remote - Turkish English Dictionary
History

remote

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "remote" in Turkish English Dictionary : 26 result(s)

English Turkish
Common Usage
remote n. uzak
General
remote n. naklen yayın
remote adj. dolaylı
remote adj. çok uzak
remote adj. ayrı
remote adj. ecnebi
remote adj. pek az
remote adj. küçük
remote adj. mesafeli
remote adj. sapa
remote adj. ücra
remote adj. yabancı
remote adj. ırak
remote adj. çok eski
remote adj. soğuk (davranış)
remote adj. uzaktan
remote adj. (davranış) soğuk
remote adj. uzak
remote adj. mümkün görünmeyen
Computer
remote karşı
remote uzak
remote uzakta
remote uzaktan
Telecom
remote uzaktan
remote uzak
Medical
remote uzaktan kontrol

Meanings of "remote" with other terms in English Turkish Dictionary : 384 result(s)

English Turkish
General
remote sensing system n. uzaktan algılama sistemi
a remote chance n. uzak bir ihtimal
a remote possibility n. küçük bir olasılık
remote visual inspection n. uzaktan görsel inceleme
a remote chance n. ufak bir olasılık
remote perception n. uzaktan algılama
wild and remote place n. dağ başı
remote operating vehicle n. uzaktan kumandalı araç
remote controlled n. uzaktan kumandalı
remote location n. uzak yer
a remote possibility n. uzak bir ihtimal
remote sensing capability n. uzaktan algılama yeteneği
remote control device n. kumanda aygıtı
remote area n. sapa yer
remote sensing n. uzaktan algılama
remote future n. uzak gelecek
remote control n. uzaktan denetim
remote control n. uzaktan kumanda
remote control n. uzaktan kontrol
remote control n. kumanda
remote-control switch n. kumanda cihazı
remote possibility n. uzak ihtimal
television remote control n. televizyon kumandası
remote control concrete mixer truck n. uzaktan kumandalı harç kamyonu
remote control cement mixer truck n. uzaktan kumandalı harç kamyonu
remote viewing n. uzaktan izleme
remote region n. uzak bölge
remote region n. uzak yer
remote islands n. uzak adalar
remote coaching n. sanal koçluk
remote corner n. ücra köşe
remote operated adj. uzaktan çalıştırılan
remote operated adj. uzaktan kumandalı
Trade/Economic
remote terminal uzak terminal
remote electronic banking uzaktan elektronik bankacılık
remote payment uzaktan ödeme
bankruptcy-remote iflas riskinden ari
Law
remote damage dolaylı zarar
remote cause uzak neden
remote cause uzak sebep
remote cause dolaylı sebep
Politics
remote sensing programme uzaktan algılama programı
Insurance
remote cause uzak sebep
Media
remote control uzaktan yönetim
Technical
remote computing system uzak bilişim dizgesi
remote storage server uzaktaki depolama sunucusu
remote teleworking uzaktan telefonla çalışma
remote calculator uzaktan hesaplayıcı
remote control valve uzaktan kumandalı valf
remote processor uzak işlemci
remote site uzak yerleşke
remote batch processing uzak yığın işlem
remote terminal uzak uçbirim
remote batch terminal uzak toplu işlem terminali
remote calculator uzak hesaplayıcı
remote mirroring uzaktan aynalama
remote control uzaktan kumanda
remote batch processing uzaktan toptan işleme
remote batch entry uzaktan toptan giriş
remote data stations uzak veri istasyonları
remote indicator uzaktan kumandalı gösterge
remote computing system uzaktan hesaplama sistemi
remote power off uzaktan kapama
remote log in uzaktan oturum açma
remote inquiry uzaktan sorgulama
remote batch processing uzak toplu işlem
remote home directory uzak başlangıç dizini
remote storage engine uzaktaki depolama motoru
remote data terminal uzak veri terminali
remote station uzak istasyon
remote loopback uzak döngü sınaması
remote metering gaz
remote account uzak hesap
remote debugging uzaktan hata giderme
remote indicating thermometer uzaktan okunabilen termometre
remote processing uzaktan işlem
remote host uzak sistem
remote control unit uzaktan kumanda birimi
remote power on uzaktan açma
remote sensor uzaktan kumanda sensörü
remote computer uzak bilgisayar
remote keyless entry uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
remote access data processing uzaktan bilgi işleme
remote control kit uzaktan kumanda kiti
remote teleworking uzaktan çalışma
remote measuring uzaktan ölçme
remote job entry uzak iş girişi
automatic remote control uzaktan otomatik kumanda
