freedom - Turco Inglés Diccionario
Historia

freedom

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "freedom" en diccionario turco inglés : 25 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
freedom n. bağımsızlık
freedom n. özgürlük
General
freedom n. irade
freedom n. istiklal
freedom n. hürriyet
freedom n. ihtiyar
freedom n. muafiyet
freedom n. laubalilik
freedom n. açık sözlülük
freedom n. serbesti
freedom n. özgürlük
Politics
freedom bağımsızlık
freedom istiklal
freedom hürriyet
freedom özgürlük
freedom serbesti
Technical
freedom serbestlik
freedom özgürlük
freedom arınma
Places
freedom wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
freedom maine eyaletinde yerleşim yeri
freedom oklahoma eyaletinde yerleşim yeri
freedom pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
freedom new hampshire eyaletinde yerleşim yeri
freedom new york eyaletinde yerleşim yeri

Significados de "freedom" con otros términos en diccionario inglés turco: 268 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
freedom of thought n. düşünce özgürlüğü
General
reduce one's freedom v. özgürlüğünü kısıtlamak
inhibit one's freedom v. özgürlüğünü kısıtlamak
restrict one's freedom v. özgürlüğünü kısıtlamak
curtail one's freedom v. özgürlüğünü kısıtlamak
give someone freedom v. özgürlük tanımak
allow someone freedom v. özgürlük tanımak
permit someone freedom v. özgürlük tanımak
grant freedom to v. bağımsız kılmak
grant freedom to v. serbestlik getirmek
win one's freedom v. özgürlüğünü kazanmak
gain one's freedom v. özgürlüğünü kazanmak
have a taste of freedom v. özgürlüğü tatmak
limit someone's freedom v. özgürlüğünü kısıtlamak
get a taste of freedom v. özgürlüğü tatmak
fifth freedom n. beşinci özgürlük
freedom of religion n. din özgürlüğü
freedom of movement n. dolaşım/hareket özgürlüğü
academic freedom n. akademik özgürlük
person in freedom n. hür
organization freedom n. örgütlenme hürriyeti
personal freedom n. kişisel özgürlük
person in freedom n. özgür insan
freedom of economic action n. hür teşebbüs
freedom of association n. dernek özgürlüğü
academic freedom n. akademik hürriyet
organization freedom n. hakkı
freedom of information n. haberleşme özgürlüğü
punishment restricting freedom n. hürriyeti bağlayıcı ceza
freedom of decision n. karar özgürlüğü
freedom of will n. irade özgürlüğü
freedom of movement n. hareket serbestisi
freedom of vocational choice n. meslek seçme hürriyeti
sexual freedom n. cinsel özgürlük
freedom of press n. basın özgürlüğü
freedom of movement n. serbest dolaşım
freedom of the press n. basın özgürlüğü
freedom of economic action n. serbest girişim
freedom of vocational choice n. hakkı
intellectual freedom n. düşünce özgürlüğü
freedom from arrest n. yasama dokunulmazlığı
freedom of action n. hareket özgürlüğü
freedom of speech n. ifade özgürlüğü
freedom of speech n. konuşma özgürlüğü
religious freedom n. dini özgürlük
freedom from debts n. borçsuzluk
freedom of press and expression n. basın ve ifade özgürlüğü
freedom of conscience n. vicdan hürriyeti
freedom of teaching n. öğretim özgürlüğü
promise of freedom n. özgürlük vaadi
realm of freedom n. özgürlük alanı
freedom of information n. bilgi edinme özgürlüğü
freedom of information n. haber alma özgürlüğü
freedom of decision making n. karar verme özgürlüğü
freedom to choose religion n. din seçme özgürlüğü
maximum freedom n. maksimum özgürlük
the cost of freedom n. özgürlüğün bedeli
degree of freedom n. serbestlik derecesi
freedom lovers n. özgürlük sevdalıları
freedom-loving people n. özgürlük seven insanlar
freedom lovers n. özgürlük seven insanlar
freedom-loving people n. özgürlük sevdalıları
freedom lovers n. özgürlüğüne düşkün insanlar
freedom-loving people n. özgürlüğüne düşkün insanlar
creative freedom n. yaratıcı serbestlik
struggle for freedom n. özgürlük mücadelesi
the taste of freedom n. özgürlüğün tadı
certificate of freedom to marry n. evlenme izin belgesi
freedom of communication n. iletişim özgürlüğü
right to freedom of expression n. ifade etme özgürlüğü
artistic freedom n. sanatsal özgürlük
freedom of thought and faith n. düşünce ve inanç özgürlüğü
freedom of choice n. seçme özgürlüğü
freedom to operate n. faaliyet serbestliği
fight for freedom n. özgürlük mücadelesi
fight for freedom n. özgürlük kavgası
the wings of freedom n. özgürlüğün kanatları
real freedom n. gerçek özgürlük
Phrases
freedom is just another word for nothing left to lose özgürlük kaybedecek hiçbir şeyin kalmaması demektir
Colloquial
freedom to all herkese özgürlük
freedom for all herkes için özgürlük
Idioms
give one one's freedom birine özgürlüğünü vermek
give one one's freedom birinden boşanmak
Speaking
how does freedom feel? özgürlük nasıl bir duygu?
how much freedom do you have? ne kadar özgürsün?
