secondary - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

secondary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "secondary" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 91 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
secondary adj. ikincil
General
secondary n. ikinci dereceli şey
secondary n. ikincil şey
secondary n. sekonder devre
secondary n. delege
secondary n. muavin
secondary n. başkanlık altındaki bir konumda bulunan kimse
secondary n. yardımcı konumunda bulunan kimse
secondary n. temsilci konumunda bulunan kimse
secondary n. vekil konumunda bulunan kimse
secondary n. vekil
secondary n. temsilci
secondary n. ikincil renk
secondary n. ara renk
secondary n. karışım rengi
secondary adj. ikinci derecede olan
secondary adj. feri
secondary adj. ikinci dereceli
secondary adj. sonraki
secondary adj. sekonder
secondary adj. orta
secondary adj. murahhas
secondary adj. önemsiz
secondary adj. ara (renk)
secondary adj. tali
secondary adj. orta dereceli
secondary adj. ikinci
secondary adj. ikincil
secondary adj. ikinci el
secondary adj. elden düşme
secondary adj. kullanılmış
secondary adj. replika
secondary adj. iki ana rengin karışımından elde edilen
secondary adj. vekaletle hareket eden
secondary adj. temsil yetkisiyle hareket eden
Trade/Economic
secondary n. i̇kinci halka arz
secondary n. aracısız arz
secondary n. ikincil dağıtım
secondary adj. ikinci derecede
secondary adj. tali
Law
secondary adj. fer'i
Industry
secondary adj. hammaddeden üretim yapan (sektör)
Technical
secondary n. ikincil bobin
secondary adj. ikincil
secondary adj. ikinci derecede
secondary adj. yardımcı
Electric
secondary n. ikincil elektrik devresi
secondary n. ikincil bobin
secondary adj. indüksiyon akımından meydana gelen
secondary adj. indüksiyon akımı ile ilgili
secondary adj. indüksiyon akımının devresinden kaynaklı
secondary adj. indüksiyon akımının devresi ile ilgili
Construction
secondary adj. ikincil
Medical
secondary n. metastaz sonucu oluşan tümör
secondary n. sekonder tümör
secondary adj. başka bir hastalıktan kaynaklı
secondary adj. başka bir rahatsızlığa bağlı
secondary adj. ikinci evrede olan
secondary adj. yaralanmanın üzerinden zaman geçtikten sonra ortaya çıkan
Food Engineering
secondary n. ikincil
Chemistry
secondary adj. molekül içerisindeki iki atom veya grupların değiştirilmesi sonucu oluşan
secondary adj. (amin) bir nitrojen atomuna bağlı sadece iki organik grubu olan
secondary adj. (tuz) iki asidik hidrojen atomunun metal atomları veya elektropozitif gruplarla değiştirilmesiyle bir tribazik asitten türetilmiş
Marine Biology
secondary n. deniz kestanesinin sert kabuğunda yumrucuk
secondary n. sert deniz kestanesi kabuğundaki yumrucuklardan çıkan diken
Astronomy
secondary n. çift yıldızı meydana getiren iki yıldızdan daha düşük kütleli veya sönük olanı
secondary n. uydu
Botanic
secondary adj. gelişim sırasında ilk olmayan
secondary adj. farklılaşmanın sonraki aşamaları ile ilişkili
secondary adj. farklılaşmanın sonraki aşamalarından ileri gelen
secondary adj. büyümenin sonraki aşamaları ile ilişkili
secondary adj. büyüme dokusunun aktivitesi sonucu üretilen
Education
secondary adj. ortaokul ile ilgili
secondary adj. ortaokul düzeyinde
Linguistics
secondary n. uzun bir sözcükte daha zayıf olan ikincil vurgu
secondary adj. dilbilimcilerce tanınan üç veya dört vurgu derecesinden en güçlü ikincisine ait veya ilişkin
secondary adj. en güçlü ikinci vurguyu oluşturan
secondary adj. geçmiş zamanda çekimli
Meteorology
secondary n. ikincil siklon
secondary n. tali siklon
secondary n. sekonder nitelikteki barometrik basınç alanı
Geology