remote visual inspection uzaktan gözle inceleme
remote control switch uzaktan kumanda anahtarı
remote workstation uzak iş istasyonu
remote control valve uzaktan kumandalı vana
remote-controlled cock çubuk kumandalı ventil
remote-controlled switch box tablalı kompartıman ayar tertibatı
remote-control hydraulic cylinder uzaktan kontrollü hidrolik silindir
remote metering uzaktan ölçme (otomatik bir cihazla)
remote procedure call uzaktan yordam çağrısı
remote procedure call uzaktan işlem çağrısı
remote job entry uzaktan iş girişi
remote indicator uzaktan gösterici
remote control uzaktan komuta
remote controlled uzaktan kumandalı
remote driven uzaktan tahrik edilen
measurement of the heat extraction rate of the cabinets when the condensing unit is remote from the cabinet kondensör birimi dolaptan uzakta olduğunda dolapların ısı yayma hızının ölçülmesi
remote controlled aircraft uzaktan kumandalı uçak
remote controller uzaktan kumanda aygıtı
remote-controlled television uzaktan kumandalı televizyon
remote controlled rocket uzaktan kumandalı roket
remote controlled door uzaktan kumandalı kapı
remote push-pull cable steering system uzaktan çekme-itmeli dümen düzeneği
remote surveillance uzaktan gözetim
remote operation uzaktan çalıştırma
remote actuation uzaktan çalıştırma
remote monitoring uzaktan izleme
remote monitoring unit uzaktan izleme birimi
electromagnetic remote-control switches elektromanyetik uzaktan kumandalı anahtarlar
remote reading of meters ölçme cihazlarının uzaktan okuması
remote power feeding uzaktan güç besleme
remote control cylinder uzaktan kumandalı silindir
remote control set (uzaktan) kumanda takımı
remote protection uzaktan koruma
remote emergency power off (repo) uzaktan acil güç kapama
dual probe remote thermometer çi̇ft uçlu uzaktan ölçer termometre
Computer
remote site uzak site
remote access connection manager uzaktan erişim bağlantı yöneticisi
update remote references uzak başvuruları güncelleştir
remote machine uzak makine
remote led uzaktan kumanda ışığı
remote desktop uzak masaüstü
remote port uzak bağlantı noktası
remote file sharing uzak dosya paylaşımı
remote host uzaktan erişimli yönetici
remote execute uzaktan çalıştırma
remote server uzakdaki sunucu
remote ipx addr uzak ıpx adr
remote host uzak anasistem
remote control uzaktan denetim
remote name uzaktan erişim adı
remote queue uzak sıra
remote video uzak video
remote logins uzak girişler
remote system uzaktaki sistem
remote session uzaktan oturum
remote ip addr uzak ıp adr
remote paused uzaktaki bekletildi
remote mail uzaktan posta
remote system uzak sistem
remote options uzak seçenekler
remote controller uzak denetleyici
remote registry uzaktan kayıt defteri
remote pointer uzak işaretçi
remote enable uzak etkinleştirme
remote storage uzak depolama birimi
remote reboot uzaktan yeniden başlat
remote received uzak alındı
remote update uzaktan güncelleştirme
remote address uzaktan erişim adresi
remote disk uzak disk
remote paused uzaktan duraklatıldı
remote address uzaktaki adres
remote drive uzak sürücü
remote name uzak adı
remote ident uzaktan erişim kimliği
remote user uzaktan erişimli kullanıcı
remote sessions uzak oturumlar
remote storage uzaktaki depolama birimi
remote device uzak aygıt
remote data access uzak veri erişimi
hide remote administration page uzaktan yönetim sayfasını gizle
incompatible remote adapter uyumsuz uzak bağdaştırıcı
lan remote uzak yerel ağ
ignore remote requests uzak istekleri gözardı et
microsoft remote registry microsoft uzaktan kayıt
network monitoring remote network abstraction layer ağ izleme uzakta ağ çıkartma katmanı
remote password uzaktaki aracı parolası
remote clients uzaktaki istemciler
remote helper uzak yardımcı
remote store uzakta sakla
remote control uzak denetim
remote name uzaktaki ad
remote failed uzaktan erişim başarısız oldu
remote host uzak ana bilgisayar
remote server uzak sunucu
remote host uzak ana sistem
remote file uzak dosya
remote registry server uzak kayıt sunucusu
remote routerremote router uzak yönlendirici
remote system error uzaktaki sistem hatası
remote printers uzak yazıcılar
remote mail uzak posta
remote status uzaktaki durum
remote administration uzaktan yönetim
remote error uzaktan hata
remote access uzak erişim
remote station uzak iş istasyonu
