throttle - Turkish English Dictionary
History

throttle

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "throttle" in Turkish English Dictionary : 36 result(s)

English Turkish
General
throttle v. klapeyle bir şeyin akışını kısmak
throttle v. istimi kesmek
throttle v. boğazlamak
throttle v. gırtlaklamak
throttle v. bastırmak
throttle v. boğmak
throttle v. boğazını sıkmak
throttle v. istimi kısmak
throttle v. kısmak
throttle v. daraltmak
throttle v. gazı kısmak
throttle v. gazı kesmek
throttle n. klape (motorda)
throttle n. boğaz
throttle n. vana
throttle n. kelebek
throttle n. valf
throttle n. klape
throttle n. istim kısma supabı
throttle n. kısma valfı
throttle n. gaz kelebeği
throttle n. kısma cihazı
Colloquial
throttle susturmak
Technical
throttle gaz kelebeği
throttle gaz kumandası
throttle gaz pedalı
throttle kısma cihazı
throttle motora sağlanacak yakıt-hava karışımının miktarını belirleyen valf
throttle daraltmak
throttle kısmak
throttle kısma
throttle kısma borusu
Automotive
throttle yüksek egzoz sesi
throttle el gazı
throttle gaz pedalı
Physics
throttle kısma valfi

Meanings of "throttle" with other terms in English Turkish Dictionary : 218 result(s)