secondary adj. erken maden yataklarından sonra oluşan
Football
secondary n. defans
secondary n. savunma
Ornithology
secondary n. kuş kanadının ön kısmında çıkan tüy
secondary adj. kuş kanadının ikinci bölümüne ait veya ilişkin
secondary adj. kuş kanadının ikinci bölümündeki tüylere ait veya ilişkin
Entomology
secondary n. böcekte ikincil veya arka kanat
Metallurgy
secondary adj. işlemiş
secondary adj. işlem görmüş
secondary adj. doğrudan maden cevherinden elde edilmemiş

Sens de "secondary" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
secondary school n. ortaokul
General
secondary cell n. ikincil hücre
secondary education n. ortaöğretim
post secondary n. lise sonrası
secondary legislation n. ikincil mevzuat
secondary producing interval n. ikinci üretim seviyesi
secondary storage n. ikincil depo
secondary road n. tali yol
secondary planet n. uydu
secondary metabolite n. ikincil metabolit
secondary work n. ikincil çalışma
secondary school n. orta ve lise seviyesinde okul
secondary winding n. ikincil dönemeç
secondary education n. orta öğretim
secondary school n. ortaöğretim kurumu
secondary school n. orta dereceli okul
secondary modern school n. ortaokul
secondary modern school n. orta dereceli okul
secondary question n. ikincil soru
secondary emergency room triage n. sekonder acil servis triajı
side/secondary character n. yan karakter
secondary endpoints n. ikincil sonlanım noktaları
certificate of secondary education n. orta öğretim diploması/sertifikası/ belgesi
secondary research n. ikincil araştırma
secondary school graduate n. ortaokul mezunu
secondary education n. ortaöğrenim
secondary thought n. yardımcı düşünce
secondary school n. ortaöğrenim
secondary rescue facilities n. kurtarma harekatlarına elverişli unsurların bulunduğu birim ve tesisler
secondary sex character n. ikincil cinsiyet özelliği
secondary sex character n. ikincil cinsiyet karakteri
secondary source n. ikincil kaynak
secondary use n. gerekli hallerde amaç dışı kullanım
secondary use n. koşullara göre değişebilen kullanım biçimi
be of secondary importance v. ikinci planda kalmak
become of secondary importance v. ikinci plana düşmek
secondary-aged adj. orta okul çağındaki (çocuk)
Trade/Economic
secondary distribution n. aracısız arz
external secondary data n. dışsal ikincil veriler
secondary obligation n. dolaylı borç
secondary strike n. dolaylı grev
secondary strike n. dolaylı boykot
secondary occupation n. ek iş
primary or secondary legislation n. esas veya tali mevzuat
secondary equity offering n. halka açık bir şirketin yaptığı ikinci halka arz
secondary calibration n. ikincil kalibrasyon
secondary standard n. ikincil standart
secondary market n. ikincil piyasa
secondary labor markets n. ikincil emek piyasaları
secondary reserves n. ikincil rezervler
secondary subordinated debt n. ikincil sermaye benzeri borç
internal secondary data n. işletme içi ikincil veriler
secondary segment information n. ikincil bölüm bilgisi
secondary classification n. ikincil sınıflandırma
secondary boycott n. ikinci derecede boykot
secondary industry n. ikincil sanayi
secondary market offering n. ikincil halka arz
secondary obligation n. ikinci derecede borç
secondary data n. ikinci el veriler
secondary market n. ikincil piyasa
secondary storage n. ikinci seviye özbellek
secondary class n. ikinci sınıf
secondary reserves n. ikinci derecedeki banka yedekleri
secondary laboratory n. ikincil laboratuvar
secondary distribution n. ikincil dağıtım
secondary debt n. ikincil borç
secondary sector n. ikincil sektör
secondary market n. ikincil piyasalar
secondary boycott n. ikinci derece boykot
