muayene - Turkish English Dictionary
History

muayeneMeanings of "muayene" in English Turkish Dictionary : 33 result(s)

Turkish English
Common Usage
muayene inspection n.
muayene examination n.
General
muayene physical examination n.
muayene search n.
muayene physical n.
muayene examen n.
muayene test n.
muayene medical exam n.
muayene sight n.
muayene check n.
muayene consultation n.
muayene exam n.
muayene venture n.
muayene visit n.
muayene investigation n.
muayene examinatorial adj.
Trade/Economic
muayene trials
muayene inspection
muayene survey
Technical
muayene examination
muayene inspection
Telecom
muayene check-up
muayene checkup
Construction
muayene inspection
Automotive
muayene inspection
Medical
muayene check-up
muayene physical examination
muayene medical
muayene medical examination
muayene clinical examination
Chemistry
muayene medical examination
Tobacco
muayene survey
Literature
muayene recension n.

Meanings of "muayene" with other terms in English Turkish Dictionary : 356 result(s)

Turkish English
Common Usage
muayene etmek examine v.
General
muayene etmek (hayvan) vet v.
muayene etmek go over v.
muayene etmek survey v.
muayene etmek sound v.
elle muayene etmek palpate v.
muayene etmek explore v.
muayene etmek check up v.
muayene etmek check v.
dokunarak muayene etmek palpate v.
muayene etmek inspect v.
muayene etmek go through v.
muayene olmak get examined v.
hasta muayene etmek examine a patient v.
hastayı muayene etmek examine a patient v.
elle dokunarak muayene etmek palpate v.
hastayı muayene etmek examine the patient v.
muayene etmek test v.
muayene etmek vet v.
muayene etmek visit v.
stetoskop ile muayene etmek auscultate v.
birini baştan aşağıya muayene etmek give someone's body a thorough examination v.
hastaları muayene etmek examine the patients v.
muayene etmek take v.
muayene sediri couch n.
muayene deliği inspection hole n.
tahlil ve muayene raporu analysis and examination report n.
sonda ile muayene sound n.
fizik muayene physical examination n.
muayene eden kimse examiner n.
muayene belgesi certificate of inspection n.
muayene eden doktor medical examiner n.
muayene senedi sight entry n.
muayene odası examination room n.
görsel muayene visual examination n.
el ile muayene palpation n.
endüstriyel muayene industrial inspection n.
muayene hakkı right of search n.
el ile muayene tactual exploration n.
muayene memuru surveyor n.
fiziksel muayene physical examination n.
muayene raporu report of examination n.
gözle muayene visual inspection n.
verilen rezervasyonları takip eden muayenehaneye gelen hastalarla ilgilenen diş hekimi muayene görevlisi dental receptionist n.
ilk muayene first inspection n.
ilk muayene first examination n.
yüzeysel muayene cursory examination n.
stetoskop ile muayene auscultation n.
muayene yatağı examination bed n.
muayene lambası examination lamp n.
görsel muayene visual testing n.
muayene edi̇lebi̇li̇rli̇k inspectability n.
genel tıbbi muayene general medical examination n.
muayene edilmiş (hayvan) vetted adj.
