combat - Turco Inglés Diccionario
Historia

combat

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "combat" en diccionario turco inglés : 24 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
combat n. muharebe
General
combat v. çarpışmak
combat v. mücadele etmek
combat v. harp etmek
combat v. muharebe etmek
combat v. savaşmak
combat v. dövüşmek
combat v. savaş açmak
combat n. dövüşme
combat n. ateşli bir tartışma
combat n. dövüş
combat n. vuruşma
combat n. cenk
combat n. savaş
combat n. savaşma
combat n. çarpışma
combat n. savaşım
combat n. mücadele
combat n. kavga
combat n. düello
Politics
combat savaşmak
combat dövüşmek
Hunting
combat mücadele
Sport
combat mücadele etmek

Significados de "combat" con otros términos en diccionario inglés turco: 297 resultado(s)

Inglés Turco
General
combat terrorism v. terörle mücadele etmek
combat racism v. ırkçılıkla mücadele etmek
combat terrorism v. terörizmle mücadele etmek
combat the poverty v. fakirlikle mücadele etmek
engage in combat with v. çatışmaya girmek
go into combat v. çatışmaya girmek
suffer from combat fatigue v. savaş yorgunluğu çekmek
combat aircraft n. muharebe uçağı
a challenge to single combat n. mübareze
combat plane n. muharebe uçağı
close combat n. göğüs göğüse çarpışma
agricultural combat research institutes n. zirai mücadele ve araştırma enstitüleri
mortal combat n. ölümüne kavga
combat fatigue n. savaş sonrası yaşanan psikolojik bozuluk
combat troops n. muharip birlikler
combat fatigue n. savaş sonrası nevroz
combat neurosis n. savaş bunalımı
combat neurosis n. savaş sonrası nevroz
combat fatigue n. savaş bunalımı
close combat n. sıcak çatışma
combat sport n. dövüş sporu
aerial combat n. hava savaşı
single combat n. göğüs göğüse çarpışma
single combat n. düello
single combat n. teke tek çarpışma
one-to-one combat before a battle n. mübareze
combat soldiers n. muharebe askerleri
combat simulator n. savaş simülatörü
Colloquial
hors de combat kullanım dışı
hors de combat kullanılmaz halde
hors de combat kullanımdan çıkarılmış
hors de combat sakatlanmış
Speaking
have you seen any combat? hiç çatışma gördün mü?
Slang
close combat sock n. kondom
close combat sock n. prezervatif
close combat sock n. kaput (prezervatif)
close combat sock n. kılıf (prezervatif)
close combat sock n. şapka (prezervatif)
Trade/Economic
combat the corruption yolsuzlukla mücadele etmek
Law
judicial combat n. düello ile yargılanma
combat cross nypd'de özellikle silahlı bir çatışmada başarılı olmuş polislere verilen ikinci en yüksek onur madalyası
trial by combat dövüşerek yargılanmak
trial by combat düello ile yargılanmak
Politics
combat operation askeri operasyon
combat operation muharip harekât
united nations convention to combat desertification birleşmiş milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesi
the cooperation group to combat drug abuse and illicit trafficking in drug uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele işbirliği grubu
guiding principles to combat solicitation. irtikapla mücadeleye yönelik kılavuz ilkeler
Institutes
united nations convention to combat desertification (unccd) birleşmiş milletler çölleşmeyle mücadele sözleşmesi (bmçms)
Aeronautic
combat load muharebe yükü
combat readiness hazır muharebe timi
combat readiness muharebeye hazırlık derecesi
combat airfield muharebe hava meydanı
combat airplane muharebe uçağı
combat aeroplane muharebe uçağı
combat air patrol bir uçağın bir uçuş koridorunda yaptığı devriye görevi
combat ceiling tepe noktası
Marine
combat ship savaş gemisi
Medical
combat disorders savaş bozuklukları
combat obesity obeziteyle savaşmak
Psychology
combat shock çarpışma şoku
combat fatigue çarpışma yorgunluğu
acute combat stress reaction akut çatışma stresi tepkisi
combat stress çatışma stresi
Social Sciences
the national action plan to combat violence şiddet ile mücadelede ulusal eylem planı
Military
tactical combat force n. taktik muharebe kuvveti
air combat command n. abd hava muharebesi komutanlığı
airspace control in the combat zone n. savaş alanında hava sahası kontrolü
long-range combat mission uzak mesafeli muharebe güçlü keşif kolu vazifesi
close combat yakın muharebe
armoured infantry combat vehicle zırhlı piyade muharebe aracı
armoured combat zırhlı birlik muharebesi
close quarter combat yakın muharebe
combat laser designator yerden uçaklara hedef göstermek için hedefe doğru tutulan lazerli hedef belirleme cihazı
reclassified combat capable aircraft yeniden sınıflandırılmış muharebe yetenekli uçak
basic combat training temel muharebe eğitimi
