copy - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

copy

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "copy" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 50 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
copy v. kopyalamak
copy v. kopya etmek
copy n. suret
copy n. kopya
copy n. nüsha
General
copy v. kopyasını çıkarmak
copy v. örnek almak
copy v. kopya çekmek (sınavda)
copy v. suretini çıkarmak
copy v. çoğaltmak
copy v. taklit etmek
copy v. kopyasını yapmak
copy v. kopya etmek
copy v. kopya çekmek
copy v. istinsah etmek
copy v. taklit etmek kopya etmek
copy v. (sınavda) kopya çekmek
copy n. tane
copy n. senet
copy n. müsvedde
copy n. numune
copy n. nüsha
copy n. metin
copy n. örnek
copy n. eşlem
copy n. poz
copy n. eskiz
copy n. karalama
copy n. nüsha (yazılı eserler için)
copy n. asıl
copy n. adet
copy n. kopya
copy n. sayı
copy n. eşörnek
Trade/Economic
copy reklam metni
copy kopya
copy nüsha
copy kopya etmek
copy suret
copy suret çıkarmak
Law
copy suret
copy nüsha
Technical
copy tıpkı
Computer
copy kopyalama
copy kopya
copy aktarma
copy kopyala
Linguistics
copy örnek
copy benzer yazım
Painting
copy benzeti

Sens de "copy" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 453 résultat(s)

Anglais Turc
General
write copy v. kopyalı yazmak
copy from somebody v. kopya çekmek
make a copy v. suret çıkarmak
make a copy of v. kopyalamak
copy out v. aynısını kopyalamak
make a fair copy of v. temize çekmek
copy out v. kopyasını çıkarmak
be a true copy of the original v. aslının aynısı olmak
be an exact copy of the original v. aslının aynısı olmak
get into the test copy v. test kaydına girmek
copy illegally v. izinsiz çoğaltmak
fair copy n. temiz kopya
copy process n. kopyalama işlemi
rough copy n. müsvedde
a true copy n. aslına uygun bir kopya
identity register copy n. nüfus kayıt örneği
master copy n. esas kopya
original copy n. esas kopya
master copy n. orijinal kopya
carbon copy n. tıpatıp benzeri
master copy n. asıl
master copy n. orijinal
certified copy n. onaylı suret
camera ready copy n. baskıya hazır nüsha
copy paper n. pelür kağıt
certificate of identity register copy n. vukuatlı nüfus kayıt örneği
rough copy n. eskiz
carbon copy n. kopya
copy book n. yazı defteri
notarized copy n. noterce onaylı suret
hard copy n. basılı kopya
electronic copy n. elektronik nüsha
electronic copy n. elektronik kopya
true copy of the original n. aslının aynı
true and exact copy of the original document n. aslının aynısı
exact copy of the original n. aslının aynısı
true and exact copy of the original document n. aslının aynı
true copy of the original n. aslının aynısı
exact copy of the original n. aslının aynı
copy of the birth certificate n. nüfus cüzdanı sureti
certified copy of id card n. nüfus cüzdanı sureti
clean copy n. temiz kopya
birth certificate copy n. doğum sicil örneği
copy-cat n. taklitçi
office copy n. onaylı kopya
copy of birth certificate n. doğum sicil örneği
identification card copy n. nüfus cüzdanı örneği
draft copy n. taslak kopya
hard copy n. saklanabilir kopya
true copy n. suret
copy of birth certificate n. nüfus cüzdanı örneği
true copy of the original n. aslı gibidir
the original and the copy n. aslı ve fotokopisi
digital copy n. dijital kopya
a copy of the flight plan n. uçuş planın bir kopyası
copy center n. kopya merkezi
copy of marriage certificate n. evlilik cüzdanı fotokopisi
test copy n. test kaydı
copy of a marriage license/certificate n. evlenme kayıt örneği
verbatim copy n. harfi harfine/tam suret/kopya
exact copy n. harfi harfine/tam suret/kopya
copy editor n. redaktör
signed copy n. imzalı kopya
copy return n. nüsha iade
Phrasals
copy something down söylenilen veya gösterilen şeyleri not almak
Phrases
copy that anlaşıldı merkez
do you copy? anlaşıldı mı?
do you copy? onaylıyor musun?
Idioms
copy cat taklitçi kimse
fair copy temiz kopya
clean copy temiz kopya
a carbon copy hık demiş burnundan düşmüş
a carbon copy tıpkısının aynısı
a carbon copy tıpatıp benzeri
Speaking
he's a carbon copy of his father babasının tam bir kopyası
do you have a soft copy of your report? raporunun dijital hali var mı?
do you have a soft copy of your report? raporunun elektronik hali var mı?
