reconstruction - Turkish English Dictionary
History

reconstruction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "reconstruction" in Turkish English Dictionary : 29 result(s)

English Turkish
Common Usage
reconstruction n. yeniden yapılanma
General
reconstruction n. yeniden yapılandırma
reconstruction n. yeniden oluşturma
reconstruction n. yeniden kurma
reconstruction n. yeniden inşa etme
reconstruction n. kalkınma
reconstruction n. yeniden inşa
reconstruction n. rökonstrüksiyon
reconstruction n. yeniden yapma
reconstruction n. tekrar inşa
Trade/Economic
reconstruction yeniden yapım
reconstruction kalkındırma
reconstruction yeniden inşa
reconstruction işletmenin finansman ve organizasyon yapısında değişiklik yapma
Politics
reconstruction yeniden inşa etme
Technical
reconstruction geriçatma
reconstruction yeniden yapma
reconstruction yeniden inşa edilen şey
reconstruction gerıçatma
reconstruction yeniden yapım
Computer
reconstruction yeniden oluşturma
Architecture
reconstruction canlandırım
Construction
reconstruction restorasyon
reconstruction imar
Medical
reconstruction rekonstrüksiyon
Psychology
reconstruction yeniden kurgulama
Linguistics
reconstruction yeni kurum
Archaeology
reconstruction canlandırım
Cinema
reconstruction yeniden kuruş

Meanings of "reconstruction" with other terms in English Turkish Dictionary : 92 result(s)

English Turkish
General
issue a reconstruction permit v. imar izni çıkarmak
code reconstruction n. kod çözme
destruction and reconstruction n. yok etme ve tekrar inşa
facial reconstruction n. yüz maskı
reconstruction expenses n. yeniden inşa masrafları
reconstruction permit n. imar izni
reconstruction permit development permit n. imar izni
repair and reconstruction n. onarım ve yeniden inşa
Trade/Economic
bank for reconstruction and development imar kalkınma bankası
bank for reconstruction and development imar ve kalkınma bankası
European Bank for Reconstruction and Development avrupa imar ve kalkınma bankası
european bank for reconstruction and development (ebrd) avrupa imar ve kalkınma bankası
international bank for reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
international bank for reconstruction and development az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı uzun vadeli kredi sağlayan uluslararası finansal kuruluş
international bank for reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
international bank for reconstruction and development world bank uluslararası imar ve kalkınma bankası
national bank for reconstruction and development ulusal imar ve kalkınma bankası
reconstruction expenses yeniden inşaat masrafları
reconstruction loan imar kredisi
world bank the international bank for reconstruction and development dünya bankası uluslararası imar ve kalkınma bankası
Law
bank for reconstruction and development imar kalkınma bankası
international bank for reconstruction uluslararası imar ve gelişme bankası
reconstruction of events olayların tekrar canlandırılması
Politics
community assistance for reconstruction, development and stabilisation yeniden yapılanma kalkınma ve stabilizasyon topluluk yardımı
european agency for reconstruction (ear) avrupa imar ajansı
european bank for reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası
european bank of reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası
international bank for reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
post-conflict reconstruction çatışma sonrası yeniden yapılanma
wb- international bank for reconstruction and development db- uluslararası yeniden imar ve kalkınma bankası
Institutes
committee on public works, reconstruction, transportation and tourism bayındırlık imar ulaştırma turizm komisyonu
european agency for reconstruction avrupa yeniden yapılanma ajansı
european bank for reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası
european bank of reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası
european bank of reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası
european bank of reconstruction and development avrupa imar ve kalkınma bankası’nın
european reconstruction agency avrupa yeniden yapılandırma ajansı
international bank of reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
reconstruction and development programme (rda) yeniden yapılanma ve gelişim programı
Tourism
reconstruction plan for protect koruma amaçlı imar planı
Technical
3d reconstruction üç boyutlu yeniden yapılandırma
day reconstruction method günü yapılandırma metodu
image reconstruction imgenin geriçatılması
signal reconstruction sinyalin geriçatılması
three-dimensional reconstruction üç boyutlu çatkılama
Computer
computer-aided reconstruction bilgisayar destekli yeniden yapılama
image reconstruction imgenin geriçatılması
Informatics
image reconstruction imgenin geri çatılması
image reconstruction imgenin yeniden oluşturulması
signal reconstruction işaretin geri çatılması
Construction
reconstruction plan with scale ölçekli imar planı
Medical
anterior cruciate ligament reconstruction ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
anterior cruciate ligament reconstruction ön çapraz bağ cerrahisi
anterior knee reconstruction ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction artroskopik ön çapraz bağ tamiri
arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction artroskopik ön çapraz bağ cerrahisi
arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction artroskopik diz ön çapraz bağ onarımı
biologic reconstruction biyolojik rekonstrüksiyon
bladder reconstruction mesane rekonstrüksiyonu
breast reconstruction meme rekonstrüksiyonu
chest wall reconstruction with osteosynthesis plaque osteosentez plağı ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonu
double bundle reconstruction of the anterior cruciate ligament çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
exposure dose reconstruction maruziyet dozu rekonstrüksiyonu
exposure-dose reconstruction maruziyet dozu rekonstrüksiyonu
external auditory canal reconstruction dış kulak yolu rekonstrüksiyonu
full-thickness chest wall reconstruction tam kat toraks duvarı rezeksiyonu
graft reconstruction greftle rekonstruksiyon
laryngotracheal reconstruction larengotrakeal rekonstrüksiyonu
lip reconstruction dudak rekonstrüksiyonu
mandible reconstruction mandibula rekonstrüksiyonu
middle ear ossicular reconstruction orta kulak kemikçik zinciri rekonstrüksiyonu
neobladder reconstruction yeni mesane yapılması operasyonu
penile reconstruction penil rekonstrüksiyon
peripheral nerve reconstruction periferik sinir rekonstrüksiyonu
posterior decompression and reconstruction posterior dekompresyon ve rekonstrüksiyon
reconstruction of face defects yüzdeki doku defektlerinin rekonstrüksiyonu
reconstruction of nasal cutaneous defects nazal kutanöz defektlerin rekonstrüksiyonu
reconstruction of saddle nose semer burun tedavisi
reconstruction of the defects in the middle of the nose burnun orta kısım defektlerinin onarımı
reconstruction of the soft palate yumuşak damak rekonstrüksiyonu
reconstruction of tissue defects doku kaybı rekonstrüksiyonu
reconstruction plaque rekonstrüksiyon plağı
reconstruction with cartilage graft kıkırdak grefti ile rekonstrüksiyon
surgical reconstruction cerrahi rekonstrüksiyon
surgical reconstruction of the coeliac and the superior mesenteric artery çölyak ve süperiyor mezenterik arterin cerrahi rekonstrüksiyonu
three dimensional reconstruction üç boyutlu rekonstrüksiyon
tracheal reconstruction trakeal rekonstrüksiyon
young-dees-leadbetter bladder neck reconstruction young-dees-leadbetter mesane boynu onarımı
Psychology
reconstruction theory yeniden kurgulama teorisi
Biology
peripheral nerve reconstruction periferik sinir rekonstrüksiyonu
Linguistics
internal reconstruction içten yeni kurum