copy - Turkish English Dictionary
History

copy

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "copy" in Turkish English Dictionary : 50 result(s)

English Turkish
Common Usage
copy v. kopyalamak
copy v. kopya etmek
copy n. nüsha
copy n. suret
copy n. kopya
General
copy v. taklit etmek
copy v. kopyasını yapmak
copy v. kopya etmek
copy v. (sınavda) kopya çekmek
copy v. kopya çekmek
copy v. istinsah etmek
copy v. çoğaltmak
copy v. taklit etmek kopya etmek
copy v. kopya çekmek (sınavda)
copy v. örnek almak
copy v. suretini çıkarmak
copy v. kopyasını çıkarmak
copy n. asıl
copy n. adet
copy n. poz
copy n. eşörnek
copy n. eşlem
copy n. kopya
copy n. eskiz
copy n. metin
copy n. örnek
copy n. sayı
copy n. karalama
copy n. nüsha (yazılı eserler için)
copy n. tane
copy n. senet
copy n. müsvedde
copy n. numune
copy n. nüsha
Trade/Economic
copy kopya etmek
copy suret
copy kopya
copy reklam metni
copy nüsha
copy suret çıkarmak
Law
copy nüsha
copy suret
Technical
copy tıpkı
Computer
copy kopyala
copy aktarma
copy kopyalama
copy kopya
Linguistics
copy benzer yazım
copy örnek
Painting
copy benzeti

Meanings of "copy" with other terms in English Turkish Dictionary : 449 result(s)

English Turkish
General
be a true copy of the original v. aslının aynısı olmak
be an exact copy of the original v. aslının aynısı olmak
copy from somebody v. kopya çekmek
copy illegally v. izinsiz çoğaltmak
copy out v. aynısını kopyalamak
copy out v. kopyasını çıkarmak
get into the test copy v. test kaydına girmek
make a copy v. suret çıkarmak
make a copy of v. kopyalamak
make a fair copy of v. temize çekmek
write copy v. kopyalı yazmak
a copy of the flight plan n. uçuş planın bir kopyası
a true copy n. aslına uygun bir kopya
birth certificate copy n. doğum sicil örneği
camera ready copy n. baskıya hazır nüsha
carbon copy n. kopya
carbon copy n. tıpatıp benzeri
certificate of identity register copy n. vukuatlı nüfus kayıt örneği
certified copy n. onaylı suret
certified copy of id card n. nüfus cüzdanı sureti
clean copy n. temiz kopya
copy book n. yazı defteri
copy center n. kopya merkezi
copy editor n. redaktör
copy of a marriage license/certificate n. evlenme kayıt örneği
copy of birth certificate n. doğum sicil örneği
copy of birth certificate n. nüfus cüzdanı örneği
copy of marriage certificate n. evlilik cüzdanı fotokopisi
copy of the birth certificate n. nüfus cüzdanı sureti
copy paper n. pelür kağıt
copy process n. kopyalama işlemi
copy return n. nüsha iade
copy-cat n. taklitçi
digital copy n. dijital kopya
draft copy n. taslak kopya
electronic copy n. elektronik nüsha
electronic copy n. elektronik kopya
exact copy n. harfi harfine/tam suret/kopya
exact copy of the original n. aslının aynı
exact copy of the original n. aslının aynısı
fair copy n. temiz kopya
hard copy n. saklanabilir kopya
hard copy n. basılı kopya
identification card copy n. nüfus cüzdanı örneği
identity register copy n. nüfus kayıt örneği
master copy n. esas kopya
master copy n. orijinal kopya
master copy n. asıl
master copy n. orijinal
notarized copy n. noterce onaylı suret
office copy n. onaylı kopya
original copy n. esas kopya
rough copy n. müsvedde
rough copy n. eskiz
signed copy n. imzalı kopya
test copy n. test kaydı
the original and the copy n. aslı ve fotokopisi
true and exact copy of the original document n. aslının aynı
true and exact copy of the original document n. aslının aynısı
true copy n. suret
true copy of the original n. aslının aynı
true copy of the original n. aslı gibidir
true copy of the original n. aslının aynısı
verbatim copy n. harfi harfine/tam suret/kopya
Phrasals
copy something down söylenilen veya gösterilen şeyleri not almak
Phrases
copy that anlaşıldı merkez
Idioms
a carbon copy tıpkısının aynısı
a carbon copy tıpatıp benzeri
a carbon copy hık demiş burnundan düşmüş
clean copy temiz kopya
copy cat taklitçi kimse
fair copy temiz kopya
Speaking
do you have a soft copy of your report? raporunun elektronik hali var mı?
do you have a soft copy of your report? raporunun dijital hali var mı?