Trade/Economic
copy for return ıade nüshası
true and complete copy gerçeğe uygun ve tam suret
copy of chamber of commerce registration oda sicil kayıt sureti
certified copy tasdikli nüsha
return copy ıade nüshası
certified copy onaylı kopya
authenticated copy resmi tasdikli kopya
commerce registration copy sicil kayıt sureti
attested copy tasdikli suret
original copy esas kopya
true copy gerçek kopya
copy book muhaberat kayıt defteri
verified copy tasdikli kopya
certified copy tasdikli suret
office copy tasdikli suret
fair copy temiz nüsha
certified copy onaylı suret
clean copy temize çekme
copy book yazışmalar defteri
copy book müsvedde defteri
original copy asıl nüsha
copy of the judgement karar sureti
copy of the judgement ilam
original copy asli nüsha
copy of a bill senedin ikinci nüshası
copy of policy poliçe kopyası
true copy aslına uygun suret
original copy birinci nüsha
make a fair copy temize çekmek
examined copy incelenmiş nüsha
make a clean copy temize çekmek
official copy resmi nüsha
attested copy tasdik edilen suret
attested copy tasdik edilmiş suret
attested copy tasdikli kopya
commerce registration copy ticaret sicil kayıt örneği
attested copy onaylı nüsha
certified copy of the birth certificate tasdikli nüfus cüzdanı sureti
master copy asıl kopya
true copy of the original aslı gibidir
true copy of the original aslının aynısıdır
copy of family register kütük kayıt örneği
overdue copy günü geçmiş nüsha
certified true copy onaylı gerçek kopya
certified true copy onaylı asıl kopya
first copy ilk nüsha
first copy ilk kopya
i certify this to be a true copy of the original aslının aynısıdır (ibaresi)
i certify this to be a true copy of the original aslı görülmüştür (ibaresi)
copy of identity card kimlik fotokopisi
copy of the birth certificate nüfus cüzdanı fotokopisi
Law
the copy certified by the notary shall 'constitute a basis for contracting' notere tasdik ettirilmiş nüshası 'akte esastır'
written copy of decision kararın sureti
certified copy tasdikli örnek
certified copy musaddak suret
certified copy onaylı kopya
certified copy fee suret harcı
copy of the decision including -i içeren karar sureti
copy of the decision including havi karar sureti
copy of the decision havi karar sureti
pirated copy korsan kopya
original copy asli nüsha
probate copy vasiyetname kopyası
enforceable copy icrai suret
execution copy icrai suret
certified copy of an entry (uk) vukuatlı nüfus kayıt örneği
legitimate copy yasal kopya
reproduced copy çoğaltılmış nüsha
copy of work eser nüshası
Politics
return copy iade nüshası
certified copy onaylı nüsha
copy for return iade nüshası
copy of declaration of residence ikamet beyannamesi sureti
Media
copy editor yazıyı anlam ve yayınlama açısından denetleyen kimse
copy editor editör
Advertising
advertising copy reklam metni
body copy esas reklam metni
Technical
physical file copy fiziksel dosya kopyası
block copy blok kopyası
shell copy hook kabuk kopyalama kancası
copy and paste kopyala ve yapıştır
lair copy son düzeltmenin yapılması sonrası belgenin gerçek kopyası
blue print copy ozalit kopya
soft copy yumuşak kopya
soft copy elektronik kopya
unassigned copy atanmamış kopya
soft copy yumuşak eşlem
hard copy yazılı çıktı
contact copy kontak kopya
security copy yedek kopya
block copy öbek kopyası
hard copy saklanır kopya
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
soft copy geçici kopya
carbon copy karbon kopyası
unix-to-unix copy unixten unixe kopye
copy grinding machine kopya taşlama tezgahı
copy negative negatif kopya
copy number sıra numarası
copy plot esas harita kopyası
copy number kopya numarası
tape copy bantlı kopya
serial copy management system seri kopya yönetim sistemi
copy desk düzeltme masası
hard copy camera baskılı kamera
Computer
shift down and copy aşağı ötele ve kopyala
shell copy hook kabuk kopyalama çengeli
shift right and copy sağa ötele ve kopyala
speed copy hızlı kopya
test copy deneme kopyası
straight copy doğrudan kopya
move/copy taşı/kopyala
subfolder sync copy altklasör zaman uyumlu kopya
sync copy in eşzamanlı kopya konumu
sync copy in eşzamanlı kopya içinde
copy reads/sec kopya okuma/sn
save as/save copy as farklı kaydet
undo copy kopyalamayı geri al
undo drag copy sürükle kopyalamayı geri al
windows file copy program windows dosya kopyalama programı
write copy yazma kopyası
workbook copy çalışmakitabına kopyala
redo copy yeniden kopyala
save copy as kopya olarak kaydet
save copy as kopyasını farklı kaydet
