examination - Turco Inglés Diccionario
Historia

examination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "examination" en diccionario turco inglés : 25 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
examination n. inceleme
examination n. muayene
examination n. sınav
General
examination n. sınav
examination n. kontrol
examination n. teftiş
examination n. tetebbu
examination n. soruşturma
examination n. sorgulama
examination n. irdeleme
examination n. tetkik
examination n. imtihan
examination n. araştırma
examination n. yoklama
examination n. sorgu
examination n. istima
examination n. gözden geçirme
examination n. denetleme
examination n. murakabe
Law
examination sorgu
Technical
examination yoklama
examination muayene
Medical
examination ekzaminasyon
Apiculture
examination kovan kontrolü
Linguistics
examination sınav

Significados de "examination" con otros términos en diccionario inglés turco: 436 resultado(s)

Inglés Turco
General
take an examination in v. imtihana girmek
fail an examination v. sınavdan kalmak
pass an examination v. sınavdan geçmek
stand close examination v. kurcalamaya gelmek
pass an examination v. imtihanı vermek
go in for an examination v. sınava girmek
stand close examination v. yakından incelemeye gelmek
take an examination v. sınava girmek
have to repeat an examination v. ikmale kalmak
pass an examination v. sınavı geçmek
sit for an examination v. sınava girmek
take an examination in v. imtihan olmak
take an examination v. imtihan olmak
take an examination v. imtihana girmek
make an examination v. inceleme yapmak
go through examination v. kontrolden geçmek
make a physical examination v. fizik muayenesi yapmak
undergo a medical examination v. sağlık kontrolünden geçmek
submit to an examination v. incelemeye sunmak
submit to an examination v. incelenmeye sunmak
undergo a medical examination v. tıbbi muayeneden geçmek
go through a cross-examination v. sorgulanmak
go through a cross-examination v. sorgudan geçmek
take the transition to higher education examination v. ygs'ye girmek
take the transition to higher education examination v. yükseköğretime geçiş sınavına girmek
give someone's body a thorough examination v. birini baştan aşağıya muayene etmek
hold an examination v. sınav yapmak
hold an examination v. inceleme yapmak
examination paper n. imtihan kağıdı
graduate record examination n. yüksek lisans kayıt sınavı
physical examination n. sağlık muayenesi
examination paper n. sınav kağıdı
physical examination n. fizik muayene
bank examination n. banka denetimi
physical examination n. çekap
type examination n. tip incelemesi
written examination n. yazılı sınav
analysis and examination report n. tahlil ve muayene raporu
written examination n. yazılı
written examination n. yazılı imtihan
oral examination n. sözlü sınav
written examination n. yazılı yoklama
microscopic examination n. mikroskobik inceleme
selection examination n. eleme sınavı
entrance examination n. giriş sınavları
preliminary examination n. ön sınav
final examination n. final sınavı
entrance examination n. giriş sınavı
preliminary examination n. eleme sınavı
oral examination n. sözlü
doctoral examination n. doktora
physical examination n. muayene
reparation examination n. ikmal imtihanı
repeat examination n. ikmal
preliminary examination n. yeterlik sınavı
examination for external students n. dışarıdan bitirme sınavı
medical examination n. sağlık muayenesi
cross examination n. sorguya çekme
examination fees n. sınav harcı
internal examination n. iç tetkik
examination room n. muayene odası
macro examination n. makro inceleme
macro examination n. makro araştırma
superficial examination n. yüzeysel inceleme
visual examination n. görsel inceleme
visual examination n. görsel test
visual examination n. görsel muayene
examination of soil n. zemin araştırması
cross examination n. çapraz sınama
make-up examination n. bütünleme
post-mortem examination n. otopsi
pre-examination n. ön sınav
self-examination n. kendi kendini inceleme
re-examination n. yeniden değerlendirme
public personnel selection examination n. kpss
public personnel selection examination n. kamu personeli seçme sınavı
qualifying examination n. yeterlik sınavı
qualifying examination n. ehliyet sınavı
medical examination n. tıbbi tetkik
competitive examination n. müsabaka imtihanı
competitive examination n. yarışma sınavı
physical examination n. beden muayenesi
physical examination n. fiziksel muayene
report of examination n. muayene raporu
cross-examination n. sorgu
first examination n. ilk muayene
in-situ examination n. yerinde tetkik
in-situ examination n. (olay) yerinde soruşturma
cursory examination n. üstünkörü inceleme
cursory examination n. yüzeysel muayene