remote access uzaktan erişim
remote workstation uzak iş istasyonu
remote shutdown uzaktan kapat
remote processing uzakta işleme
remote desktops uzak masaüstü
remote hangup uzaktan kapat
remote devices uzak aygıtlar
remote install uzaktan yükleme
remote update uzaktan güncelleştir
remote tools uzak araçlar
remote setup uzaktan kurulum
remote installation uzaktan kurulum
remote access data processing uzaktan bilgi işleme
remote access computing system uzaktan erişimli bilişim sistemi
remote loopback uzak döngü sınaması
remote log in uzaktan oturum açma
remote job entry uzaktan iş girişi
remote batch terminal uzak toplu işlem terminali
remote debugging uzaktan hata giderme
remote calculator uzaktan hesaplayıcı
remote control unit uzaktan kumanda birimi
remote computing system uzaktan hesaplama sistemi
remote processor uzak işlemci
remote data stations uzak veri istasyonları
remote inquiry uzaktan sorgulama
remote processing uzaktan işlem
remote station uzak istasyon
remote terminal uzak terminal
remote data terminal uzak veri terminali
remote batch processing uzak yığın işlem
remote computing system uzak bilişim dizgesi
remote terminal uzak uçbirim
remote calculator uzak hesaplayıcı
remote batch processing uzak toplu işlem
auto-filter remote indexed fields uzaktaki dizili alanları otomatik süz
remote wake-up uzaktan uyandırma
remote log-in uzaktan oturum açma
remote code execution uzaktan kod çalıştırma
remote user uzak kullanıcı
remote access services uzaktan erişim hizmetleri
remote upload uzaktan yapılan yükleme
remote log-in uzaktan oturum açma
remote process control uzaktan işlem kontrolü
remote audit uzaktan denetim
remote wipe uzaktan silme
remote client uzak istemci
Informatics
airborne remote sensing havadan algılama
airborne remote sensing havadan gözlem
remote database access uzaktan veritabanına erişim
remote administration uzaktan yönetim
remote site uzak yerleşke
remote device uzaktaki aygıt
remote power off uzaktan kapama
remote monitoring uzaktan gözleme
remote host uzak terminal
remote power on uzaktan açma
remote login uzaktan oturum açma
remote batch processing uzaktan toptan işleme
remote terminal uzak uçbirim
remote processing uzakta işleme
remote access uzaktan erişim
remote backup uzaktan yedekleme
remote job entry uzaktan iş girişi
remote procedure call uzaktan yordam çağrısı
remote diagnostics and maintenance uzaktan tanı ve bakım
remote computer system uzak bilgisayar sistemi
remote concentrator uydu çoğullayıcı
remote loopback uzak döngü sınaması
remote management uzaktan yönetim
remote server uzak sunucu
remote operations service element protocol uzaktan yapılan işlemlerde hizmet eleman protokolü
Telecom
fiber to the remote unit uzdenetim birimine kadar fiber
regional remote station bölge uzaktan kumandalı sabit monitör istasyonu
subscriber remote access abonenin uzaktan erişimi
remote administration uzaktan yönetim
remote file system uzaktan denetimli dosya sistemi
remote channel loopback uzak kanal geri döngüsü
remote analog loopback uzak analog geri döngüsü
remote procedure call uzaktan işlem talebi
remote diagnostics and maintenance uzaktan tanı ve bakım
remote procedure call uzaktan usule göre arama
remote data collection uzaktan veri toplama
remote bootstrapping uzaktan ön yükleme
transportable regional remote station uzaktan kumandalı seyyar monitör bölge istasyonu
remote shell protocol uzaktaki kabuk protokolü
far-end remote failure uzak uçtaki hata
transportable regional remote station uzaktan erişimli mobil bölgesel istasyon
remote access point uzaktan erişim noktası
remote trunk arrangement uzaktan trank düzenlemesi
fiber to the remote unit uzdenetim birimine kadar lif
remote site uzak yerleşke
remote defect identification uzaktan hata tanımlama
broadband remote line unit genişbantlı uzak hat birimi
remote concentrator uzak toplayıcı
remote measurement uzaktan ölçüm
remote terminal uzak uçbirim
remote operations service element protocol uzaktan yapılan işlemlerdeki hizmet eleman protokolü
remote composite loopback uzak bileşik geri döngü
remote control equipment uzaktan denetim teçhizatı
remote bridge uzaktan köprü
remote sensing satellite uzaktan algılama uydusu
remote power off uzaktan kapama
remote station uzak istasyon
