocarbon liquid content muhtemel sıvı hidrokarbon muhtevasının tayini
liquid-in-glass thermometer metalik sıvılı cam termometre
high performance liquid chromatographic method yüksek performanslı sıvı kromotografik yöntem
multi-phase liquid çok fazla sıvı
viscous liquid katı kıvamlı sıvı
saturated liquid line doymuş sıvı eğrisi
liquid sensor systems sıvı algılayıcılı sistemler
liquid systems for tanks tanklar için sıvı sistemler
liquid-filled transformer sıvı dolgulu transformatör
sealing liquid sızdırmazlık sıvısı
liquid-sealed gland sıvılı salmastra
liquid slag removal sıvı cüruf alma
liquid thermometer sıvılı termometre
liquid slag sıvı cüruf
liquid aerosols and solid particles sıvı aerosoller ve katı parçacıklar
liquid and gaseous chemicals sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddeler
liquid-fuelled galley stove sıvı yakıtla çalışan mutfak ocağı
ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate bir sıvı yapıştırıcısının bir bakır taban malzemesinde korozyon oluşturma gücü
liquid-tight connections sıvıya dayanıklı bağlantılar
liquid chemical sterilant sıvı kimyasal sterilleştirici
liquid and electric propulsion sıvı ve elektrikli tahrik
liquid-applied epoxy paints sıvı epoksi boyalar
liquid-filled transformer sıvı ile doldurulmuş transformatör
liquid crystal display device sıvı kristal gösterge cihazı