the transition to higher education examination n. yükseköğretime geçis sınavı
the transition to higher education examination n. ygs
re-examination n. tekrar sorguya çekme
re-examination n. yeniden inceleme
examination bed n. muayene yatağı
further examination n. ileri tetkik
examination lamp n. muayene lambası
incomplete/inadequate /insufficient examination/inspection n. eksik inceleme
special talent examination n. özel yetenek sınavı
general medical examination n. genel tıbbi muayene
having to repeat an examination adj. ikmalci
Idioms
cram for an examination sınava hazırlanmak
cram for an examination ineklemek
cram for an examination sınava çalışmak
Trade/Economic
customs examination gümrük muayenesi
examination of goods eşyanın muayenesi
preliminary examination ön çalışma
examination survey bilirkişi incelemesi
examination of procedures usul incelemesi
substantial examination esas inceleme
preliminary examination ön inceleme
examination for conformity with approved type onaylanan tipe uygunluk muayenesi
ec type examination at tip incelemesi
preliminary examination ön muayene
ec type examination certificate at tip inceleme beyanı
type examination certificate tip inceleme belgesi
type examination tip incelemesi
bank examination banka denetimi
customs examination gümrük kontrolü
limited examination kısmi denetim
examination of passengers’ luggage gümrük muayenesi
examination of passengers’ luggage gümrük yoklaması
customs examination gümrük yoklaması
post-clearance examination sonradan kontrol
partial examination kısmi kontrol
partial examination kısmi inceleme
examination of account hesap incelemesi
account examination hesap incelemesi
account examination hesap denetimi
examination of account hesap denetimi
return-to-work examination işe dönüş muayenesi
medical examination form vizite kağıdı
ec design examination certificate avrupa topluluğu tasarım inceleme sertifikası
ec design examination certificate at tasarım inceleme sertifikası
job examination işe giriş sınavı
document examination commission tedkiki evrak komisyonu
examination committee muayene komisyonu
procedural examination usul incelemesi
health examination (for infectious diseases) portör muayenesi
Law
cross examination çapraz sorgu
direct examination doğrudan soru sorma
cross examination sorgu
preliminary examination hazırlık soruşturması
preliminary examination ön inceleme
wound examination yara muayenesi
examination of file dosyanın incelenmesi
examination of hymen kızlık muayenesi
examination of arrested person tutuklunun sorguya çekilmesi
examination of deceased ölü muayenesi
examination of records by lawyer avukatın kayıtları tetkiki
examination of corpse ölü muayenesi
examination of objection itirazın tetkiki
examination of witness şahidin dinlenmesi
examination of alcohol level alkol derecesinin tespiti
examination of alcohol level alkol seviyesinin tespiti
examination of document varakanın tetkiki
first examination ilk inceleme
mental examination akıl muayenesi
reason for examination inceleme sebebi
examination of claim talebin incelenmesi
cross examination çaprazlama sorgu
cross examination çaprazlama istintak
cross examination karşı tarafın tanığını sorgulama
close examination yakın inceleme
close examination derinlemesine inceleme
voir dire examination jüri üyelerinin mahkeme tarafından görev ehliyetlerinin sorgulanması
preliminary examination ilk soruşturma
examination of witness şahidin sorguya çekilmesi
examination of witness tanığın dinlenmesi
examination of witness tanığın sorguya çekilmesi
examination in-chief tanığın kendisini celbeden tarafça sorguya çekilmesi
principle of ex officio examination re'sen araştırma ilkesi
medical examination adli tıp muayenesi
re-examination yeniden sorguya çekme
bar examination avukatlık sınavı (abd)
redirect examination tekrar doğrudan sorgulama
forensic examination report adli muayene raporu
Politics
type examination tip inceleme
post clearance examination sonradan kontrol
substantive examination içerik incelemesi
joint examination schemes müşterek inceleme planları
practical examination pratik imtihan
civil service examination devlet memuriyet sınavı
civil service examination devlet memurluğu sınavı
civil service examination memurluk sınavı
Institutes
examination for specialty in medicine tıpta uzmanlık sınavı
directorate general for measurement, assessment and examination services ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
bureau of examination, research and consultation services inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri bürosu
coordination office of examination, research and consultation services inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri koordinatörlüğü