he's a carbon copy of his father babasının tam bir kopyası
Trade/Economic
attested copy tasdikli kopya
attested copy onaylı nüsha
attested copy tasdik edilen suret
attested copy tasdik edilmiş suret
attested copy tasdikli suret
authenticated copy resmi tasdikli kopya
certified copy tasdikli suret
certified copy onaylı kopya
certified copy tasdikli nüsha
certified copy onaylı suret
certified copy of the birth certificate tasdikli nüfus cüzdanı sureti
certified true copy onaylı gerçek kopya
certified true copy onaylı asıl kopya
clean copy temize çekme
commerce registration copy sicil kayıt sureti
commerce registration copy ticaret sicil kayıt örneği
copy book yazışmalar defteri
copy book müsvedde defteri
copy book muhaberat kayıt defteri
copy for return ıade nüshası
copy of a bill senedin ikinci nüshası
copy of chamber of commerce registration oda sicil kayıt sureti
copy of family register kütük kayıt örneği
copy of identity card kimlik fotokopisi
copy of policy poliçe kopyası
copy of the birth certificate nüfus cüzdanı fotokopisi
copy of the judgement karar sureti
copy of the judgement ilam
examined copy incelenmiş nüsha
fair copy temiz nüsha
first copy ilk nüsha
first copy ilk kopya
i certify this to be a true copy of the original aslının aynısıdır (ibaresi)
i certify this to be a true copy of the original aslı görülmüştür (ibaresi)
make a clean copy temize çekmek
make a fair copy temize çekmek
master copy asıl kopya
office copy tasdikli suret
official copy resmi nüsha
original copy esas kopya
original copy asıl nüsha
original copy birinci nüsha
original copy asli nüsha
overdue copy günü geçmiş nüsha
return copy ıade nüshası
true and complete copy gerçeğe uygun ve tam suret
true copy gerçek kopya
true copy aslına uygun suret
true copy of the original aslı gibidir
true copy of the original aslının aynısıdır
verified copy tasdikli kopya
Law
certified copy musaddak suret
certified copy onaylı kopya
certified copy tasdikli örnek
certified copy fee suret harcı
certified copy of an entry (uk) vukuatlı nüfus kayıt örneği
copy of the decision havi karar sureti
copy of the decision including havi karar sureti
copy of the decision including -i içeren karar sureti
copy of work eser nüshası
enforceable copy icrai suret
execution copy icrai suret
legitimate copy yasal kopya
original copy asli nüsha
pirated copy korsan kopya
probate copy vasiyetname kopyası
reproduced copy çoğaltılmış nüsha
the copy certified by the notary shall 'constitute a basis for contracting' notere tasdik ettirilmiş nüshası 'akte esastır'
written copy of decision kararın sureti
Politics
certified copy onaylı nüsha
copy for return iade nüshası
copy of declaration of residence ikamet beyannamesi sureti
return copy iade nüshası
Media
copy editor yazıyı anlam ve yayınlama açısından denetleyen kimse
copy editor editör
Advertising
advertising copy reklam metni
body copy esas reklam metni
Technical
block copy blok kopyası
block copy öbek kopyası
blue print copy ozalit kopya
carbon copy karbon kopyası
contact copy kontak kopya
copy and paste kopyala ve yapıştır
copy desk düzeltme masası
copy grinding machine kopya taşlama tezgahı
copy negative negatif kopya
copy number kopya numarası
copy number sıra numarası
copy plot esas harita kopyası
hard copy saklanır kopya
hard copy yazılı çıktı
hard copy camera baskılı kamera
lair copy son düzeltmenin yapılması sonrası belgenin gerçek kopyası
physical file copy fiziksel dosya kopyası
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
security copy yedek kopya
serial copy management system seri kopya yönetim sistemi
shell copy hook kabuk kopyalama kancası
soft copy yumuşak kopya
soft copy elektronik kopya
soft copy yumuşak eşlem
soft copy geçici kopya
tape copy bantlı kopya
unassigned copy atanmamış kopya
unix-to-unix copy unixten unixe kopye
Computer
always create backup copy her zaman yedekle
back up copy yedek kopya
back up copy file yedek kopya dosyası
backup copy yedek kopya
backup copy yedekleme kopyası
backup copy yedek kopyasını
blind carbon copy görünmeyen mektup kopyası
block copy blok kopyalama
block copy öbek kopyalama
block copy öbek kopyası
block copy blok kopyası
block copy, delete, move öbek kopyalama, silme, taşıma
cached copy önbellekteki kopya
cancel copy kopya iptal
cannot copy kopyalanamıyor