save copy as kopya kayıt türü
save copy kopyayı kaydet
save a copy kopyasını kaydet
save copy as kaydet kopya yeni adla
save copy as kopyayı farklı kaydet
send copy of document without using the routing slip belgenin kopyasını dolaştırma notu kullanmadan gönder
send a copy bir kopya gönder
cached copy önbellekteki kopya
carbon copy karbon kopya
cancel copy kopya iptal
carbon copy list kopya yollanacaklar listesi
carbon copy bilgi için
carbon copy mektup kopyası
carbon copy list bilgilendirilecekler listesi
cannot copy kopyalanamıyor
always create backup copy her zaman yedekle
block copy, delete, move öbek kopyalama, silme, taşıma
characters to copy kopyalanacak karakterler
block copy blok kopyalama
backup copy yedekleme kopyası
backup copy yedek kopya
back up copy file yedek kopya dosyası
blind carbon copy görünmeyen mektup kopyası
backup copy yedek kopyasını
back up copy yedek kopya
block copy öbek kopyalama
confirm copy kopya onayla
confirm copy disk disket kopyalama onayı
copy of kopyası olarak
copy button image düğme resmini kopyala
copy this file bu dosyayı kopyala
copy special özel kopyala
copy operation kopya işlemi
copy format biçimi kopyala
create a copy kopya yarat
copy profile profil kopyala
copy frame çerçeve kopyala
copy was cancelled kopyalama iptal edildi
copy to another location başka bir yere kopyala
copy tool kopyala araç
copy backup kopya yedekleme
copy files now dosyaları şimdi kopyala
copy setup kurulum kopyala
copy chart grafik kopyala
copy background arka planı kopyala
copy to kopyalama yeri
copy scalable screen fonts to ölçeklenebilir yazıtiplerini kopyala
copy protection kopya koruması
copy all tümünü kopyala
copy failed kopyalama başarısız
copy in kopyalama yeri
copy area kopya bölgesi
copy of kopya
copy report raporu kopyala
copy colors from renklerin kopyalanacağı yer
copy files from kopyalanacak dosyaların alınacağı yer
copy protected kopyalanmaya korunmuş
copy from kopyalanacak kaynak
copy manufacturer's files from üretici dosyalarının konumu
copy properties özellikleri kopyala
copy key name anahtar adını kopyala
copy dialing rules arama kurallarını kopyala
copy to hedef disket
copy here as olarak buraya kopyala
copy profile to profilin kopyalanacağı yer
copy system files only sadece sistem dosyalarını kopyala
copy duplicate files dosyaları çoğaltarak kopyala
copy item to öğeyi kopyala
copy to clipboard pano'ya kopyala
copy document belgeyi kopyala
copy to dosyaya kopyala
copy rule to kural kopyalama yeri
copy fonts to yazıtiplerinin kopyalanacağı yer
copy files dosyaları kopyala
copy soft fonts to yazıtiplerinin kopyalanacağı yer
cut, copy, and sort objects with cells nesneleri hücrelerle birlikte kes, kopyala ve sırala
copy values değerleri kopyala
copy object nesne kopyala
copy character karakter kopyala
copy to folder klasöre kopyala
copy picture kopyala resim
copy page sayfa kopyala
copy to kopyalanacak yer
copy text metin kopyala
copy data veri kopyala
copy disk error disket kopyalama hatası
copy from kopya al
copy fonts to new port yazıtiplerini bağ noktasına kopyala
copy shortcut kısayolu kopyala
compressed file copy problem sıkıştırılmış dosyayı kopyalama sorunu
clean copy temiz kopya
copy scalable printer fonts to ölçeklenebilir yazıcı yazıtiplerini kopyala
copy file dosya kopyala
copy package paket kopyala
copy system files sistem dosyalarını kopyala
copy of kopyası
copy chart kopyala grafik
copy of nesnesinin kopyası
copy fonts to new port yeni bağlantı noktasına kopyala
copy button kopyala düğmesi
copy count kopya sayısı
copy to hedef
copy background artalanı kopyala
confirm copy kopyalamayı onayla
create copy kopya oluştur
copy role rolü kopyala
copy all frames tüm çerçeveleri kopyala
copy from kaynak disket
copy files kopyalanacak dosyalar
copy in progress kopyalama sürüyor
copy the role rolü kopyalama
copy here buraya kopyala
copy shortcut kısayol kopyala
copy soft fonts to yüklenebilir yazıtiplerini kopyala
create a copy kopya oluştur
copy list kopya listesi
copy folder klasör kopyala
copy system files to disk in sistem dosyalarının kopyalanacağı sürücü
copy program item kopyalanacak program öğesi
copy chart grafiği kopyala
copy to file dosyaya kopyala
copy to kopyalanacak hedef
copy disk disket kopyala
copy this item bu öğeyi kopyala
copy to cd cd'ye kopyala
copy of bunun kopyası
copy design of tasarımı kopyala
copy page sayfayı kopyala
copy view görünüm kopyala
copy to where? nereye kopyalanacak?