Trade/Economic
freedom of enterprise girişim özgürlüğü
freedom of choice seçim serbestisi
freedom of entry giriş serbestisi
freedom of choice mal ve para sahiplerinin bu mal ve paralan diledikleri biçimde kullanma özgürlüğüne sahip olmaları
freedom of contract akit serbestisi
freedom of contract sözleşme özgürlüğü
area of job freedom iş alanı serbestliği
area of job freedom tüm kısıtlamalar uygulandıktan sonra görevliye kalan serbest hareket alanı
economic freedom ekonomik özgürlük
degree of freedom serbestlik derecesi
freedom of trade and industry ticaret ve sanayi özgürlüğü
freedom of labour çalışma özgürlüğü
freedom of enterprise ticari girişim özgürlüğü
freedom of labour çalışma hürriyeti
freedom of travel seyahat özgürlüğü
freedom of enterprise and choice teşebbüs ve seçim özgürlüğü
entrepreneurial freedom girişim serbestliği
freedom of choice seçenek özgürlüğü
freedom of navigation seyrüsefer serbestisi
Law
felonies against freedom of religion din hürriyeti aleyhinde cürümler
felonies against political freedom siyasi hürriyet aleyhinde cürümler
felonies violating freedom to engage in business and freedom of labour iş ve çalışma hürriyeti aleyhinde cürümler
freedom of information act bilgiye erişim özgürlüğü yasası
political freedom siyasi hürriyet
temporary punishment restricting personal freedom muvakkat şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza
crimes against freedom of religion din hürriyeti aleyhinde cürümler
crimes against freedom of conducting business and freedom of labour iş ve çalışma hürriyeti aleyhinde cürümler
crime against political freedom siyasi hürriyet aleyhinde cürüm
disqualification from freedom özgürlüğün kısıtlanması
freedom of the press basın hürriyeti
freedom of thought and faith din ve vicdan hürriyeti
freedom of thought düşünce hürriyeti
freedom of communication haberleşme hürriyeti
freedom of contract akit serbestisi
freedom of travel seyahat hürriyeti
freedom of residence yerleşme hürriyeti
freedom of obtainment of information haber alma hürriyeti
freedom of contract sözleşme özgürlüğü
freedom of enterprise teşebbüs hürriyeti
freedom of action hareket serbestisi
freedom of religion din serbestisi
freedom of science and arts bilim ve sanat hürriyeti
freedom of press basın hürriyeti
freedom of contract mukavele serbestliği
freedom of contract sözleşme hürriyeti
the right to freedom of religion din özgürlüğü
the right to freedom of speech ifade özgürlüğü hakkı
freedom of contract sözleşme serbestisi
freedom of contract sözleşme imzalama özgürlüğü
freedom of contract sözleşme yapma özgürlüğü
freedom of thought fikir özgürlüğü
freedom of thought düşünce özgürlüğü
freedom of form principle şekil serbestisi ilkesi
freedom of will irade serbestisi
testator's freedom to dispose tasarruf yapma özgürlüğü
violation of the freedom to work and labour iş ve çalışma hürriyetinin ihlali
collective exercise of freedom of expression ifade özgürlüğünün toplu kullanımı
degree of freedom seçenek özgürlüğü
freedom from self-incrimination kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddetme hakkı
freedom from self-incrimination kendi kendini itham etmeme ayrıcalığı (susma hakkı)
freedom from self-incrimination kendi aleyhine tanıklık etmeme muafiyeti (susma hakkı)
freedom of quotation iktibas serbestisi
freedom to perform temsil serbestisi
freedom of navigation seyrüsefer serbestisi
principle of the freedom of the seas denizlerin serbestliği ilkesi
freedom of the seas denizlerin serbestisi
freedom of association demek kurma özgürlüğü
restriction of freedom hürriyeti kısıtlama
freedom of religion and conscience din ve vicdan özgürlüğü
freedom of movement dolaşım serbestisi
freedom of expression ifade özgürlüğü
freedom of conscience vicdan hürriyeti
freedom of communication haberleşme özgürlüğü
freedom of the contract parti özerkliği
Politics
freedom of assembly toplantı özgürlüğü
freedom of movement for persons kişilerin dolaşım özgürlüğü
freedom of opinion düşünce özgürlüğü
freedom of movement for workers işçilerin dolaşım serbestisi
freedom of religion din hürriyeti
freedom of belief inanç özgürlüğü
abolition of obstacles to freedom of movement dolaşım özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılması
freedom of reception yayın alma özgürlüğü
freedom of establishment yerleşme serbestisi
freedom of worship ibadet özgürlüğü
freedom of movement of workers işçilerin dolaşım özgürlüğü
freedom of expression konuşma özgürlüğü
freedom of thought fikir özgürlüğü
individual and collective freedom bireysel ve toplumsal özgürlük
