pile - Turkish English Dictionary
History

pile

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "pile" in Turkish English Dictionary : 63 result(s)

English Turkish
Common Usage
pile n. yığın
General
pile v. kümelenmek
pile v. birikmek
pile v. tepeleme doldurmak
pile v. istif etmek
pile v. çatmak
pile v. istiflemek
pile v. stoklamak
pile v. stok yapmak
pile v. kazık çakmak
pile v. yığılmak
pile v. yığmak
pile v. yığınak yapmak
pile n. pil
pile n. büyük ve muhteşem yapı
pile n. dünyalık
pile n. kırık dökük şey
pile n. şahmerdan
pile n. temel direği
pile n. ince tüy
pile n. yığınak
pile n. kat (dokuma)
pile n. yığın
pile n. temel kazığı
pile n. külçe
pile n. servet
pile n. öbek
pile n. istif
pile n. mayasıl
pile n. hidroelektrik pil
pile n. kuştüyü
pile n. küme
pile n. hav
pile n. atom reaktörü
pile n. direk
pile n. tüy
pile n. büyük kazık
pile n. çok sayıda olan şey
pile n. büyük miktar
pile n. büyük ölçü
pile n. büyük oran
pile adj. katlı (dokuma)
Technical
pile yığın yapmak
pile örtü
pile küme
pile tüy
pile hav
pile kazık
pile üst üste koymak
pile biriktirmek
pile yığmak
pile kümelemek
pile hidroelektrik pil
pile temel kazığı
Textile
pile hav
pile tüy
pile kumaşın yüzeyindeki kabartılmış iplik veya püsküller
Architecture
pile ağaç kazık
Construction
pile köprü ayağı
pile kazık
Physics
pile atom reaktörü
Environment
pile bir tür nükleer reaktör
pile pile

Meanings of "pile" in English Turkish Dictionary : 4 result(s)

Turkish English
General
pile pileus n.
Textile
pile pleat
Environment
pile pile
Meteorology
pile pileus

Meanings of "pile" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
pile up v. yığmak
pile up v. birikmek
General
pile on the agony v. mağdura yatmak
pile on the agony v. kendini acındırmak
pile off v. inmek
pile on the agony v. mazluma yatmak
tie on a pile v. kazığa bağlamak
pile out v. inmek
pile out v. hep birlikte inmek
pile on v. yığmak
pile up v. yığılmak
pile off v. hep birlikte inmek
pile arms v. silah çatmak
pile on the agony v. mağdura oynamak
pile it on v. şişirmek
pile up something v. arttırmak
pile on the agony v. mağduru oynamak
pile up v. karaya oturtmak
pile it on v. abartmak
pile on the agony v. mazlumu oynamak
pile on v. üşüşmek
make a pile v. çok para kazanmak
pile on the agony v. abartmak
be at the bottom of the pile v. diğerlerine göre daha kötü durumda olmak
pile in v. doluşmak
pile on v. tepeleme doldurmak
pile up v. haşat etmek
pile up v. bindirmek
pile up v. karaya oturmak
pile up v. biriktirmek
pile into (the car) v. arabaya doluşmak
pile one trouble on another v. derde dert katmak
make one's pile v. parsayı toplamak
pile up food v. yiyecek stoklamak
pile of dung n. çöp yığını
lumber pile n. kereste istifi
ash pile n. küllük
atomic pile n. nükleer reaktör
trash pile n. çöp yığını
atomic pile n. atom reaktörü
driven pile n. çakma kazık
pile of paperwork n. kağıt kalabalığı
snow pile n. kar yığını
pile dwelling n. göl üstü/kenarı yerleşim yeri
pile dwelling n. göl üstü ev
pile of shit n. bok yığını
total pile mass per unit area n. birim alan başına toplam hav kütlesi
pile of books n. kitap yığını
hook and pile n. cırt cırt
ancestral pile n. atalardan kalan şato veya malikane
junk pile n. çöp yığını
ant pile n. karınca yuvası
a pile of adj. bir yığın
pile-supported adj. kazıklara oturan
pile-supported adj. kazıklarla taşınan
Phrasals
pile into tıkıştırmak
pile in tıkıştırmak
pile into doluşturmak
pile in doluşturmak
pile out (of something) bir şeyden inmek/çıkmak
Colloquial
pile insult on insult kaba davranmaya devam etmek
pile insult on insult küstahlığa küstahlıkla cevap vermek
Idioms
pile arms v. tüfek çatmak
a pile jack rice couldn't jump over [old-fashioned] n. çuval dolusu para
a pile jack rice couldn't jump over [old-fashioned] n. tonla para
