al - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

alSens de "al" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 16 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
al red adj.
General
al vermilion n.
al scarlet n.
al rouge n.
al chestnut n.
al trick n.
al rubicund n.
al bay adj.
al rosy adj.
al ruddy adj.
Speaking
al here you are
Computer
al acquire
al recv
al retrieve
al import
al receive

Sens de "al" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 419 résultat(s)

Turc Anglais
General
al basmak get puerperal fever v.
yanakları al al olmak look in the pink v.
al al crimson n.
al basması incubus n.
al bayrak the turkish flag n.
al renk vermilion n.
al sancak the turkish flag n.
al sancak turkish flag n.
al yanaklar rosy cheeks n.
al yanaklar ruddy cheeks n.
al yanaklı maymun rhesus n.
bul karayı al parayı oyunu follow the lady n.
bul karayı al parayı oyunu follow the bee n.
bul karayı al parayı oyunu three-card trick n.
bul karayı al parayı oyunu find the lady n.
bul karayı al parayı oyunu three-card monte n.
bul karayı al parayı oyunu three-card shuffle n.
bul karayı al parayı oyunu three-card marney n.
canlı al carmine n.
al yanaklı rubicund adj.
al yanaklı ruddy adj.
al yanaklı ruddy-cheeked adj.
alı al moru mor purple in the face adj.
alı al moru mor flushed adj.
eve al take-home adj.
al benden de o kadar same here interj.
al sana here! interj.
al sana take it! interj.
ayağını denk al! watch your step! interj.
ayağını denk al! take care! interj.
benden de al o kadar same here interj.
Phrases
al aşağı vur yukarı with a lot of bargaining
al birini vur ötekine one is no better than the other
dikkate al don't ignore
dikkate al do not ignore
doğru kelimeyi seç ve daire içine al choose the correct word and circle it
tuhaf olanı daire içine al circle the odd one out
Proverb
başkalarının hatalarından ders al learn wisdom by the follies of others
bir çocuktan bir deliden al haberi children and fools speak the truth
çocuktan al haberi children and fools tell the truth
çoçuktan al haberi out of the mouths of babes (oft times come gems)
ev alma komşu al (rus atasözü) get right neighbours rather than the right house
işini sağlama al mouse that has but one hole is quickly taken
Colloquial
ağırdan al take it down a notch
ağızlarındaki lokmayı al take food out their mouths
al bakalım here you go
al bakayım here you go
al başına çal stick it
al başına çal shove it
al da başına çal stick it
al da başına çal shove it
al işte here you are
al işte yine here we go again
al senin olsun take it
al şunları take these
bir gün izin al take a day
buyur al here you go
ceketini al lütfen get your coat please
derin bir nefes al take a big whiff
eğil ve siper al (kendini koru/kolla) duck and cover
erkeksen al/yap gibi meydan okuma ifade eden bir söz wanna make sumpin' of it?