Phrasals
birini bir şeyi baştan sona incelemek/muayene etmek work someone or something over
Trade/Economic
gümrük muayene belgesi clearance document
gümrük muayene belgesi clearance certificate
gümrük muayene görevlisi customs examiner
muayene memuru examiner
gümrük muayene belgesi customs clearance note
fiziki muayene physical inspection
muayene belgesi certificate of inspection
muayene memuru inspector
muayene birimi inspection unit
muayene belgesi inspection certificate
ön muayene preliminary examination
muayene anlaşması inspection agreement
muayene kuruluşu inspection body
muayene şehadetnamesi inspection certificate
sevk öncesi muayene pre-shipment inspections
gümrük muayene tutanağı jerque note
gümrük muayene belgesi customs clearance
muayene senedi bill of sight
gümrük muayene senedi bill of sight
muayene raporu report of investigation
kira bitişinde muayene off-hire survey
kira sonunda muayene off-hire survey
bilirkişi muayene belgesi surveyor's certificate
son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli model for quality in final inspection and test
son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli model for quality assurance in final inspection and test
satın alım öncesi yapılan muayene pre-purchase inspection
muayene komisyonu examination committee
bilgisayar destekli deneme ve muayene computer-aided testing and inspection
gümrük muayene salonu customs hall
Law
yük muayene senedi bill of sight
adli muayene judicial medical report
adli muayene raporu forensic examination report
Politics
test belgelendirme ve muayene kuruluşları testing certification and inspection institutions
madeni paranın muayene edilmesi trial of the pyx
Institutes
belgelendirme ve muayene kuruluşları certification and inspection institutions
Insurance
tıbbi muayene raporu medical examiner's report
tıbbi muayene medical examination
Technical
muayene ve deney raporu inspection and test report
teknik muayene yöntemleri technical test methods
mide içini muayene etmek için kullanılan cihaz gastroscope
çalıştırmadan yapılan nihai muayene cold commissioning
kontrol veya muayene deliği inspection hole
muayene kuyuları inspection wells
çökertme muayene metotları cupping test methods
muayene kapağı inspection lid
kontrol veya muayene kapısı veya kapağı inspection cover
muayene kapağı inspection cover
günlük muayene daily inspection
muayene lambası inspection lamp
muayene planı inspection schedule
gözle muayene visual inspection
muayene suyu sampling water
muayene bacası manhole
muayene kuyusu inspection well
muayene bobini exciting coil
muayene cihazı testing machine
gemiye limanda yapılan muayene docking survey
kontrol veya muayene tapası inspection plug
basınçlı kaplar ve bu kapların muayene yöntemlerinin ortak hükümleri common provisions for pressure vessels and methods for inspecting them
tahribatsız muayene non-destructive testing
tahribatsız muayene yöntemi non-destructive testing method
muayene raporu inspection report
muayene deliği inspection hole
muayene etmek examine
yeniden muayene etmek resurvey
tahribatsiz muayene nondestructive evaluation
fişli muayene tablosu testing plug panel
muayene uzunluğu test length
fenni muayene technical inspection
fenni muayene scientific inspection
fenni muayene (motorcar) physical examination
muayene memuru gauger
muayene bacası inspection opening
tahribatsız muayene nondestructive testing
mikrobiyolojik muayene microbiological examination
radyografik muayene radiographic inspection
tahribatsız muayene yöntemi nondestructive inspection method
mikroskobik muayene metodu microscopical examination method
süreli muayene periodic inspection
gözle muayene visual examination
tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi qualification and certification of ndt personnel
girdap akımlarıyla muayene eddy current inspection
ultrasonik muayene ultrasonic inspection
manyetik parçacık muayene kılavuzu guide for magnetic particle examination
görsel muayene visual inspection
tam muayene thorough examination
ön muayene preliminary examination
endüstriyel radyografik muayene industrial radiographic testing
girdap akımları muayene sistemleri eddy current testing systems
otomatik tam çevre ultrasonik muayene automatic full peripheral ultrasonic test
teknik muayene ve teslim şartları technical conditions for inspection and delivery
periyodik muayene ve bakım periodic inspection and maintenance
sesüstü tahribatsız muayene ultrasonic nondestructive inspection
tahribatsız muayene nondestructive inspection
son muayene final inspection
soğuk muayene cold inspection
sesüstü muayene ultrasonic inspection
yıkımsız muayene nondestructive inspection
x-ışınlarıyla muayene x-ray inspection
periyodik muayene ve deneyler periodic inspection and testing
otomatik muayene automated inspection
muayene ve sevkiyat inspection and delivery
metalografik muayene metallographical examination
metalografik muayene metallographic examination
dolum sırasında muayene inspection at time of filling
gereksiz muayene/test unnecessary testing
muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları code of practice for examination and discard
makroskopik ve mikroskopik muayene için dağlayıcılar etchants for macroscopic and microscopic examination
kaynaklarda tahribatlı muayene destructive tests on welds
son muayene belgesi/sertifikası final examination certificate
gözle muayene visual testing
çift ışınlı mikroskopla tahribatsız muayene non-destructive measurement by split-beam microscope
referans muayene blokları reference test blocks
el ile ultrasonik muayene manual ultrasonic examination
yansıtılan ışık ile muayene examination by reflected light
mastarla muayene gauge inspection
muayene odası inspection chamber
harici gözle muayene external visual inspection
genel muayene general examination
makroskopik muayene macroscopic examination
tahribatsız muayene metotları non-destructive testing methods
kükürt baskısı ile makrografik muayene macrographic examination by sulphur print
kuvvetli mineral asitlerle dağlanarak makroskopik muayene macroscopic examination by etching with strong mineral acids
muayene pulu inspection stamp
hasarsız muayene non-destructive test
endüstriyel tahribatsız muayene personeli industrial nondestructive testing personnel
gözle muayene kodlama sistemi visual inspection coding system
malzemelerin uygunluk ve muayene dokümanları compliance and inspection documentation of materials
radyografik muayene radiographic examination
beton muayene bacası concrete manhole
beton muayene bacası concrete inspection chamber
çelik lifli ve donatılı beton muayene bacası steel fibre and reinforced concrete manhole
manyetik parçacıkla muayene magnetic particle testing
radyoskopik muayene radioscopic testing
gözle yapılan dış muayene external visual examination
tahribatsız muayene non-destructive testing (ndt)
tahribatsız muayene mühendisi ndt engineer
tahribatsız muayene mühendisi non-destructive testing engineer
rutin muayene routine inspection
periyodik muayene periodic inspection
elyaflı çimentodan imal edilmiş asbestsiz muayene bacaları ve odaları asbestos free fibre-cement manholes and inspection chambers
Telecom
x ışınlı muayene x ray inspection
belgelendirme ve muayene kuruluşları certification and inspection institutions
Electric
muayene bobini exciting coil
Construction
muayene bacası manhole
Automotive
araç muayene vehicle inspection
araç muayene istasyonu vehicle inspection station
servis içi muayene in-service inspection/roadworthiness
alman araç muayene kurumu deutscher kraftfahrzeug überwachungs-verein
araç emisyon muayene raporu smog check vehicle inspection report
muayene etmek inspect
muayene istasyonu inspection station
muayene kanalı inspection pit
muayene örnekleri inspection lot
muayene raporu inspection report
muayene ve bakım programları inspection and maintenance programs
muayene ve bakıma hazır olma durumu i/m ready status
egr fonksiyonel muayene egr functional inspection
tahribatsız muayene metodu non-destructive testing method
emisyon muayene belgesi numarası smog check certificate number
emisyon muayene düzeni emissions inspection system
teknik muayene technical inspection
teknik muayene kurumu technische überwachungs-verein
temel muayene/bakım programı basic i/m program
fonksiyonel muayene functional inspection
geliştirilmiş muayene/bakım programı enhanced i/m program
Traffic
yola elverişlilik muayene belgesi roadworthiness test certificate
periyodik muayene periodical inspection
zorunlu muayene compulsory inspection
muayene kanalı inspection channel
yola elverişlilik muayene raporu roadworthiness test report
araç muayene istasyonu vehicle inspection station
araç muayene raporu vehicle inspection report
seyyar muayene istasyonu mobile inspection station
Railway
muayene memuru inspector
muayene çukuru inspection pit
otomatik tren muayene istasyonu automatic train examination station
ray muayene aracı rail-inspection vehicle
yol muayene aracı track inspection vehicle
Aeronautic
kısaltılmış muayene curtailed inspection
yerde muayene kavramaları ground test couplings
tahrip muayene destructive testing
muayene şartnamesi inspection specification
yerde muayene kavramları ground test couplings
muayene seviyesi inspection level
son muayene final inspection
muayene seviyesi degree of inspection
holografik muayene holographic inspection
muayene deliği inspection port
periyodik muayene cyclical inspection
muayene diyagramı inspection diagram
değerlendirerek muayene inspection by variables
muayene kafilesi inspection lot
muayene istasyonu inspection station
numune ile muayene inspection by attributes
imalat sırasında muayene in-process inspection
uçak durumunu kontrol ve muayene sistemi aircraft condition monitoring system
Marine
gemiyi muayene hakkı right of visit
gemi muayene hakkı right of search
gemiyi muayene etmek overhaul to
gümrük muayene istasyonu boarding station
muayene senedi bill of sight
Medical
sırtın yer ile yaklaşık 45 derece açı yapacağı şekilde oturulan muayene pozisyonu reclined position n.