secondary equity offering (seo) n. ikinci halka arz
secondary markets n. ikincil piyasalar
a secondary or additional product n. ikincil ürün
secondary bank n. ikincil banka
secondary mortgage market n. ikincil ipotek piyasası
secondary market n. ikinci el piyasa
secondary liability n. ikinci derecede sorumluluk
secondary market offering n. ikinci halka arz
secondary mortgage n. ikinci derecede ipotek
secondary equity offering (seo) n. ikincil halka arz
secondary books and records n. ikinci derecede defterler ve kayıtlar
secondary capital n. katkı sermaye
secondary liability n. kefil borçluluğu
secondary issue n. piyasada mevcut menkullerin blok satış süreci
secondary reserves n. tali yedekler
secondary reserves n. tali banka ihtiyatları
secondary boycott n. tali boykot
secondary reserves n. tali ihtiyatlar
secondary account n. tali hesap
secondary sector n. yan sektör
secondary offering n. i̇kinci halka arz
secondary shares n. i̇kinci halka arz
secondary market trading v. ikincil piyasa menkul değer işlemi yapmak
secondary want v. ikincil istek
Law
secondary easement n. asıl irtifak hakkının kullanımını kolaylaştırıcı ikinci derece irtifak
secondary evidence n. dolaylı delil
secondary evidence n. dolaylı kanıt
secondary liability n. feri mesuliyet
secondary evidence n. ikinci derece kanıt
secondary punishment n. ikinci dereceden ceza
secondary evidence n. ikinci derece delil
secondary evidence n. ikinci derece beyyine
secondary market n. ikinci el piyasası
secondary law n. kanun hükmünde kararname
secondary guarantee n. kefile kefalet
secondary guarantee n. kefile kefil
secondary rights n. tali haklar
secondary sentence n. tekrar cezalandırma
secondary sentence n. tekrar mahkum etme
secondary sentence n. yeniden cezalandırma
Politics
europe of the secondary generation n. ikinci nesil avrupası
secondary migration n. ikincil göç
Institutes
directorate general for secondary education n. ortaöğretim genel müdürlüğü
general directorate of secondary education n. orta öğretim genel müdürlüğü
Industry
secondary picketing n. grevcilerin bir başka tedarikçi firmayı grev gözcüsü olarak kullanması
secondary picketing n. iş yerinden olmayanların grev gözcülüğü
Technical
alkaline secondary cell and battery standards n. alkalin sekonder pil ve batarya standartları
designation of current in alkaline secondary cell and battery standards n. alkalin sekonder hücre ve pil standardlarında akım gösterimi
secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes n. alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler ihtiva eden sekonder pil ve bataryalar
secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes n. alkalin ya da diğer asit-olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller
secondary glazing n. çift cam uygulaması
pulsed secondary air injection n. darbeli ikinci hava enjeksiyonu
electronic secondary air injection n. elektronik ikinci hava enjeksiyonu
cadmium prismatic secondary single cell with partial gas recombination n. gazları kısmen tekrar birleşen nikel kadmiyum prizmatik ikincil tekli hücre
secondary forming n. finisaj (cam)
secondary metal n. hurdalardan arındırılmış metal
fast secondary electrons n. hızlı ikincil elektronlar
secondary routes n. ikincil yollar
secondary air n. ikincil
secondary structure n. ikincil yapı
secondary reinforcement n. ilave teçhizat
secondary electrons n. ikincil eksicikler
secondary injection period n. ikincil püskürtme süreci
secondary system n. ikincil devre
secondary dendrite arms n. ikincil dallantı kolları
secondary expansion n. ikincil genleşme
secondary emission n. ikincil yayılma
secondary electrons n. ikincil elektronlar