carbon copy mektup kopyası
carbon copy bilgi için
carbon copy karbon kopya
carbon copy list bilgilendirilecekler listesi
carbon copy list kopya yollanacaklar listesi
characters to copy kopyalanacak karakterler
clean copy temiz kopya
compressed file copy problem sıkıştırılmış dosyayı kopyalama sorunu
confirm copy kopyalamayı onayla
confirm copy kopya onayla
confirm copy disk disket kopyalama onayı
copy all tümünü kopyala
copy all frames tüm çerçeveleri kopyala
copy and paste kopyala yapıştır
copy and paste kopyala ve yapıştır
copy area kopya bölgesi
copy as picture resim olarak kopyala
copy background arka planı kopyala
copy background artalanı kopyala
copy backup kopya yedekleme
copy button kopyala düğmesi
copy button image düğme resmini kopyala
copy cells hücreleri kopyala
copy character karakter kopyala
copy chart kopyala grafik
copy chart grafiği kopyala
copy chart grafik kopyala
copy colors from renklerin kopyalanacağı yer
copy count kopya sayısı
copy data veri kopyala
copy design of tasarımı kopyala
copy dialing rules arama kurallarını kopyala
copy disk disket kopyala
copy disk error disket kopyalama hatası
copy document belge kopyala
copy document belgeyi kopyala
copy drawing object çizim nesnesi kopyala
copy duplicate files dosyaları çoğaltarak kopyala
copy error kopyalama hatası
copy failed kopyalama başarısız
copy file dosya kopyala
copy files kopyalanacak dosyalar
copy files dosyaları kopyala
copy files from kopyalanacak dosyaların alınacağı yer
copy files from kopyalanacak dosyaların alındığı yer
copy files now dosyaları şimdi kopyala
copy folder klasör kopyala
copy fonts to yazıtiplerinin kopyalanacağı yer
copy fonts to fonts folder yazıtiplerini fonts klasörüne kopyala
copy fonts to new port yazıtiplerini bağ noktasına kopyala
copy fonts to new port yeni bağlantı noktasına kopyala
copy format biçimi kopyala
copy formats biçimleri kopyala
copy frame çerçeve kopyala
copy from kaynak disket
copy from kopyalanacak kaynak
copy from kopyalanacak
copy from kopya al
copy here buraya kopyala
copy here as olarak buraya kopyala
copy hyperlink köprü kopyala
copy in kopyalama yeri
copy in progress kopyalama sürüyor
copy item to öğeyi kopyala
copy items öğe kopyala
copy key name anahtar adını kopyala
copy list kopya listesi
copy manufacturer's files from üretici dosyalarının konumu
copy mode kopyalama kipi
copy object nesne kopyala
copy of nesnesinin kopyası
copy of kopya
copy of kopyası
copy of kopyası olarak
copy of bunun kopyası
copy operation kopya işlemi
copy package paket kopyala
copy page sayfa kopyala
copy page sayfayı kopyala
copy picture resmi kopyala
copy picture kopyala resim
copy profile profili kopyala
copy profile profil kopyala
copy profile to profilin kopyalanacağı yer
copy program item kopyalanacak program öğesi
copy properties özellikleri kopyala
copy protected kopyalanmaya korunmuş
copy protected kopya korumalı
copy protected program kopyalanmaya korunmuş program
copy protected program kopyalanmaya karşı korunmuş program
copy protection kopya koruması
copy protection kopyalamaya karşı koruma
copy reads/sec kopya okuma/sn
copy report raporu kopyala
copy role rolü kopyala
copy rule to kural kopyalama yeri
copy scalable printer fonts to ölçeklenebilir yazıcı yazıtiplerini kopyala
copy scalable screen fonts to ölçeklenebilir yazıtiplerini kopyala
copy selection to the clipboard seçimi pano'ya kopyala
copy setup kurulum kopyala
copy shortcut kısayolu kopyala
copy shortcut kısayol kopyala
copy slide slayt kopyala
copy soft fonts to yüklenebilir yazıtiplerini kopyala
copy soft fonts to yazıtiplerinin kopyalanacağı yer
copy special özel kopyala
copy system files sistem dosyalarını kopyala
copy system files only sadece sistem dosyalarını kopyala
copy system files to disk in sistem dosyalarının kopyalanacağı sürücü
copy text metin kopyala
copy the role rolü kopyalama
copy this file bu dosyayı kopyala
copy this item bu öğeyi kopyala
copy to dosyaya kopyala
copy to hedef disket
copy to hedef
copy to kopyala
copy to öğesini kopyala
copy to kopyalanacak yer
copy to kopyalanacak hedef
copy to kopyalama yeri
copy to another location başka bir yere kopyala
copy to cd cd'ye kopyala
copy to clipboard pano'ya kopyala
copy to file dosyaya kopyala
copy to folder klasöre kopyala
copy to where? nereye kopyalanacak?