erkeksen al/yap gibi meydan okuma ifade eden bir söz want to make something of it
gardını al be on your guard
gelip beni al come get me
hafta sonu izin al take a weekend
hayatının kontrolünü eline al take your life in your hands
hazır nişan al ateş ready-aim-fire
hepsini al have it all
intikamımı al avenge me
ister al ister alma take it or leave it
kendin al get it yourself
kendine bir içki al have yourself a drink
kendine yiyecek bir şeyler satın al buy yourself some food
lafını geri al take it back
ne istersen al take whatever you want
nefes al breathe
sözünü geri al take it back
şimdi (satın) al buy now
tüm ilaçlarını al take all your medicine
Idioms
ağzına vur lokmasını al he wouldn't say boo to a goose
ağzına vur lokmasını al he can't say boo to a goose
al benden de o kadar my thoughts exactly
al birini vur ötekine it's six of one and half a dozen of the other
al birini vur ötekine tarred with the same brush
al birini vur ötekine six of one and half a dozen of the other
al gülüm ver gülüm you scratch my back and i'll scratch yours
al gülüm ver gülüm give-and-take
al kanlara boyanmak be soaked in blood
al kullan off the peg
al kullan off the hook
al takke ver külah cheek by jowl
anasına bak kızını al like mother like daughter
çocuktan al haberi little pitchers have long ears
deliden al uslu haberi little pitchers have long ears
ensesine vur lokmasını al he wouldn't say boo to a goose
ensesine vur lokmasını al he can't say boo to a goose
ensesine vur lokmasını al wouldn't say boo to a fly
ensesine vur lokmasını al wouldn't say boo
ensesine vur lokmasını al wouldn't say boo to a goose
vur ensesine al ekmeğini he wouldn't say boo to a goose
vur ensesine al ekmeğini he can't say boo to a goose
vur ensesine al ekmeğini wouldn't say boo to a goose
vur ensesine al ekmeğini wouldn't say boo to a fly
vur ensesine al ekmeğini wouldn't say boo
vur ensesine al lokmasını wouldn't say boo to a goose
vur ensesine al lokmasını wouldn't say boo
vur ensesine al lokmasını wouldn't say boo to a fly
vur ensesine al lokmasını he can't say boo to a goose
vur ensesine al lokmasını he wouldn't say boo to a goose
Speaking
ağzına vur lokmasını al wouldn't say boo to a goose
ağzına vur lokmasını al wouldn't say boo
ağzına vur lokmasını al wouldn't say boo to a fly
ağzına vur lokmasını al he can't say boo to a goose
akıllı ol (ayağını denk al)! watch your step!
al benden de o kadar that makes two of us
al benden de o kadar same here
al benden de o kadar tell me about it
al benden de o kadar right back at you
al biletin here's your ticket
al bir tane here take one
al çantan here's your bag
al da başına çal! may it do you no good!
al davetiyen lütfen yarın partime katıl here is your invitation card please join my party tomorrow
al gülüm ver gülüm they are fluttering and fussing over each other
al işte there you are
al işte there you go
al işte çantan here's your bag
al işte! you got it!
al senin olsun it's all yours
al senin olsun you can have it
al şunlardan bir tane here take one
al tepe tepe kullan it's all yours
al/alın şunu gözümün önünden! get that out of my sight!
ayağını denk al tread lightly
beğendiğini al take your pick
benim sıramı al take my turn
bir ağrı kesici al take a painkiller
bir ısırık al take a bite
derin bir nefes al take a deep breath
ekmek al buy a bread
eldivenlerini yanına al take your gloves with you
erkeksen al/yap gibi meydan okuma ifade eden bir söz do you want to make something of it?
eve gelirken ekmek al get bread on the way home
eve gelmeden ekmek al get bread on the way home
geri vitese al! put it in reverse!
git kendine yeni bir elbise al get yourself a new dress
hazır oldugunda gel ve onu al when you ready come and get it
İhtiyaçlarını satın al buy your needs
iki tane al take two
lafını geri al take it back
nefes al nefes ver breathe in breathe out
para yerine bunu al take this instead of cash
siper al attach to cover
sözünü geri al take it back
şimdi al sonra öde buy now pay later
Slang
al bak give it a burl
al da başına çal! stick it up your ass!
al da götüne sok! stick it up your ass!
al da kıçına sok! stick it up your ass!
al götüne sok shove something up your arse
al götüne sok stick something up your arse
al kıçına sok shove/stick something up your arse!
al kıçına sok shove something up your arse
al kıçına sok stick something up your arse
al onu kıçına sok! stick it up your arse!
al onu kıçına sok! shove it up your arse!
al tepe tepe kullan it's all yours enjoy it
al-götür yiyecekleri satan dükkan milk bar
erkeksen al/yap gibi meydan okuma ifade eden bir söz wanna make sumpin' of it?