department for examination security and management sınav güvenliği ve sınav yönetimi daire başkanlığı
department for examination management, motivation and guidance sınav yönetimi, moral motivasyon ve rehberlik daire başkanlığı
examination group for laundering offence aklama suçu inceleme grubu
commission for the examination of proceedings under the state of emergency olağanüstü hal i̇şlemleri i̇nceleme komisyonu
the commission on examination of the state of emergency procedures olağanüstü hal inceleme işlemleri komisyonu
Insurance
medical examination tıbbi muayene
insurance examination sigorta muayenesi
life assurance without medical examination tıbbi muayenesiz yaşam sigortası
Technical
liquid penetrant examination sıvı girinim muayenesi
microscope examination mikroskobik inceleme
x ray examination x ışınları ile inceleme
radiograph examination röntgen incelemesi
cross-examination çapraz-sınama
ultrasonic examination ultrasonik araştırma
microscopic examination mikroskobik inceleme
x-ray examination röntgen muayenesi
x-ray examination röntgen ışınları ile inceleme
x-ray examination x ışınları ile inceleme
(motorcar) physical examination fenni muayene
microbiological examination mikrobiyolojik muayene
microscopical examination method mikroskobik muayene metodu
petrographic examination petrografik inceleme
visual examination gözle muayene
magnetic particle examination manyetik parçacık muayenesi
ultrasonic examination of turbine and generator steel rotor forgings türbin ve jeneratörlerin dövme çelik rotorlarının ultrasonik muayenesi
guide for magnetic particle examination manyetik parçacık muayene kılavuzu
radiographic examination of welded joints kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi
radiographic examination of metallic materials by x and gamma-rays metalik malzemelerin x ve gama ışınlarıyla radyografik muayenesi
thorough examination tam inceleme
thorough examination eksiksiz inceleme
thorough examination tam muayene
preliminary examination ön muayene
microstructural examination içyapı incelemesi
microstructural examination içyapısal inceleme
macro examination kaba inceleme
metallographic examination metalografik inceleme
metallographic examination metal incelenmesi
crystallographic examination kristalografik inceleme
microscopic examination mikroskopla inceleme
metallographical examination metalografik muayene
metallographic examination metalografik muayene
code of practice for examination and discard muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
etchants for macroscopic and microscopic examination makroskopik ve mikroskopik muayene için dağlayıcılar
final examination certificate son muayene belgesi/sertifikası
preparation and examination of samples for testing deney için numunelerin hazırlanması ve muayenesi
non-destructive examination of brazed joints sert lehim bağlantılarının tahribatsız muayenesi
preliminary visual examination gözle ön inceleme
microscopic and macroscopic examination of welds kaynakların makroskobik ve mikroskobik muayenesi
examination of dimensions and mass boyutların ve kütlenin muayenesi
non-destructive examination of welds kaynakların tahribatsız muayenesi
visual examination of surface discontinuities yüzey süreksizliklerinin gözle muayenesi
ultrasonic examination of welded joint kaynaklı birleştirmenin ultrasonik muayenesi
manual ultrasonic examination el ile ultrasonik muayene
examination by reflected light yansıtılan ışık ile muayene
examination of dimension and mass boyut ve kütle muayenesi
general examination genel muayene
magnetic particle examination of welds kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi
macroscopic examination of the test specimens deney parçalarının makroskopik muayenesi
macroscopic examination makroskopik muayene
macrographic examination by sulphur print kükürt baskısı ile makrografik muayene
macroscopic examination by etching with strong mineral acids kuvvetli mineral asitlerle dağlanarak makroskopik muayene
ultrasonic examination ultrasonik inceleme
radiographic examination radyografik muayene
external visual examination gözle yapılan dış muayene
Computer
cross-examination çapraz sınama
Automotive
metallographic examination metalografik inceleme
Railway
automatic train examination station otomatik tren muayene istasyonu
rail examination ray muayenesi
Aeronautic
after flight examination uçuş sonrası bakımı
after flight examination uçuş sonrası kontrol ve bakımı
examination of luggage bagaj muayenesi
luggage examination bagaj muayenesi
Marine
certificates of examination of cargo hook, shackle and wires yük kancası kilitler ve halatların sertifikası
Medical
examination couch hasta muayene masası