copy tool kopyala araç
copy users from kullanıcıları
copy values değerleri kopyala
copy view görünüm kopyala
copy was cancelled kopyalama iptal edildi
copy web role web rolü kopyalama
copy-protected program kopyalanmaya korunmuş
create a copy kopya oluştur
create a copy kopya yarat
create copy kopya oluştur
cut, copy, and sort objects with cells nesneleri hücrelerle birlikte kes, kopyala ve sırala
decline copy kopyalanma reddedildi
delete copy kopyayı sil
delete selection and copy to the clipboard seçimi sil ve pano'ya kopyala
disk copy extension disket kopyalama uzantısı
draft copy taslak kopya
end copy fonts to new port yazıtiplerini yeni bağlantı noktasına kopyalama sonu
eval copy deneme amacıyla çıkarılmış kopya
eval copy deneme sürümü
evaluation copy deneme amacıyla çıkarılmış kopya
evaluation copy deneme sürümü
exec write copy çalıştırılabilir yazma kopyası
external copy dış kopya
file copy dosya kopyalama
file copy engine error dosya kopyalama merkezi hatası
file copy error dosya kopyalama hatası
files to copy kopyalanacak dosyalar
final copy son kopya
force log copy günlük kopyalamayı zorla
hard and soft copy yazılı ve elektronik kopya
hard copy yazılı çıktı
hard copy basılı kopya
hard copy sabit kopya
hard copy reference basılı kopya referansı
home copy ev kopyası
illegal software copy yazılım korsanlığı
make a copy kopya oluştur
make sync copy zaman uyumlu kopya oluştur
make sync copy eşit kopya oluştur
make sync copy zaman uyumlu kopya yarat
master copy ana kopya
master copy ana kuşak
master copy orijinal kopya
master copy asıl kopya
media copy ortam kopyası
media copy set ortam kopya kümesi
move or copy taşı veya kopyala
move or copy sheet sayfayı taşı veya kopyala
move/copy taşı/kopyala
multi-copy merge çok kopyalı kaynaştırma
open an untitled copy adsız kopya aç
open as copy kopya olarak aç
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
physical file copy fiziksel dosya kopyası
pirated copy korsan kopya
pirated copy korsan yazılım
preparing for copy kopya hazırlığı
print one copy tek kopya yazdır
quick copy çabuk kopya
range copy aralık kopyalama
redo copy yeniden kopyala
redo drag copy yeniden sürükle kopyala
retrieve copy kopyayı al
save a copy kopyasını kaydet
save as copy kopya olarak kaydet
save as/save copy as farklı kaydet
save copy kopyayı kaydet
save copy as kopya kayıt türü
save copy as kaydet kopya yeni adla
save copy as kopyayı farklı kaydet
save copy as kopyasını farklı kaydet
save copy as kopya olarak kaydet
send a copy bir kopya gönder
send copy of document without using the routing slip belgenin kopyasını dolaştırma notu kullanmadan gönder
shell copy hook kabuk kopyalama çengeli
shift down and copy aşağı ötele ve kopyala
shift right and copy sağa ötele ve kopyala
soft copy elektronik kopya
speed copy hızlı kopya
straight copy doğrudan kopya
subfolder sync copy altklasör zaman uyumlu kopya
sync copy in eşzamanlı kopya konumu
sync copy in eşzamanlı kopya içinde
test copy deneme kopyası
undo copy kopyalamayı geri al
undo drag copy sürükle kopyalamayı geri al
unix-to-unix copy unix'ten unix'e kopya
windows file copy program windows dosya kopyalama programı
workbook copy çalışmakitabına kopyala
write copy yazma kopyası
Informatics
back up copy yedek kopya
backup copy yedek kopya
block copy öbek kopyalama
controlled copy kontrollü kopya
copy protection kopya koruması
draft copy taslak kopya
duplicate copy ikinci kopya
hard copy basılı
hard copy kağıt üzerinde
hard copy basılı kopya
master copy ana kopya
pirated copy korsan yazılım
pirated copy korsan koypa
shadow copy gölge kopya
shadow copy birebir kopya
soft copy elektronik kopya
uncontrolled copy kontrolsüz kopya
Telecom
backup copy yedek kopya
copy control information kopya denetim bilgisi
copy generation management system kopya üretim yönetimi sistemi
copy prohibition bits kopya yasaklama bitleri
copy protection kopya koruması
copy protection management system kopya koruma yönetim sistemi
edited copy düzeltilmiş kopya
hard copy basılı kopya
remote copy protocol uzaktan kopyalama protokolü
Mechanic
copy turning kopya tornalama
Chemistry
carbon copy karbon kopyası
Education
checking copy kontrol nüshası
Military
copy that anlaşıldı
do you copy? duyuyor musun? (telsiz konuşmasında)
Cinema
cutting copy iş kopyası
cutting copy çalışma kopyası
cutting copy montaj kopyası
deposit copy devlet nüshası
Printery
bound copy ciltli/kaplı nüsha
copy paper kopya kağıdı