English Turkish
General
throttle down v. klapeyle aracın hızını azaltmak
throttle down v. bastırmak
throttle somebody v. gırtlağına sarılmak
throttle back v. bastırmak
drive at full throttle v. hız yapmak
drive at full throttle v. sürat yapmak
hand throttle n. el gazı
Idioms
drive at full throttle tam gaz gitmek
drive at full throttle tam gaz sürmek
at full throttle son sürat
at full throttle tam gaz
Technical
throttle disc gaz kelebeği
throttle control kit gaz kelebeği kontrolü kiti
throttle position sensor hızlanma algılayıcısı
throttle position sensor sürgülü potansiyometre
wide open throttle a/c tam gaz klima kapatma
full throttle tam yük
fully open the throttle tam gaz
throttle control lever gaz kelebeği kumanda kolu
throttle mechanism valf mekanizması
throttle pulley kumanda bobini
full throttle tam gaz
throttle body fuel injection ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu
throttle control cylinder gaz kelebeği kontrolü silindiri
throttle stop gaz kelebek ayar vidası
adjustable throttle valve ayarlanabilen kısma vanası
throttle body hava sevk kelebeği
throttle disc gaz kelebeği diski
throttle control cable gaz kelebeği kontrolü kablosu
throttle actuator control ventüri uyartım kontrolü
gas throttle gaz kelebeği
throttle butterfly karbüratör gaz kelebeği
carburetor throttle karbüratör gaz kelebeği
throttle spindle kit gaz kelebeği mili kiti
vacuum operated throttle modulator vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü
normal hand throttle sabit devir el gazı
throttle control shaft gaz kelebeği kontrolü mili
throttle position gaz konumu
throttle position sensor gaz kelebeği pozisyon sensörü
normal hand throttle normal el gazı
hand throttle control el gazı kontrolü
throttle pedal gaz pedalı
hand throttle el gazı
throttle spindle gaz kelebeği mili
throttle valve gaz kelebeği
throttle valve switch hava kelebek kontaktörü
throttle needle jet iğnesi
throttle pedal sensor gaz pedalı algılayıcısı
throttle control gaz kelebeği kontrolü
flow throttle akış valfi
throttle valve kısma valfi
half-throttle yarım gazla çalışma
ctp -closed throttle position switch kapalı gaz konumu anahtarı
half-throttle yarım gaz
wot -wide open throttle tam gaz
throttle lever gaz kolu
limited hand throttle sınırlandırılmış el gazı
throttle fly karbüratör gaz kelebeği
throttle body ventüri boğazı
throttle gate valve akış düzenleyici vana
throttle valve kısma valfı
throttle by wire elektrik kontrollü gaz kolu
throttle steam pressure buhar giriş basıncı
throttle steam temperature buhar giriş sıcaklığı (türbine)
throttle governing kısma reglajı
throttle regulation kısma reglajı
throttle valve kısma vanası
throttle screw kısma vidası
throttle pressure kısma basıncı
throttle flap kısma klapesi
throttle governing valve kısma reglajı valfi
throttle control kısma reglajı
throttle-pressure regulator kısma basıncı regülatörü
throttle-pressure controller kısma basıncı regülatörü
Computer
trap throttle tuzak kapağı
apply throttle kapağı uygula
4-button flight yoke w/throttle 4-düğmeli uçuş dümeni
4-button flight yoke w/throttle 4-düğmeli uçuş valfi
Automotive
full throttle gaz kelebeği tam açık
throttle body fuel injection venturi boğazı yakıt enjeksiyonu
sub throttle position sensor yardımcı kelebek konum müşiri
throttle body fuel injection gaz kelebeği gövde yakıt enjeksiyonu
throttle actuator gaz kelebeği çevirme mekanizması
throttle plate gaz kelebeği plakası
points for throttle position signals kelebek konum sinyal uçları
throttle plate spindle gaz kelebeği mili
throttle cable gaz teli
adjustable part throttle ayarlanabilir kısmi gaz
throttle opener gaz kelebeği açıcı
throttle potentiometer gaz kelebeği potansiyometresi
wide open throttle a/c cutoff tam gaz klima kapatma
throttle plate limit stop gaz kelebeği hareket sınırlayıcısı
throttle opening gaz kelebek açıklığı
throttle solenoid positioner gaz kelebeği selenoid konumlayıcısı
sub throttle position sensors yardımcı kelebek konum müşirleri
throttle position sensor gaz kelebeği konum sensörü
throttle control unit gaz kelebeği kontrol ünitesi
throttle valve adjusting spring throttle valfi ayar yayı
throttle pressure kelebek basıncı
throttle control gaz kumanda donanımı
throttle damper gaz kelebeği sönümleyicisi
throttle switch gaz kelebeği düğmesi
throttle position signal kelebek konum sinyali
primary throttle plate primer gaz kelebeği plakası
throttle plate lever gaz kelebeği kolu
main/sub throttle position sensors ana/yardımcı kelebek konum müşirleri
closed throttle position kapalı gaz konumu
throttle lever gaz kelebeği kolu
throttle position sensor signal kelebek konum müşiri sinyali
vacuum solenoid throttle plate vakum selenoidi gaz kelebeği
throttle knob el gazı düğmesi
main throttle position sensors ana kelebek konum müşirleri
throttle opening angle signals gaz kelebeği açılma açısı sinyalleri
throttle valve retainer gaz kelebeği valf tespit parçası
main throttle valve ana gaz kelebeği