copy selection to the clipboard seçimi pano'ya kopyala
copy to öğesini kopyala
copy slide slayt kopyala
copy drawing object çizim nesnesi kopyala
copy document belge kopyala
copy picture resmi kopyala
copy items öğe kopyala
copy formats biçimleri kopyala
copy protected program kopyalanmaya korunmuş program
copy fonts to fonts folder yazıtiplerini fonts klasörüne kopyala
copy to kopyala
copy protection kopyalamaya karşı koruma
copy users from kullanıcıları
copy error kopyalama hatası
copy as picture resim olarak kopyala
copy from kopyalanacak
copy mode kopyalama kipi
copy protected kopya korumalı
copy files from kopyalanacak dosyaların alındığı yer
copy hyperlink köprü kopyala
copy cells hücreleri kopyala
copy profile profili kopyala
copy web role web rolü kopyalama
delete selection and copy to the clipboard seçimi sil ve pano'ya kopyala
decline copy kopyalanma reddedildi
delete copy kopyayı sil
disk copy extension disket kopyalama uzantısı
end copy fonts to new port yazıtiplerini yeni bağlantı noktasına kopyalama sonu
draft copy taslak kopya
exec write copy çalıştırılabilir yazma kopyası
external copy dış kopya
file copy dosya kopyalama
file copy error dosya kopyalama hatası
final copy son kopya
file copy engine error dosya kopyalama merkezi hatası
files to copy kopyalanacak dosyalar
force log copy günlük kopyalamayı zorla
hard copy sabit kopya
hard copy basılı kopya
hard copy reference basılı kopya referansı
illegal software copy yazılım korsanlığı
master copy ana kopya
make sync copy zaman uyumlu kopya yarat
make sync copy eşit kopya oluştur
make sync copy zaman uyumlu kopya oluştur
make a copy kopya oluştur
master copy asıl kopya
media copy ortam kopyası
media copy set ortam kopya kümesi
move or copy sheet sayfayı taşı veya kopyala
move or copy taşı veya kopyala
print one copy tek kopya yazdır
pirated copy korsan kopya
preparing for copy kopya hazırlığı
pirated copy korsan yazılım
open an untitled copy adsız kopya aç
open as copy kopya olarak aç
save as copy kopya olarak kaydet
quick copy çabuk kopya
redo drag copy yeniden sürükle kopyala
range copy aralık kopyalama
retrieve copy kopyayı al
block copy öbek kopyası
block copy blok kopyası
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
physical file copy fiziksel dosya kopyası
copy protected program kopyalanmaya karşı korunmuş program
hard copy yazılı çıktı
copy-protected program kopyalanmaya korunmuş
unix-to-unix copy unix'ten unix'e kopya
multi-copy merge çok kopyalı kaynaştırma
master copy orijinal kopya
master copy ana kuşak
home copy ev kopyası
soft copy elektronik kopya
copy and paste kopyala ve yapıştır
copy and paste kopyala yapıştır
evaluation copy deneme sürümü
evaluation copy deneme amacıyla çıkarılmış kopya
eval copy deneme sürümü
eval copy deneme amacıyla çıkarılmış kopya
hard and soft copy yazılı ve elektronik kopya
Informatics
back up copy yedek kopya
draft copy taslak kopya
duplicate copy ikinci kopya
block copy öbek kopyalama
backup copy yedek kopya
copy protection kopya koruması
master copy ana kopya
hard copy kağıt üzerinde
hard copy basılı
pirated copy korsan yazılım
soft copy elektronik kopya
hard copy basılı kopya
pirated copy korsan koypa
shadow copy gölge kopya
shadow copy birebir kopya
uncontrolled copy kontrolsüz kopya
controlled copy kontrollü kopya
Telecom
hard copy basılı kopya
edited copy düzeltilmiş kopya
copy control information kopya denetim bilgisi
copy protection management system kopya koruma yönetim sistemi
backup copy yedek kopya
remote copy protocol uzaktan kopyalama protokolü
copy protection kopya koruması
copy prohibition bits kopya yasaklama bitleri
copy generation management system kopya üretim yönetimi sistemi
Mechanic
copy turning kopya tornalama
Automotive
hard copy yazılı çıktı
Chemistry
carbon copy karbon kopyası
Education
checking copy kontrol nüshası
Military
copy that anlaşıldı
do you copy? duyuyor musun? (telsiz konuşmasında)
do you copy? anlaşıldı mı?
Cinema
deposit copy devlet nüshası
cutting copy iş kopyası
cutting copy çalışma kopyası
cutting copy montaj kopyası
Printery
copy paper kopya kağıdı
bound copy ciltli/kaplı nüsha