radical - Turkish English Dictionary
History

radical

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "radical" in Turkish English Dictionary : 54 result(s)

English Turkish
Common Usage
radical n. radikal
radical adj. kökten
radical adj. köklü
General
radical n. ifrat
radical n. ana nota
radical n. kök işareti
radical n. esas
radical n. köken
radical n. kök
radical n. kökten reform yanlısı kimse
radical adj. esaslı
radical adj. temel
radical adj. köke ait
radical adj. esasi
radical adj. asıl
radical adj. köksel
radical adj. köke ait olan
radical adj. aşırı
radical adj. kök halinde olan
radical adj. asla ait
radical adj. temelden
radical adj. kesin
radical adj. kökensel
Slang
radical adj. mükemmel
radical adj. muhteşem
radical adj. harika
radical adj. on numara
radical adj. şahane
Trade/Economic
radical köktenci
radical kökünden
Politics
radical cezri
radical asla ait
radical kökle ilgili
radical köke ait
Technical
radical radikal
Construction
radical köklü
Medical
radical adj. radikal (ameliyat,tedavi)
radical radikal boyun disseksiyonu
Math
radical radikal ifade
radical köksel
radical kök
radical köktenci
radical radikal
Chemistry
radical n. eşleşmemiş elektronu olan atom ya da bir grup atom
radical n. radikal
radical n. serbest radikal
radical kökçe
Marine Biology
radical kökçe
Botanic
radical adj. kök ile ilgili
radical adj. köksel
radical adj. köklü
Linguistics
radical adj. türetilmemiş
radical adj. sözcükteki ekleri çıkardıktan sonra kalan bölüme ait
radical köken

Meanings of "radical" with other terms in English Turkish Dictionary : 140 result(s)