erkeksen al/yap gibi meydan okuma ifade eden bir söz want to make something of it
Trade/Economic
(borsada) ya al ya da sat emri fill or kill order
al sinyali buy signal
al/tut buy/hold
al/tut indeksi buy/hold index
al/tut karı buy/hold profit
al/tut’ların yüzde kar/zararı buy/hold percentage of gain/loss
al-sat farkı dealing spread
al-ya-da-öde take-or-pay
borsada derhal al-sat emri immediate order
gün içi al sat day trading
parasını ver al götür cash-and-carry
planla-uygula-kontrol et-önlem al plan-do-check-act (pdca)
planla-uygula-kontrol et-önlem al (puko döngüsü) plan-do-check-act (pdca)
sürekli al sat yaparak komisyon kazancı sağlamak churn
yıllık al/tut’ların kar/zarar yüzdesi annual buy hold gain/loss percentage
Technical
al baskısı printing from plates
al-fin süreci al-fin process
alüminyum (simgesi al) aluminium
alüminyum (simgesi al) aluminum
al-ver testi extension and retraction test
inceltik al-si alaşımı modified al-si alloy
na-al-ca silikat labradorite
Computer
ağaç dökümünü al dump tree
al ad get name
al alan get workspace
al araç get tool
al araç çubuğu get toolbar
al bağlantı bilgisi get link info
al belge get document
al çalışmakitabı get workbook
al çubuk get bar
al formül get formula
al grafik öğe get chart item
al hücre get cell
al nesne get object
al not get note
al özet alan get pivot field
al özet öğe get pivot item
al özet tablo get pivot table
al pencere get window
al tanım get def
al/bağla import/link
al/ver import/export
anahattan slayt al slides from outline
anahtarı geri al restore key
anlık görüntü al snapshot
araç çubuğu al toolbar drop
askıdan al un hang
askıya al suspend
askıya al stand by
ayrıntıları al get details
başlatmayı geri al de-initialize
biçem al pick up style
biçemi geri al undo style
bilgisayarı askıya al stand by
bir defada al get
birim durumunu al get volume stats
boyutu geri al undo size
bölge al get zones
crl al get crl
csv al csv import
çağrı al receive call
çağrı al ışığı call pickup led
çerçeve için demir at/al lock/unlock frame anchor
çerezleri al import cookies
çevrimdışı al take offline
değişiklikleri geri al undo changes
demir al unlock anchor
dijital kimlik al get digital id
dizin yolunu al get dir path
dosya al receive file
dosya al import file
dosya al import a file
dosya al retrieve file
dosya özniteliklerini al get file attributes
dosyadan metin al text from file
dosyadan slayt al slides from file
düzeltmeleri geri al undo revisions
düzenlemeyi geri al undo edit
eklemeyi geri al undo add
e-posta al get e-mail
erken al early receive
excel verisi al import excel data
eylemini geri al undo action
eylemleri geri al undo actions
faks al receive fax
gemiye yakıt al re-fuel ship
geri al undo
geri al revert
geri al backspace
geri al undelete
geri al restore
geri al uninstall
geri al bksp
geri al undo last
geri al eksik undo incomplete
geri al geç skip undo
geri al tuşu backspace key
geri al tuşu backspace
geri al tuşu silerek geri gitme backspace key
girintiyi geri al unindent
gönder ve al send receive
gönder/al send/receive
gönder/al send/recv
görüntü al acquire image
görünüm al view get
güncelleştirmeleri gönder ve al send and receive updates
günlük al receive journal
hepsini geri al undo all
her zaman askıya al always suspend
html al html import
içerik al get context
ileti al receive message
ileti al import messages
ilke al import policies
işleri al get jobs
izinleri al get permissions
kamera al get a camera
kaydı geri al undo record
kesmeyi geri al undo cut
kesri geri al undo fraction
kişiler'i al import contacts
kopya al copy from
kopyalamayı geri al undo copy
kopyayı al retrieve copy
köprüyü geri al undo hyperlink
kullanıma al check-out
kural al import rules
listeden al pick from list
mapı bilgilerini al get mapi info
mesaj al take message