a pile jack rice couldn't jump over [old-fashioned] n. dünya kadar para
a pile jack rice couldn't jump over [old-fashioned] n. para içinde yüzmek
make one's pile küpünü doldurmak
make a pile parsayı toplamak
make a pile yükünü tutmak
make one's pile yükünü tutmak
pile on the agony habbeyi kubbe yapmak
pile on the agony bire bin katmak
pile on the agony pireyi deve yapmak
die in a pile-up zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirmek
make a pile of money büyük miktarda para kazanmak
pile pelion on ossa durumu içinden çıkılmaz bir hale sokmak
make a pile of money çok miktarda para kazanmak
pile pelion on ossa durumu iyice kötüleştirmek
pile on the agony kendini acındırarak ilgiyi üzerine çekmeye çalışmak
at the bottom of the pile durumu diğerlerine göre daha kötü olan
pile it high and sell it cheap sürümden kazanmak
pile them high sell them cheap sürümden kazanmak
pile them high sell them cheap yüksek miktardaki ürünü ucuza satmak
pile it high and sell it cheap yüksek miktardaki ürünü ucuza satmak
pile on the agony duygu sömürüsü yapmak
make a pile voliyi vurmak
pile on the pounds kilo almak
pile the work on someone birinin üstüne iş yıkmak
the bottom of the pile (başarı anlamında) (bir listenin/oluşumun) en altında
pile on the pounds şişmanlamak
Slang
iron pile ağırlıklar
pile of horseshit! tam bir saçmalık!
Trade/Economic
stock pile elde bulundurulan stok miktarı
be making a pile büyük kar sağlamak
pile of money para yığını
tax pile vergi desteği
stock pile stok
a pile of paperwork kağıt kalabalığı
Technical
admissible pile load kabul edilen kazık yükü
load per pile bir kazığa gelen yük
pile bearing load kazık yükü
pile extractor kazık sökücü
tension pile çekme kazık
pile driving resistance kazık çakma mukavemeti
slanted pile çakma kazık
cast in site pile yerinde dökme kazık
skin friction of a pile bir kazığın cidar sürtünmesi
water jetting at pile driving kazık çakmada su püskürtmesi
sand pile kum kazığı
pile puller kazık çekicisi
dynamic pile formula dinamik kazık formülü
pile driving by vibration vibrasyonlu kazık çakma
settlement of pile foundations kazıklı temellerin oturması
pile up katlamak
pile cluster kazık grubu
timber pile ağaç kazık
pile puller kazık sökücüsü
wood pile ağaç kazık
pile formula kazık formülü
pile stem kazık gövdesi
sand pile düşey kum akacı
pile breaking into the soil zemin içinde kazığın kırılması
placing of a pile kazığın yerine konulması
head of pile kazık başı
slanted pile eğik kazık
pile layout kazık tertibi
sheet pile with timber ahşap kaplama
steel shell pile boru kazık
pile hammer şahmerdan
pile pattern kazık paterni
steel pile demir kazık çelik kazık
pile body kazık gövdesi
pile driving air hammer havalı çekiç
allowable pile load müsaade edilen kazık yükü
depth resistance curve of a pile bir kazığın derinlik mukavemet eğrisi
pile loading test kazık yükleme testi
floating pile yüzen kazık
high pile uzun tüy
anchor pile tutturma kazığı
resistance against of a pile pulling kazık çekme mukavemeti
compacting by pile driving kazık çakma suretiyle sıkıştırma
pile extraction resistance kazık sökme mukavemeti
pile bent kazık öbeği
precast concrete pile prekast beton kazık
temporary elastic compression of a pile bir kazığın geçici elastik sıkışması
trial pile deneme kazığı
penetration depth of the pile kazığın çakma derinliği
flat sheet pile yassı palplanş
pile driver kazık sökücüsü
jet pile çakma kazık
embedded length of the pile kazığın gömülü boyu
driven pile çakma kazık
placing of a sheet pile palplanşların çakılması
smooth pile düz yüzeyli kazık
quay wall on a pile foundation kazık temel üzerine rıhtım duvarı
negative toe resistance of a pile bir kazığın negatif uç mukavemeti
deflection of a pile bir kazığın defleksiyonu
batter pile eğik kazık
sheet pile with timber ağaç kaplama