secondary pipe n. ikincil çekme boşluğu
secondary hardening peak n. ikincil sertleştirme doruğu
secondary air injection bypass n. ikinci hava enjeksiyon baypası
secondary forming n. ikincil biçimleme
secondary emission n. ikincil salım
secondary current n. ikincil akım
secondary crystallization n. ikincil örütleşme
secondary processes n. ikincil süreçler
secondary deformation processes n. ikincil bozunum süreçleri
secondary extinction n. ikincil azalım
secondary curvature n. ikincil bombe
secondary metal n. ikincil metal
secondary electron imaging n. ikincil elektron görüntülenmesi
secondary assistant engineer n. ikinci makinist
secondary storage n. ikincil bellek
secondary x-rays n. ikincil x-ışınları
secondary refining n. ikincil arıtma
secondary radiation n. ikincil ışınım
secondary nucleation n. ikincil çekirdeklenme
secondary metallurgy n. ikincil metalbilim
secondary recrystallization n. ikincil yenilenme
secondary recrystallization n. ikincil yeniden kristallenme
secondary air injection n. ikinci hava enjeksiyonu
secondary cell n. ikincil göze
secondary pipes n. ikincil borular
secondary colour n. ikincil renk
secondary steelmaking furnace n. ikincil çelik yapımı fırını
secondary inertia force n. ikincil atalet kuvveti
secondary circuit n. ikincil devre
secondary metallurgy application n. ikincil metalbilim uygulaması
secondary winding n. ikincil sargı
secondary hardening temperature n. ikincil sertleşme sıcaklığı
transformer with two separate secondary windings n. iki ayrı sekonder sargılı transformatör
secondary lithium cells and batteries n. ikincil lityum hücreler ve piller
secondary force n. ikincil kuvvet
secondary-ion mass spectroscopy n. ikincil yükünlü kütle görünge gözlemi
secondary relaxation n. ikincil gevşeme
secondary emission n. ikincil yayım
secondary electron detector n. ikincil elektron algılayıcısı
secondary cell n. ikincil pil
secondary-ion mass spectroscopy n. ikincil yükünlü kütle spektroskopisi
secondary pipe n. ikincil çekinti
secondary fluorescence n. ikincil florışıma
secondary dendrite arms spacing n. ikincil dallantı kolları uzaklığı
secondary graphitization n. ikincil grafitlenme
secondary hardening n. ikincil sertleşme
secondary crystallization n. ikincil kristalleşme
secondary air injection diverter n. ikinci hava enjeksiyon saptırıcı
secondary combustion n. ikincil yanma
secondary bonding n. ikincil bağlanma
secondary etching n. ikincil dağlama
secondary lithium cells and batteries n. ikincil lityum piller ve bataryalar
secondary hardening peak n. ikincil sertleşme doruğu
secondary resistance n. ikincil direnç
secondary ion mass spectrometry n. ikincil yükünlü kütle görünge ölçümü/ spektrometrisi
secondary shear n. ikincil kesme
secondary ion n. ikincil yükün
secondary impedance n. ikincil celi
secondary oxygen n. ikincil oksijen
secondary refrigerant n. ikincil soğutucu akışkan
development of the secondary settlement n. ikinci derece oturmaların gelişmesi
secondary radiation n. ikincil ışıma
secondary standard n. ikincil standart
secondary steelmaking n. ikincil çelik yapımı
secondary creep n. ikincil sürünme
secondary air n. ikincil hava
secondary relay n. ikincil röle
secondary heating n. ikincil ısıtma
secondary coil n. ikincil bobin
secondary cosmic rays n. ikincil elektron
secondary hardening n. ikincil sertleştirme
secondary diagonal n. ikincil köşegen
secondary memory n. ikincil bellek
secondary bonds n. ikincil bağlar
secondary metallurgical operations n. ikincil metalbilim işlemleri
secondary color n. karma renk
secondary colour n. karışım rengi
secondary channel n. sekonder kanal