English Turkish
General
undergo a radical change v. köklü değişim geçirmek
vinyl radical n. vinil radikali
radical theory n. radikal teori
radical reform n. köklü reform
radical changes n. köklü değişiklikler
radical economics n. radikal ekonomi
radical development n. büyük gelişme
radical development n. önemli gelişme
radical changes n. büyük değişiklikler
radical changes n. geniş kapsamlı değişiklikler
radical-socialism n. radikal-sosyalizm
radical-socialist n. radikal-sosyalist
radical solution n. kökten çözüm
radical solution n. köklü çözüm
fundamental/radical/drastic changes n. esaslı değişiklikler
Trade/Economic
radical changes köklü değişme
radical changes radikal değişiklik
radical school of economic development köktenci iktisadi kalkınma ekolü
radical marketing radikal pazarlama
Politics
radical party radikal parti
radical parties radikal partiler
radical right parties köktenci sağ partiler
parti républicain radical et radical-socialiste cumhuriyetçi radikal ve radikal sosyalist parti
radical right aşırı sağ
radical islamist aşırı islamcı
radical islam radikal islam
a radical solution radikal bir çözüm
radical left aşırı sol
radical islamist radikal islamcı
radical chic radikal sol görüşlülerin benimsediği kıyafet modası ve yaşam tarzı
radical chic radikal şıklık
Institutes
liberal and radical youth movement of the european community avrupa topluluğu liberal ve radikal gençlik hareketi
Technical
radical sign kök işareti
acid radical bir asidin negatif parçası
chemical radical kimyasal radikal
free radical-mediated serbest radikal-aracılı
free radical serbest köksel atom
free radical formation serbest radikal oluşumu
benzal radical benzal kökü
azido radical azido kökü
acid radical asit kökü
arseno radical arseno kökü
free-radical polymerization özgür kök polimerizasyonu
arsino radical arsino kökü
diazo radical diyazo kökü
thiocyano radical kükürtlü siyanür kökü
free-radical scavengers serbest radikal temizleyiciler
free-radical scavenger serbest radikal temizleyici
oxygen radical absorption capacity oksijen radikal soğurma kapasitesi
Computer
fraction and radical templates kesir ve kök şablonları
ime radical ime kökten
radical gap kök aralığı
Construction
free radical serbest kök
Aeronautic
free radical polymerization serbest radikal polimerizasyonu
Medical
radical therapy radikal tedavi
free radical serbest radikal
radical cure esaslı bir kür
free radical scavenger serbest radikal süpürücü
free radical molecule serbest radikal molekülü
ketone radical keton kökü
existing of oxygen radical toxicity oksijen radikali toksisitesinin varlığı
free radical scavengers serbest radikal temizleyiciler
open radical retropubic prostatectomy açık radikal retropubik prostatektomi
radical inguinal orchidectomy radikal inguinal orşiyektomi
free radical production serbest radikal oluşumu
radical excision of the mass radikal kitle eksizyonu
oxygen free radical scavenger oksijensiz radikal tutucu
laparoscopic radical prostatectomy laparoskopik radikal prostatektomi
radical prostatectomy radikal prostatektomi
radical hysterectomy radikal histerektomi
free radical scavenger serbest radikal yakalayıcı
radical contrast radikal kontrast
right radical inguinal orchiectomy sağ radikal inguinal orşiektomi
free-radical scavenging activities serbest radikal süpürme aktiviteleri
radical retropubic prostatectomy radikal retropubik prostatektomi
robotic radical cystoprostatectomy robotik radikal sistoprostatektomi
mao-derived hydroxyl radical production mao kaynaklı hidroksil radikali üretimi
radical scavenging activity radikal temizleyici aktivitesi
intestinal ischemia and free radical metabolism ince barsak iskemisi ve serbest radikal metabolizması
modified radical mastectomy modifiye radikal mastektomi
radical mastectomy radikal mastektomi
Anatomy
radical vessels doku içlerinden başlayan küçük damarlar
Psychology
radical behaviorism radikal davranışçılık
Pharmaceutics
free radical scavenging activities serbest radikal süpürücü etkileri
Food Engineering
free radical serbest kök
free radical serbest radikal
Math
radical axis radikal ekseni
radical center kuvvet merkezi
radical plane radikal düzlemi
radical axis kuvvet ekseni
radical sign kök işareti
radical center köklü özelliği
radical axis köklü ekseni
radical sign kök imi
radical surd radikal ifade
radical expression köklü ifade
radical axis of two circles iki çemberin kuvvet ekseni
radical quantity kök işaretine eklenen ifade
Physics
free radical erkin kökçe
free radical serbest radikal
free radical özgür kök
Chemistry
alcohol radical n. alkol grubu
alcohol radical n. alkoller
aldehyde radical n. aldehitler
aldehyde radical n. aldehit grubu
acid radical asit kökü
ammonium radical amonyum kökü
free-radical mediator serbest radikal-aracılı
free radical serbest radikal
hydroxyl radical hidroksit kökü
isopropyl radical izopropil kökü
isothiocyano radical izotiyosiyano kökü
benzoyl radical benzoil kökü
benzyl radical benzil kökü
glyceryl radical gliseril kökü
propylene radical propilen kökü
butylene radical bütilen kökü
acyl radical akil kökü
nitro radical nitro kökü
nitroso radical nitroso kökü
atom transfer radical polymerization atom transfer radikal polimerizasyonu
free radical polymerization radikal polimerizasyon
free radical polymerization serbest radikal polimerizasyon
nitroxide-meadiated radical polymerization nitroksit aracılıklı radikal polimerizasyonu
radical scavenging properties radikal süpürücü özellikleri
acetyl radical asetil
acetyl radical asetil grubu
cacodyl radical kakodil kökü
radical vinegar asetik asit
Biology
free oxygen radical serbest oksijen radikali
Social Sciences
sex-radical feminism seks yanlısı feminizm
sex-radical feminism seks-pozitif feminizm
trans-exclusionary radical feminist trans ayrımcı radikal feminist
Literature
radical stress kelimenin köküne vurgu yapılması
Linguistics
radical languages tekheceli diller
radical language tek heceli dil
radical pitch hece başlangıç tonu
Military
radical cell genellikle 3-5 kişilik olan terörist hücresi
radical cell terörist hücresi
radical cell terör hücresi