missing - Turco Inglés Diccionario
Historia

missing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "missing" en diccionario turco inglés : 20 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
missing n. özlem
missing n. özleme
missing adj. noksan
missing adj. eksik
General
missing n. kaçırma
missing n. kaybolma
missing adj. gaip
missing adj. taşan
missing adj. yitik
missing adj. bulunmayan
missing adj. eksik kalan
missing adj. namevcut
missing adj. kayıp
missing adj. kaybolan
missing adj. kaybolmuş
Technical
missing olmayan
missing kayıp
Computer
missing atlanmış
missing yok
Ottoman Turkish
missing muallel

Significados de "missing" con otros términos en diccionario inglés turco: 128 resultado(s)

Inglés Turco
General
go missing v. kayboluvermek
have missing v. eksiği olmak
go missing v. kaybolmak
be reported missing v. kayıp olduğu bildirilmek
remain a missing persons case v. bir kayıp vakası olarak kalmak
be gone missing v. kaybolmak
file a missing person report v. kayıp kişi ihbarında/bildiriminde bulunmak
file a missing persons report v. kayıp (kişi) ilanı vermek
go missing v. kayıplara karışmak
provide missing information v. bilgi eksikliğini gidermek
provide missing information v. eksik bilgiyi tamamlamak
provide missing information v. bilgi eksiğini gidermek
provide missing information v. eksik olan bilgiyi vermek
search for a missing person v. kaybolan birini aramak
missing child n. lakit
missing child n. buluntu çocuk
missing revenue n. kayıp gelir
the missing n. savaşta kayıp askerler
missing child n. terk çocuk
missing document n. kayıp belge
missing persons n. kayıp kişiler
missing points n. eksik noktalar
missing points n. eksik yönler
missing material n. eksik malzeme
the missing ingredient n. eksik malzeme
missing persons detectives n. kayıp kişileri arayan dedektifler
missing part n. eksik parça
missing child n. kayıp çocuk
missing data n. eksik veri
missing pieces n. eksik parçalar
missing pieces n. kayıp parçalar
the missing boy n. kayıp çocuk
missing persons report (mpr) n. kayıp kişi ilanı
missing pet n. kayıp hayvan
missing pet n. kayıp ev hayvanı
missing pet n. kayıp evcil hayvan
missing value n. kayıp değer
missing objects n. eksik objeler
missing objects n. eksik nesneler
missing day n. eksik gün
missing number n. eksik rakam
missing figure n. eksik rakam
missing luggage n. kaybolan bagaj
missing luggage n. kayıp bagaj
Phrases
searching for missing kayıp aranıyor
Colloquial
something's missing from her onda bir şeyler eksik
another child went missing bir çocuk daha kayboldu
Idioms
have a screw missing deli olmak
have a screw missing kafadan kontak olmak
have a screw missing vidası gevşek olmak
have a screw missing keçileri kaçırmış olmak
have a screw missing birkaç tahtası eksik olmak
without missing a beat duraksamadan
without missing a beat tereddüt etmeden
be missing a wing nut bir tahtası eksik olmak
Speaking
i seem to spend my life missing you hayatımı seni özlemekle geçiriyor gibiyim
i'll be missing you seni özleyeceğim
what's missing? kayıp olan ne? eksik olan ne?
you know what you're missing? neler kaçırdığının farkında mısın?
you're missing the point sen olayı anlamadın
did you hear about the little girl who was missing? kaybolan küçük kızı duydunuz mu?
the night she went missing onun kaybolduğu gece
how many children are missing? kaç çocuk kayıp?
I am not missing this opportunity bu fırsatı kaçırmayacağım
you do not know what you are missing neler kaçırdığını bir bilsen
Trade/Economic
missing or invalid registry eksik veya geçersiz kayıt
missing document eksik evrak
missing paper eksik evrak
missing documents eksik evrak
Law
missing persons department kayıp şahıslar büro amirliği
department for missing persons kayıp şahıslar büro amirliği
committee on missing persons kayıp şahıslar komitesi
Politics
committee on missing persons in cyprus kıbrıs kayıplar komitesi
Institutes
missing persons bureau kayıp şahıslar büro amirliği
department for missing persons kayıp şahıslar büro amirliği
national center for missing and exploited children (ncmec) ulusal kayıp ve istismara uğramış çocuklar merkezi
Technical
missing fasteners eksik civata
missing part kayıp parça
engine missing motorun teklemesi
Computer
yellow cartridge missing sarı kartuş eksik
right parenthesis missing sağ ayraç eksik
batch file missing toplu iş dosyası eksik
comma missing virgül eksik
file missing dosya eksik
file missing eksik dosya
input missing ınput eksik
missing file eksik dosya
missing parameter eksik parametre
missing loop döngü eksik
missing tag eksik etiket
missing if eğer eksik
missing next or wend next veya wend eksik
missing line eksik satır
missing document font eksik belge yazıtipi
missing tsr eksik tsr
missing an end if function son eğer işlevi eksik
missing cache program eksik önbellek programı
missing configuration parameter eksik yapılandırma parametresi
missing close brace eksik kapatma parantezi
missing font eksik yazı tipi
missing close brace eksik parantez kapatma karakteri
missing verb eksik verb
missing arg bağımsız değişkeni eksik
missing face name eksik yüz adı
missing shortcut eksik kısayol
name missing ad eksik
provide missing information eksik bilgileri veriniz/sağlayınız/giriniz
missing end-tag bitiş etiketi eksik
missing link eksik halka
fear of missing out (fomo) fırsatı kaçırma korkusu
Marine
missing vessel kayıp gemi
missing ship kayıp gemi
Dentistry
missing teeth eksik dişler
restoring the missing teeth kayıp dişlerin restorasyonu
patient with congenitally missing teeth konjenital diş eksikliği olan hasta
Statistics
missing plot technique kayıp çiziş tekniği
Tobacco
missing foil eksik folyo
missing stamp eksik bandrol
missing label eksik etiket
missing filter detector eksik filtre detektörü
missing tear tape detector eksik açma şeridi dedektörü
Linguistics
missing-link kayıp-halka
Military
missing in action (mia) savaşta kayıp asker
missing in action muharebede kaybolmuş
missing in action muharebede kaybolan
nonbattle missing muharebe dışı kayıp
missing in action kayıp veya esir
mia (missing in action) görev sırasında kaybolan asker