secondary air duct n. sekonder hava kanalı
secondary shaft n. sekonder mil
secondary coolant n. sekonder soğutma sıvısı
secondary condenser n. sekonder kondenser
secondary air fan n. sekonder hava fanı
secondary coolant n. sekonder soğutucu madde
secondary steam governing valve n. sekonder buhar reglaj valfi
secondary regulator valve n. sekonder regülatör valfi
secondary steam n. sekonder buhar
secondary emission n. sekonder emisyon
secondary air nozzle n. sekonder hava nozulu
secondary emitter n. sekonder emitör
secondary business center n. sekonder iş merkezi
secondary energy n. sekonder enerji
secondary auxiliary oil circuit n. sekonder yardımcı yağ devresi
secondary circuit n. sekonder devre
secondary terminals n. sekonder bağlantı uçları
secondary service area n. sekonder yayın alanı
secondary impedance n. sekonder empedans
secondary control oil circuit n. sekonder kontrol yağı devresi
secondary inductance n. sekonder indüktans
secondary air n. sekonder hava
secondary canal n. sekonder kanal
secondary drying n. sekonder kurutma
secondary winding n. sekonder sargı
secondary oil n. sekonder yağ
secondary discharge canal n. sekonder tahliye kanalı
secondary gear n. sekonder dişli
secondary heating surface n. sekonder ısıtma yüzeyi
secondary coolant circuit n. sekonder soğutma devresi
secondary resistance n. sekonder direnç
secondary oil pressure n. sekonder yağ basıncı
secondary turbine n. sekonder türbin
secondary relay n. sekonder röle
water-cooled secondary connection cables n. su soğutmalı sekonder bağlantı kabloları
secondary connecting-cables with terminals connected to water cooled lugs n. su soğutmalı kısımlara bağlanmış uçları olan sekonder bağlantı kabloları
secondary interstices n. tali boşluklar
secondary signal face n. tali ışıklı cephe
secondary dike n. tali şedde
secondary stress n. tali gerilme
secondary of transformer n. transformatör ikincil sargı
sealed portable secondary cells and batteries n. taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve piller
secondary duct n. tali kanal
secondary structure n. tali yapı
secondary dike n. tali sedde
secondary flow n. tali akım
secondary dam n. tali baraj
secondary settlement n. tali oturma
secondary beam n. tali kiriş
secondary deformation n. tali deformasyon
portable sealed alkaline secondary battery n. taşınabilen sızdırmaz alkalin sekonder pil
secondary porosity n. tali porozite
secondary current n. tali cereyan
secondary pipes n. tali borular
secondary moment n. tali moment
secondary wave n. tali dalga
portable sealed secondary cells n. taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler
secondary treatment n. tali arıtma
secondary effect n. tali etki
secondary investment n. tali yatırım
cvt secondary unit n. tali ünite
secondary elements n. yardımcı elemanlar
secondary air n. yakma havası
secondary storage n. yan bellek
secondary cooling water circuit n. yardımcı soğutma suyu devresi
secondary cooling water pump n. yardımcı soğutma suyu pompası
secondary cooling water n. yardımcı soğutma suyu
secondary pipes n. yedek borular
secondary battery n. akü hücresi
secondary battery n. akümülatör hücresi
secondary battery n. bellek hücresi
secondary battery n. akümülatör
secondary electron n. ikincil elektron
secondary electron n. ikincil radyasyon veya emisyon ışınına ait elektron
secondary imagery dissemination n. elektronik görüntü yayımı
secondary imagery dissemination n. elektrik görüntü dağıtımı
secondary imagery dissemination system n. elektronik görüntü yayımı
secondary imagery dissemination system n. elektrik görüntü dağıtımı
Computer
secondary wins n. ikincil wıns