cytologic examination sitolojik muayene
examination couch muayene masası
neurologic examination nörolojik muayene
bone marrow examination kemik iliği incelenmesi
examination glove muayene eldiveni
ophthalmologic examination göz muayenesi
endoscopic examination endoskopik muayene
optalmological examination göz muayenesi
cystoscopic examination mesanenin endoskopla tetkiki
cerebrospinal fluid examination beyin omurilik sıvısı muayenesi
medical examination tıbbi muayene
patient examination couch hasta muayene masası
examination of burnout tükenmişlik incelemesi
patient's physical examination hastanın fizik muayenesi
examination fee muayene ücreti
judicial examination adli muayene
drunkenness examination sarhoşluk muayenesi
hygienic examination sağlık muayenesi
post mortem examination otopsi
examination of variations to the terms of a marketing authorisation for medicinal products for human use and veterinary medicinal products granted by a competent authority of a member state bir üye devletin yetkili otoritesi tarafından beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için verilmiş olan pazarlama ruhsatında değişikliklerin değerlendirilmesi
eye examination göz muayenesi
physical examination fizik muayene
radiographic examination röntgen muayenesi
postmortem examination otopsi
medical examination doktor muayenesi
examination/procedure gloves muayene/işlem eldivenleri
physical examination sağlık muayenesi
clinical breast examination klinik meme muayenesi
breast self examination kendi kendine meme muayenesi
angiographic examination rooms anjiyografik muayene odaları
radiological examination radyolojik muayene
periodical health examination periyodik sağlık muayenesi
pelvic examination pelvis muayenesi
breast self-examination kendi kendine meme muayenesi
examination findings muayene bulguları
mental examination ruhsal muayene
foot examination ayak muayenesi
physical examination fizik muayenesi
clinical examination klinik muayene
clinical neurologic examination nörolojik klinik muayene
ec type examination certificate ec tip inceleme beyanı
ec type examination ec tip incelemesi
ec type examination certificate ec tip inceleme sertifikası
findings of clinical examination klinik muayene bulguları
histomorphometric examination histomorfometrik inceleme
routine pelvic examination rutin pelvis muayenesi
first pediatric examination of the newborn yenidoğan bebeğin ilk pediatrik muayenesi
neuro-ophthalmic examination nöro-oftalmolojik muayenes
neurological examination training nörolojik muayene eğitimi
neurological examination nörolojik muayene
preoperative clinical examination preoperatif klinik muayene
cytological examination of pleural effusion plevral efüzyonun sitolojik incelenmesi
histopathological examination of pleural tissue specimen plevral doku örneğinin histopatolojik incelemesi
sensory examination duyu muayenesi
pleural fluid examination plevral sıvı incelemesi
ear-nose-throat examination kulak burun boğaz muayenesi
echocardiographic examination ekokardiyografik inceleme
mini-mental state examination minimental durum muayenesi
ear-nose-throat examination kulak-burun-boğaz muayenesi
rigid telescope examination rijit teleskopik inceleme
medical radiological examination tıbbi radyolojik tetkik
endoscopic larynx examination endoskopik larenks muayenesi
conventional polysomnographic examination klasik polisomnografik inceleme
physical examination findings fizik muayene bulguları
uterine examination uterus incelemesi
nasopharynx examination nazofarenks muayenesi
microscopic examination of stool dışkı mikroskopisi
results of microbiological examination bakteriyolojik inceleme sonuçları
histologic examination of the biopsy specimen biyopsi örneğinin histolojik incelemesi
peripheral blood examination periferik kan incelemesi
color and pulse doppler examination renkli ve pulse doppler ultrasonografik inceleme
examination of the hypopharynx and oropharynx orofarenks ve hipofarenks incelemesi
clinical examination and laboratory results klinik muayene ve laboratuvar bulguları
postpartum examination of the fetus fetusun doğum sonrası muayenesi
color doppler ultrasonographic examination renkli doppler ultrasonografik inceleme
postoperative pathological examination postoperatif patolojik inceleme
direct microscopic examination direkt mikroskopik gözlem
nasal endoscopy examination nazal endoskopik muayene
biomicroscopic (slit-lamp) examination biyomikroskopik muayene
ultrasonic examination equipment ultrasonik muayene teçhizatı
biomicroscopic examination biyomikroskobik muayene
two-dimensional echo examination iki boyutlu eko değerlendirmesi
mental examination findings ruhsal muayene bulguları