throttle body venturi boğazı
full throttle operation gaz kelebeği tam açık konumda çalışma
throttle kicker vacuum solenoid valve gaz kelebeği hareket vakum selenoidi
throttle plate damping gaz kelebeği sönümleyicisi
closed throttle position switch kapalı gaz konumu anahtarı
throttle cable adjustment kelebek konum spiral ayarı
secondary throttle chamber sekonder gaz kelebeği odası
main throttle position sensor ana kelebek konum müşiri
throttle bore gaz kelebeği yuvası
part throttle unlock kısmi gaz açma
primary throttle chamber primer gaz kelebeği odası
throttle modulator pressure kelebek modülasyon basıncı
throttle plate control motor gaz kelebeği kontrol motoru
throttle openning gaz kelebeği açıklığı
throttle stop screw gaz kelebeği dayanağı
throttle opening angle gaz kelebeği açılma açısı
throttle control wire gaz kelebeği kumanda teli
throttle cable end gaz teli ucu
throttle control cable gaz teli kontrol kablosu
throttle body gaz kelebeği gövdesi
throttle control cable adjustment throttle kontrol teli ayarı
throttle position gaz kelebeği konumu
throttle valve retainer/cam stopper gaz kelebeği valf tespit parçası/kam durdurucusu
throttle linkage gaz kelebeği bağlantısı
throttle position throttle konumu
wide open throttle tam gaz
throttle actuator control venturi çalıştırma kontrolü
throttle pressure valve gaz kelebeği basınç valfi
throttle modulator valve kelebek modülasyon valfi
throttle valve adjusting spring gaz kelebeği valfi ayar yayı
throttle chamber control valve gaz kelebeği odası kontrol valfi
throttle pressure reducing valve gaz kelebeği basınç azaltma valfi
throttle pressure boost valve gaz kelebeği basınç takviye valfi
throttle pressure relief valve gaz kelebeği basınç emniyet valfi
throttle valve throttle valfi
throttle valve gaz kelebeği valfi
throttle position sensor kabrürator konum sensörü
throttle motor karbüratör motoru
throttle control unit karbüratör kontrol ünitesi
foot operated throttle control ayakla işletilen karbüratör kontrolü
electronic throttle control subsystem (elthrcon) elektronik karbüratör kontrol tali sistemi
electronic throttle valve elektronik boğaz valfi
wide open throttle tam açık boğaz
throttle position switch/sensor boğaz pozisyon anahtarı/sensörü
throttle position boğaz pozisyonu
carburettor throttle karbüratör gaz kelebeği
full throttle kökleme
full throttle tam gaz
continuous throttle body injection sürekli boğazdan enjektör
intermittent throttle body injection fasılalı boğazdan enjektör
hand-operated throttle control elle kumandalı karbüratör kontrolü
vacuum-operated throttle modulator vakum kumandalı gaz kelebeği modülatörü
wide open throttle ac cut-off valve tam açık boğaz klima kesici valfi
throttle valve lever gaz kelebeği kolu
throttle valve gaz kelebeği
throttle valve shaft gaz kelebeği mili
throttle valve gaz iğne supabı
throttle valve spindle gaz kelebeği mili
throttle body yakıt püskürtme birimi
throttle slide silindir sürgü
deceleration throttle modulator yavaşlama gaz kelebeği monitörü
exhaust throttle valve egzoz kısma valfı
adjustable part throttle ayarlı kısmi gaz düzeni
closed throttle position sensor kapalı gaz kelebeği pozisyon sensörü
full throttle tam gaz
wide open throttle tam gaz durumu
wide open throttle a/c cutoff switch tam gaz durumu klima kesme anahtarı
electronic throttle body elektronik gaz kelebeği
electronic throttle control elektronik gaz kontrolü
throttle connector rod kapış pompası çubuğu
sub-throttle ön gaz kelebeği
throttle body fuel injection tek noktalı yakıt püskürtme düzeni
throttle off gaz kesmek
part-throttle operation kısmi gaz verme
throttle valve switch gaz kelebeği anahtarı
throttle air bypass valve gaz kelebeği baypas valfı
throttle relaxer gaz kelebeği gevşetici
throttle actuator control module gaz kelebeği işletim düzeneği kontrol birimi
throttle actuator gaz kelebeği işletim düzeneği
throttle lever gaz kelebeği kolu
throttle control device gaz kelebeği kontrol düzeneği
throttle microswitch gaz kelebeği mikro anahtarı
throttle shaft gaz kelebeği mili
throttle body gaz kelebeği muhafazası
throttle position transducer gaz kelebeği pozisyon dönüştürücü
throttle position sensor gaz kelebeği pozisyon sensörü
throttle position sensor connector gaz kelebeği pozisyon sensörü konnektörü
throttle position gaz kelebeği pozisyonu
throttle return spring gaz kelebeği yayı
throttle cab gaz teli
trailing-throttle oversteer gazdan ayağı çekerek kaydırma
ease up on the throttle pedal gazdan ayağı çekmek
throttle kicker diyafram
throttle valve gaz kelebeği
vacuum operated throttle modulator vakumla çalışan gaz kelebeği modülatörü
Aeronautic
automatic throttle otomatik gaz kontrolü
chop throttle gaz kesmek
air compression intake throttle hava kompresörü giriş valfi
open throttle flight tam gazda uçuş
full throttle altitude tam gaz yüksekliği
Marine
twist throttle döner gaz kolu
tiller with twist throttle döner gaz kollu dümen yekesi
Military
automatic throttle otomatik gaz kolu