şok - Turco Inglés Diccionario
Historia

şokSignificados de "şok" en diccionario inglés turco : 16 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
şok shock n.
General
şok stun n.
şok jar n.
şok concussion n.
şok blow n.
şok jolt n.
şok turn n.
şok trauma n.
şok shock n.
Technical
şok shock
Mechanic
şok impact
Automotive
şok shock
Aeronautic
şok choking
Medical
şok concussion
şok shock
Psychology
şok shock

Significados de "şok" con otros términos en diccionario inglés turco: 246 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
şok etmek shock v.
şok edici shocking adj.
General
şok olmak rock v.
şok etmek rock v.
şok etmek shock v.
şok olmak be stupefied v.
şok olmak be shocked v.
şok etmek kayo v.
şok etkisi yaratmak (birinde) stun v.
şok tedavisi electroshock n.
şok olma durumu scandalisation n.
şok edici hareket zinger n.
şok tedavisi shock therapy n.
şok dalgası shockwave n.
şok dalgaları shock waves n.
şok dalgası shock wave n.
termal şok thermal shock n.
şok tabancası taser n.
şok tabancası electroshock weapon n.
şok tabancası stun gun n.
şok bağlantı shock mount n.
şok dalgaları shockwaves n.
şok gelişme a shocking development n.
şok gelişme breaking news n.
şok istifa shock resignation n.
şok makinesi shock machine n.
şok dondurucu shock freezer n.
şok diyet crash diet n.
şok olma durumu scandalization n.
şok etme potansiyeli shock value n.
şok etme değeri shock value n.
şok duyarlılığı shock sensitivity n.
korkunç bir şok a dreadful shock n.
şok edici shocking adj.
şok içinde in shock adj.
mahrem ve şok verici/skandal bilgiler veren tell-all adj.
mahrem ve şok verici/skandal bilgiler içeren tell-all adj.
şok edici shocky adj.
şok edici outrageous adj.
şok olmuş staggered adj.
şok olmuş shocked adj.
şok olmuş bir halde openmouthedly adv.
şok edercesine shockingly adv.
Phrasals
birisini şok etmek bowl somebody over
birisini şok etmek bowl over somebody
Colloquial
şok etmek go down like a bomb
bir dizi şok a series of shocks
şok üstüne şok a series of shocks
özellikle insanların cinsel davranışlarıyla ilgili ilginç veya şok edici bilgiler juicy gossip/details/stories
Idioms
(birini) şaşkınlığa uğratmak şok etmek set (back) on his heels
şok olmak be at a loss
şok etkisi yaratmak strike all of a heap
şok etkisi yaratmak knock all of a heap
şok etmek startle someone out of his mind
tam bir şok quite the blast
herkesi şok etmek cause eyebrows to raise
herkesi şok etmek cause some raised eyebrows
şok etmek knock somebody for a loop
şok etmek throw somebody for a loop
şok etkisi yaratmak knock somebody for a loop
şok etkisi yaratmak throw somebody for a loop
şok etmek knock someone's socks off
şok etkisi yaratmak knock someone's socks off
şok etmek knock the socks off someone
şok etkisi yaratmak knock the socks off someone
bu beni şok etti! it blows my mind!
şok eden/bir anda meydana gelen gelişme a bolt from the blue
şok eden/bir anda meydana gelen gelişme a bolt out of the blue
şok etmek boggle one's mind
şok etmek boggle the mind
şok etmek boggle someone's mind
şok olmak boggle at something
birisini şok etmek bring someone up sharply
birisini şok etmek bring someone up short
şok etmek take somebody off guard
şok etmek catch somebody off guard
şok edici sır skeleton in the closet
şok edici sır skeletons in the closet
şok geçirmek feel hot and cold all over
şok geçirmek go hot and cold all over
birini şok etmek knock somebody for six
birini şok etmek knock someone for a loop
birini şok etmek throw someone for a loop
şok olmuş shook up
Speaking
şok geçiriyorsun you're in shock
Slang
şok olmak gasp
Trade/Economic
şok oldum i am shocked
şok indirim shock discount
içsel şok endogenous shock
dışsal şok exogenous shock
şok model shock model
makroekonomik şok macroeconomic shock
şok politika cold turkey
rastlantısal şok random shock
rastsal şok random shock
rassal şok random shock
mali şok fiscal shock
asimetrik şok asymmetric shock
Law
elektro şok cihazı electroshock weapon v.
elektro şok cihazı stun baton v.
Politics
sistemik şok systemic shock
ekonomik şok economic shock
Technical
şok gazı after damp n.