area of freedom security and justice özgürlük güvenlik ve adalet alanı
freedom of organization örgütlenme özgürlüğü
area of freedom özgürlük alanı
freedom to provide services hizmet sunma serbestisi
freedom to provide services hizmet sunma özgürlüğü
freedom of religion inanç özgürlüğü
freedom of movement of persons kişilerin dolaşım serbestisi
freedom of association örgütlenme özgürlüğü
freedom and solidarity party özgürlük ve dayanışma partisi
human freedom insan özgürlüğü
positive freedom pozitif özgürlük
individual freedom bireysel özgürlük
freedom of thought düşünce özgürlüğü
freedom of religion and conscience din ve inanış özgürlüğü
freedom of information bilgi edinme özgürlüğü
freedom for expression ifade özgürlüğü
freedom for conscious vicdan özgürlüğü
freedom for expression düşünce özgürlüğü
freedom for religion din özgürlüğü
political freedom siyasi özgürlük
political freedom siyasal bağımsızlık
freedom of meeting toplantı serbestisi
freedom of association dernek özgürlüğü
freedom of association cemiyet özgürlüğü
freedom of assembly toplanma özgürlüğü
freedom of assembly toplantı yapma özgürlüğü
freedom of meeting toplantı hürriyeti
either freedom or death ya istiklal ya ölüm
freedom of religion din özgürlüğü
right and freedom to congregate toplanma hak ve özgürlüğü
freedom of thought and expression düşünce ve ifade özgürlüğü
freedom of debate tartışma hürriyeti
freedom of debate fikrini savunma hürriyeti
freedom of debate tartışma özgürlüğü
freedom of travel and residence seyahat ve ikamet özgürlüğü
freedom of science and the arts bilim ve sanat özgürlüğü
freedom of debate münakaşa hürriyeti
freedom of thought and conscience fikir ve vicdan hürriyeti
freedom of travel seyahat özgürlüğü
civil freedom sivil özgürlük
political freedom siyasal özgürlük
directorate-general for justice freedom and security adalet özgürlük ve güvenlik genel müdürlüğü
freedom of trade ticaret serbestisi
restriction of freedom özgürlüğün kısıtlanması
restriction on freedom özgürlüğün kısıtlanması
anti-freedom özgürlük karşıtı
anti-freedom özgürlük aleyhtarı
uncontrolled freedom mutlak hürriyet
absolute freedom mutlak hürriyet
right to freedom and security güvenlik ve özgürlük hakkı
freedom of expression ifade özgürlüğü
freedom of religion and belief din ve inanç özgürlüğü
osce representative on freedom of the media agit medya özgürlüğü temsilcisi
presidential medal of freedom başkanlık özgürlük madalyası
Media
freedom of the press basın özgürlüğü
freedom of the press basın hürriyeti
freedom of the press basın serbestisi
Technical
freedom of the seas gemilerinin açık denizde herhangi bir engel olmadan serbest olarak hareket edebilmesi
degrees of freedom serbestlik derecesi
degree of freedom bağımsızlık sayısı
degree of freedom serbestlik derecesi
degrees of freedom özgürlük kerteleri
Computer
degree of freedom erkinlik derecesi
degree of freedom serbestlik derecesi
freedom from bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatasızlığı
Informatics
degree of freedom serbestlik derecesi
Telecom
freedom to provide services hizmet sunma serbestliği
freedom of transit transit serbestliği
Construction
degree of freedom serbestlik düzeyi
single degree of freedom systems tek serbestlik dereceli sistemler
Aeronautic
gimbal freedom kardan serbestliği
axis of freedom serbestlilik ekseni
the fifth freedom traffic right beşinci trafik hakkı
Marine
equivalent degree of freedom eşdeğer serbestlik derecesi
freedom of the seas denizlerin serbestisi
Medical
testing for freedom from holes delik bulunmaması deneyi
Food Engineering
degree of freedom özgürlük derecesi
degree of freedom serbestlik derecesi
Math
degree of freedom serbestlik derecesi
Statistics
channel degress of freedom kanal serbestlik derecesi
degress of freedom serbestlik derecesi
Physics
degrees of freedom serbestlik derecesi
Social Sciences
concept of freedom özgürlük kavramı
social and economic freedom sosyal ve ekonomik özgürlük
Education
academic freedom akademik özgürlük
Environment
degrees freedom serbestlik derecesi
single degree of freedom system tek serbestlik dereceli sistem
Places
north freedom wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
new freedom pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
Military
freedom of movement serbest hareket etme
freedom fighter özgürlük savaşçısı
operation enduring freedom sürekli özgürlük harekatı
medal of freedom without palm defnesiz hürriyet madalyası
freedom of movement hareket serbestisi
medal of freedom hürriyet madalyası