remote batch entry uzaktan yığın girişi
remote computer system uzak bilgisayar sistemi
remote access uzaktan erişim
remote switch uzaktan santral
broadband remote access server genişbant uzaktan erişim sunucusu
remote loopback uzak döngü sınaması
remote backup uzaktan yedekleme
remote database access uzaktan veri tabanına erişim
remote digital loopback uzak sayısal geri döngü
remote power on uzaktan açma
remote authentication dial-in user service arayan kullanıcı kimliğini uzaktan doğrulama hizmeti
remote host uzaktaki ana sistem
airborne remote sensing havadan algılama
remote host uzaktaki ana bilgisayar
remote processing uzakta işleme
remote controlled uzaktan kumandalı
remote repeater uzak tekrarlayıcı
remote job entry uzaktan iş girişi
remote orderwire uzaktan irtibat teli
remote operations service element uzaktan işletim hizmet elemanı
remote batch processing uzaktan toptan işleme
model vehicle remote control device model araç uzaktan kontrol cihazı
remote telemetry units uzaktan ölçüm birimleri
automatic remote reprogramming and rekeying otomatik uzaktan yeniden programlama ve yeniden anahtarlama
remote device uzaktaki cihaz
remote dial-in user service uzaktan çevirimiçi kullanıcı hizmeti
remote copy protocol uzaktan kopyalama protokolü
remote call forwarding uzaktan aramanın yönlendirilmesi
remote monitoring uzaktan kumandalı izleme
Electric
remote controlled isolation and switching uzaktan kumandalı ayırma ve anahtarlama
remote terminal unit uzak terminal ünitesi
remote control point uzak kontrol noktası
Mechanic
remote control uzaktan kontrol
Television
live remote canlı yayın
2-way remote control çift yönlü uzaktan kumanda
Automotive
remote control rod uzaktan kumanda çubuğu
door remote control handle uzaktan kumandalı kapı kolu
door lock remote control assembly kapı kilidi uzaktan kumanda ünitesi
remote release uzaktan kumandalı açma
remote control type spiral kumandalı tip
remote starter subsystem uzaktan motor çalıştırma (tali sistemi)
remote convenience subsystem uzaktan başlatma (kumanda) tali sistemi
remote receivers uzaktan kumanda almaçları
video remote video uzaktan kumandası
steering column-remote entertainment controls direksiyona monteli-müzik ses (eğlence) kontrolleri
adaptive remote start&keyless access adaptif uzaktan çalıştırma ve anahtarsız giriş
infrared remote control kızılötesi uzaktan kumanda
remote sensing device uzaktan algılama aygıtı
remote control uzaktan kumanda
remote control uzaktan kumanda aleti
remote mirror uzaktan kumandalı dikiz aynası
remote starter switch uzaktan kumandalı marş
remote control locking uzaktan kumandalı merkezi kilit düzeni
remote garage parking uzaktan kumandayla garaja park
Traffic
remote sensing uzaktan algılama
Railway
remote control of level crossing hemzemin geçidin uzaktan kontrolü
Aeronautic
remote monitoring and control system uzaktan görüntülenme ve kontrol sistemi
remote controlled aircraft pilotsuz uçak
remote controlled aircraft uzaktan kumandalı uçak
Marine
remote steering systems uzaktan kumandalı sistemler
Mining
remote sensing uzaktan algılama
Statistics
remote sensing uzaktan algılama
Agriculture
monitoring agriculture with remote sensing uzaktan algılama ile tarımın izlenmesi
Linguistics
remote area uzak alan
Environment
remote sensing chemical agent alarm uzaktan algılamalı kimyasal madde alarmı
remote sensing chemical agent automatic alarm uzaktan algılamalı otomatik kimyasal madde alarmı
Military
contact remote temas uzak
remote control uzaktan idare
remote interface unit uzaktan kumandalı arayüz ünitesi
remote sensing system uzaktan algılama sistemi
remote delivery uzaktan mayın dökme
remote control system uzaktan komuta sistemi
remote sensing uzaktan algılama
remote radio interface uzak radyo arayüzü
remote gun control uzaktan top idaresi
remote radar head uzaktan kumandalı radar başı
remote line unit uzak hat ünitesi
remote communication complex uzak muhabere sistemi
remote user authentication uzaktan kullanıcı doğrulama
remote control system uzaktan kontrol sistemi
remote air support uzak hava desteği
remote control system uzaktan idare sistemi
remote velocity serbest akım sürati
remote indicating compass serbest eğimli pusula
optical remote sensing optik uzaktan algılama
Cinema
remote control uzaktan çalıştırma