reinforced concrete pile betonarme kazık
pile driving test kazık çakma testi
smooth pile pürüzsüz kazık
compacting by pile driving kazık çakarak sıkıştırma
depth of penetration of a pile kazık çakma derinliği
pile foundation kazıklı temel
voltaic pile voltaik pil
pile shoe kazık çarığı
floating pile sürtünme kazığı
pile bent kazık grubu
bored pile dökme kazık
pile extractor kazık çekici
steel shell pile çelik kabuk kazık
bearing pile taşıyıcı kazık
conical pile konik kazık
tip of the pile kazık ucu
pile driving kazık çakma
smooth pile sürtünmesiz kazık
elastic shortening of a pile bir kazığın elastik kısalması
pile bent kazık ayak
resistance against of a pile pulling kazık sökme mukavemeti
rising of a pile kazığın kaydırılması
cast in place pile yerinde dökme kazık
foundation pile temel kazığı
safe pile load emniyetli kazık yükü
pile driver kazık çekicisi
toe resistance of a pile bir kazığın uç mukavemeti
galvanic pile galvanik pil
pile spacing kazık aralığı
pile bearing load kazık taşıma yükü
sheet pile extracting palplanşın sökülmesi
point of a pile kazık ucu
bored pile delme kazık
pile group kazık grubu
test pile test kazığı
inclined pile eğik kazık
pile toe kazık ucu
pile cluster kazıklar grubu
energy of pile driving kazık çakma enerjisi
trial pile test kazığı
penetration depth of the pile kazığın gömülü boyu
pile driving formula çakma kazık formülü
penetration of a pile bir kazığın çakılması
wood pile yakacak odun yığını
jet pile eğik kazık
sheet pile head palplanş başı
test pile deneme kazığı
shoe of pile kazık çarığı
vibrating pile hammer titreşimli şahmerdan
straight web sheet pile dolu gövdeli palplanş
bored pile fore kazık
anchor pile bağlama kazığı
anchor pile ankraj kazığı
automatic ram pile driver otomatik tokmaklı şahmerdan
automatic pile driver otomatik şahmerdan
bulb pile soğan başlı kazık
carbon pile voltage regulator box kömür sütunlu voltaj regülatörü
cased pile kılıflı kazık
caisson pile keson kazık
compaction pile sıkıştırma kazığı
compression pile basınç kazığı
compaction pile zemin sıkıştırma kazığı
coal pile kömür yığını
disk pile yuvarlak çarıklı kazık
disk pile mahmuzlu kazık
displacement pile deplasman kazığı
pressure pile basınç kazığı
encased pile ankastre kazık
friction pile sürtünme kazığı
franki pile teleskopik çakma kazık
friction pile yüzer kazık
franki pile franki kazığı
bonded-pile carpet yapıştırma havlı halı
allowable pile-toe load kabul edilebilir kazık uç yükü
box-pile kutu kazık
butt-end (pile) kazık başı
false-pile kazık başlığı
coal-pile kömür kümesi
end-bearing pile taşıma kazığı
closed-end pipe pile kapalı uçlu kazık boru
floating pile-driving plant yüzer kazık çakma tesisi
coal-pile temperature kömür yığını sıcaklığı
end-bearing pile uç kazığı
plank-pile ahşap palplanş
point-bearing pile uç kazığı
plank-pile ağaç yassı kazık
pile-supported continuous footing kazıklar üzerinde şerit temel
point-bearing pile foundation uç taşıma kazıklı temel
point-bearing pile uç taşıma kazığı
sheet-pile wall palplanş duvarı
guide pile kılavuz kazık
i-beam pile ı-profıli çelik kazık
hollow pile içi boş kazık
hydraulic pile driver hidrolik şahmerdan
tongued and grooved pile zıvanalı-kinişli palplanş kazığı
high pile uzun hav
weft pile carpet atkı havlı halı
pile driver şahmerdan
pile fabric tüylü kumaş
pile up istiflemek
deep pile fabric uzun havlı kumaş
admissible pile load izin verilen kazık yükü
load test on pile kazık yükleme deneyi
water-jet method of pile-driving kazık çakmada su jeti yöntemi
lubricating pile yağ keçesi
steel sheet pile çelik palplanş
steel pile çelik kazık
steam pile driver buhar makineli şahmerdan
open-end pipe pile açık uçlu kazık
pile extractor machine kazık sökücü makine
pile up istif etmek
pile loading test kazık yükleme deneyi
pile structure kazıklı strüktür