secondary zone n. ikincil bölge
secondary file n. ikincil kütük
secondary logon n. ikincil oturum açma
secondary window n. ikincil pencere
secondary dns n. ikincil dns
secondary logon n. ikincil oturum
secondary axis n. ikincil eksen
Informatics
secondary storage n. dış bellek
secondary emission n. ikincil salım
secondary key n. ikincil anahtar
secondary radiation n. ikincil ışıma
secondary server n. ikincil sunucu ya da alt sunucu
secondary diagonal n. ikincil köşegen
secondary routes n. ikincil yollar
secondary station n. ikincil terminal
secondary emission n. ikincil yayım
secondary storage n. ikincil bellek
secondary color n. ikincil renk
secondary bus n. ikincil veriyolu
secondary current n. ikincil akım
secondary storage n. yardımcı bellek
Telecom
secondary bus n. ikincil veri yolu
secondary frequency standard n. ikincil frekans standardı
secondary station n. ikincil istasyon
secondary traffic n. ikincil trafik
secondary network n. lokal şebeke
Electric
secondary cells and batteries n. sekonder hücreler ve piller
Mechanic
secondary cutting edge n. yardımcı kesici kenar
Textile
secondary exhaustion n. ikincil çekim
Architecture
secondary home n. ikincil konut
secondary residence n. ikincil konut
Construction
secondary ion mass spectroscopy n. ikincil yükün kütle izgeölçümü
Lighting
secondary photometric standard n. ışıkölçümsel ikincil ölçün
secondary standard lamp n. ikincil ölçün lamba
secondary light source n. ikincil ışık kaynağı
Dyeing
secondary colors n. ikincil renkler
Automotive
secondary brake shoe n. çeki pabucu
pulsed secondary air injection system n. darbeli ikincil hava püskürtme düzeni
electric secondary air pump n. elektrikli ikinci hava pompası
secondary container n. ikinci kap
secondary seal n. ikinci piston contası
secondary collision brake assist n. ikincil çarpışma fren desteği
secondary air monitor n. ikincil hava püskürtme düzeni monitörü
secondary air pump inlet n. ikincil hava püskürtme düzeni pompa susturucusu
secondary air diverter valve n. ikincil hava püskürtme yönlendirme valfı
secondary controls n. ikincil kontroller
pulsed secondary air n. ikinci hava atımı
secondary catalytic converter n. ikinci katalitik konvertör
secondary winding n. ikinci sarım
secondary circuit n. ikinci sekonder devre
secondary circuit n. ikinci devre
secondary regulator valve n. ikincil basınç ayar valfi
secondary piston n. ikinci piston
secondary air control valve n. ikinci hava kontrol supabı
secondary plate n. ikinci plaka
secondary seal n. ikinci lastik segman
secondary wires n. ikinci devre kabloları
secondary main jet n. ikinci ana jet
secondary compression n. ikincil sıkıştırma
secondary air solenoid vacuum valve n. ikincil hava püskürtme solenoyit vakum valfı
secondary air solid state relay n. ikincil hava püskürtme düzeni rölesi
secondary air dump silencer n. ikincil hava püskürtme düzeni tahliye susturucusu
secondary air electric air pump n. ikincil hava püskürtme düzeni elektrik hava pompası
secondary failure n. ikincil arıza
secondary piston n. ikinci piston
secondary catalytic converter n. sekonder katalitik konvertör
secondary air system (on engine) n. sekonder hava sistemi ( motor üzeri)
secondary winding terminal n. sekonder sarım terminali
secondary pattern n. sekonder ateşleme dalga formu
secondary ignition components n. sekonder ateşleme devresi parçaları
secondary wires n. sekonder devre kablolar
secondary circuit n. sekonder devre
secondary piston n. sekonder piston
secondary air injection n. sekonder hava püskürtmesi
secondary air solenoid valve n. sekonder hava selenoid valfi
secondary plate n. sekonder plaka