şok giderici air spring
şok gerilimi surge voltage
şok gazı choke damp
şok bobini choke coil
mekanik şok mechanical shock
şok giderici shock absorber
şok uyarım shock excitation
ısıl şok thermal shock
şok kurutucu flash drier
şok bobini smoothing coil
soğuk şok cold shocking
şok kurutma flash drying
şok uyarımı impulse excitation
şok giderici snubber
termik şok thermal shock
şok gönderme genişlik modülasyonlu işaret pwm signal
asidik şok boyama acid shock dyeing
akustik şok acoustic shock
şok soğutucu shock cooler
şok deneyi impulse test
şok buharlama flash ageing
şok soğutma shock cooling
şok kurutma shock drying
şok dalgası shock wave
vücuda elektrik şok uygulamak shock
şok bobini choking coil
termal şok mukavemeti thermal shock resistance
termal şok dayanımı thermal shock endurance
şok dalgasının negatif sahası negative phase of the shock wave
şok dalgasının pozitif safhası positive phase of the shock wave
şok bobini reactance coil
şok tedavi shock therapy
mekanik titreşim ve şok mechanical vibration and shock
tekrarlı şok repeated shock
ısıl şok deneyi heat shock test
ısıl şok dayanımı thermal shock endurance
şok absorpsiyonun tayini determination of shock absorption
alçak gerilim şok koruma cihazı low-voltage surge protective device
termal şok deneyi thermal shock test
arka arkaya yapılan termal şok deneyleri successive thermal shock tests
termal şok mukavemeti tayini determination of resistance to thermal shock
termal şok etkisiyle yıpranmaya direnç resistance to ageing by thermal shock
şok dalga hızı shock wave velocity
şok dalgası hızı shock wave velocity
şok tüpünün elektrik yalıtkanlığı electrical non-conductivity of shock tube
şok tüpünün aşınmaya direnci resistance to abrasion of shock tube
şok tüpü shock tube
termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin belirlenmesi determination of resistance to ageing by thermal shock
giriş şok bobini line choke
şok emici halat shock absorbing lanyard
şok emici can halatı shock absorbing lanyard
şok emici halat shock absorbing rope
anti-şok anti-shock
Computer
şok bobini smoothing inductor
akustik şok acoustic shock
Informatics
şok uyarım shock excitation
şok yalıtıcısı shock insulator
Telecom
şok pistonu choke piston
Şok uyarım shock excitation
Electric
şok gerilim impulse voltage
şok bobini choke coil
şok gerilimi surge voltage
şok korumalı shock-protected
Radio
endüksiyon veya şok bobini choke coil
Textile
şok buharlama flash ageing
şok kurutucu flash drier
şok kurutma flash drying
şok buharlayıcı flash-ageing steamer
Automotive
normal şok normal shock
şok emici damper kontrolleri shock absorber damping controls
şok emici tali sistemi shock absorber subsystem
şok emici damper aktüatörleri shock absorber damping actuators
arka şok emiciler rear shock absorbers
çoklu şok göndermeli yükleme multi-fuse charging
Aeronautic
yoğunlaşma şok dalgası condensation shock wave
değen şok dalgası attached shock wave
şok tüpü gun tunnel
değmeyen şok dalgası detached shock wave
Marine
şok emici shock absorber
şok emici alet shock-absorbing equipment
Medical
toksik şok sendromu toxic shock syndrome
şok terapi shock therapy
septik şok septic shock
şok tedavisi electroshock therapy
kardiyojenik şok cardiogenic shock
insülinik şok insulinic choc
endotoksik şok endotoxic choc
şok psikozu shock psychosis
hipovolemik şok hypovolemic shock
anaflaktik şok anaphylactic shock
advers şok adverse shock
şok tedavisi shock therapy
safra kesesi taşlarını şok dalgalarıyla kırma yöntemi extracorporeal shock wave lithotripsy
şok tedavisi shock treatment
ısı-şok proteinleri heat-shock proteins
vücut dışı şok dalga litotripsi extracorporeal shock wave lithotripsy
heparine bağlı anafilaktik şok anaphylactic shock due to heparin
hemorajik şok tablosu hemorrhagic shock status
post-travmatik şok post-traumatic shock
endotoksik şok endotoxic shock
hemorajik şok hemorrhagic shock
hemorajik ve septik şok modeli hemorrhagic and septic shock model
şok cihazı defibrillator
ısı şok protein 70 heat shock protein 70 (hsp70)
septik şok tedavisi treatment of septic shock
beden dışından şok dalgaları ile taş kırma extracorporeal shock wave lithotripsy (eswl)
ısı şok proteinleri heat shock proteins
ısı şok proteini heat shock protein
Psychology
depresyon veya şok sonrası yaşanan hareketlilik artışı reaction n.
şok tepkisi shock reaction
akut şok psikozu acute shock psychosis
elektrokonvülsif şok electroconvulsive shock
şok terapisi shock therapy
şok altı terapisi subshock therapy
şok korkusu hormephobia
Food Engineering
şok dondurulmuş flash-frozen
derin dondurulmuş/şok dondurulmuş gıda deep-frozen/quick-frozen food
soğuk şok proteinleri cold shock proteins
Physics
şok parametresi impact parameter
Chemistry
asidik şok boyama acid shock dyeing
Marine Biology
şok halkası check ring
Apiculture
şok oğulu shook swarm
Environment
şok cephesi shock front
şok tübü shock tube
öncü şok foreshock
ana şok main shock
çoklu şok multiple shock
Meteorology
şok dalgası shock wave
Geology
artçı şok aftershock
şok ve doğal deprem titreşiminde görülen çevresel şartlar environmental conditions appearing in nature earthquake vibration and shock
ana şok main shock
artçı şok azalım parametresi aftershock decay parameter
Military
yansımış şok dalgası reflected shock wave
şok ve dehşet shock and awe
şok dalgası precursor front
şok direnci shock strut
şok cephesi shock front
Hunting
namlu ucuna vidalanarak takılan değişebilir şok choke tube
tam şok full choke
yarım şok modified choke
yivsiz av tüfekleri için ayarlanabilir şok adjustable choke
toplu saçma atan şok extra-full choke
çeyrek şok improved-cylinder choke