combat command zırhlı muharebe grubu
armoured combat vehicle zırhlı muharebe aracı
armored combat vehicle zırhlı savaş aracı
combat serviceable muharebeye elverişli madde
combat liaison muharebe irtibatı
combat essential repair part muharebe için gerekli onarım parçası
combat support duty muharebe destek görevi
combat information ship muharebe haber alma gemisi
combat vehicle muharebe aracı
combat firing practice muharebe atış tatbikatı
combat surveillance muharebe gözetlemesi
combat service support muharebe hizmet desteği
combat element muharebe unsuru
combat readiness forecast muharebe hazırlık tahmin raporu
combat serviceable item muharebeye elverişli madde
combat proficiency tests muharebe yeterlilik testleri
combat outpost muharebe ileri karakolu
combat service support elements muharebe hizmet destek unsurları
combat service support units muharebe hizmet desteği birlikleri
combat net radio muharebe telsiz ağı
combat loading muharebe yüklemesi
combat chart muharebe deniz haritası
combat power muharebe gücü
combat area muharebe sahası
combat air patrol muharebe hava karakolu
combat air patrol muharebe hava devriyesi
combat available aircraft muharebeye hazır uçak
combat arms muharip sınıflar
combat badge muharebe brövesi
combat zone muharebe sahası
combat airfield muharebe hava meydanı
combat practice muharebe atış tatbikatı
combat support ship muharebe destek gemisi
combat effectiveness muharebe etkinliği
combat outpost muharebe keşif kolu
combat squadron muharip filo
combat aeroplane muharebe uçağı
combat effectiveness muharebe etkinlik seviyesi
combat patrol muharebe keşif kolu
combat echelon muharebe kademesi
combat readiness proficiency flying muharebe hazırlık ehliyeti uçuşu
combat forces muharebe kuvvetleri
combat element muharip unsur
enemy hors de combat muharebe dışı kalmış düşman personeli
combat train muharebe ağırlığı
combat tyre muharebe lastiği
combat airplane muharebe uçağı
combat in towns meskun mahalde muharebe
combat casualty muharebe zayiatı
combat propaganda muharebe propagandası
combat phase muharebe safhası
enlisted combat insignia muharip erat rütbe işareti
combat commander's insignia muharip komutan işareti
combat zone muharebe alanı
combat loading muharebe bindirmesi
combat film muharebe filmi
combat satchel muharebe el çantası
combat capable trainer muharebe kabiliyetli eğitim uçağı
combat car muharebe aracı
combat landing muharebe çıkartması
combat jump muharebe atlayışı
combat aircraft muharip uçak
combat surveillance radar muharebe gözetleme radarı
combat airplane muharip uçak
combat pack muharebe çantası
combat day of supply muharebe ikmal günü
combat support muharebe desteği
combat area muharebe bölgesi
combat support troops muharebe destek birlikleri
combat element muharip birlik
combat cargo officer muharebe yükleme subayı
hors de combat muharebe dışı kalmış
mechanized infantry combat vehicle mekanize piyade savaş aracı
combat engineer vehicle muharebe istihkam aracı
combat operations base muharebe harekat üssü
combat information centre muharebe bilgi merkezi
reorganization of combat infantry division muharip piyade tümeninin yeniden kurulması
combat control team muharebe kontrol timi
combat weight muharebe yüklü ağırlık
combat search and rescue muharebe arama kurtarma
combat zone muharebe bölgesi
combat troops muharip kıtalar
combat formation muharebe düzeni
combat orders muharebe emirleri
combat centre muharebe merkezi
combat survival muharebede hayatta kalma
combat patrol muharebe karakolu
combat operation report muharebe harekat raporu
combat reconnaissance muharebe keşfi
combat troops muharip birlikler
combat fatigue muharebe yorgunluğu
combat information muharebe bilgisi
combat exercise muharebe tatbikatı
combat report muharebe raporu
combat group muharebe grubu
combat support troops muharebe destek kıtaları
combat landing muharebe indirmesi
combat unit muharebe birliği
combat helicopter muharip helikopter
combat aviation muharebe havacılığı
combat load muharebe yükü
combat pay nakdi muharebe zammı
combat support hospital muharebe destek hastanesi
combat intelligence muharebe istihbaratı
combat support elements muharebe destek unsurları
combat unit loading muharebe birliği yüklemesi
combat exhaustion muharebe bitkinliği
combat mission muharebe görevi
combat airlift support unit muharebe hava nakliye destek birliği
combat training muharebe eğitimi
combat operations muharebe harekatı
combat unit loading muharebe birliği bindirmesi
combat team muharebe timi
combat injury savaş zararı
combat search and rescue savaş arama ve kurtarma