secondary coil n. sekonder sargı
secondary winding n. sekonder sarım
secondary valve body n. sekonder valf gövdesi
secondary main jet n. sekonder ana jet
secondary air emission control n. sekonder hava emisyon kontrolü
secondary barrel n. sekonder kovan
secondary throttle chamber n. sekonder gaz kelebeği odası
secondary barrel n. sekonder barel
secondary winding resistance n. sekonder sargı direnci
secondary radio controller and equalization n. sekonder radyo kontrolü ve ekolayzer
secondary container n. sekonder kap
secondary circuit n. sekonder devre
secondary container n. sekonder depo
secondary air injection n. sekonder hava enjeksiyonu
secondary air injection diverter n. sekonder hava enjeksiyonu yön değiştiricisi
secondary road n. tali yol
secondary key n. vale anahtarı
secondary circuit n. yardımcı devre
secondary structure n. yardımcı yapı elemanı
secondary braking system n. yardımcı fren sistemi
secondary winding n. yüksek akım sargısı
Transportation
secondary loads n. organik araçların yataklarında taşınan birim ekipmanı, sarf malzemeleri ve ana son ürünler
Traffic
secondary road n. tali yol
Railway
secondary suspension n. ikincil süspansiyon
secondary line n. ikincil hat
secondary line n. tali hat
Aeronautic
secondary surveillance radar n. ikincil gözlem radarı
secondary surveillance radar n. ikincil gözetim radarı
duplicated secondary surveillance radar coverage n. ikili ikincil gözetim radar kapsamı
monopulse secondary surveillance radar n. monopulse ikincil gözlem radarı
mode s secondary surveillance radar n. mod s ikincil gözetim radarı
secondary runway n. yardımcı pist
secondary circle n. başka bir büyük dairenin kutuplarından geçen ve düzlemine dik olan büyük daire
Marine
secondary undulation of tide n. gel gitin ikincil dalgalanması
secondary tie-off n. ikincil düğüm
secondary surveillance radar n. ikincil kontrol radarı
secondary production n. ikincil üretim
secondary current n. ikincil akıntı
secondary production resources n. ikincil üretim kaynakları
secondary flow n. ikincil akım
secondary disasters n. ikincil afetler
Petrol
secondary recovery n. ikincil kurtarım
Mining
secondary raw materials n. ikincil hammaddeler
secondary drilling n. sekonder delme
Medical
spontaneous intramural jejunal hematoma secondary to anticoagulant use n. antikoagülan kullanımına bağlı spontan intramural jejunum hematomu
end-stage renal failure secondary to bilateral nephrolithiasis n. bilateral nefrolitiyazise sekonder son dönem böbrek yetmezliği
secondary cellular injury n. ikincil hücresel hasar
secondary identification n. ikincil tanıma
secondary prevention n. ikincil korunma
secondary packaging material n. ikincil ambalaj malzemesi
secondary pharmacodynamic n. ikincil farmakodinamik
secondary xanthomatous infiltration n. ikincil ksantomizasyon
secondary bacterial infections n. ikincil bakteriyel enfeksiyonlar
secondary care n. ikinci basamak tedavi
secondary infection n. ikincil enfeksiyon
secondary hyperparathyroidism due to renal failure n. kronik böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroidi
pyogenic spondylodiscitis secondary to microdiscectomy n. mikrodiskektomiye bağlı lomber piyojenik spondilodiskit tedavisi
primary and secondary infertility n. primer ya da sekonder infertilite
secondary infertility n. sekonder infertilite
secondary mycotic infection n. sekonder miktotik enfeksiyon
secondary chromosomal abnormalities n. sekonder kromozomal anormallik
liquid secondary-ion mass spectrometry n. sıvı sekonder iyon kütle spektrometresi
secondary attack rate n. sekonder atak hızı
secondary hyperparathyroidism n. sekonder hiperparatiroid