pile ferrule kazık başı çemberi
pile driver kazık çakıcı
pile splice kazık eklemek
pile extractor machine ekstraktör
pile pier kazık iskele
pile extractor ekstraktör
pile reinforcement kazık donatısı
pile-drawing machine kazık sökme makinesi
pile shoe çarık
pile ring kazık çemberi
pile cap kazık başlığı
pile-driving equipment kazık çakma ekipmanı
pile-driving kazık çakma
pile driver tower şahmerdan kulesi
pile cluster kazık demeti
pile row kazık sırası
pile up birikmek
pile extraction kazığı çekme
pile point kazık ucu
pile dike kazık perde
pile helmet kazık başlığı
pile point kazık çarığı
pedestal pile soğan başlı yerinde dökme kazık
pile resistance kazık direnci
pile extracting kazık sökme
pile foundation kazık temel
pile extension kazık uzatılması
pile pulling test kazık çekme deneyi
pile fabricating yard kazık yapım alanı
pile head kazık başı
pile top kazık başı
pile follower kazık başı takozu
screw pile vidalı kazık
pile stockade kazık çit
pile up biriktirmek
pile heave zemin kabarması
pile heave kazık yükselmesi
pile splicing kazık ekleme
pile up yığılmak
pile pier kazık ayak
refusal of pile kazığın geri tepmesi
rebound of pile kazığın geri tepmesi
sand pile düşey kum dreni
tension pile çekme kazığı
tapered pile sivri uçlu kazık
vibro pile vibrasyonlu kazık
vibratory pile driving vibrasyonlu şahmerdanla çakma
untapered pile düz uçlu kazık
vibratory pile driver vibrasyonlu şahmerdan
treated pile emprenye edilmiş kazık
vibro pile vibro kazık
pile loss hav kaybı
pile design kazık tasarımı
batch pile harman yığını
scrap pile hurda yığını
pile level indicator istif düzeyi göstergeci
pile level istif düzeyi
pellet pile-up topak yığını
pile-up tınaz
voltaic pile volta pili
screw pile burgulu kazık
welding bar pile kaynaklık çubuk demeti
dislocation pile-up dislokasyon yığılımı
pile driver kazık tokmağı
pile-up theory yığılma kuramı
pile-up yığı
batter pile meyilli kazık
needled pile floor covering iğnelenme havlı yer döşemesi
raker pile çakma kazık
mini pile mini kazık
sheet-pile wall palplanş duvar
needled pile floor coverings iğnelenmiş havlı yer döşemeleri
dead pile ölü hav
pile weatherstrip şerit fırça
Electric
voltaic pile elektrik pili
voltaic pile voltaik pil
electrical pile termoelektrik pil
Textile
pile thread havlı iplik
pile density hav yoğunluğu
high pile uzun havlı
surface pile density yüzey hav yoğunluğu
worsted pile yarn kamgarn yün ipliği
pile yarn ilmek ipliği
pile warp hav çözgüsü
pile fabric havlı kumaş
pile fabric tüylü
weft pile carpet atkı havlı halı
pile fabric tüylü kumaş
deep pile fabric uzun tüylü kumaş
deep pile fabric uzun havlı kumaş
high pile uzun hav
high pile uzun tüy
high-pile fabric uzun tüylü kumaş
high-pile fabric uzun havlı kumaş
four-pile velvet dört tüylü kadife
two-pile velvet iki tüylü kadife
three-pile velvet üç tüylü kadife
thickness of pile hav kalınlığı
pile fibre volume ratio hav lifi hacim oranı
total pile mass per unit area birim alandaki toplam hav kütlesi
measured surface pile density ölçülen yüzey hav yoğunluğu
measured pile fibre volume ratio ölçülen hav lif hacim oranı
non-destructive measurement of pile thickness above the backing taban üzerindeki hav yüksekliğinin hasarsız ölçülmesi
textile floor coverings having a pile of cut or looped yarn kesik veya ilmek iplikli hava sahip tekstil yer döşemeleri
pile warp yarns hav çözgü iplikleri
hook-and-pile fasteners cırt cırt
hook-and-pile fasteners cırtcırt
Architecture
pile foundation kazık temel
sheet pile palplanş
Construction
precast pile prekast kazık
concrete pile beton kazık
pile plank yassı kazık
pile plank palplanş
sheeting pile palplanş
false pile yalancı kazık
pile foundation kazık temel
displacement pile deplasman kazığı
battered pile eğik kazık
battered pile yansı kazık
concrete filled pipe pile beton dolgulu kazık boru
