aim - Turco Inglés Diccionario
Historia

aim

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "aim" en diccionario turco inglés : 40 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
aim v. amaçlamak
aim v. hedeflemek
aim v. nişan almak
aim n. amaç
aim n. hedef
aim n. emel
aim n. gaye
General
aim v. yöneltmek
aim v. kastetmek
aim v. doğrultmak
aim v. niyet etmek
aim v. vurmaya çalışmak
aim v. hedef almak
aim v. hedefe doğru çevirmek
aim n. niyet
aim n. ideal
aim n. hedefleme
aim n. nişan alma
aim n. meram
aim n. güdek
aim n. uğur
aim n. murat
aim n. erek
aim n. maksat
aim n. amaç
aim n. nişan
aim n. hedef
Trade/Economic
aim amaç
aim nişan almak
aim yöneltmek
aim amaçlamak
Politics
aim hedef
aim amaç
Technical
aim gaye
Linguistics
aim amaç
Hunting
aim nişan almak
aim nişan almak
aim nişan
aim silahı hedefe odaklamak
Sport
aim amaçlamak

Significados de "aim" con otros términos en diccionario inglés turco: 102 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
aim at v. hedeflemek
General
take aim at v. nişan almak
aim at its objective v. hedefine yönelmek
reach one's aim v. amaç gerçekleştirmek
realize an aim v. amaç gerçekleştirmek
attain one's aim v. amacına ulaşmak
take aim at v. nişanlamak
have an aim v. amaca sahip olmak
aim at v. doğrultmak (silahı)
aim at v. fırlatmak (bir şeyi bir yere)
take aim at v. hedeflemek
aim to v. niyetinde olmak
aim at v. amaçlamak
take aim at v. hedef almak
take aim v. nişan almak
aim at v. kastetmek
aim at v. hedef almak
aim at v. niyet etmek
aim at v. nişan almak
aim a gun towards v. üzerine silah doğrultmak
go beyond one's aim v. amacını aşmak
deviate from the aim v. amacından sapmak
aim at the target v. hedefe nişan almak
have aim v. amaç taşımak
achieve the aim v. hedefe ulaşmak
aim something v. bir şeyi amaçlamak
have the aim of v. amacında olmak
reach the stated/specified aim/target/goal v. belirtilen hedefe ulaşmak
aim a weapon v. silah yöneltmek
aim a weapon v. silahı bir şahsa yöneltmek
aim at v. nişanlamak
aim at v. hedef seçmek
attain an aim v. gayeye ulaşmak
attain an aim v. amaca varmak
aim for v. hedeflemek
aim for v. belirli bir amaca yönelik yoğun çaba göstermek
aim to v. gayesinde olmak
aim to v. amacında olmak
have the aim of v. gayesinde olmak
aim a gun at someone v. birisine silah doğrultmak
aim a gun at someone v. birisine nişan almak
aim one's attention toward something v. dikkatini bir şeye vermek
take aim v. birine dikkatini vermek
take aim v. eleştiri oklarını yönlendirmek
take aim v. nişan almak
aim dot steering n. hedef nokta yönlendirici
lack of aim n. ereksizlik
educational aim n. eğitim amacı
lack of aim n. gayesizlik
specific aim n. belirli maksat
primary aim n. temel amaç
main aim n. temel amaç
chief aim n. temel amaç
social aim n. sosyal amaç
a lofty aim n. ulvi bir amaç
the aim of the project n. projenin amacı
specific aim n. belirli amaç
war aim n. savaş amacı
single aim n. tek hedef
career aim n. kariyer hedefi
ultimate aim n. nihai amaç
political aim n. politik amaç
political aim n. siyasi amaç
having the aim of adj. amacını taşıyan
with the aim of prep. maksadıyla
with the aim of prep. amacıyla
with the aim of prep. niyetiyle
Phrasals
take aim at something bir şeye odaklanmak
take aim at bir şeye nişan almak
aim for nişan almak
Phrases
the aim here is buradaki amaç
Colloquial
aim for the stars! hedeflerini yüksek tut!
aim for one’s heart kalbine nişan almak
have very good aim çok iyi nişan almak
aim high hedeflerinizi yüksek tutun
ready-aim-fire hazır nişan al ateş
Idioms
aim below the belt bel altı vurmak
aim below the belt yumuşak karnına vurmak
aim for the sky hedefi yüksek tutmak
aim for the sky hedef büyütmek
aim for the sky hedeflerini yüksek tutmak
we aim to please işimiz bu! (görevimiz sizi mutlu etmek)
aim for the top zirveye oynamak
Speaking
my aim is not to complain amacım şikayet etmek değil
what is the aim of the study? çalışmanın amacı nedir?
what's your aim in life? hayattaki amacın ne?
Law
establish an organization with the aim of committing criminal acts cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
Politics
general aim genel hedef
Technical
aim-inhibition hedef ketlemesi
Automotive
headlight aim adjusting screws far ayar vidaları
headlight vertical aim control far düşey yön eğim kontrolü
Railway
covered wagon with end door aim kapılı kapalı vagon
Medical
aim of request for consultation konsültasyon isteme amacı
Psychology
aim transference hedef aktarımı
instinctual aim içgüdüsel hedef
partial aim kısmi amaç
aim-inhibition amaç ketlemesi
Education
the aim of this study bu araştırmanın hedefi
the aim of this study bu araştırmanın amacı
Military
point of aim nişan noktası
course aim kurs hedefi
Hunting
point of aim nişan noktası