patient with secondary hypertension n. sekonder hipertansiyonlu hasta
secondary inoculation n. sekonder inokülasyon
secondary hyperlipidemia n. sekonder hiperlipidemi
secondary contamination n. sekonder kontaminasyon
secondary amenorrhea n. sekonder amenore
secondary wound healing n. sekonder yara iyileşmesi
secondary packaging n. sekonder ambalaj
secondary unstable angina pectoris n. sekonder kararsız angina pektoris
secondary spontaneous pneumothorax n. sekonder spontan pnömotoraks
secondary aldosteronism n. sekonder aldosteronizm
secondary pathophysiologic changes n. sekonder patofizyolojik değişiklikler
early secondary progressive multiple sclerosis n. sekonder progresif faza geçiş döneminde olan multipl skleroz
secondary pulmonary hypertension n. sekonder pulmoner hipertansiyon
secondary amenorrhea and pco syndrome n. sekonder amenore ve polikistik over sendromu
secondary biliary cirrhosis n. sekonder bilyer siroz
secondary injury n. sekonder hasarlanma
diplopia secondary to septal infiltration anesthesia n. septal infiltrasyon anestezisine bağlı diplopi
secondary hyperlipidemias n. sekonder hiperlipidemiler
secondary anemia n. sekonder anemi
secondary hemosiderosis n. sekonder hemosideroz
secondary post-tonsillectomy bleeding n. tonsillektomi sonrası sekonder kanama
secondary amputation n. sekonder ampütasyon
secondary amputation n. yaranın ilk etkileri yatıştıktan sonra yapılan ampütasyon
secondary fever n. başlangıçtaki ateşin düşürülmesi sonrası ikinci kez yükselen ateş
secondary hemorrhage n. sekonder kanama
secondary hemorrhage n. esas kanamanın durmasından daha sonra görülen kanama
secondary hypertension n. ikincil hipertansiyon
secondary hypertension n. sekonder hipertansiyon
secondary hypertension n. belirli bir hastalık sonucu ortaya çıkan hipertansiyon
secondary union n. yara veya kesi kenarlarının granülasyon dokusu aracılığıyla birleşmesi
secondary union n. yaranın granülasyon dokusu oluşarak nispeten uzun bir sürede iz bırakarak kapanması
secondary union n. sekonder yara kapanması
Anatomy
secondary sensorial cell n. ikincil duygu hücresi
secondary sensorial cell n. ikincil duyu hücresi
Psychology
secondary identification n. ikincil özdeşim
secondary trauma n. ikincil travma
secondary sexual characteristic n. ikincil cinsiyet özelliği
secondary repression n. ikincil bastırma
secondary narcissism n. ikincil narsizm
secondary gain n. ikincil kazanç
secondary group n. ikincil grup
secondary integration n. ikincil bütünleşme
secondary deviance n. ikincil sapma
secondary quality n. ikincil nitelik
secondary qualities n. ikincil nitelikler
secondary circular reaction n. ikincil döngüsel tepki
secondary process n. ikincil süreç
secondary elaboration n. ikincil detaylandırma
secondary attention n. ikincil dikkat
secondary sex characteristics n. ikincil cinsiyet özellikleri
secondary control n. ikincil kontrol
secondary aging n. ikincil yaşlanma
secondary analysis n. ikincil analiz
secondary motivation n. ikincil motivasyon
secondary delusions n. ikincil kuruntular
secondary appraisal n. ikincil değerlendirme
secondary victimization n. ikincil kurbanlaşma
secondary personality n. ikincil kişilik
secondary drive n. ikincil itki
secondary motives n. ikincil motifler
secondary amenorrhea n. ikincil amenore
secondary defense symptoms n. ikincil savunma semptomları
Dentistry
internal jugular venous thrombophlebitis secondary to tooth extraction n. diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti
secondary dentition n. daimi dişler
secondary dentition n. kalıcı dişler
Pathology
drug-induced secondary parkinsonism n. ilaca bağlı sekonder parkinsonizm