metin al text import
metin al receive text
nesne yolunu al get object path
nesneleri al import objects
olayı al get event
online satın al buy online
otomatik biçimlendirmeyi geri al undo autoformat
otomatik kalıt al auto inherit
öndeğerleri al restore defaults
özel listeler al import custom lists
özel listelerden bilgi al get information about the custom lists
özellik al get properties
özelliklerini al identify
özelliklerini al impersonate
pfx al import pfx
posta al import mail
profil al get profile
rengi geri al undo color
renk grubunu al pick up color scheme
renkleri al get colors
resim al take picture
resimleri al get pictures
resmi al get picture
sabit genişlikli al import fixed width
sahipliği al take ownership
sahiplik al take ownership
satır dökümünü al dump lines
sayfa al import page
seçenekleri al import options
seçili olanı geri al undo selected
senaryo al scenario get
ses al sound import
ses al import sound
sıfırlamayı geri al unreset
sınıf adı al get class name
sınıf adını al get class name
sınırlandırılmış al import delimited
sıraya al queue
silineni geri al undelete
silmeyi geri al undelete
silmeyi geri al undo clear
son işlemi geri al undo last action
sonuçları al import result
sonuncuyu geri al undo last
sorgu al import queries
sorguları al import queries
spı al get spi
stil al import styles
stil al pick up style
sürükle bırakı geri al undo drag drop
sürükle kopyalamayı geri al undo drag copy
sürükle taşımayı geri al undo drag move
şablon al import template
şimdi al import now
şimdi satın al buy now
tablet al tablet pick
tablo al import table
tanımlama bilgilerini al import cookies
teslim al check out
teslim almayı geri al undo check out
teslim almayı geri al undo checkout
tireyi geri al undo dash
toplu düzenlemeyi geri al undo batch edit
tüm üstbilgileri al get all headers
tümünü al receive all
tümünü geri al undo all
uygulayı geri al unapply
varsayılanları al restore defaults
veri al import
veri al get data
veri al import data
veritabanı parolasını belirle/geri al set/unset database password
veritabanı parolasını geri al unset database password
xml al import xml
yapıştırmayı geri al undo paste
yardım al get help
yazı tipini geri al undo font
yazmayı geri al undo typing
yeni üstbilgi al get new headers
yeniden al reacquire
Informatics
al-kullan off-the-shelf
önceden al-getir prefetching
Aeronautic
al ver testi extension and retraction test
Marine
orsaya al! keep her full!
Medical
al ver trade off
Marine Biology
al ve yeşil tropikal balığı jewelfish
Zoology
al göğüslüardıç turdus ruficollis
al göğüslüardıç dark-throated thrush
al göğüslükocabaş pheucticus ludovicianus
al göğüslükocabaş rose-breasted grosbeak
al kuşaklı kaz tadorna tadorna
al kuşaklı kaz sheldrake
al tangara piranga olivacea
al tangara scarlet tanager
al tepeli ağaçkakan campephilus melanoleucos
al tepeli ağaçkakan crimson-crested woodpecker
al yanaklı maymun rhesus
al yanaklı şebek macaca mulatta
al yanaklı şebek rhesus
al yanaklı şebek rhesus monkey
Botanic
al sümbül acalypha n.
Education
dinle ve (cevabı) daire içine al listen and circle
dinle ve daire içine al listen and circle
gönder al ilişkisi sending/receiving relationship
Literature
al birini vur ötekine a plague o' both your houses
Religious
dar al harb abode of law
dar al islam abode of peace
Military
dirsek teması al! komutu close march
tüfek al! komutu take arms
Football
al da at dercesine pas neat flicked pass
al da at dercesine pas take it and score pass
al da at dercesine pas a deft-flicked pass from
al da at dercesine pas delightful flicked pass
al da at dercesine pas pass to score
Latin
al renkli şakrak kuşu carpodacus erythrinus
British Slang
al bakalım bob's your uncle
al kıçına sok! shove it up your arse!
al kıçına sok! shove it!