cylinder pile büyük çaplı boru kazık
prestressed pile öngerilmeli betonarme kazık
fender pile selyaran kazığı
pipe pile kazık boru
fender pile tampon kazık
foundation pile temel kazığı
enlarged-base pile genişletilmiş uçlu kazık
cast-in-situ pile yerinde dökme kazık
drop-hammer pile driver şahmerdanlı kazık çakma makinesi
drop-hammer pile driver serbest düşmeli tokmaklı şahmerdan
enlarged-base pile soğan başlı kazık
pile-plank palplanş
open-end pipe pile açık uçlu kazık
precast pile hazır kazık
precast pile öndökümlü kazık
hollow concrete tube pile beton boru kazık
h-beam pile h-profili çelik kazık
raker pile eğik kazık
raker pile çakma kazık
tongued and grooved pile zıvanalı-kinişli palplanş kazığı
sheet pile palplanj
precast concrete pile beton baba
precast pile beton baba
pile of rubble moloz yığını
pile of debris moloz yığını
suction pile vakumlu temel
soldier pile iksa kazığı
pile roller tüylü rulo
sheet pile levha kazığı
pile cap kazık başlığı
tangent pile teğet kazık
single pile tekil kazık
secant pile kesişen kazık
Woodworking
wooden pile ahşap kazık
timber pile ahşap kazık
lumber pile kereste istifi
plank pile ahşap palplanş
wood pile ahşap kazık
Automotive
scrap pile analysis hurda lastik analizi
carbon pile karbon kümesi
Traffic
wooden pile ahşap kazık
pile length kazık uzunluğu
prestressed pile öngerilmeli kazık
end bearing pile uç kazığı
friction pile sürtünme kazığı
bored pile forekazık
pile spacing kazık aralığı
pile length kazık boyu
pile foundation kazıklı temel
bearing capacity of a pile kazık taşıma gücü
Marine
sheet-pile v. etrafına palplanş yapmak
pile deriving barge şahmerdan donatımı mavna
pile driving equipment kazık çakıcı
mooring pile bağlama kazığı
steel sheet pile çelik
sheet pile quaywall yassı kazıklı rıhtım duvarı
pile sheet palplanş
pile driver kazık çakıcı
sheet pile type bulkhead yassı kazıklı tip tahkimat duvarı
steel sheet pile quaywall çelik yassı kazıklı rıhtım duvarı
pile driving plant şahmerdan makinalar
double sheet pile pier çift yassı kazıktipinde iskele
sheet pile yassı kazık
wood pile ahşap kazık
steel sheet pile yassı kazık
steel pipe pile çelik kazık boru
steel pile breakwater çelik kazıklı dalgakıran
sheet pile anchorage demirleme yassı kazığı
timber pile ahşap kazık
anchor pile tespit kazığı
cast iron pile dökmedemir kazık
pile deriving barge kazık çakma dubası
steel sheet pile seawall çelik yassı kazıklı deniz duvarı
double sheet pile jetty çift yassı kazık tipli jeti
sand compaction pile method kum sıkıştırmalı kazık yöntemi
pile sheet yassı kazık
anchor sheet-pile ankrajlı kazık perdesi
anchor  vertical-pile dikey demirleme kazığı
anchor coupled-pile ankarajlı kazık
pile-type jetty kazıklı tip iskele
pile-type fender kazıklı tip usturmaça
pile-supported parapet kazık destekli korkuluk duvarı
steel sheet pile-type parapet çelik yassı kazıklı parapet
pile-type breakwater kazıklı tip dalgakıran
pile-type structure kazıklı tip yapılar
pile-type dolphin kazıklı tip dolfin
vertical-pile anchorage düşey kazıklı ankraj
steel pipe pile-type offshore structure çelik boru kazıklı açık deniz yapısı
pile driving equipment şahmerdan donanımı
pile driver şahmerdan
pile driver kazık varyosu
Mining
coal pile kömür yığını
Physics
atomic pile atom pili
atomic pile atom reaktörü
atomic pile nükleer reaktör
Forestry
creosoted pile kreozotlanmış ahşap kazık
Environment
sand compaction pile method kum sıkıştırma yöntemi
pile group kazık gruplaması
friction pile sürtünme kazığı
depth of embedment of pile kazık gömme derinliği
pile bearing capacity kazık dayanım gücü
caisson type pile works keson tip kazık çalışması
sheet pile revetment tabaka kazık muhafaza
steel-pipe pile çelik-boru kazık
model pile model kazığı
Geology
driven pile çakılan kazık
compaction pile kompozit kazık