sulfur - Turkish English Dictionary
History

sulfur

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "sulfur" in Turkish English Dictionary : 14 result(s)

English Turkish
General
sulfur v. kükürtlemek
sulfur n. sülfür sarısı
sulfur n. kükürt
sulfur n. sülfür
sulfur n. sülf
Technical
sulfur kükürt
Automotive
sulfur kükürt
Mining
sulfur sülfür
Food Engineering
sulfur sülfür
sulfur kükürt
Chemistry
sulfur kükürt
Places
sulfur louisiana eyaletinde şehir
sulfur oklahoma eyaletinde yerleşim yeri
sulfur oklahoma eyaletinde şehir

Meanings of "sulfur" in English Turkish Dictionary : 2 result(s)

Turkish English
Chemistry
sulfur sulfide
sulfur sulphide

Meanings of "sulfur" with other terms in English Turkish Dictionary : 65 result(s)

English Turkish
General
sulfur yellow n. sülfür sarısı
flowers of sulfur n. kükürtçiçeği
sulfur-scented adj. sülfür kokulu
Technical
sulfur dioxide sulfur dioksit
sulfur content sulfur içerik
sulfur percentage kükürt yüzdesi
sulfur bacteria kükürt bakterileri
mercaptan sulfur merkaptan kükürdü
sulfur trioxide sülfur trioksit
sulfur trioxide solution sülfür trioksit eriyiği
sulfur dioxide test kükürt dioksit deneyi
free sulfur serbest kükürt
explosive-type sulfur fire patlamalı tip sülfür yangını
total sulfur content of hard coal, brown coal, lignite and coke taş kömürü, kahverengi kömür, linyit ve kok kömürünün toplam kükürt muhtevası
organic sulfur compounds used as odorants kokulandırıcı olarak kullanılan organik kükürt bileşikleri
mass concentration of sulfur dioxide kükürt dioksidin kütle derişimi
calculating the amount of organic sulfur present mevcut organik kükürt miktarının hesaplanması
flowers of sulfur kükürt çiçekleri
humid sulfur test nemli kükürt deneyi
high sulfur content yüksek kükürt muhtevası
sulfur compounds kükürt bileşikleri
total sulfur in natural gas doğal gazdaki toplam kükürt
mass concentration of sulfur dioxide kükürt dioksit kütle derişimi
mass concentration of sulfur dioxide kükürt dioksitin kütle derişimi
umid atmosphere containing sulfur dioxide kükürt dioksit içeren nemli ortam
colour stability in humid atmospheres containing sulfur dioxide kükürt dioksit içeren nemli ortamlarda renk kararlılığı
determination of total sulfur by dry combustion kuru yakma yoluyla toplam kükürt tayini
organic sulfur compounds organik kükürt bileşikleri
Automotive
sulfur dioxide kükürt dioksit
sulfur catalytic converter kükürt katalitik konvertörü
sulfur oxides kükürt oksitler
sodium-sulfur battery sodyum-sülfür akü
sulfur hexafluoride kükürt hekzaflörür
low-sulfur diesel düşük kükürtlü motorin
ultra low-sulfur diesel çok düşük kükürtlü motorin
Mining
sulfur dioxide kükürt dioksit
sulfur trioxide sülfür trioksit
sulfur dioxide sülfür dioksit
sulfur trioxide kükürt trioksit
Medical
sulfur-containing antioxidants sülfür içeren antioksidanlar
sulfur-containing compounds sülfür-içeren bileşikler
Food Engineering
sulfur treatment kükürtleme
volatile sulfur compounds uçucu kükürt bileşikleri
determination of total sulfur dioxide by distillation damıtmayla toplam kükürt dioksit tayini
Chemistry
native sulfur n. kükürdün eski adı
dusty sulfur mustard ciltte su toplamaya yol açan ajan
sulfur mustard sülfür hardal
sulfur donor sülfür salıcı
sulfur trioxide-chlorosulfonic acid sülfür trioksit-klorosülfonik asit
sulfur trioxide-chlorosulfonic acid solution sülfür trioksit-klorosülfonik asit solüsyonu
sulfur dyestuff kükürt boyarmadde
sulfur stain kükürt lekesi
sulfur dyestuff kükürt sarısı
sulfur dioxide kükürt dioksit
sulfur dioxide sülfür dioksit
sulfur dichloride kükürt diklorür
mass concentration of sulfur dioxide kükürt dioksit kütle derişimi
resistance to condensed moisture containing sulfur dioxide kükürt dioksit ihtiva eden yoğuşmuş nemli ortama dayanım
sulfur dioxide test with general condensation of moisture genel nem yoğuşması ile kükürt dioksit deneyi
Botanic
sulfur paintbrush (castilleja sulphurea) n. yüksek ovalarda yetişen, kümeler halinde soluk sarı çiçekleri olan bitki
Environment
sulfur cycle kükürt döngüsü
sulfur dioxide sülfür kükürt dioksit
sulfur cycle sülfür döngüsü
determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide kükürt dioksit ihtiva eden nemli atmosferlere dayanım deneyi
air pollution caused by sulfur dioxide kükürt diyoksitten kaynaklanan hava kirliliği