combat mission savaş görevi
combat intelligence savaş haber alması
combat aircraft savaş uçağı
combat boot savaş botu
combat talon savaş pençesi
defensive combat savunma muharebesi
combat ready savaşa hazır
combat survival sağ kurtulma tedbirleri
combat correspondent savaş muhabiri
hors de combat savaş dışı
combat pilot savaş pilotu
combat crew savaş mürettebatı
combat zone savaş sahası
combat operations centre savaş harekat merkezi
combat area savaş sahası
combat readiness savaşa hazırlıklı olma
combat conditions savaş şartları
combat zone savaş alanı
combat hamlet savaş köyü
combat surveillance savaş alanı keşfi
hors de combat savaşamaz halde
combat infantryman badge piyade muharebe brövesi
combat vehicle savaş aracı
combat area savaş bölgesi
combat in woods ormanlık mahalde muharebe
combat fatigue savaş yorgunluğu
combat casualty savaş zayiatı
combat neurosis savaş nevrozu
combat helicopter savaş helikopteri
multi-role combat aircraft çok fonksiyonlu savaş uçağı
rotation combat personnel değiştirme muharebe personeli
rotation combat personnel değiştirilecek muharebe personeli
combat spread loading dağınık muharebe yüklemesi
combat spread loading bölünmüş muharebe yüklemesi
battalion combat train tabur muharebe ağırlığı
combat zone çarpışma sahası
dawn and dusk combat air patrol şafak ve akşam karanlığı muharebe hava devriyesi
combat drill dağınık düzen eğitimi
combat area çarpışma sahası
combat consumption support from d-day to p-day d gününden p gününe kadar muharebe sarfiyat desteği
electronic combat elektronik harp
night combat gece muharebesi
missile combat crew füze muharebe mürettebatı
ship combat readiness gemi muharebe hazırlık durumu
dissimilar air combat tactics farklı tip uçakların hava muharebe taktikleri
operational combat traffic harekat muharebe trafiği
combat effectiveness harp etkinliği
forward combat zone ileri muharebe hattı
target combat air patrol hedef muharebe hava karakolu
air combat tactics hava muharebe taktikleri
airborne combat team hava indirme muharebe timi
combat oriented supply organization harbe yönelik ikmal teşkilatı
air combat operation centre hava muharebe harekat merkezi
air combat hava muharebesi
combat ready aircraft harbe hazır uçak
task force combat information ship görev kuvveti harp haber gemisi
combat engineers harp istihkam kıtaları
combat survival hayat-ı idame
rear area combat operation geri bölge harekatı
hand-to-hand combat göğüs göğse muharebe
rear combat zone geri muharebe bölgesi
combat oriented maintenance organization harbe yönelik bakım teşkilatı
combat readiness flying training harbe hazırlık uçuş eğitimi
barrier combat air patrol hava muharebe devriyesi bariyeri
day and night combat gündüz ve gece muharebesi
combat readiness and assessment harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi
forward line combat unit ileri hat muharebe birliği
combat ready harbe hazır
combat area harp sahası
combat readiness training harbe hazırlık eğitimi
combat readiness plan harbe hazırlık planı
combat effectiveness harp kabiliyeti
combat zone harp sahası
combat swimming training kapalı devre dalış eğitimi
use of combat troops for intelligence mission istihbarat vazifesi için muharebe birliklerinin kullanılması
limited combat ready kısmen harbe hazır
combat swimmer kapalı devre yüzücüsü
combat boot kısa konçlu bot
combat shirt avcı yeleği
combat readiness proficiency flying antrenman uçuşu
combat team regimental alay muharebe grubu
rescue combat air patrol kurtarma muharebe hava karakolu
emergency combat capability acil muharebe kabiliyeti
regimental combat team alay muharebe grubu
heavy armament combat vehicle ağır silahlı muharebe aracı
regimental combat team alay muharebe timi
low combat air patrol alçak muharebe hava karakolu
force combat air patrol kuvvet muharebe hava karakolu
combat team regimental alay muharebe timi
unit combat readiness birlik muharebe hazırlık derecesi
combat clothing muharebe giysiler
combat clothing muharebe giyecekleri
combat brigade hücum tugayı
combat vehicles muharebe araçları
alternative combat tactics alternatif savaş taktikleri
combat gear muharebe teçhizatı/donanımı
unmanned combat aircraft insansız savaş uçağı
unmanned combat air vehicle insansız savaş uçağı
uninhabited combat air vehicle insansız savaş uçağı
combat management system savaş yönetim sistemi
unmanned combat air vehicle (ucav) insansız hava taşıtı
combat drone insansız hava taşıtı
combat drone insansız hava aracı
unmanned combat air vehicle (ucav) insansız hava aracı
combat boot postal
tactical combat force taktik muharebe kuvveti