shoulder examination test omuz muayene testi
diagnosed during pathological examination patolojik inceleme sırasında tanısı konulmuş
upper gastrointestinal endoscopic examination üst gastrointestinal sistem endoskopik incelemesi
psychiatric examination psikiyatrik muayene
abnormalities on neurological examination nörolojik muayenedeki anormallikler
pupil and motor examination findings pupil ve motor muayene bulguları
microscopic examination of sputum balgamın mikroskopik muayenesi
necropsy examination nekropsi bakısı
postoperative histopathologic examination results ameliyat sonrası histopatolojik inceleme sonuçları
follow-up examination kontrol muayenesi
dermatological examination dermatolojik muayene
rectosigmoidoscopic examination rektosigmoidoskopik kontrol
upper abdominal ultrasonographic examination üst batın ultrasonografisi
surgical exploration and histopathological examination cerrahi eksplorasyon ve histopatolojik inceleme
lower extremity venous doppler examination alt ekstremite venöz doppler incelemesi
histopathologic examination histopatolojik tetkik
digital rectal examination dijital rektal muayene
neuroradiologic examination nöroradyolojik değerlendirme
direct microscopic examination direkt mikroskopi
clinical examination muayene
physical examination muayene
medical examination muayene
primary examination primer bakı
clinical nasal examination klinik burun muayenesi
endoscopic nasal examination endoskopik burun muayenesi
postmortem examination postmortem inceleme
digital examination of the vagina vajinal tuşe
examination table muayene masası
gross examination numunelerin gözle yapılan patolojik muayenesi
Psychology
mental-status examination akli durum muayenesi
Dentistry
dental examination diş muayenesi
intraoral examination intraoral muayene
intraoral examination ağız içi muayenesi
intraoral examination ağız içi muayene
panoramic radiographic examination panoramik radyografik inceleme
Pathology
care and examination of lactating mother emziren annenin bakım ve muayenesi
gynaecological examination jinekolojik muayene
Veterinary
veterinary examination room veteriner hekim muayenehanesi
Food Engineering
visual examination görsel analiz
microbiological examination mikrobiyolojik muayene
Chemistry
medical examination muayene
Biology
microbiological examination mikrobiyolojik muayene
Education
student placement examination öys
credit by examination sınavla kredi alma
regulations for conditional pass examination sorumluluk sınav yönetmeliği
medical examination form hasta muayene fişi
student selection examination öss
student placement examination öğrenci yerleştirme sınavı
placement by examination sınavla yerleştirme
regulations for responsibility examination sorumluluk sınav yönetmeliği
competitive examination seçme sınavı
pass the examination barajı aşmak
pass the qualifying examination eleme sınavını geçmek
the student placement examination öğrenci yerleştirme sınavı
examination topic sınav konusu
exam topic examination subject sınav konusu
the student selection examination öss
fail a course but have the right to a make-up examination bütünlemeye kalmak
make-up examination bütünleme sınavı
student selection examination öğrenci seçme sınavı
specialty examination uzmanlık sınavı
matriculation examination yeterlilik imtihanı
matriculation examination yeterlilik sınavı
proficiency examination yeterlilik sınavı
examination board imtihan heyeti
examination committee imtihan heyeti
oral examination sözlü sınav
examination board sınav komisyonu
foreign language proficiency examination for state employees kamu personeli dil sınavı
foreign language proficiency examination for state employees kpds
resit examination bütünleme sınavı
repeat examination bütünleme sınavı
term examination vize sınavı
interuniversity foreign language examination üniversiteler arası kurul yabancı dil sınavı
vertical transfer examination dikey geçiş sınavı
Linguistics
examination board sınav kurulu
competition examination yarışma sınavı
examination for the certificate of proficiency in english ingilizce yeterlik sertifika sınavı
Environment
aseismic examination asismik inceleme
metallographic examination metalografik muayene
Geology
geological examination jeolojik araştırma
Military
supplemental physical examination tamamlayıcı sıhhi muayene
examination evader yoklama kaçağı
medical examination sağlık muayenesi
screening physical examination sıhhi eleme muayenesi
final type examination son tıbbi muayene
physical examination genel sağlık muayenesi
preliminary physical examination ilk sağlık muayenesi
military occupational specialty proficiency examination askeri meslek ihtisası yeterlik sınavı
individual examination test askere alma testi