endoskop kullanarak üst sindirim bölgesinin muayene edilmesi esophagogastroduodenoscopy
muayene eldiveni examination glove
belirli bir muayene test
parmak veya el yardımıyla yoklanarak muayene touch
nörolojik muayene neurologic examination
endoskopik muayene endoscopic examination
oftalmoskopla muayene ophthalmoscopy
endoskopik yolla yapılan muayene panendoscopy
klinik muayene clinical
hasta muayene masası examination couch
sitolojik muayene cytologic examination
laringoskop ile muayene laryngoscopy
muayene masası examination couch
tıbbi muayene sistemi medical monitoring system
parmakla yapılan muayene digital exam
tıbbi muayene medical examination
kulak muayene cihazı otoscope
hasta muayene masası patient examination couch
el ile muayene palpation
sesle muayene cihazı tonoscope
içinden ışık geçirerek incelemek ya da muayene etmek transilluminate
muayene ziyareti clinic
muayene ücreti examination fee
adli muayene judicial examination
muayene çekici plexor
gırtlak muayene aleti laryngoscope
boğaz muayene aleti laryngoscope
fizik muayene physical examination
tıbbi muayene medical
muayene eden doktor medical examiner
tahribatsız muayene non-destructive testing
girdap akımlarıyla muayene eddy current testing
muayene/işlem eldivenleri examination/procedure gloves
hasta muayene odası clinic
vuruşlu muayene percussion
sonda ile muayene probing
sidikyolu muayene aleti urethroscope
burun muayene aygıtı rhinoscope
muayene çekici plessor
anjiyografik muayene odaları angiographic examination rooms
radyolojik muayene radiological examination
ruhsal muayene mental examination
muayene bulguları examination findings
klinik muayene clinical examination
nörolojik klinik muayene clinical neurologic examination
klinik muayene bulguları findings of clinical examination
nörolojik muayene eğitimi neurological examination training
nörolojik muayene neurological examination
postmortem muayene ve otopsi bulguları post mortem examinations and autopsy findings
preoperatif klinik muayene preoperative clinical examination
vize başvurularında muayene işlemlerini halletmesi için devlet tarafından atanan doktor panel doctor
fizik muayene bulguları physical examination findings
tam nörolojik muayene complete neurological exam
klinik muayene ve laboratuvar bulguları clinical examination and laboratory results
nazal endoskopik muayene nasal endoscopy examination
biyomikroskopik muayene biomicroscopic (slit-lamp) examination
ultrasonik muayene teçhizatı ultrasonic examination equipment
biyomikroskobik muayene biomicroscopic examination
ruhsal muayene bulguları mental examination findings
omuz muayene testi shoulder examination test
psikiyatrik muayene psychiatric examination
pupil ve motor muayene bulguları pupil and motor examination findings
dermatolojik muayene dermatological examination
dijital rektal muayene digital rectal examination
muayene masası examination table
Dentistry
intraoral muayene intraoral examination
ağız içi muayene intraoral examination
diş çekiminden önce yapılan muayene pre-extraction exam
Pathology
jinekolojik muayene gynaecological examination
Optics
göz muayene aygıtı orthoscope
Veterinary
büyükbaş hayvanı muayene ya da tedavi ederken kaçmaması için ayağa kalkamayacağı şekilde sırt üstü devirmek casting n.
Food Engineering
değişkenler ile muayene inspection by variables
mikrobiyolojik muayene microbiological examination
Chemistry
petrol muayene cihazı abel tester
Biology
mikrobiyolojik muayene microbiological examination
Tobacco
muayene başlıkları inspection cowls
muayene tamburu inspection drum
Education
hasta muayene fişi medical examination form
Environment
metalografik muayene metallographic examination
Military
tamamlayıcı sıhhi muayene supplemental physical examination
uçuştan önce muayene before-flight inspection
tıbbi muayene qualifying medical exam
müteahhit muayene sistemi contractor inspection system
muayene mübadele anlaşması inspection interchange agreement
mıknatıslık usulü ile muayene magnaflux inspection
namlu muayene aynası barrel reflector
nihai muayene final inspection
muayene ve teftiş etmek vet
onarım sırasında muayene in process inspection
silahlı kuvvetler muayene istasyonu armed forces examining station
son tıbbi muayene final type examination
standart muayene talimatı standard inspection procedure
son muayene final inspection
dönüş aracı muayene ve bakım binası nose cone building
gönderilen yerde muayene destination inspection
kısmi muayene spot check
mal muayene ve kabul raporu materiel inspection and receiving report
Archaic
gümrük muayene salonu long room